Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Espen Susegg.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Espen Susegg

Rapport dato: 2017-12-11

Espen Susegg har for tiden 6 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 752 522 000  og med ett samlet driftsresultat på 154 761 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 49.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Nestformann
2016 - Aktiv
24 362 000 
5 392 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
58 061 000 
32 012 000 
Adm. direktør
2015 - Aktiv
438 194 000 
58 387 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
229 623 000 
58 546 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
2 282 000 
555 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
-131 000 INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Styremedlem
2015 - 2016
< 1 År
Styremedlem
2015 - 2016
< 1 År
Styremedlem
2015 - 2016
< 1 År
Varamedlem
2014 - 2016
2 År
Styremedlem
2014 - 2017
3 År
Styremedlem
2013 - 2016
3 År
Styrets leder
2012 - 2013
1 År
Styrets leder
2012 - 2013
1 År
Styrets leder
2011 - 2015
3 År
Styrets leder
2011 - 2015
3 År
Styrets leder
2011 - 2015
3 År
Styrets leder
2011 - 2015
3 År
-
Adm. direktør
2005 - 2006
1 År
Styrets leder
2011 - 2015
3 År
Styrets leder
2011 - 2013
2 År
Styrets leder
2011 - 2015
3 År
Styrets leder
2011 - 2014
2 År
Styrets leder
2011 - 2013
2 År
Styrets leder
2011 - 2015
3 År
Styrets leder
2011 - 2014
3 År
Styrets leder
2011 - 2015
3 År
Styrets leder
2011 - 2015
3 År
Styrets leder
2011 - 2011
< 1 År
Styrets leder
2011 - 2012
1 År
-
Varamedlem
2003 - 2006
3 År
Styremedlem
2011 - 2016
4 År
Styrets leder
2011 - 2013
1 År
Styrets leder
2011 - 2013
1 År
Adm. direktør
2011 - 2015
3 År
Styrets leder
2011 - 2015
3 År
-
Adm. direktør
2003 - 2006
2 År
-
Styremedlem
2002 - 2006
3 År
Styrets leder
2009 - 2011
1 År
Styrets leder
2009 - 2011
1 År
Styremedlem
2009 - 2014
5 År
Adm. direktør
2008 - 2011
2 År
Adm. direktør
2008 - 2011
2 År
Adm. direktør
2008 - 2011
2 År
Adm. direktør
2008 - 2011
2 År
Adm. direktør
2008 - 2011
2 År
Styremedlem
2007 - 2008
< 1 År
Styrets leder
2005 - 2006
< 1 År
Styremedlem
2005 - 2006
< 1 År
Adm. direktør
2005 - 2005
< 1 År
Adm. direktør
2005 - 2006
1 År
Varamedlem
2004 - 2004
< 1 År
-
Adm. direktør
2004 - 2004
< 1 År
Styremedlem
2004 - 2006
2 År
Styrets leder
2000** - 2002
1 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


Marineholmen Forskningspark AS

Ansvarsomfang
3
0
24 362 000 
184 000 
1 020 198 000 
672 236 000 
504 078 000 
Virksomhetsinformasjon
939731121
Marineholmen Forskningspark AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Solheimsgaten 15
5058 - Bergen
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År
2015
2016
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
71 
83 
41 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
24 362 000  
24 690 000  
4 659 000  
5 392 000  
5 125 000  
-3 634 000  
28 227 000  
100 873 000  
35 314 000  
20 946 000  
92 752 000  
25 719 000  
20 946 000  
92 752 000  
25 719 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 020 198 000  
883 606 000  
990 513 000  
156 116 000  
101 835 000  
94 460 000  
1 176 314 000  
985 442 000  
1 084 973 000  
672 236 000  
664 761 000  
601 283 000  
471 312 000  
271 830 000  
379 411 000  
32 766 000  
48 851 000  
104 279 000  


