Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Lise Bartnes Aalberg.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Lise Bartnes Aalberg

Rapport dato: 2017-12-12

Lise Bartnes Aalberg har for tiden 21 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 879 703 000  og med ett samlet driftsresultat på 449 106 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 17 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 21 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 54.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Styremedlem
2017 - Aktiv
31 310 000 
8 869 000 
Varamedlem
2016 - Aktiv
-131 000 
Varamedlem
2016 - Aktiv
2 282 000 
555 000 
Varamedlem
2016 - Aktiv
58 061 000 
32 012 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
52 241 000 
26 992 000 
Adm. direktør
2015 - Aktiv
229 623 000 
58 546 000 
Styrets leder
2016 - Aktiv
14 750 000 
9 780 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
276 748 000 
235 253 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
2 943 000 
2 056 000 
Nestformann
2015 - Aktiv
21 986 000 
-9 497 000 
Styremedlem
2015 - Aktiv
22 536 000 
14 781 000 
Styremedlem
2015 - Aktiv
-19 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
2 564 000 
772 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
13 463 000 
5 727 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
16 037 000 
8 837 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
41 817 000 
18 572 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
7 606 000 
769 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
805 000 
-5 408 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
16 611 000 
6 514 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
54 252 000 
29 205 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
14 068 000 
4 921 000 INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Varamedlem
2016 - 2017
< 1 År
Styrets leder
2016 - 2017
< 1 År
-
Styremedlem
2006 - 2007
< 1 År
-
Adm. direktør
2006 - 2007
< 1 År
Styrets leder
2016 - 2017
< 1 År
-
Styremedlem
2012 - 2016
3 År
Styrets leder
2016 - 2016
< 1 År
Styrets leder
2016 - 2016
< 1 År
Styrets leder
2016 - 2017
< 1 År
-
Styremedlem
2003 - 2007
4 År
-
Varamedlem
2002 - 2003
< 1 År
Styrets leder
2015 - 2017
2 År
Styrets leder
2015 - 2016
1 År
Styrets leder
2015 - 2017
2 År
Varamedlem
2015 - 2016
< 1 År
Styremedlem
2009 - 2013
3 År
Styremedlem
2008 - 2014
5 År
Styremedlem
2006 - 2007
< 1 År
Styrets leder
2006 - 2007
< 1 År
-
Styremedlem
2005 - 2006
1 År
-
Adm. direktør
2005 - 2006
1 År
Styrets leder
2006 - 2007
< 1 År
-
Styremedlem
2002 - 2006
3 År
-
Adm. direktør
2002 - 2006
3 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
-
Adm. direktør
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
-
Adm. direktør
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2006
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
-
Adm. direktør
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2005 - 2007
1 År
Styremedlem
2002 - 2007
4 År
-
Adm. direktør
2002 - 2007
4 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2003
2 År
-
Adm. direktør
2000** - 2003
2 År
Varamedlem
2000** - 2007
6 År
Styremedlem
2000** - 2003
2 År
Styremedlem
2000** - 2005
4 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


Koksa Drift AS

Ansvarsomfang
0
0
31 310 000 
949 000 
2 564 000 
61 610 000 
Virksomhetsinformasjon
978626637
Koksa Drift AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Lingesvei 17
1364 - Fornebu
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
14 
10 
10 
10 
10 
70 
78 
41 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
31 310 000  
46 282 000  
32 010 000  
8 869 000  
11 511 000  
-452 000  
10 104 000  
10 220 000  
304 000  
8 021 000  
10 220 000  
304 000  
8 021 000  
10 220 000  
304 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
949 000  
232 958 000  
110 566 000  
63 226 000  
58 682 000  
142 114 000  
64 175 000  
291 640 000  
252 680 000  
2 564 000  
280 019 000  
203 710 000  
50 000  
 
35 000 000  
61 560 000  
11 621 000  
13 969 000  


Til toppen
 

Nmk Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
155 868 000 
154 080 000 
4 413 000 
Virksomhetsinformasjon
995277999
Nmk Holding AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
12 
22 
22 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-131 000  
-187 000  
-981 000  
314 000  
30 406 000  
137 776 000  
216 000  
30 351 000  
137 971 000  
216 000  
30 351 000  
137 971 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
155 868 000  
155 966 000  
125 605 000  
2 625 000  
2 158 000  
4 351 000  
158 493 000  
158 125 000  
129 956 000  
154 080 000  
153 863 000  
123 512 000  
 
