Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bjørn Maaseide

Rapportdato: 2019-12-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 434 294 og med ett samlet driftsresultat på 66 520. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 12 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 22 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 59.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bfbk Holding AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2019 - Aktiv 0 0
- Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 0 0
The Nordic Motus Group AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Bfbk Finans AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 0 0
Bfbk Holding II AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Forusakutten AS Styrets leder 2015 - 2018
Forusakutten AS Styrets leder 2015 - 2016
Bfbk Holding AS Styrets leder 2016 - 2019
Maas Holding AS Styrets leder 2015 - 2017
Maas Holding AS Adm. direktør 2015 - 2017
Norsk Tipping AS Nestleder styre 2015 - 2017

Bfbk Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bfbk Holding AS - 923872159
Uoppgitt
C/o Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Kontakt­person 2019 Aktiv < 1 år

The Nordic Motus Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) The Nordic Motus Group AS - 922156565
Forsikringsformidling
C/o Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Bfbk Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bfbk Finans AS - 921895798
Uoppgitt
C/o Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 050 000
Egenkapital
50 050 000
Gjeld
0
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 50 050
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 50 050
Sum egenkapital 50 050
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Bfbk Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bfbk Holding AS - 921895658
Uoppgitt
C/o Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 1 år

Bfbk Holding II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bfbk Holding II AS - 921170548
Uoppgitt
C/o Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,4 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 1,4 år

Forusakutten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forusakutten AS - 991811869
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2015 2018 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
43
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 229 000
Personalkostnader
31 026 000
Lederlønn
857 000
Anleggsmidler
9 497 000
Egenkapital
3 812 000
Gjeld
16 211 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 0
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 5 5 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 41 46 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 50 229 58 889 73 132
Driftsresultat 550 1 444 -3 736
Resultat før skatt 498 1 288 -4 968
Ordinært resultat 498 1 288 -4 968
Årsresultat 498 1 288 -4 968
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 497 8 678 9 189
Sum omløpsmidler 10 526 10 403 11 158
Sum eiendeler 20 023 19 081 20 347
Sum egenkapital 3 812 3 314 -24 574
Sum langsiktig gjeld 5 332 6 189 6 890
Sum kortsiktig gjeld 10 879 9 578 38 031

Sats Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sats Group AS - 913295544
Treningssentre
Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 259 139 000
Personalkostnader
1 224 831 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 183 703 000
Egenkapital
1 023 500 000
Gjeld
2 971 233 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 2
Resultatgrad 4 14 12
Kontantstrøm fra drift 18 14 7
Rentedekningsgrad 2 6 2
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 41 56 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 259 139 3 250 061 3 110 410
Driftsresultat 65 203 304 927 155 964
Resultat før skatt -27 569 129 238 -71 109
Ordinært resultat -27 569 129 238 -71 109
Årsresultat -21 835 122 557 -61 838
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 183 703 3 176 278 3 197 255
Sum omløpsmidler 811 029 616 165 478 563
Sum eiendeler 3 994 732 3 792 443 3 675 818
Sum egenkapital 1 023 500 1 027 503 1 000 418
Sum langsiktig gjeld 1 874 045 1 750 705 1 576 631
Sum kortsiktig gjeld 1 097 188 1 014 235 1 098 769

Maaseide Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maaseide Holding AS - 919761253
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
119 175 000
Egenkapital
94 164 000
Gjeld
28 405 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 8
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 12 43
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -215 0
Resultat før skatt -6 022 24 265
Ordinært resultat -6 022 24 265
Årsresultat -6 022 24 265
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 119 175 69 595
Sum omløpsmidler 3 395 40 274
Sum eiendeler 122 570 109 869
Sum egenkapital 94 164 101 927
Sum langsiktig gjeld 26 428 0
Sum kortsiktig gjeld 1 977 7 942

