Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Thomassen

Rapportdato: 2021-12-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 118 983 og med ett samlet driftsresultat på 6 667. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 24.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Leirvollen 1 A Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Totakt AS Styrets leder 2016 - Aktiv 0 -1 123
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 0 -1 123
1 Etg Leirvollen 1a AS Styrets leder 2016 - Aktiv 481 306
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 481 306
Dsi Saltverket AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 741 1 393
- Adm. direktør 2016 - Aktiv 1 741 1 393
Dental Sør AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 116 761 6 091

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Skap Kreativ Folkehøyskole AS Styre­medlem 2017 - 2019
Dental Sør Telemark AS Adm. direktør 2013 - 2014
Dental Sør Telemark AS Styrets leder 2008 - 2011
Dental Sør Telemark AS Styre­medlem 2003 - 2014
Dental Sør Laboratorieutstyr AS Styre­medlem 2011 - 2013
Dental Sør Laboratorieutstyr AS Styrets leder 2000** - 2017
Abelon Management Styrets leder 2010 - 2012
Brøvig AS Styrets leder 2010 - 2012

Sameiet Leirvollen 1 A

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Leirvollen 1 A - 921593759
Ikke tilgjengelig
Leirvollen 1a, 4513 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,9 år

Totakt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Totakt AS - 916573375
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wattnegata 17c, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,9 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
714 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 094 000
Egenkapital
45 251 000
Gjeld
2 414 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 45 43
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 123 -943 -779
Resultat før skatt 2 302 26 668 5 423
Ordinært resultat 2 302 26 668 5 423
Årsresultat 2 302 26 668 5 423
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 094 9 370 20 719
Sum omløpsmidler 38 572 37 433 3 946
Sum eiendeler 47 666 46 803 24 665
Sum egenkapital 45 251 46 198 23 566
Sum langsiktig gjeld 119 109 746
Sum kortsiktig gjeld 2 295 495 353

1 Etg Leirvollen 1a AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 1 Etg Leirvollen 1a AS - 916573715
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wattnegata 17c, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,9 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
481 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 381 000
Egenkapital
1 413 000
Gjeld
302 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 76 72 75
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 481 429 549
Driftsresultat 306 283 454
Resultat før skatt 239 221 346
Ordinært resultat 239 221 346
Årsresultat 239 221 346
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 381 1 433 1 486
Sum omløpsmidler 334 0 12
Sum eiendeler 1 716 1 433 1 497
Sum egenkapital 1 413 1 406 1 397
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 302 27 100

Dsi Saltverket AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dsi Saltverket AS - 916573340
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Wattnegata 17c, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,9 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 741 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 784 000
Egenkapital
6 589 000
Gjeld
2 672 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 74 72 72
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 741 1 700 1 672
Driftsresultat 1 393 1 364 1 338
Resultat før skatt 1 087 1 064 1 083
Ordinært resultat 1 087 1 064 1 083
Årsresultat 1 087 1 064 1 083
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 7 784 7 979 8 232
Sum omløpsmidler 1 477 0 0
Sum eiendeler 9 261 7 979 8 232
Sum egenkapital 6 589 6 711 6 836
Sum langsiktig gjeld 1 106 1 140 1 175
Sum kortsiktig gjeld 1 566 127 220

Dental Sør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dental Sør AS - 948782979
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Saltverket 6, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2019 13,3 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,9 år
Adm. direktør 2000 2002 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
47
Styremedlemmer
0
Omsetning
116 761 000
Personalkostnader
29 801 000
Lederlønn
1 208 000
Anleggsmidler
1 136 000
Egenkapital
8 376 000
Gjeld
31 535 000
Driftscore
2021 2019
Totalrentabilitet 12 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 5
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 62 52
Resultatregnskap
2021 2019
Driftsinntekter 116 761 126 967
Driftsresultat 6 091 6 176
Resultat før skatt 4 684 3 993
Ordinært resultat 4 684 3 993
Årsresultat 4 684 3 993
Balanseregnskap
2021 2019
Sum anleggsmidler 1 136 728
Sum omløpsmidler 38 775 52 224
Sum eiendeler 39 910 52 952
Sum egenkapital 8 376 10 692
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31 535 42 260

