Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jahn Christian Kiønig

Rapportdato: 2021-06-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 185 og med ett samlet driftsresultat på 1 890. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Jahn Kiønig Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Sameiet Slemdalsveien Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0
Løsset Utmarkslag Styre­medlem 2013 - Aktiv 0 0
Nordre Løsset AS Styrets leder 2006 - Aktiv 6 144 1 429
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 6 144 1 429
Rena Elektriske AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 1 041 461

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Jahn Kiønig Styrets leder 2000** - 2019
Østerdalsbygg Entreprenør AS Styrets leder 2017 - 2020
Østerdalsbygg Entreprenør AS Adm. direktør 2017 - 2020
Østerdalsbygg Entreprenør AS Vara­medlem 2006 - 2017
Landbrukets Hus BA Styre­medlem 2006 - 2007
Landbrukets Hus BA Styrets leder 2004 - 2006
Leve avd Hedmark Styre­medlem 2006 - 2018
Leve avd Hedmark Styre­medlem 2006 - 2018

Jahn Kiønig

Foretaksinfo
(Aktiv) Jahn Kiønig - 969901323
Avvirkning
Løssetveien 1000, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Sameiet Slemdalsveien

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Slemdalsveien - 917234094
Ikke tilgjengelig
, 2460 Osen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,1 år

Løsset Utmarkslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Løsset Utmarkslag - 870550642
Eiendomsforvaltning
C/o Per Sjølie Søndre Løsset, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,1 år

Nordre Løsset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordre Løsset AS - 989176021
Avvirkning
Løsset, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 15,4 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 144 000
Personalkostnader
73 000
Lederlønn
39 000
Anleggsmidler
16 188 000
Egenkapital
4 928 000
Gjeld
12 910 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 70 67 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 144 5 160 5 624
Driftsresultat 1 429 1 082 1 457
Resultat før skatt 1 031 695 970
Ordinært resultat 1 031 695 970
Årsresultat 1 031 695 970
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 16 188 16 247 16 822
Sum omløpsmidler 1 649 1 626 1 294
Sum eiendeler 17 838 17 873 18 116
Sum egenkapital 4 928 3 896 3 201
Sum langsiktig gjeld 2 262 5 015 5 380
Sum kortsiktig gjeld 10 648 8 962 9 535

Rena Elektriske AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rena Elektriske AS - 956835275
Elektrisk installasjonsarbeid
Tollef Kildes gate 53, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 20,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 041 000
Personalkostnader
238 000
Lederlønn
143 000
Anleggsmidler
382 000
Egenkapital
1 215 000
Gjeld
3 187 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 73 32 8
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 041 1 486 1 412
Driftsresultat 461 -14 -420
Resultat før skatt 423 21 -357
Ordinært resultat 423 21 -357
Årsresultat 423 21 -357
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 382 455 527
Sum omløpsmidler 4 019 3 676 3 572
Sum eiendeler 4 402 4 131 4 099
Sum egenkapital 1 215 791 771
Sum langsiktig gjeld 31 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 156 3 339 3 328

Østerdalsbygg Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Østerdalsbygg Entreprenør AS - 989512277
Oppføring av bygninger
Østre Åbuveien 755, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2020 3,1 år
Adm. direktør 2017 2020 3,1 år
Vara­medlem 2006 2017 11,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 772 000
Personalkostnader
906 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 820 000
Egenkapital
5 162 000
Gjeld
244 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 89 13 44
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 772 1 655 2 773
Driftsresultat 978 -902 -167
Resultat før skatt 972 -901 -146
Ordinært resultat 972 -901 -146
Årsresultat 972 -901 -146
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 820 1 039 1 635
Sum omløpsmidler 3 586 3 622 4 146
Sum eiendeler 5 406 4 660 5 781
Sum egenkapital 5 162 4 191 5 092
Sum langsiktig gjeld 5 0 0
Sum kortsiktig gjeld 239 470 689

Landbrukets Hus BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Landbrukets Hus BA - 970902619
Ikke tilgjengelig
Trudvanggata 8, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1 år
Styrets leder 2004 2006 2,3 år

Leve avd Hedmark

Foretaksinfo
(Aktiv) Leve avd Hedmark - 985306176
Andre helsetjenester
C/o Turid Solberg Torggata 141c, 2317 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2018 12,3 år

Søndre Oskjølen Haugedalen og Blikberget Viltstellområde

Foretaksinfo
(Inaktiv) Søndre Oskjølen Haugedalen og Blikberget Viltstellområde - 982326893
Eiendomsforvaltning
V/jahn Kiønig Løsset, 2450 Rena
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2015 8,7 år