 
1 871 000  
4 413 000  
4 261 000  
4 573 000  


Til toppen
 

Norsk Maritimt Kompetansesenter AS

Ansvarsomfang
2
0
2 282 000 
1 179 000 
528 000 
1 003 000 
932 000 
Virksomhetsinformasjon
992633824
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
12 
13 
10 
10 
20 
18 
18 
20 
18 
18 
10 
10 
10 
10 
92 
83 
88 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 282 000  
1 947 000  
1 587 000  
555 000  
318 000  
242 000  
567 000  
334 000  
261 000  
424 000  
242 000  
189 000  
424 000  
242 000  
189 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
1 935 000  
1 707 000  
1 295 000  
1 935 000  
1 707 000  
1 295 000  
1 003 000  
1 008 000  
987 000  
 
 
 
932 000  
699 000  
309 000  


Til toppen
 

Nmk Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
58 061 000 
627 201 000 
249 172 000 
396 021 000 
Virksomhetsinformasjon
995326906
Nmk Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
71 
60 
71 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
58 061 000  
52 489 000  
52 717 000  
32 012 000  
24 827 000  
28 421 000  
14 928 000  
-448 000  
7 168 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
627 201 000  
622 553 000  
367 979 000  
17 992 000  
24 505 000  
41 911 000  
645 193 000  
647 058 000  
409 890 000  
249 172 000  
236 305 000  
31 104 000  
393 039 000  
405 959 000  
373 222 000  
2 982 000  
4 794 000  
5 563 000  


Til toppen
 

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS

Ansvarsomfang
0
0
52 241 000 
114 000 
1 013 135 000 
176 829 000 
874 048 000 
Virksomhetsinformasjon
991021159
Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vangsvegen 111
2318 - Hamar
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
10 
62 
14 
15 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
52 241 000  
27 187 000  
8 939 000  
26 992 000  
-158 000  
83 000  
8 651 000  
-11 202 000  
218 000  
6 447 000  
-8 437 000  
158 000  
6 447 000  
-8 437 000  
158 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 013 135 000  
1 018 293 000  
795 539 000  
37 741 000  
27 008 000  
10 447 000  
1 050 877 000  
1 045 300 000  
805 986 000  
176 829 000  
170 382 000  
178 819 000  
860 703 000  
858 572 000  
583 100 000  
13 345 000  
16 346 000  
44 067 000  


Til toppen
 

Siva Eiendom Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
229 623 000 
4 377 000 
2 182 620 000 
1 582 927 000 
1 036 329 000 
Virksomhetsinformasjon
984413807
Siva Eiendom Holding AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2016
2016
< 1 År
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
74 
74 
74 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
229 623 000  
214 489 000  
212 983 000  
58 546 000  
72 628 000  
61 438 000  
111 036 000  
113 146 000  
166 035 000  
109 628 000  
103 549 000  
158 314 000  
112 061 000  
102 502 000  
158 314 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 182 620 000  
2 317 878 000  
2 016 677 000  
436 636 000  
315 298 000  
780 361 000  
2 619 256 000  
2 633 176 000  
2 797 038 000  
1 582 927 000  
1 360 705 000  
1 639 655 000  
955 556 000  
1 206 433 000  
1 061 000 000  
80 773 000  
66 038 000  
67 730 000  


Til toppen
 

Siva Kjeller Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
14 750 000 
17 000 
151 513 000 
48 447 000 
112 121 000 
Virksomhetsinformasjon
983766145
Siva Kjeller Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
10 
72 
61 
14 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
14 750 000  
481 000  
 
9 780 000  
325 000  
-88 000  
5 360 000  
2 291 000  
1 070 000  
4 142 000  
2 406 000  
1 297 000  
4 142 000  
2 406 000  
1 297 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
151 513 000  
29 840 000  
26 957 000  
9 054 000  
1 221 000  
889 000  
160 568 000  
31 061 000  
27 846 000  
48 447 000  
16 877 000  
14 471 000  
111 690 000  
13 057 000  
12 416 000  
431 000  
1 128 000  
959 000  


