Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Olav Cecil Bowitz

Rapportdato: 2022-01-24

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 381 og med ett samlet driftsresultat på -1 290. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Advokatfirmaet Velund & Co DA Styre­medlem 2012 - Aktiv 2 381 -1 290

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ole Jullumsgate Borettslag Vara­medlem 2021 - 2021
Ole Jullumsgate Borettslag Styre­medlem 2018 - 2021
Olav Cecil Bowitz Styrets leder 2000** - 2013
Olav Cecil Bowitz Styrets leder 2000** - 2013
Seksjonarius AS Styre­medlem 2000** - 2010

Ole Jullumsgate Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Ole Jullumsgate Borettslag - 987107820
Borettslag
V/kbbl Langveien 16, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2021 2021 < 1 år
Styre­medlem 2018 2021 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
521 000
Personalkostnader
9 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 197 000
Egenkapital
1 257 000
Gjeld
10 338 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 67 62
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 521 525 503
Driftsresultat 245 212 247
Resultat før skatt 188 135 171
Ordinært resultat 188 135 171
Årsresultat 188 135 171
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 11 197 11 197 11 197
Sum omløpsmidler 399 347 375
Sum eiendeler 11 595 11 543 11 572
Sum egenkapital 1 257 1 069 934
Sum langsiktig gjeld 10 308 10 440 10 608
Sum kortsiktig gjeld 30 34 28

Olav Cecil Bowitz

Foretaksinfo
(Inaktiv) Olav Cecil Bowitz - 983431666
Juridisk tjenesteyting
Verkstedveien 11, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2013 13 år
Adm. direktør 2000 2011 10,7 år

Seksjonarius AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seksjonarius AS - 977237408
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Knut Siems gate 5, 6509 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2010 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
366 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
792 000
Egenkapital
853 000
Gjeld
357 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 81 83 79
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 366 366 366
Driftsresultat 256 261 258
Resultat før skatt 201 207 203
Ordinært resultat 201 207 203
Årsresultat 201 207 203
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 792 811 830
Sum omløpsmidler 418 400 374
Sum eiendeler 1 211 1 211 1 204
Sum egenkapital 853 903 846
Sum langsiktig gjeld 46 45 44
Sum kortsiktig gjeld 311 263 314

Advokatfirmaet Velund & Co DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfirmaet Velund & Co DA - 990702144
Juridisk tjenesteyting
Verkstedveien 11, 6517 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 381 000
Personalkostnader
1 467 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
47 000
Egenkapital
-474 000
Gjeld
1 592 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 1 1 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 6 8 10
Totalt 11 92 22
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 381 5 881 3 568
Driftsresultat -1 290 1 981 -476
Resultat før skatt -1 355 1 958 -482
Ordinært resultat -1 355 1 958 -482
Årsresultat -1 355 1 958 -482
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 47 60 52
Sum omløpsmidler 1 071 3 031 1 373
Sum eiendeler 1 118 3 091 1 425
Sum egenkapital -474 1 844 995
Sum langsiktig gjeld 700 0 0
Sum kortsiktig gjeld 892 1 246 430