Kraft Bank ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Kraft Bank ASA - 918315446
Bankvirksomhet ellers
Trim Towers, 5. Etg. Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 801 000
Personalkostnader
12 259 000
Lederlønn
1 474 000
Anleggsmidler
9 965 000
Egenkapital
281 224 000
Gjeld
178 545 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 8 8
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 7 801 0
Driftsresultat -12 104 -4 130
Resultat før skatt -10 791 -4 130
Ordinært resultat -10 791 -4 130
Årsresultat -10 791 -4 130
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 9 965 0
Sum omløpsmidler 449 804 796
Sum eiendeler 459 769 796
Sum egenkapital 281 224 360
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 178 545 435

Maas Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maas Holding AS - 917891192
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,2 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
424 714 000
Egenkapital
421 487 000
Gjeld
21 810 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 20 25 24
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -25 -81 0
Resultat før skatt 2 911 17 879 4 918
Ordinært resultat 2 911 17 879 4 918
Årsresultat 2 911 17 879 4 918
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 424 714 457 474 457 474
Sum omløpsmidler 18 583 20 084 6 552
Sum eiendeler 443 296 477 558 464 026
Sum egenkapital 421 487 457 474 457 474
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 810 20 084 6 552

Kolibri Medical Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kolibri Medical Group AS - 912979059
Uoppgitt
Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 050 000
Egenkapital
-15 066 000
Gjeld
53 589 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 620 -228 -4
Resultat før skatt -8 017 -20 163 -1 391
Ordinært resultat -8 017 -20 163 -1 391
Årsresultat -8 017 -20 163 -1 391
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 35 050 64 200 56 100
Sum omløpsmidler 3 472 3 175 129
Sum eiendeler 38 522 67 375 56 229
Sum egenkapital -15 066 -7 790 10 056
Sum langsiktig gjeld 52 236 74 935 46 139
Sum kortsiktig gjeld 1 353 229 34

Maaseide Eiendomsinvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maaseide Eiendomsinvest AS - 815977742
Eiendomsforvaltning
C/o Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,2 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
116 097 000
Egenkapital
76 410 000
Gjeld
47 275 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 4 8 2
Totalt 39 45 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 23 30 28
Driftsresultat -811 -193 -1 000
Resultat før skatt 2 583 2 530 4 697
Ordinært resultat 2 583 2 530 4 697
Årsresultat 2 583 2 530 4 697
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 116 097 115 487 128 281
Sum omløpsmidler 7 587 14 470 7 572
Sum eiendeler 123 684 129 957 135 854
Sum egenkapital 76 410 76 497 76 941
Sum langsiktig gjeld 39 744 45 363 48 327
Sum kortsiktig gjeld 7 531 8 097 10 586

Maaseide Promotion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maaseide Promotion AS - 915977715
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,2 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 125 000
Personalkostnader
4 538 000
Lederlønn
1 916 000
Anleggsmidler
325 618 000
Egenkapital
356 149 000
Gjeld
19 824 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 13 56 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 125 3 042 1 565
Driftsresultat -5 524 -3 489 -8 122
Resultat før skatt -6 243 10 454 10 962
Ordinært resultat -6 243 10 454 10 962
Årsresultat -6 243 10 454 10 962
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 325 618 337 979 343 354
Sum omløpsmidler 50 355 72 682 54 961
Sum eiendeler 375 973 410 660 398 315
Sum egenkapital 356 149 392 241 393 908
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19 824 18 419 4 408

Betongbygget AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Betongbygget AS - 990956731
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 109 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
116 505 000
Egenkapital
29 953 000
Gjeld
110 360 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 73 71 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 109 12 554 11 745
Driftsresultat 8 288 8 016 7 267
Resultat før skatt 4 215 4 330 3 386
Ordinært resultat 4 215 4 330 3 386
Årsresultat 4 215 4 330 3 386
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 116 505 133 338 124 612
Sum omløpsmidler 23 807 11 277 13 748
Sum eiendeler 140 312 144 615 138 360
Sum egenkapital 29 953 30 279 30 421
Sum langsiktig gjeld 104 201 108 183 99 538
Sum kortsiktig gjeld 6 159 6 153 8 400