Til toppen
 

Koksa Eiendom AS

Ansvarsomfang
1
0
276 748 000 
3 658 000 
2 133 000 
269 305 000 
149 075 000 
203 397 000 
Virksomhetsinformasjon
990593515
Koksa Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Linges vei 25
1364 - Fornebu
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År
2015
2016
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
15 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
82 
64 
90 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
276 748 000  
46 282 000  
390 005 000  
235 253 000  
2 289 000  
338 361 000  
239 808 000  
10 076 000  
354 380 000  
239 808 000  
10 076 000  
354 380 000  
239 808 000  
10 076 000  
354 380 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
269 305 000  
430 977 000  
458 920 000  
83 167 000  
68 367 000  
51 662 000  
352 472 000  
499 344 000  
510 582 000  
149 075 000  
464 603 000  
474 528 000  
491 000  
2 546 000  
2 090 000  
202 906 000  
32 195 000  
33 964 000  


Til toppen
 

Siva Åndalsnes Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
2 943 000 
52 267 000 
3 907 000 
51 965 000 
Virksomhetsinformasjon
991078630
Siva Åndalsnes Eiendom AS
Eiendomsforvaltning
Pirsenteret Havnegata 7
7010 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
10 
20 
20 
20 
20 
14 
20 
10 
53 
62 
71 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 943 000  
2 909 000  
2 768 000  
2 056 000  
1 694 000  
1 983 000  
1 488 000  
-637 000  
1 026 000  
1 173 000  
-380 000  
749 000  
1 173 000  
-380 000  
749 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
52 267 000  
23 687 000  
24 312 000  
3 605 000  
978 000  
648 000  
55 872 000  
24 665 000  
24 961 000  
3 907 000  
2 734 000  
3 506 000  
22 067 000  
21 752 000  
20 859 000  
29 898 000  
179 000  
596 000  


Til toppen
 

Herøya Næringspark AS

Ansvarsomfang
1
0
21 986 000 
838 000 
598 000 
325 965 000 
153 098 000 
226 538 000 
Virksomhetsinformasjon
961599466
Herøya Næringspark AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tormod Gjestlands veg 16
3936 - Porsgrunn
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
10 
10 
26 
43 
24 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
21 986 000  
20 435 000  
18 670 000  
-9 497 000  
-7 235 000  
-9 221 000  
-16 688 000  
-7 435 000  
-17 204 000  
-14 252 000  
-6 419 000  
-12 552 000  
-14 252 000  
-6 419 000  
-12 552 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
325 965 000  
273 620 000  
287 789 000  
53 671 000  
28 283 000  
25 395 000  
379 636 000  
301 903 000  
313 184 000  
153 098 000  
53 713 000  
60 132 000  
222 300 000  
243 800 000  
243 800 000  
4 238 000  
4 389 000  
9 252 000  


Til toppen
 

AS Samvirkegården

Ansvarsomfang
0
0
22 536 000 
319 183 000 
45 386 000 
277 169 000 
Virksomhetsinformasjon
929925327
AS Samvirkegården
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Norges Råfisklag Stortorget 2
9008 - Tromsø
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
56 
46 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
22 536 000  
9 626 000  
 
14 781 000  
4 484 000  
-489 000  
3 399 000  
-1 385 000  
-474 000  
2 479 000  
-1 219 000  
-346 000  
2 479 000  
-1 219 000  
-346 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
319 183 000  
309 463 000  
198 366 000  
3 372 000  
12 301 000  
26 201 000  
322 555 000  
321 763 000  
224 566 000  
45 386 000  
22 410 000  
23 629 000  
271 680 000  
271 680 000  
177 325 000  
5 489 000  
27 673 000  
23 612 000  


Til toppen
 

Stortorget 1 AS

Ansvarsomfang
0
0
91 284 000 
103 082 000 
5 000 
Virksomhetsinformasjon
898239802
Stortorget 1 AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Norges Råfisklag Stortorget 2
9008 - Tromsø
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
32 
10 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-19 000  
-47 000  
-54 000  
53 000  
-5 000  
-1 156 000  
13 000  
-58 000  
-844 000  
13 000  
-58 000  
-844 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
91 284 000  
70 826 000  
70 879 000  
11 802 000  
32 250 000  
2 257 000  
103 086 000  
103 076 000  
73 136 000  
103 082 000  
81 569 000  
73 126 000  
 