Til toppen
 

Nmk Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
58 061 000 
627 201 000 
249 172 000 
396 021 000 
Virksomhetsinformasjon
995326906
Nmk Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År
2014
2016
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
71 
60 
71 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
58 061 000  
52 489 000  
52 717 000  
32 012 000  
24 827 000  
28 421 000  
14 928 000  
-448 000  
7 168 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
627 201 000  
622 553 000  
367 979 000  
17 992 000  
24 505 000  
41 911 000  
645 193 000  
647 058 000  
409 890 000  
249 172 000  
236 305 000  
31 104 000  
393 039 000  
405 959 000  
373 222 000  
2 982 000  
4 794 000  
5 563 000  


Til toppen
 

Siva - Selskapet for Industrivekst Sf

Ansvarsomfang
44
0
438 194 000 
50 421 000 
2 336 927 000 
933 757 000 
2 010 283 000 
Virksomhetsinformasjon
966703032
Siva - Selskapet for Industrivekst Sf
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
18 
20 
16 
20 
20 
20 
10 
69 
71 
69 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
438 194 000  
386 973 000  
358 505 000  
58 387 000  
80 718 000  
43 372 000  
79 523 000  
102 167 000  
121 207 000  
78 111 000  
89 487 000  
109 097 000  
80 545 000  
88 440 000  
110 655 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 336 927 000  
2 529 800 000  
2 219 552 000  
607 113 000  
491 759 000  
963 054 000  
2 944 040 000  
3 021 559 000  
3 182 606 000  
933 757 000  
980 544 000  
1 274 865 000  
1 684 847 000  
1 817 952 000  
1 678 084 000  
325 436 000  
185 675 000  
201 004 000  


Til toppen
 

Siva Eiendom Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
229 623 000 
4 377 000 
2 182 620 000 
1 582 927 000 
1 036 329 000 
Virksomhetsinformasjon
984413807
Siva Eiendom Holding AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År
2011
2015
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
74 
74 
74 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
229 623 000  
214 489 000  
212 983 000  
58 546 000  
72 628 000  
61 438 000  
111 036 000  
113 146 000  
166 035 000  
109 628 000  
103 549 000  
158 314 000  
112 061 000  
102 502 000  
158 314 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 182 620 000  
2 317 878 000  
2 016 677 000  
436 636 000  
315 298 000  
780 361 000  
2 619 256 000  
2 633 176 000  
2 797 038 000  
1 582 927 000  
1 360 705 000  
1 639 655 000  
955 556 000  
1 206 433 000  
1 061 000 000  
80 773 000  
66 038 000  
67 730 000  


Til toppen
 

Norsk Maritimt Kompetansesenter AS

Ansvarsomfang
2
0
2 282 000 
1 179 000 
528 000 
1 003 000 
932 000 
Virksomhetsinformasjon
992633824
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
12 
13 
10 
10 
20 
18 
18 
20 
18 
18 
10 
10 
10 
10 
92 
83 
88 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 282 000  
1 947 000  
1 587 000  
555 000  
318 000  
242 000  
567 000  
334 000  
261 000  
424 000  
242 000  
189 000  
424 000  
242 000  
189 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
1 935 000  
1 707 000  
1 295 000  
1 935 000  
1 707 000  
1 295 000  
1 003 000  
1 008 000  
987 000  
 
 
 
932 000  
699 000  
309 000  


Til toppen
 

Nmk Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
155 868 000 
154 080 000 
4 413 000 
Virksomhetsinformasjon
995277999
Nmk Holding AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
12 
22 
22 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-131 000  
-187 000  
-981 000  
314 000  
30 406 000  
137 776 000  
216 000  
30 351 000  
137 971 000  
216 000  
30 351 000  
137 971 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
155 868 000  
155 966 000  
125 605 000  
2 625 000  
2 158 000  
4 351 000  
158 493 000  
158 125 000  
129 956 000  
154 080 000  
153 863 000  
123 512 000  
 
 
1 871 000  
4 413 000  
4 261 000  
4 573 000  


Til toppen
 

Åkp Blue Innovation Arena AS

Ansvarsomfang
0
0
13 000 
4 968 000 
68 000 
Virksomhetsinformasjon
912190641
Åkp Blue Innovation Arena AS
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Borgundvegen 340
6009 - Ålesund
Aktivt