Elixia Holding Iv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elixia Holding Iv AS - 996739902
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
Karelyst Alle 9 C, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,5 år
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
952 984 000
Egenkapital
949 908 000
Gjeld
3 339 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -324 -600 -283
Resultat før skatt -386 -639 360
Ordinært resultat -386 -639 360
Årsresultat -386 -639 360
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 952 984 952 984 952 984
Sum omløpsmidler 262 155 23
Sum eiendeler 953 246 953 139 953 007
Sum egenkapital 949 908 950 293 943 498
Sum langsiktig gjeld 1 638 2 156 9 073
Sum kortsiktig gjeld 1 701 688 436

Linda Maaseide Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Linda Maaseide Holding AS - 897813092
Frisering og annen skjønnhetspleie
Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 060 000
Egenkapital
332 000
Gjeld
3 885 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 45 32 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 180
Driftsresultat -76 -70 87
Resultat før skatt 1 804 325 -1 607
Ordinært resultat 1 804 325 -1 607
Årsresultat 1 804 325 -1 607
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 060 869 460
Sum omløpsmidler 1 157 491 3 980
Sum eiendeler 4 217 1 360 4 440
Sum egenkapital 332 -1 471 -1 796
Sum langsiktig gjeld 3 769 2 641 6 000
Sum kortsiktig gjeld 116 190 236

World Event AS

Foretaksinfo
(Aktiv) World Event AS - 885633072
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,2 år
Styre­medlem 2003 2008 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 766 000
Egenkapital
12 297 000
Gjeld
539 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 14 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 18 62 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 1 076 1 875
Driftsresultat -32 94 421
Resultat før skatt -24 291 454
Ordinært resultat -24 291 454
Årsresultat -24 291 454
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 766 4 315 4 631
Sum omløpsmidler 9 069 8 474 8 152
Sum eiendeler 12 836 12 788 12 783
Sum egenkapital 12 297 10 684 9 019
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 539 2 104 3 765

Stavanger Fjordcharter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stavanger Fjordcharter AS - 997323467
Kysttrafikk ellers med passasjerer
Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
844 000
Personalkostnader
28 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 270 000
Egenkapital
3 590 000
Gjeld
4 424 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 13 9 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 844 925 489
Driftsresultat -567 -227 -555
Resultat før skatt -626 -988 -517
Ordinært resultat -626 -988 -517
Årsresultat -626 -988 -517
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 270 7 732 8 157
Sum omløpsmidler 744 917 555
Sum eiendeler 8 014 8 649 8 711
Sum egenkapital 3 590 4 215 1 204
Sum langsiktig gjeld 4 363 3 688 7 497
Sum kortsiktig gjeld 61 746 10

Volleyballfondet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Volleyballfondet AS - 995613972
Andre sportsaktiviteter
Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,5 år
Styrets leder 2010 2011 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
309 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -15 -10
Resultat før skatt -10 -15 -10
Ordinært resultat -10 -15 -10
Årsresultat -10 -15 -10
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 314 319 334
Sum eiendeler 314 319 334
Sum egenkapital 309 319 334
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 0 0

Kraft Finans AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kraft Finans AS - 982986141
Verdipapirmegling
Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 10,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
73 433 000
Personalkostnader
51 395 000
Lederlønn
1 659 000
Anleggsmidler
10 633 000
Egenkapital
25 874 000
Gjeld
15 082 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 15
Kapitalomsetningshastighet 6 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 14 16 18
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 72 83 89
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 73 433 70 974 56 291
Driftsresultat 6 878 7 640 9 817
Resultat før skatt 5 011 5 715 7 498
Ordinært resultat 5 011 5 715 7 498
Årsresultat 5 011 5 715 7 498
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 633 2 921 1 810
Sum omløpsmidler 30 324 33 131 30 114
Sum eiendeler 40 957 36 052 31 924
Sum egenkapital 25 874 20 863 15 148
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 082 15 189 16 776