21 500 000  
 
5 000  
8 000  
10 000  


Til toppen
 

Siva Melhus Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
2 564 000 
28 012 000 
8 141 000 
22 025 000 
Virksomhetsinformasjon
947905457
Siva Melhus Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
66 
71 
67 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 564 000  
4 352 000  
4 187 000  
772 000  
2 649 000  
2 289 000  
204 000  
1 936 000  
1 403 000  
175 000  
1 441 000  
1 024 000  
175 000  
1 441 000  
1 024 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
28 012 000  
29 476 000  
30 910 000  
2 154 000  
4 137 000  
3 815 000  
30 167 000  
33 613 000  
34 725 000  
8 141 000  
7 551 000  
7 584 000  
21 514 000  
23 810 000  
25 360 000  
511 000  
2 252 000  
1 780 000  


Til toppen
 

Siva Kongsvinger Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
13 463 000 
53 201 000 
53 596 000 
18 550 000 
Virksomhetsinformasjon
984463715
Siva Kongsvinger Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År
2005
2007
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
82 
87 
80 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
13 463 000  
21 698 000  
13 569 000  
5 727 000  
14 068 000  
6 230 000  
5 617 000  
13 617 000  
4 918 000  
4 392 000  
10 270 000  
3 590 000  
4 392 000  
10 270 000  
3 590 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
53 201 000  
59 888 000  
75 472 000  
18 945 000  
15 182 000  
16 680 000  
72 146 000  
75 070 000  
92 152 000  
53 596 000  
52 374 000  
45 598 000  
13 905 000  
17 495 000  
43 990 000  
4 645 000  
5 202 000  
2 564 000  


Til toppen
 

Sivafjorden Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
16 037 000 
63 160 000 
-66 265 000 
154 999 000 
Virksomhetsinformasjon
984463669
Sivafjorden Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År
2005
2007
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
20 
20 
18 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
77 
75 
66 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
16 037 000  
14 838 000  
11 863 000  
8 837 000  
7 117 000  
1 701 000  
5 256 000  
1 144 000  
-5 385 000  
6 756 000  
640 000  
-3 931 000  
6 756 000  
640 000  
-3 931 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
63 160 000  
71 415 000  
77 673 000  
25 574 000  
17 309 000  
2 461 000  
88 734 000  
88 725 000  
80 133 000  
-66 265 000  
-125 205 000  
-125 845 000  
153 970 000  
213 040 000  
205 675 000  
1 029 000  
890 000  
304 000  


Til toppen
 

Siva Industrianlegg AS

Ansvarsomfang
0
0
41 817 000 
321 013 000 
192 360 000 
157 008 000 
Virksomhetsinformasjon
982941458
Siva Industrianlegg AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År
2005
2007
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
70 
74 
73 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
41 817 000  
43 168 000  
42 318 000  
18 572 000  
21 721 000  
15 517 000  
14 758 000  
17 339 000  
8 976 000  
11 399 000  
13 223 000  
8 983 000  
11 399 000  
13 223 000  
8 983 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
321 013 000  
311 129 000  
320 943 000  
28 354 000  
27 873 000  
22 283 000  
349 367 000  
339 002 000  
343 226 000  
192 360 000  
95 478 000  
91 131 000  
145 179 000  
229 507 000  
243 855 000  
11 829 000  
14 017 000  
8 239 000  


Til toppen
 

Siva Moelv Næringspark AS

Ansvarsomfang
0
0
7 606 000 
27 492 000 
9 550 000 
20 812 000 
Virksomhetsinformasjon
979849745
Siva Moelv Næringspark AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
16 
20 
18 
20 
49 
27 
31 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
7 606 000  
6 321 000  
5 473 000  
769 000  
-1 818 000  
-967 000  
71 000  
-2 465 000  
-1 556 000  
55 000  
-1 795 000  
-1 136 000  
55 000  
-1 795 000  
-1 136 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
27 492 000  
26 639 000  
22 008 000  
2 870 000  
10 633 000  
1 108 000  
30 361 000  
37 272 000  
23 116 000  
9 550 000  
9 600 000  
10 549 000  
4 777 000  
6 375 000  
7 895 000  
16 035 000  
21 297 000  
4 673 000  


