Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Vegard Klevjer

Rapportdato: 2022-07-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 12 086 og med ett samlet driftsresultat på 6 780. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Torgveien Borettslag Styre­medlem 2017 - Aktiv 12 086 6 780

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Torgveien Borettslag Vara­medlem 2015 - 2017

Torgveien Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Torgveien Borettslag - 993154636
Borettslag
C/o Obos Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5 år
Vara­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 086 000
Personalkostnader
285 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
432 763 000
Egenkapital
135 322 000
Gjeld
301 899 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 62 60
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 12 086 13 757 12 025
Driftsresultat 6 780 8 142 6 522
Resultat før skatt 4 259 4 936 2 648
Ordinært resultat 4 259 4 936 2 648
Årsresultat 4 259 4 936 2 648
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 432 763 432 763 432 763
Sum omløpsmidler 4 459 3 778 2 939
Sum eiendeler 437 222 436 541 435 702
Sum egenkapital 135 322 131 063 126 127
Sum langsiktig gjeld 301 372 304 647 308 934
Sum kortsiktig gjeld 527 830 641