Malthus Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Malthus Eiendom AS - 918787135
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 12,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 920 000
Personalkostnader
83 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 186 000
Egenkapital
16 266 000
Gjeld
9 612 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 70 80 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 920 8 006 4 296
Driftsresultat 1 738 6 926 3 459
Resultat før skatt 1 519 5 618 9 804
Ordinært resultat 1 519 5 618 9 804
Årsresultat 1 519 5 618 9 804
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 20 186 29 269 28 680
Sum omløpsmidler 5 691 1 986 347
Sum eiendeler 25 877 31 255 29 027
Sum egenkapital 16 266 16 557 16 808
Sum langsiktig gjeld 3 763 4 175 4 613
Sum kortsiktig gjeld 5 849 10 524 7 606

Maaseide Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maaseide Eiendom AS - 990329273
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,2 år
Adm. direktør 2006 2008 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
236 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
73 226 000
Egenkapital
48 100 000
Gjeld
38 381 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 18 60 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 236 236 0
Driftsresultat -89 -56 -90
Resultat før skatt -223 19 221 8 231
Ordinært resultat -223 19 221 8 231
Årsresultat -223 19 221 8 231
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 73 226 95 129 102 978
Sum omløpsmidler 13 254 24 469 20 800
Sum eiendeler 86 481 119 598 123 777
Sum egenkapital 48 100 51 270 34 562
Sum langsiktig gjeld 33 785 63 241 82 650
Sum kortsiktig gjeld 4 596 5 087 6 565

Trim Towers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trim Towers AS - 990332339
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,2 år
Adm. direktør 2006 2008 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 435 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
178 936 000
Egenkapital
21 162 000
Gjeld
169 400 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 6 4 0
Totalt 57 57 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 23 435 23 617 23 785
Driftsresultat 6 260 4 866 9 586
Resultat før skatt -3 149 -4 408 -852
Ordinært resultat -3 149 -4 408 -852
Årsresultat -3 149 -4 408 -852
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 178 936 190 871 198 318
Sum omløpsmidler 11 626 4 630 6 837
Sum eiendeler 190 562 195 501 205 155
Sum egenkapital 21 162 20 311 24 719
Sum langsiktig gjeld 160 993 171 285 159 760
Sum kortsiktig gjeld 8 407 3 905 20 675

Bfbk Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bfbk Holding AS - 918185186
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2019 2,1 år

Forusakutten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forusakutten AS - 979931778
Annen forebyggende helsetjeneste
Luramyrveien 79, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 < 1 år

Maas Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Maas Holding AS - 915977685
Uoppgitt
C/o Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,3 år
Adm. direktør 2015 2017 1,3 år

Norsk Tipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Tipping AS - 925836613
Lotteri og totalisatorspill
Måsåbekkvegen 20, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2015 2017 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
445
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 134 000 000
Personalkostnader
414 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
574 000 000
Egenkapital
364 000 000
Gjeld
5 321 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 90 90 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 38 134 000 34 922 000 32 039 000
Driftsresultat 5 473 000 5 222 000 4 983 000
Resultat før skatt 5 523 000 5 251 000 5 002 000
Ordinært resultat 5 523 000 5 251 000 5 002 000
Årsresultat 5 523 000 5 251 000 5 002 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 574 000 715 000 853 000
Sum omløpsmidler 5 111 000 5 621 000 5 101 000
Sum eiendeler 5 685 000 6 336 000 5 954 000
Sum egenkapital 364 000 364 000 364 000
Sum langsiktig gjeld 151 000 141 000 109 000
Sum kortsiktig gjeld 5 170 000 5 831 000 5 481 000

Sats Vest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sats Vest AS - 948942003
Treningssentre
Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 2,1 år
Adm. direktør 2004 2017 13,3 år
Styrets leder 2000 2007 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1487
Styremedlemmer
0
Omsetning
397 132 000
Personalkostnader
122 994 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
191 703 000
Egenkapital
297 665 000
Gjeld
140 132 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 74 79 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 397 132 372 428 356 643
Driftsresultat 48 064 50 387 41 463
Resultat før skatt 34 460 36 001 9 480
Ordinært resultat 34 460 36 001 9 480
Årsresultat 34 460 36 001 9 480
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 191 703 169 349 170 187
Sum omløpsmidler 246 095 256 831 228 811
Sum eiendeler 437 798 426 180 398 998
Sum egenkapital 297 665 286 866 283 083
Sum langsiktig gjeld 944 1 039 0
Sum kortsiktig gjeld 139 188 138 276 115 915