Verv
2015
2016
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-30 000  
-33 000  
-6 000  
-12 000  
-29 000  
-5 000  
-9 000  
-22 000  
-4 000  
-9 000  
-22 000  
-4 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
13 000  
10 000  
3 000  
5 023 000  
5 005 000  
102 000  
5 035 000  
5 015 000  
105 000  
4 968 000  
4 977 000  
99 000  
 
 
 
68 000  
38 000  
6 000  


Til toppen
 

Åkp AS

Ansvarsomfang
15
0
27 240 000 
10 154 000 
2 451 000 
22 288 000 
10 929 000 
Virksomhetsinformasjon
981575679
Åkp AS
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Borgundvegen 340
6009 - Ålesund
Aktivt


Verv
2015
2016
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
10 
12 
20 
10 
10 
32 
82 
47 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
27 240 000  
25 769 000  
19 357 000  
389 000  
1 447 000  
611 000  
370 000  
9 968 000  
973 000  
208 000  
9 460 000  
668 000  
208 000  
9 460 000  
668 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 451 000  
2 563 000  
885 000  
30 766 000  
33 840 000  
23 017 000  
33 217 000  
36 403 000  
23 902 000  
22 288 000  
22 080 000  
12 620 000  
 
 
 
10 929 000  
14 324 000  
11 282 000  


Til toppen
 

Nmk Eiendom 2 AS

Virksomhetsinformasjon
998534577
Nmk Eiendom 2 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Inaktivt

Verv
2014
2017
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS

Ansvarsomfang
0
0
52 241 000 
114 000 
1 013 135 000 
176 829 000 
874 048 000 
Virksomhetsinformasjon
991021159
Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vangsvegen 111
2318 - Hamar
Aktivt


Verv
2013
2016
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
10 
62 
14 
15 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
52 241 000  
27 187 000  
8 939 000  
26 992 000  
-158 000  
83 000  
8 651 000  
-11 202 000  
218 000  
6 447 000  
-8 437 000  
158 000  
6 447 000  
-8 437 000  
158 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 013 135 000  
1 018 293 000  
795 539 000  
37 741 000  
27 008 000  
10 447 000  
1 050 877 000  
1 045 300 000  
805 986 000  
176 829 000  
170 382 000  
178 819 000  
860 703 000  
858 572 000  
583 100 000  
13 345 000  
16 346 000  
44 067 000  


Til toppen
 

Siva Kjeller Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
14 750 000 
17 000 
151 513 000 
48 447 000 
112 121 000 
Virksomhetsinformasjon
983766145
Siva Kjeller Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2012
2013
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
10 
72 
61 
14 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
14 750 000  
481 000  
 
9 780 000  
325 000  
-88 000  
5 360 000  
2 291 000  
1 070 000  
4 142 000  
2 406 000  
1 297 000  
4 142 000  
2 406 000  
1 297 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
151 513 000  
29 840 000  
26 957 000  
9 054 000  
1 221 000  
889 000  
160 568 000  
31 061 000  
27 846 000  
48 447 000  
16 877 000  
14 471 000  
111 690 000  
13 057 000  
12 416 000  
431 000  
1 128 000  
959 000  


Til toppen
 

Kjeller Senterbygg AS

Virksomhetsinformasjon
992268840
Kjeller Senterbygg AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2012
2013
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Verdal Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
8 705 000 
34 785 000 
39 574 000 
5 221 000 
Virksomhetsinformasjon
885027512
Siva Verdal Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havnegata 7
7010 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2013
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
14 
10 
18 
20 
10 
10 
10 
33 
46 
70 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
8 705 000  
9 674 000  
9 379 000  
-597 000  
90 000  
918 000  
-637 000  
92 000  
7 097 000  
-470 000  
96 000  
6 950 000  
-470 000  
96 000  
6 950 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
34 785 000  
35 842 000  
36 898 000  
10 008 000  
11 944 000  
20 311 000  
44 794 000  
47 785 000  
57 210 000  
39 574 000  
40 044 000  
39 948 000  
4 496 000  
4 572 000  
7 498 000  
725 000  
3 170 000  
9 764 000  