Til toppen
 

Siva Narvik Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
805 000 
12 353 000 
-44 473 000 
63 341 000 
Virksomhetsinformasjon
990927103
Siva Narvik Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
17 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
805 000  
1 074 000  
959 000  
-5 408 000  
-4 686 000  
-4 680 000  
-7 028 000  
-6 323 000  
-6 718 000  
-5 407 000  
-4 883 000  
-4 904 000  
-5 407 000  
-4 883 000  
-4 904 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
12 353 000  
14 858 000  
15 816 000  
6 515 000  
15 210 000  
27 177 000  
18 868 000  
30 067 000  
42 993 000  
-44 473 000  
-44 146 000  
-39 263 000  
58 774 000  
69 531 000  
77 497 000  
4 567 000  
4 682 000  
4 758 000  


Til toppen
 

Siva Lista Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
16 611 000 
58 623 000 
34 246 000 
26 695 000 
Virksomhetsinformasjon
984463618
Siva Lista Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År
2005
2007
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
65 
70 
67 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
16 611 000  
16 450 000  
16 254 000  
6 514 000  
8 021 000  
7 230 000  
6 069 000  
7 492 000  
6 445 000  
4 631 000  
5 509 000  
4 705 000  
4 631 000  
5 509 000  
4 705 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
58 623 000  
63 320 000  
67 984 000  
2 318 000  
1 221 000  
5 014 000  
60 941 000  
64 541 000  
72 998 000  
34 246 000  
29 724 000  
30 859 000  
4 970 000  
17 378 000  
23 986 000  
21 725 000  
17 438 000  
18 154 000  


Til toppen
 

Siva Tromsø Eiendom AS

Ansvarsomfang
1
0
54 252 000 
768 000 
373 942 000 
113 098 000 
261 517 000 
Virksomhetsinformasjon
984463901
Siva Tromsø Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År
2005
2007
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
68 
70 
61 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
54 252 000  
53 346 000  
54 699 000  
29 205 000  
29 178 000  
30 164 000  
23 200 000  
22 646 000  
21 006 000  
17 653 000  
17 403 000  
15 335 000  
17 653 000  
17 403 000  
15 335 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
373 942 000  
381 990 000  
392 111 000  
672 000  
281 000  
184 000  
374 614 000  
382 271 000  
392 295 000  
113 098 000  
108 452 000  
105 893 000  
210 041 000  
230 770 000  
247 904 000  
51 476 000  
43 049 000  
38 497 000  


Til toppen
 

Fakkelgården AS

Ansvarsomfang
3
0
14 068 000 
884 000 
78 872 000 
43 270 000 
36 426 000 
Virksomhetsinformasjon
964927340
Fakkelgården AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
67 
71 
77 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
14 068 000  
13 998 000  
14 801 000  
4 921 000  
4 776 000  
5 284 000  
4 303 000  
4 171 000  
4 412 000  
3 252 000  
3 058 000  
3 221 000  
3 252 000  
3 058 000  
3 221 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
78 872 000  
71 329 000  
70 944 000  
823 000  
6 005 000  
6 277 000  
79 695 000  
77 334 000  
77 222 000  
43 270 000  
41 886 000  
41 052 000  
27 965 000  
30 361 000  
32 572 000  
8 461 000  
5 088 000  
3 597 000  


Til toppen
 

Nmk Eiendom 2 AS

Virksomhetsinformasjon
998534577
Nmk Eiendom 2 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Inaktivt

Verv
2016
2017
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Verdal Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
8 705 000 
34 785 000 
39 574 000 
5 221 000 
Virksomhetsinformasjon
885027512
Siva Verdal Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havnegata 7
7010 - Trondheim
Aktivt


Verv
2016
2017
< 1 År
2003
2007
4 År
2002
2003
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
14 
10 
18 
20 
10 
10 
10 
33 
46 
70 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
8 705 000  
9 674 000  
9 379 000  
-597 000  
90 000  
918 000  
-637 000  
92 000  
7 097 000  
-470 000  
96 000  
6 950 000  
-470 000  
96 000  
6 950 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
34 785 000  
35 842 000  
36 898 000  
10 008 000  
11 944 000  
20 311 000  
44 794 000  
47 785 000  
57 210 000  
39 574 000  
40 044 000  
39 948 000  
4 496 000  
4 572 000  
7 498 000  
725 000  
3 170 000  
9 764 000  