Sats Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sats Norway AS - 892625522
Treningssentre
Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 2,1 år
Adm. direktør 2015 2017 2,1 år
Nestleder styre 2008 2011 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3245
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 031 959 000
Personalkostnader
424 835 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 102 713 000
Egenkapital
908 631 000
Gjeld
412 838 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 16 8
Kontantstrøm fra drift 18 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 68 68 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 031 959 980 345 941 351
Driftsresultat 124 167 98 677 41 797
Resultat før skatt 97 341 64 924 -7 845
Ordinært resultat 97 341 64 924 -7 845
Årsresultat 97 341 64 924 -7 845
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 102 713 1 008 656 1 013 317
Sum omløpsmidler 218 757 226 676 126 182
Sum eiendeler 1 321 470 1 235 332 1 139 499
Sum egenkapital 908 631 880 827 773 190
Sum langsiktig gjeld 22 236 18 577 125 519
Sum kortsiktig gjeld 390 602 335 927 240 791

Skurve v AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skurve v AS - 913309189
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skurvemarka 5, 4331 Ålgård
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
524 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 827 000
Egenkapital
13 293 000
Gjeld
266 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 4 4
Totalt 76 67 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 524 557 521
Driftsresultat 501 526 483
Resultat før skatt 390 371 366
Ordinært resultat 390 371 366
Årsresultat 390 371 366
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 827 12 827 12 827
Sum omløpsmidler 732 1 929 1 390
Sum eiendeler 13 559 14 757 14 218
Sum egenkapital 13 293 12 903 12 900
Sum langsiktig gjeld 75 78 81
Sum kortsiktig gjeld 191 1 775 1 236

Sameiet Lindesnes Resort

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Lindesnes Resort - 996291553
Lønnet arbeid i private husholdninger
Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 658 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
315 000
Gjeld
18 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 7 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 15 61 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 658 2 658 3 440
Driftsresultat -84 130 -100
Resultat før skatt -47 139 -86
Ordinært resultat -47 139 -86
Årsresultat -47 139 -86
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 333 568 484
Sum eiendeler 333 568 484
Sum egenkapital 315 362 223
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18 207 261

Øksnevad Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øksnevad Eiendom AS - 912155811
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 4355 Kvernaland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 4,5 år

Helifly Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helifly Invest AS - 879420962
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Hangarveien 7, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2016 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 896 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 929 000
Egenkapital
1 773 000
Gjeld
6 241 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 72 68 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 896 2 000 1 448
Driftsresultat 1 403 1 295 726
Resultat før skatt 943 423 381
Ordinært resultat 943 423 381
Årsresultat 943 423 381
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 929 6 379 6 829
Sum omløpsmidler 2 085 2 437 1 158
Sum eiendeler 8 014 8 816 7 988
Sum egenkapital 1 773 1 975 2 567
Sum langsiktig gjeld 453 540 5 275
Sum kortsiktig gjeld 5 788 6 301 146

Right Property AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Right Property AS - 912073246
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Leiv Eiriksons gate 55, 4009 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
25 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 10 0 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -34 -127
Resultat før skatt -14 -1 5 638
Ordinært resultat -14 -1 5 638
Årsresultat -14 -1 5 638
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 643 1 611
Sum omløpsmidler 27 139 851
Sum eiendeler 27 781 2 461
Sum egenkapital 25 39 40
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 742 2 421

Øksnevad Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øksnevad Eiendom AS - 986375295
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 4355 Kvernaland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

Sats ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Sats ASA - 996739848
Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære
Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2019 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 259 139 000
Personalkostnader
1 223 995 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 179 703 000
Egenkapital
1 062 623 000
Gjeld
2 966 789 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 8 14 12
Kontantstrøm fra drift 7 14 5
Rentedekningsgrad 4 6 2
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 35 56 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 259 139 3 250 061 3 110 410
Driftsresultat 103 397 323 294 155 987
Resultat før skatt 4 214 144 566 -75 045
Ordinært resultat 4 214 144 566 -75 045
Årsresultat 4 214 144 566 -75 045
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 179 703 3 176 277 3 111 048
Sum omløpsmidler 849 708 609 180 470 886
Sum eiendeler 4 029 412 3 785 457 3 581 934
Sum egenkapital 1 062 623 1 034 744 898 795
Sum langsiktig gjeld 1 874 045 1 754 299 1 584 369
Sum kortsiktig gjeld 1 092 744 996 414 1 098 770

Tribune AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tribune AS - 995566060
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
533 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 283 000
Egenkapital
3 950 000
Gjeld
1 921 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 42 32 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 533 433 898
Driftsresultat -310 -509 -108
Resultat før skatt 258 -369 -173
Ordinært resultat 258 -369 -173
Årsresultat 258 -369 -173
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 283 4 097 4 931
Sum omløpsmidler 2 587 390 105
Sum eiendeler 5 870 4 487 5 036
Sum egenkapital 3 950 1 772 1 592
Sum langsiktig gjeld 1 306 2 111 3 076
Sum kortsiktig gjeld 615 604 367

Viking Stadion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Viking Stadion AS - 980344215
Andre sportsaktiviteter
Jåttåvågveien 11 A, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2011 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 000 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 797 000
Egenkapital
10 003 000
Gjeld
57 109 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 54 22 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 000 6 451 88 152
Driftsresultat 1 269 -398 -14 700
Resultat før skatt -1 506 -3 057 -18 744
Ordinært resultat -1 506 -3 057 -18 744
Årsresultat -1 506 -3 057 -18 744
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 60 797 65 402 88 901
Sum omløpsmidler 6 314 778 12 722
Sum eiendeler 67 111 66 180 101 623
Sum egenkapital 10 003 11 509 14 566
Sum langsiktig gjeld 53 923 51 589 57 727
Sum kortsiktig gjeld 3 186 3 083 29 329

TV Vest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) TV Vest AS - 995010828
Fjernsynskringkasting
Lervigsveien 16, 4014 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 3,1 år

Finansdialog AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Finansdialog AS - 976288521
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2014 4,8 år
Styre­medlem 2009 2009 < 1 år

Maaseide Kapital AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Maaseide Kapital AS - 994535498
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Larsamyrå 19 Trim Towers, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2009 < 1 år

Elixia Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elixia Holding AS - 989987852
Treningssentre
Karenlyst Alle 9 C, 0214 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2008 2008 < 1 år

Forus Atrium KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forus Atrium KS - 986792295
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karmsundsgaten 77 C/o Caveo Distribusjon AS, 5531 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 2,5 år

Forus Atrium Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forus Atrium Eiendom AS - 986792589
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karmsundsgaten 77 C/o Caveo Distribusjon AS, 5531 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2011 3,4 år

Forus Atrium AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Forus Atrium AS - 986792627
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Caveo Distribusjon AS Karmsundsgaten 77, 5531 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2014 6,5 år

Sandnes Heli DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sandnes Heli DA - 991140336
Lufttransport med passasjerer
Storgaten 42 B, 4307 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2014 6,8 år

Fabrikkveien 25 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fabrikkveien 25 Eiendom AS - 988224707
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Em1 Næringseiendom Petroleumsveien 6, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 199 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 522 000
Egenkapital
9 163 000
Gjeld
19 046 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 63 68 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 199 4 137 4 075
Driftsresultat 3 350 3 778 3 809
Resultat før skatt 1 684 1 990 1 966
Ordinært resultat 1 684 1 990 1 966
Årsresultat 1 684 1 990 1 966
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 522 27 702 27 949
Sum omløpsmidler 687 1 986 655
Sum eiendeler 28 209 29 689 28 604
Sum egenkapital 9 163 8 710 8 226
Sum langsiktig gjeld 16 345 18 335 18 302
Sum kortsiktig gjeld 2 701 2 644 2 076

Ryger Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ryger Eiendom AS - 989059785
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 7 C/o First Business Services AS, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,8 år