Til toppen
 

Verdal 1309 AS

Virksomhetsinformasjon
994171232
Verdal 1309 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hamnevegen 7
7652 - Verdal
Inaktivt

Verv
2011
2013
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Koksa Eiendom AS

Ansvarsomfang
1
0
276 748 000 
3 658 000 
269 305 000 
149 075 000 
203 397 000 
Virksomhetsinformasjon
990593515
Koksa Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Linges vei 25
1364 - Fornebu
Aktivt


Verv
2011
2016
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
15 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
82 
64 
90 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
276 748 000  
46 282 000  
390 005 000  
235 253 000  
2 289 000  
338 361 000  
239 808 000  
10 076 000  
354 380 000  
239 808 000  
10 076 000  
354 380 000  
239 808 000  
10 076 000  
354 380 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
269 305 000  
430 977 000  
458 920 000  
83 167 000  
68 367 000  
51 662 000  
352 472 000  
499 344 000  
510 582 000  
149 075 000  
464 603 000  
474 528 000  
491 000  
2 546 000  
2 090 000  
202 906 000  
32 195 000  
33 964 000  


Til toppen
 

Sagabygget AS

Ansvarsomfang
0
0
4 314 000 
12 718 000 
6 548 000 
9 777 000 
Virksomhetsinformasjon
974483173
Sagabygget AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fredrik A. Dahls vei 20
1433 - Ås
Aktivt


Verv
2011
2012
1 År
2003
2006
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
13 
80 
78 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
4 314 000  
3 850 000  
3 591 000  
-686 000  
1 489 000  
1 339 000  
-997 000  
1 275 000  
1 045 000  
-762 000  
923 000  
763 000  
-762 000  
923 000  
763 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
12 718 000  
13 015 000  
13 570 000  
3 608 000  
2 640 000  
2 621 000  
16 326 000  
15 655 000  
16 191 000  
6 548 000  
7 310 000  
6 387 000  
7 987 000  
7 940 000  
8 450 000  
1 790 000  
404 000  
1 354 000  


Til toppen
 

Grøntvedt Næringsbygg AS

Virksomhetsinformasjon
980345289
Grøntvedt Næringsbygg AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Havnegata
7128 - Uthaug
Inaktivt

Verv
2011
2011
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Tromsø Eiendom AS

Ansvarsomfang
1
0
54 252 000 
768 000 
373 942 000 
113 098 000 
261 517 000 
Virksomhetsinformasjon
984463901
Siva Tromsø Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2015
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
68 
70 
61 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
54 252 000  
53 346 000  
54 699 000  
29 205 000  
29 178 000  
30 164 000  
23 200 000  
22 646 000  
21 006 000  
17 653 000  
17 403 000  
15 335 000  
17 653 000  
17 403 000  
15 335 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
373 942 000  
381 990 000  
392 111 000  
672 000  
281 000  
184 000  
374 614 000  
382 271 000  
392 295 000  
113 098 000  
108 452 000  
105 893 000  
210 041 000  
230 770 000  
247 904 000  
51 476 000  
43 049 000  
38 497 000  


Til toppen
 

Siva Kongsvinger Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
13 463 000 
53 201 000 
53 596 000 
18 550 000 
Virksomhetsinformasjon
984463715
Siva Kongsvinger Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2015
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
82 
87 
80 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
13 463 000  
21 698 000  
13 569 000  
5 727 000  
14 068 000  
6 230 000  
5 617 000  
13 617 000  
4 918 000  
4 392 000  
10 270 000  
3 590 000  
4 392 000  
10 270 000  
3 590 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
53 201 000  
59 888 000  
75 472 000  
18 945 000  
15 182 000  
16 680 000  
72 146 000  
75 070 000  
92 152 000  
53 596 000  
52 374 000  
45 598 000  
13 905 000  
17 495 000  
43 990 000  
4 645 000  
5 202 000  
2 564 000  