Til toppen
 

Siva Selbu Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
1 237 000 
8 900 000 
3 746 000 
6 444 000 
Virksomhetsinformasjon
984463855
Siva Selbu Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2016
2017
< 1 År
2006
2007
< 1 År
2006
2007
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
14 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
36 
55 
73 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 237 000  
2 512 000  
2 836 000  
-27 000  
204 000  
1 151 000  
-282 000  
-372 000  
506 000  
-203 000  
-262 000  
369 000  
-203 000  
-262 000  
369 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
8 900 000  
19 042 000  
20 313 000  
1 291 000  
3 408 000  
4 344 000  
10 190 000  
22 450 000  
24 656 000  
3 746 000  
6 335 000  
6 597 000  
6 372 000  
15 831 000  
17 173 000  
72 000  
284 000  
886 000  


Til toppen
 

Storhamargata Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
23 000 
50 038 000 
52 581 000 
50 000 
Virksomhetsinformasjon
996041379
Storhamargata Eiendom AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vangsvegen 111
2318 - Hamar
Aktivt


Verv
2016
2017
< 1 År
2012
2016
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
12 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-117 000  
-96 000  
-120 000  
-1 954 000  
-1 949 000  
-6 925 000  
-1 561 000  
-1 492 000  
-6 784 000  
-1 561 000  
-1 492 000  
-6 784 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
50 038 000  
61 994 000  
58 634 000  
2 592 000  
51 000  
131 000  
52 631 000  
62 045 000  
58 765 000  
52 581 000  
3 457 000  
4 948 000  
 
57 300 000  
53 768 000  
50 000  
1 288 000  
49 000  


Til toppen
 

Kjeller Senterbygg AS

Virksomhetsinformasjon
992268840
Kjeller Senterbygg AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2016
2016
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Næringspark Murmansk AS

Virksomhetsinformasjon
979499477
Siva Næringspark Murmansk AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2015
2017
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Dora Utvikling AS

Ansvarsomfang
0
0
2 485 000 
115 000 
Virksomhetsinformasjon
999301037
Dora Utvikling AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Maskinistgata 1
7042 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
2016
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-101 000  
-196 000  
-577 000  
-103 000  
-195 000  
-572 000  
-75 000  
-192 000  
-572 000  
-75 000  
-192 000  
-420 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
621 000  
620 000  
2 600 000  
68 000  
198 000  
2 600 000  
689 000  
818 000  
2 485 000  
614 000  
806 000  
103 000  
 
 
12 000  
74 000  
11 000  


Til toppen
 

Siva Eiendom Utland AS

Ansvarsomfang
0
0
7 423 000 
17 350 000 
8 000 
Virksomhetsinformasjon
987223421
Siva Eiendom Utland AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7010 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
2017
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-212 000  
-425 000  
-156 000  
-4 728 000  
-1 675 000  
-7 402 000  
-4 709 000  
-1 635 000  
-7 431 000  
-4 709 000  
-1 635 000  
-7 431 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
7 423 000  
11 478 000  
15 636 000  
9 934 000  
10 617 000  
7 992 000  
17 357 000  
22 094 000  
23 629 000  
17 350 000  
21 983 000  
23 619 000  
 
 
 
8 000  
111 000  
10 000  


Til toppen
 

Rif Trøndelag

Virksomhetsinformasjon
988499889
Rif Trøndelag
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Mellomila 79
7018 - Trondheim
Aktivt

Verv
2009
2013
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Røstad Entreprenør AS

Ansvarsomfang
48
0
85 782 000 
24 236 000 
4 503 000 
8 091 000 
14 445 000 
Virksomhetsinformasjon
963199724
Røstad Entreprenør AS
Grunnarbeid
Neptunvegen 6
7652 - Verdal
Aktivt


Verv
2008
2014
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
10 
10 
10 
65 
35 
16 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
85 782 000  
72 342 000  
72 222 000  
4 090 000  
741 000  
-1 849 000  
3 717 000  
235 000  
-2 739 000  
2 838 000  
203 000  
-1 991 000  
2 838 000  
203 000  
-1 991 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
4 503 000  
4 174 000  
5 827 000  
18 033 000  
19 222 000  
15 803 000  
22 536 000  
23 396 000  
21 630 000  
8 091 000  
5 253 000  
4 185 000  
1 291 000  
2 160 000  
2 950 000  
13 154 000  
15 982 000  
14 495 000  