Luramyrveien 12 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Luramyrveien 12 Eiendom AS - 990352399
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Em1 Næringseiendom Petroleumsveien 6, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 903 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
63 024 000
Egenkapital
20 386 000
Gjeld
43 317 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 65 65 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 903 7 650 8 052
Driftsresultat 7 006 6 821 7 302
Resultat før skatt 4 871 4 682 3 524
Ordinært resultat 4 871 4 682 3 524
Årsresultat 4 871 4 682 3 524
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 63 024 63 645 64 297
Sum omløpsmidler 678 3 604 206
Sum eiendeler 63 703 67 249 64 502
Sum egenkapital 20 386 19 234 18 002
Sum langsiktig gjeld 38 485 43 473 43 404
Sum kortsiktig gjeld 4 832 4 542 3 095

Ryger Eiendomsinvest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ryger Eiendomsinvest AS - 989059793
Aktive eierfond
C/o Skagen Eiendomsforvaltning AS Luramyrveien 75, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2015 8,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 174 000
Personalkostnader
844 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
652 368 000
Egenkapital
142 363 000
Gjeld
532 903 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 4 8 4
Totalt 64 71 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 57 174 56 572 55 523
Driftsresultat 32 985 36 354 39 366
Resultat før skatt 14 595 14 354 5 863
Ordinært resultat 14 595 14 354 5 863
Årsresultat 14 595 14 354 5 863
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 652 368 649 446 660 524
Sum omløpsmidler 22 898 26 714 15 154
Sum eiendeler 675 266 676 160 675 678
Sum egenkapital 142 363 141 392 138 391
Sum langsiktig gjeld 512 837 518 235 522 599
Sum kortsiktig gjeld 20 066 16 533 14 689

Kokstadveien AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kokstadveien AS - 986211926
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Haakon Viis gate 7 C/o First Business Services AS, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år
Styrets leder 2006 2006 < 1 år
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år

Sakkestad Næringspark Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sakkestad Næringspark Eiendom AS - 987059605
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Em1 Næringseiendom Petroleumsveien 6, 4031 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 350 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
38 265 000
Egenkapital
6 116 000
Gjeld
33 080 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 14 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 47 55 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 350 4 679 4 627
Driftsresultat 408 1 923 1 828
Resultat før skatt -301 889 339
Ordinært resultat -301 889 339
Årsresultat -301 889 339
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 38 265 40 128 42 263
Sum omløpsmidler 931 1 779 1 660
Sum eiendeler 39 197 41 907 43 923
Sum egenkapital 6 116 6 777 7 331
Sum langsiktig gjeld 17 137 17 444 17 741
Sum kortsiktig gjeld 15 943 17 685 18 851

Kokstadveien 25 Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kokstadveien 25 Eiendom AS - 987059842
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kokstadflaten 30, 5257 Kokstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år
Styrets leder 2004 2006 2,3 år
Adm. direktør 2004 2006 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 846 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
108 847 000
Egenkapital
88 567 000
Gjeld
22 901 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 62 68 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 846 9 090 8 918
Driftsresultat 4 852 4 677 4 620
Resultat før skatt 3 691 3 621 3 665
Ordinært resultat 3 691 3 621 3 665
Årsresultat 3 691 3 621 3 665
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 108 847 98 052 100 233
Sum omløpsmidler 2 621 6 205 3 601
Sum eiendeler 111 468 104 257 103 835
Sum egenkapital 88 567 87 749 87 032
Sum langsiktig gjeld 4 768 4 880 4 933
Sum kortsiktig gjeld 18 133 11 628 11 870

Progressus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Progressus AS - 990763690
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
114 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 900 000
Egenkapital
69 179 000
Gjeld
117 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 45 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 853 -2 698 -2 684
Resultat før skatt -40 394 40 143 -2 684
Ordinært resultat -40 394 40 143 -2 684
Årsresultat -40 394 40 143 -2 684
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 67 900 106 176 167 597
Sum omløpsmidler 1 396 5 900 133
Sum eiendeler 69 296 112 076 167 730
Sum egenkapital 69 179 111 778 167 452
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 117 298 278

Damsgårdsveien 106 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Damsgårdsveien 106 AS - 990633266
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Lister Forvaltning Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2017 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 511 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
68 075 000
Egenkapital
15 299 000
Gjeld
55 440 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 6 0 2
Totalt 74 68 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 511 11 065 8 075
Driftsresultat 6 345 6 599 4 593
Resultat før skatt 3 343 3 742 2 393
Ordinært resultat 3 343 3 742 2 393
Årsresultat 3 343 3 742 2 393
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 68 075 71 140 70 632
Sum omløpsmidler 2 664 2 335 15 484
Sum eiendeler 70 739 73 475 86 115
Sum egenkapital 15 299 12 225 10 388
Sum langsiktig gjeld 53 656 45 385 49 275
Sum kortsiktig gjeld 1 784 15 865 26 452

Treskeveien 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Treskeveien 1 AS - 990454655
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skrefjellvegen 13, 4645 Nodeland
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 3,1 år
Adm. direktør 2006 2009 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 540 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 269 000
Egenkapital
3 400 000
Gjeld
2 825 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 10 6
Totalt 75 85 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 540 1 518 1 426
Driftsresultat 1 348 1 345 1 269
Resultat før skatt 1 047 1 023 972
Ordinært resultat 1 047 1 023 972
Årsresultat 1 047 1 023 972
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 269 3 325 3 390
Sum omløpsmidler 2 956 1 859 1 519
Sum eiendeler 6 225 5 184 4 909
Sum egenkapital 3 400 4 838 3 831
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 825 346 1 079

Actionball AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Actionball AS - 990052484
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Dyre Vaas vei 61, 4317 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 966 000
Personalkostnader
1 640 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
755 000
Egenkapital
-1 038 000
Gjeld
2 517 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 4
Resultatgrad 2 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 7 7
Rentedekningsgrad 2 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 24 49 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 966 5 905 5 758
Driftsresultat 3 152 138
Resultat før skatt -23 126 85
Ordinært resultat -23 126 85
Årsresultat -23 126 85
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 755 806 966
Sum omløpsmidler 724 600 1 225
Sum eiendeler 1 479 1 406 2 192
Sum egenkapital -1 038 -1 015 -1 140
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 517 2 421 3 332

Stiftelsen Idrettsanlegg på Hana

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Idrettsanlegg på Hana - 987715065
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Frøyerveien 16, 4328 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2011 4,6 år

Studio Active AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Studio Active AS - 939171959
Ikke tilgjengelig
Sandslihaugen 10, 5254 Sandsli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 2,3 år

Maaseide Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Maaseide Invest AS - 986906185
Ikke tilgjengelig
Åsveien 9, 4328 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2006 2 år

Maaseide Promotion AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Maaseide Promotion AS - 978627641
Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
C/o Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2014 13,9 år
Adm. direktør 2000 2014 13,9 år

Biolink Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Biolink Group AS - 980724735
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hanav 4-6, 4327 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 738 000
Personalkostnader
15 692 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 836 000
Egenkapital
99 305 000
Gjeld
10 396 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 16 15 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 738 5 351 488 800
Driftsresultat -12 217 -11 118 456 846
Resultat før skatt -9 712 -8 583 465 919
Ordinært resultat -9 712 -8 583 465 919
Årsresultat -9 712 -8 583 465 919
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 836 2 742 1 610
Sum omløpsmidler 94 865 111 402 121 172
Sum eiendeler 109 701 114 144 122 783
Sum egenkapital 99 305 109 017 117 601
Sum langsiktig gjeld 6 617 1 732 0
Sum kortsiktig gjeld 3 779 3 394 5 182

Sportssenter Havanna AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sportssenter Havanna AS - 974485109
Ikke tilgjengelig
Havannasentret, 4394 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Solveig Ødegård AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solveig Ødegård AS - 981967879
Ikke tilgjengelig
Kvednaberget 5 A, 4332 Figgjo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,2 år

Maaseide Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Maaseide Holding AS - 880323202
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Trim Towers Larsamyrå 18, 4313 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2018 17,7 år