Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Igor Draskovic

Rapportdato: 2022-07-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 21 328 og med ett samlet driftsresultat på 1 166. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Forward Management AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 19 -10
Norsk Netthandel AS Styrets leder 2019 - Aktiv 2 005 260
Tekhuset AS Styrets leder 2018 - Aktiv 2 591 150
Redbuss AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 16 713 766
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 16 713 766

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Forward Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forward Management AS - 825566252
Impresariovirksomhet
Storgata 19, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
14 000
Gjeld
0
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 4
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 4
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 19
Driftsresultat -10
Resultat før skatt -11
Ordinært resultat -11
Årsresultat -11
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 14
Sum eiendeler 14
Sum egenkapital 14
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Norsk Netthandel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Netthandel AS - 921965389
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Strømsveien 318, 1081 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 005 000
Personalkostnader
10 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 000
Egenkapital
232 000
Gjeld
607 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 15 2
Kapitalomsetningshastighet 10 2
Fordringsomsetningshastighet 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2
Resultatgrad 16 4
Kontantstrøm fra drift 18 3
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 77 26
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 2 005 253
Driftsresultat 260 7
Resultat før skatt 202 5
Ordinært resultat 202 5
Årsresultat 202 5
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 2 0
Sum omløpsmidler 837 461
Sum eiendeler 839 461
Sum egenkapital 232 30
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 607 431

Tekhuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tekhuset AS - 921398042
Postordre-/internetthandel med ikt-utstyr
Storgata 19, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 591 000
Personalkostnader
310 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
299 000
Gjeld
890 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 10 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 12 14
Kontantstrøm fra drift 7 10
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 6 6
Totalt 64 72
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 2 591 2 485
Driftsresultat 150 209
Resultat før skatt 113 162
Ordinært resultat 113 162
Årsresultat 113 162
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1 190 1 028
Sum eiendeler 1 190 1 028
Sum egenkapital 299 187
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 890 841

Redbuss AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Redbuss AS - 917186456
Snekkerarbeid
Storgata 19, 0184 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 6,1 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 713 000
Personalkostnader
2 703 000
Lederlønn
135 000
Anleggsmidler
8 658 000
Egenkapital
2 670 000
Gjeld
8 826 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 59 76 79
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 16 713 12 058 5 599
Driftsresultat 766 1 932 762
Resultat før skatt 577 1 415 583
Ordinært resultat 577 1 415 583
Årsresultat 577 1 415 583
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 658 5 802 2 679
Sum omløpsmidler 2 837 3 937 1 916
Sum eiendeler 11 496 9 739 4 594
Sum egenkapital 2 670 2 092 1 112
Sum langsiktig gjeld 563 501 0
Sum kortsiktig gjeld 8 263 7 145 3 482