Til toppen
 

Nøk Energi Eiendom AS

Ansvarsomfang
12
0
15 671 000 
2 982 000 
97 776 000 
34 340 000 
67 995 000 
Virksomhetsinformasjon
984799608
Nøk Energi Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tomtegata 8
2500 - Tynset
Aktivt


Verv
2006
2007
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
16 
18 
20 
20 
10 
60 
69 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
15 671 000  
17 914 000  
15 036 000  
1 861 000  
3 437 000  
-6 642 000  
-592 000  
623 000  
-10 004 000  
-567 000  
183 000  
-7 298 000  
-567 000  
183 000  
-7 298 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
97 776 000  
95 778 000  
109 629 000  
4 559 000  
7 215 000  
1 863 000  
102 335 000  
102 994 000  
111 492 000  
34 340 000  
34 906 000  
34 724 000  
65 427 000  
66 126 000  
68 684 000  
2 568 000  
1 962 000  
8 084 000  


Til toppen
 

Marinehuset AS

Ansvarsomfang
0
0
1 330 000 
2 238 000 
4 094 000 
201 000 
Virksomhetsinformasjon
971176385
Marinehuset AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 8
8370 - Leknes
Aktivt


Verv
2006
2007
< 1 År
2002
2006
3 År
2002
2006
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
82 
84 
78 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 330 000  
1 299 000  
1 555 000  
659 000  
746 000  
675 000  
674 000  
763 000  
706 000  
628 000  
521 000  
497 000  
628 000  
521 000  
497 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 238 000  
2 735 000  
3 044 000  
2 056 000  
1 898 000  
2 271 000  
4 294 000  
4 633 000  
5 315 000  
4 094 000  
3 018 000  
2 496 000  
 
1 381 000  
1 381 000  
201 000  
235 000  
1 437 000  


Til toppen
 

Grøntvedt Næringsbygg AS

Virksomhetsinformasjon
980345289
Grøntvedt Næringsbygg AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Havnegata
7128 - Uthaug
Inaktivt

Verv
2006
2007
< 1 År
2005
2006
1 År
2005
2006
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Risør Eiendom II AS

Virksomhetsinformasjon
984463782
Siva Risør Eiendom II AS
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2005
2006
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Vardø Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
884463912
Siva Vardø Eiendom AS
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2005
2007
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Fornebu AS

Virksomhetsinformasjon
982172578
Siva Fornebu AS
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2005
2007
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Svelgen Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
984463871
Siva Svelgen Eiendom AS
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2005
2007
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Husøy Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
979143435
Siva Husøy Eiendom AS
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2005
2007
1 År
2005
2007
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Lerum Eigedom Kaupanger Fabrikk AS

Virksomhetsinformasjon
984463596
Lerum Eigedom Kaupanger Fabrikk AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kloppavegen 13
6854 - Kaupanger
Inaktivt

Verv
2005
2007
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Folla Eiendom i AS

Ansvarsomfang
0
0
4 963 000 
28 574 000 
18 003 000 
12 542 000 
Virksomhetsinformasjon
984463847
Folla Eiendom i AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Jaras Drift AS Havnegata 12
7800 - Namsos
Aktivt


Verv
2005
2007
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
71 
69 
71 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
4 963 000  
5 361 000  
5 261 000  
1 888 000  
2 435 000  
2 059 000  
1 546 000  
2 080 000  
1 662 000  
1 159 000  
1 519 000  
1 213 000  
1 159 000  
1 519 000  
1 213 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
28 574 000  
29 776 000  
30 991 000  
1 972 000  
965 000  
2 702 000  
30 546 000  
30 741 000  
33 693 000  
18 003 000  
18 062 000  
16 543 000  
10 373 000  
11 713 000  
12 843 000  
2 169 000  
966 000  
4 307 000  


Til toppen
 

Bentnesveien 50 AS

Virksomhetsinformasjon
984463588
Bentnesveien 50 AS
Bentenesveien 50
6512 - Kristiansund N
Inaktivt

Verv
2005
2007
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Målselv Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
984463685
Siva Målselv Eiendom AS
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2005
2007
1 År
2005
2007
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Svelgen Næringsbygg AS

Virksomhetsinformasjon
984463944
Svelgen Næringsbygg AS
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2005
2007
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Rogaland Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
984463812
Siva Rogaland Eiendom AS
Løkkeveien 103
4004 - Stavanger
Inaktivt

Verv
2005
2007
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Ytterskaget AS