Skap Kreativ Folkehøyskole AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skap Kreativ Folkehøyskole AS - 915859631
Folkehøgskoleundervisning
Neseveien 1, 4514 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 359 000
Personalkostnader
9 648 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 548 000
Egenkapital
1 782 000
Gjeld
2 621 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 0 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 10
Resultatgrad 2 0 14
Kontantstrøm fra drift 7 3 18
Rentedekningsgrad 8 0 10
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 43 20 84
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 18 359 17 647 17 063
Driftsresultat 132 -501 1 396
Resultat før skatt 109 -505 1 384
Ordinært resultat 109 -505 1 384
Årsresultat 109 -505 1 384
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 548 2 278 895
Sum omløpsmidler 2 855 3 172 4 220
Sum eiendeler 4 403 5 450 5 115
Sum egenkapital 1 782 1 673 2 178
Sum langsiktig gjeld 512 851 900
Sum kortsiktig gjeld 2 109 2 926 2 038

Dental Sør Telemark AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dental Sør Telemark AS - 986231250
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Kjørbekkvegen 32a, 3735 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2013 2014 < 1 år
Styrets leder 2008 2011 3 år
Styre­medlem 2003 2014 10,2 år

Dental Sør Laboratorieutstyr AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dental Sør Laboratorieutstyr AS - 983058973
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Saltverket 6, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,7 år
Styrets leder 2000 2017 16,5 år

Abelon Management

Foretaksinfo
(Aktiv) Abelon Management - 985984476
Utleie av arbeidskraft
Grenseveien 21, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2012 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 709 000
Personalkostnader
49 469 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
129 000
Egenkapital
3 778 000
Gjeld
15 855 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 12 12
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 8 14
Kontantstrøm fra drift 0 5 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 15 60 67
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 54 709 149 413 53 874
Driftsresultat -4 865 6 680 4 457
Resultat før skatt -3 838 4 934 3 389
Ordinært resultat -3 838 4 934 3 389
Årsresultat -3 838 4 934 3 389
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 129 515 24
Sum omløpsmidler 19 503 40 866 24 328
Sum eiendeler 19 633 41 380 24 353
Sum egenkapital 3 778 7 616 3 056
Sum langsiktig gjeld 106 411 0
Sum kortsiktig gjeld 15 749 33 354 21 297

Brøvig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brøvig AS - 950581883
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
Legdene 1, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2012 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 595 000
Personalkostnader
8 185 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 470 000
Egenkapital
4 843 000
Gjeld
7 782 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 6 7
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 8 8
Kontantstrøm fra drift 10 7 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 67 51 52
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 33 595 19 161 20 639
Driftsresultat 2 621 759 710
Resultat før skatt 2 051 578 540
Ordinært resultat 2 051 578 540
Årsresultat 2 051 578 540
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 470 610 760
Sum omløpsmidler 11 154 9 873 8 091
Sum eiendeler 12 625 10 483 8 851
Sum egenkapital 4 843 5 291 4 714
Sum langsiktig gjeld 62 16 35
Sum kortsiktig gjeld 7 720 5 176 4 103

Brøvig Utleie AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brøvig Utleie AS - 992696044
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Rigedalen 51, 4626 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2012 2,1 år

Dental Sør Forbruk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dental Sør Forbruk AS - 986528393
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Leirvollen 1 A, 4513 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2010 1,1 år
Styre­medlem 2004 2008 4,7 år

Dental Sør Midt-norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dental Sør Midt-norge AS - 980039382
Ikke tilgjengelig
Fossegrenda 7 B, 7038 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år
Vara­medlem 2002 2007 4,8 år
Styrets leder 2000 2002 1,8 år

Dental Sør Nord-norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dental Sør Nord-norge AS - 980039374
Ikke tilgjengelig
Hvalrossvegen 29, 9100 Kvaløysletta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,1 år
Vara­medlem 2002 2006 3,8 år
Styrets leder 2000 2009 8,2 år

Dental Sør Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dental Sør Invest AS - 979914571
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Saltverket 6, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2016 10,7 år
Styre­medlem 2000 2005 4,7 år
Adm. direktør 2000 2016 15,4 år

Dental Sør Bergen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dental Sør Bergen AS - 981485971
Ikke tilgjengelig
Kolltveit, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2008 6 år
Styrets leder 2000 2009 8,2 år