Til toppen
 

Fakkelgården AS

Ansvarsomfang
3
0
14 068 000 
884 000 
78 872 000 
43 270 000 
36 426 000 
Virksomhetsinformasjon
964927340
Fakkelgården AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2015
3 År
2003
2006
2 År
2002
2006
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
67 
71 
77 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
14 068 000  
13 998 000  
14 801 000  
4 921 000  
4 776 000  
5 284 000  
4 303 000  
4 171 000  
4 412 000  
3 252 000  
3 058 000  
3 221 000  
3 252 000  
3 058 000  
3 221 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
78 872 000  
71 329 000  
70 944 000  
823 000  
6 005 000  
6 277 000  
79 695 000  
77 334 000  
77 222 000  
43 270 000  
41 886 000  
41 052 000  
27 965 000  
30 361 000  
32 572 000  
8 461 000  
5 088 000  
3 597 000  


Til toppen
 

Ytterskaget AS

Ansvarsomfang
0
0
657 000 
7 872 000 
102 000 
9 791 000 
Virksomhetsinformasjon
984463294
Ytterskaget AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kverva
7266 - Kverva
Aktivt


Verv
2011
2014
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
57 
48 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
657 000  
862 000  
 
587 000  
755 000  
-10 271 000  
377 000  
643 000  
-10 452 000  
48 000  
-8 000  
-5 605 000  
48 000  
-8 000  
-5 605 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
7 872 000  
8 148 000  
8 740 000  
2 020 000  
5 953 000  
3 392 000  
9 893 000  
14 101 000  
12 132 000  
102 000  
4 054 000  
4 062 000  
9 344 000  
9 669 000  
 
447 000  
378 000  
8 070 000  


Til toppen
 

Siva Melhus Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
2 564 000 
28 012 000 
8 141 000 
22 025 000 
Virksomhetsinformasjon
947905457
Siva Melhus Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2015
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
66 
71 
67 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 564 000  
4 352 000  
4 187 000  
772 000  
2 649 000  
2 289 000  
204 000  
1 936 000  
1 403 000  
175 000  
1 441 000  
1 024 000  
175 000  
1 441 000  
1 024 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
28 012 000  
29 476 000  
30 910 000  
2 154 000  
4 137 000  
3 815 000  
30 167 000  
33 613 000  
34 725 000  
8 141 000  
7 551 000  
7 584 000  
21 514 000  
23 810 000  
25 360 000  
511 000  
2 252 000  
1 780 000  


Til toppen
 

Marinehuset AS

Ansvarsomfang
0
0
1 330 000 
2 238 000 
4 094 000 
201 000 
Virksomhetsinformasjon
971176385
Marinehuset AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 8
8370 - Leknes
Aktivt


Verv
2011
2013
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
82 
84 
78 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 330 000  
1 299 000  
1 555 000  
659 000  
746 000  
675 000  
674 000  
763 000  
706 000  
628 000  
521 000  
497 000  
628 000  
521 000  
497 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 238 000  
2 735 000  
3 044 000  
2 056 000  
1 898 000  
2 271 000  
4 294 000  
4 633 000  
5 315 000  
4 094 000  
3 018 000  
2 496 000  
 
1 381 000  
1 381 000  
201 000  
235 000  
1 437 000  


Til toppen
 

Lerum Eigedom Kaupanger Fabrikk AS

Virksomhetsinformasjon
984463596
Lerum Eigedom Kaupanger Fabrikk AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kloppavegen 13
6854 - Kaupanger
Inaktivt

Verv
2011
2014
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Eiendom Utland AS

Ansvarsomfang
0
0
7 423 000 
17 350 000 
8 000 
Virksomhetsinformasjon
987223421
Siva Eiendom Utland AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7010 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2015
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-212 000  
-425 000  
-156 000  
-4 728 000  
-1 675 000  
-7 402 000  
-4 709 000  
-1 635 000  
-7 431 000  
-4 709 000  
-1 635 000  
-7 431 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
7 423 000  
11 478 000  
15 636 000  
9 934 000  
10 617 000  
7 992 000  
17 357 000  
22 094 000  
23 629 000  
17 350 000  
21 983 000  
23 619 000  
 
 
 
8 000  
111 000  
10 000  


Til toppen
 

Siva Narvik Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
805 000 
12 353 000 
-44 473 000 
63 341 000 
Virksomhetsinformasjon
990927103
Siva Narvik Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2015
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
17 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
805 000  
1 074 000  
959 000  
-5 408 000  
-4 686 000  
-4 680 000  
-7 028 000  
-6 323 000  
-6 718 000  
-5 407 000  
-4 883 000  
-4 904 000  
-5 407 000  
-4 883 000  
-4 904 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
12 353 000  
14 858 000  
15 816 000  
6 515 000  
15 210 000  
27 177 000  
18 868 000  
30 067 000  
42 993 000  
-44 473 000  
-44 146 000  
-39 263 000  
58 774 000  
69 531 000  
77 497 000  
4 567 000  
4 682 000  
4 758 000  


Til toppen
 

Siva Industrianlegg AS

Ansvarsomfang
0
0
41 817 000 
321 013 000 
192 360 000 
157 008 000 
Virksomhetsinformasjon
982941458
Siva Industrianlegg AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2015
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
70 
74 
73 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
41 817 000  
43 168 000  
42 318 000  
18 572 000  
21 721 000  
15 517 000  
14 758 000  
17 339 000  
8 976 000  
11 399 000  
13 223 000  
8 983 000  
11 399 000  
13 223 000  
8 983 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
321 013 000  
311 129 000  
320 943 000  
28 354 000  
27 873 000  
22 283 000  
349 367 000  
339 002 000  
343 226 000  
192 360 000  
95 478 000  
91 131 000  
145 179 000  
229 507 000  
243 855 000  
11 829 000  
14 017 000  
8 239 000  


Til toppen
 

Siva Lista Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
16 611 000 
58 623 000 
34 246 000 
26 695 000 
Virksomhetsinformasjon
984463618
Siva Lista Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2015
3 År
2005
2006
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
65 
70 
67 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
16 611 000  
16 450 000  
16 254 000  
6 514 000  
8 021 000  
7 230 000  
6 069 000  
7 492 000  
6 445 000  
4 631 000  
5 509 000  
4 705 000  
4 631 000  
5 509 000  
4 705 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
58 623 000  
63 320 000  
67 984 000  
2 318 000  
1 221 000  
5 014 000  
60 941 000  
64 541 000  
72 998 000  
34 246 000  
29 724 000  
30 859 000  
4 970 000  
17 378 000  
23 986 000  
21 725 000  
17 438 000  
18 154 000  


Til toppen
 

Sivafjorden Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
16 037 000 
63 160 000 
-66 265 000 
154 999 000 
Virksomhetsinformasjon
984463669
Sivafjorden Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2015
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
20 
20 
18 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
77 
75 
66 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
16 037 000  
14 838 000  
11 863 000  
8 837 000  
7 117 000  
1 701 000  
5 256 000  
1 144 000  
-5 385 000  
6 756 000  
640 000  
-3 931 000  
6 756 000  
640 000  
-3 931 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
63 160 000  
71 415 000  
77 673 000  
25 574 000  
17 309 000  
2 461 000  
88 734 000  
88 725 000  
80 133 000  
-66 265 000  
-125 205 000  
-125 845 000  
153 970 000  
213 040 000  
205 675 000  
1 029 000  
890 000  
304 000  


Til toppen
 

Siva Moelv Næringspark AS

Ansvarsomfang
0
0
7 606 000 
27 492 000 
9 550 000 
20 812 000 
Virksomhetsinformasjon
979849745
Siva Moelv Næringspark AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2015
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
16 
20 
18 
20 
49 
27 
31 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
7 606 000  
6 321 000  
5 473 000  
769 000  
-1 818 000  
-967 000  
71 000  
-2 465 000  
-1 556 000  
55 000  
-1 795 000  
-1 136 000  
55 000  
-1 795 000  
-1 136 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
27 492 000  
26 639 000  
22 008 000  
2 870 000  
10 633 000  
1 108 000  
30 361 000  
37 272 000  
23 116 000  
9 550 000  
9 600 000  
10 549 000  
4 777 000  
6 375 000  
7 895 000  
16 035 000  
21 297 000  
4 673 000  


Til toppen
 

Siva Selbu Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
1 237 000 
8 900 000 
3 746 000 
6 444 000 
Virksomhetsinformasjon
984463855
Siva Selbu Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Aktivt


Verv
2011
2013
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
14 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
36 
55 
73 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 237 000  
2 512 000  
2 836 000  
-27 000  
204 000  
1 151 000  
-282 000  
-372 000  
506 000  
-203 000  
-262 000  
369 000  
-203 000  
-262 000  
369 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
8 900 000  
19 042 000  
20 313 000  
1 291 000  
3 408 000  
4 344 000  
10 190 000  
22 450 000  
24 656 000  
3 746 000  
6 335 000  
6 597 000  
6 372 000  
15 831 000  
17 173 000  
72 000  
284 000  
886 000  


Til toppen
 

Leietakerforeningen Bk 17b

Virksomhetsinformasjon
994501038
Leietakerforeningen Bk 17b
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Brattørkaia 17 B
7010 - Trondheim
Aktivt

Verv
2009
2011
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Tverrforbindelsen AS

Virksomhetsinformasjon
994267086
Tverrforbindelsen AS
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Brattørkaia 17 B
7010 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2009
2011
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Norsk Areal AS

Ansvarsomfang
0
0
212 000 
147 980 000 
47 112 000 
126 544 000 
Virksomhetsinformasjon
991032460
Norsk Areal AS
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Fru Kroghs Brygge 8
0252 - Oslo
Aktivt


Verv
2009
2014
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
20 
10 
43 
31 
21 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
212 000  
 
 
-255 000  
-4 138 000  
-1 872 000  
8 027 000  
82 583 000  
44 497 000  
8 027 000  
82 583 000  
16 634 000  
8 027 000  
82 583 000  
16 634 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
147 980 000  
169 796 000  
604 981 000  
25 676 000  
144 708 000  
123 853 000  
173 656 000  
314 504 000  
728 833 000  
47 112 000  
42 085 000  
154 276 000  
121 184 000  
127 285 000  
482 270 000  
5 360 000  
145 135 000  
92 287 000  


Til toppen
 

Brattørkaia 17b AS

Ansvarsomfang
0
0
30 079 000 
319 316 000 
328 872 000 
17 537 000 
Virksomhetsinformasjon
990406782
Brattørkaia 17b AS
Eiendomsforvaltning
Biskop Gunnerus gate 14
0185 - Oslo
Aktivt


Verv
2008
2011
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
78 
75 
73 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
30 079 000  
29 749 000  
29 321 000  
15 453 000  
17 545 000  
17 844 000  
15 764 000  
17 507 000  
14 491 000  
12 283 000  
13 412 000  
10 578 000  
12 283 000  
13 412 000  
10 578 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
319 316 000  
330 621 000  
326 855 000  
27 092 000  
7 853 000  
1 378 000  
346 408 000  
338 473 000  
328 233 000  
328 872 000  
317 613 000  
304 201 000  
11 040 000  
7 900 000  
16 605 000  
6 497 000  
12 961 000  
7 427 000  


Til toppen
 

Brattørkaia 14 AS

Ansvarsomfang
0
0
12 611 000 
172 761 000 
97 835 000 
75 253 000 
Virksomhetsinformasjon
989440276
Brattørkaia 14 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Biskop Gunnerus gate 14
0185 - Oslo
Aktivt


Verv
2008
2011
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
56 
64 
62 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
12 611 000  
13 251 000  
11 670 000  
7 097 000  
6 971 000  
4 903 000  
4 207 000  
3 275 000  
365 000  
3 136 000  
2 242 000  
266 000  
3 136 000  
2 242 000  
266 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
172 761 000  
178 045 000  
179 833 000  
328 000  
5 566 000  
2 977 000  
173 088 000  
183 611 000  
182 810 000  
97 835 000  
94 699 000  
92 457 000  
73 765 000  
83 482 000  
87 738 000  
1 488 000  
5 430 000  
2 615 000  