Ansvarsomfang
0
0
657 000 
7 872 000 
102 000 
9 791 000 
Virksomhetsinformasjon
984463294
Ytterskaget AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kverva
7266 - Kverva
Aktivt


Verv
2005
2007
1 År
2005
2007
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
57 
48 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
657 000  
862 000  
 
587 000  
755 000  
-10 271 000  
377 000  
643 000  
-10 452 000  
48 000  
-8 000  
-5 605 000  
48 000  
-8 000  
-5 605 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
7 872 000  
8 148 000  
8 740 000  
2 020 000  
5 953 000  
3 392 000  
9 893 000  
14 101 000  
12 132 000  
102 000  
4 054 000  
4 062 000  
9 344 000  
9 669 000  
 
447 000  
378 000  
8 070 000  


Til toppen
 

Siva Halden Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
983606717
Siva Halden Eiendom AS
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2005
2007
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Nordkapp Seafood Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
984463278
Nordkapp Seafood Eiendom AS
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2005
2007
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Ellingsen Vågan Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
3 053 000 
49 221 000 
26 073 000 
31 211 000 
Virksomhetsinformasjon
984463545
Ellingsen Vågan Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Været
8320 - Skrova
Aktivt


Verv
2002
2007
4 År
2002
2007
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
18 
20 
10 
10 
10 
67 
60 
75 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
3 053 000  
3 128 000  
7 512 000  
1 425 000  
1 216 000  
3 729 000  
710 000  
447 000  
2 809 000  
566 000  
293 000  
2 008 000  
566 000  
293 000  
2 008 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
49 221 000  
50 328 000  
48 905 000  
8 063 000  
8 735 000  
6 259 000  
57 284 000  
59 063 000  
55 164 000  
26 073 000  
27 179 000  
25 531 000  
30 832 000  
31 252 000  
28 349 000  
379 000  
632 000  
1 284 000  


Til toppen
 

Offshore Union AS

Virksomhetsinformasjon
967350982
Offshore Union AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Verftsgata 11
7800 - Namsos
Inaktivt

Verv
2000
2006
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Hønnås Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
981381858
Hønnås Eiendom AS

7120 - Leksvik
Inaktivt

Verv
2000
2003
2 År
2000
2003
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Newsec Tromsø AS

Ansvarsomfang
14
0
18 162 000 
11 383 000 
1 570 000 
3 557 000 
4 574 000 
Virksomhetsinformasjon
980341100
Newsec Tromsø AS
Eiendomsforvaltning
Stakkevollvegen 33
9010 - Tromsø
Aktivt


Verv
2000
2007
6 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
13 
14 
14 
14 
14 
10 
10 
10 
55 
75 
79 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
18 162 000  
19 458 000  
16 679 000  
643 000  
1 572 000  
1 632 000  
786 000  
1 724 000  
1 627 000  
589 000  
1 257 000  
1 179 000  
589 000  
1 257 000  
1 179 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 570 000  
1 524 000  
996 000  
6 562 000  
7 878 000  
6 839 000  
8 131 000  
9 403 000  
7 836 000  
3 557 000  
4 759 000  
3 502 000  
 
 
 
4 574 000  
4 644 000  
4 334 000  


Til toppen
 

Eldøyane Næringspark AS

Ansvarsomfang
0
0
12 530 000 
1 104 000 
36 889 000 
18 723 000 
20 069 000 
Virksomhetsinformasjon
981579283
Eldøyane Næringspark AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Eldøyane 200
5411 - Stord
Aktivt


Verv
2000
2003
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
13 
12 
12 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
77 
79 
85 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
12 530 000  
12 612 000  
9 970 000  
9 164 000  
7 680 000  
6 063 000  
9 215 000  
8 149 000  
6 622 000  
6 972 000  
6 287 000  
4 832 000  
6 972 000  
6 287 000  
4 832 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
36 889 000  
35 973 000  
24 587 000  
1 903 000  
5 133 000  
12 851 000  
38 792 000  
41 106 000  
37 438 000  
18 723 000  
23 751 000  
28 410 000  
1 470 000  
2 845 000  
4 660 000  
18 599 000  
14 510 000  
4 368 000  


Til toppen
 

Meieriet Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
973197495
Meieriet Eiendom AS
Strandvegen 20
7713 - Steinkjer
Inaktivt

Verv
2000
2005
4 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen