Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Ludvig Giverholt

Rapportdato: 2019-09-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Østre Gytilen Vel Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Ballets Dronning Styrets leder 2017 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 0
Arnes Presseservice Arne Ludvig Giverholt Innehaver 2014 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Netnews AS Vara­medlem 2007 - 2009
Imag AS Styre­medlem 2002 - 2014
C Olsen AS Styre­medlem 2002 - 2013
C Olsen AS Styre­medlem 2002 - 2013

Østre Gytilen Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Østre Gytilen Vel - 914727669
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Arne Giverholt Steinhammerveien 19b, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år

Ballets Dronning

Foretaksinfo
(Aktiv) Ballets Dronning - 918544224
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Arne Giverholt Steinhammerveien 19b, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,6 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,6 år

Arnes Presseservice Arne Ludvig Giverholt

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnes Presseservice Arne Ludvig Giverholt - 913694325
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Steinhammerveien 19b, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2014 Aktiv 5,3 år

Netnews AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Netnews AS - 988127639
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Rosenholmveien 20, 1252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2009 2,3 år

Imag AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Imag AS - 984579659
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Rosenholmveien 20, 1252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2014 11,4 år

C Olsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C Olsen AS - 814936732
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Løkkeveien 13, 1555 Son
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2013 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
203 000
Egenkapital
203 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -8 -52 -12
Resultat før skatt -35 -37 -12
Ordinært resultat -35 -37 -12
Årsresultat -35 -37 -12
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 203 0 0
Sum omløpsmidler 0 242 280
Sum eiendeler 203 242 280
Sum egenkapital 203 240 277
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2 4

Trade Press AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trade Press AS - 966705086
Utgivelse av blader og tidsskrifter
Mariboes gate 8, 0183 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år