Til toppen
 

Brattørkaia 15ab-16 AS

Ansvarsomfang
0
0
36 304 000 
396 192 000 
362 018 000 
37 349 000 
Virksomhetsinformasjon
989440292
Brattørkaia 15ab-16 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Biskop Gunnerus gate 14
0185 - Oslo
Aktivt


Verv
2008
2011
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
71 
73 
75 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
36 304 000  
33 128 000  
34 681 000  
24 417 000  
21 929 000  
22 000 000  
24 475 000  
21 708 000  
18 390 000  
18 726 000  
16 481 000  
13 423 000  
18 726 000  
16 481 000  
13 423 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
396 192 000  
373 095 000  
369 194 000  
3 175 000  
6 604 000  
3 599 000  
399 367 000  
379 700 000  
372 793 000  
362 018 000  
357 669 000  
341 189 000  
12 626 000  
7 920 000  
27 028 000  
24 723 000  
14 110 000  
4 576 000  


Til toppen
 

Brattørkaia 17a AS

Ansvarsomfang
0
0
515 000 
66 012 000 
4 899 000 
61 326 000 
Virksomhetsinformasjon
989440330
Brattørkaia 17a AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Biskop Gunnerus gate 14
0185 - Oslo
Aktivt


Verv
2008
2011
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
515 000  
496 000  
607 000  
-1 556 000  
-4 719 000  
-1 085 000  
-3 671 000  
-6 821 000  
-2 980 000  
-3 018 000  
-5 435 000  
-2 175 000  
-3 018 000  
-5 435 000  
-2 175 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
66 012 000  
63 269 000  
47 926 000  
212 000  
10 246 000  
3 200 000  
66 224 000  
73 515 000  
51 126 000  
4 899 000  
7 916 000  
3 351 000  
59 864 000  
58 701 000  
44 915 000  
1 462 000  
6 897 000  
2 859 000  


Til toppen
 

Brattørkaia AS

Ansvarsomfang
0
0
776 494 000 
755 681 000 
41 383 000 
Virksomhetsinformasjon
989440373
Brattørkaia AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Biskop Gunnerus gate 14
0185 - Oslo
Aktivt


Verv
2008
2011
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
30 
12 
15 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-603 000  
-326 000  
-314 000  
17 596 000  
-5 578 000  
-84 671 000  
12 068 000  
-6 665 000  
-61 809 000  
12 068 000  
-6 665 000  
-61 809 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
776 494 000  
782 143 000  
768 351 000  
20 570 000  
81 477 000  
10 879 000  
797 064 000  
863 620 000  
779 230 000  
755 681 000  
743 613 000  
278 000  
41 304 000  
104 897 000  
771 451 000  
79 000  
15 110 000  
7 501 000  


Til toppen
 

Sparebank1 Smn Kvartalet AS

Ansvarsomfang
0
0
43 978 000 
570 268 000 
672 816 000 
92 343 000 
Virksomhetsinformasjon
990283443
Sparebank1 Smn Kvartalet AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Søndre gate 4
7011 - Trondheim
Aktivt


Verv
2007
2008
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
18 
20 
20 
10 
75 
69 
47 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
43 978 000  
42 721 000  
44 620 000  
12 467 000  
13 600 000  
8 112 000  
14 611 000  
7 652 000  
-37 946 000  
10 146 000  
3 939 000  
-27 701 000  
10 146 000  
3 939 000  
-27 701 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
570 268 000  
601 728 000  
641 845 000  
194 891 000  
170 577 000  
117 721 000  
765 160 000  
772 305 000  
759 566 000  
672 816 000  
666 609 000  
642 732 000  
10 360 000  
13 850 000  
22 771 000  
81 983 000  
91 847 000  
94 063 000  


Til toppen
 

Herøya Næringspark AS

Ansvarsomfang
1
0
21 986 000 
838 000 
325 965 000 
153 098 000 
226 538 000 
Virksomhetsinformasjon
961599466
Herøya Næringspark AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tormod Gjestlands veg 16
3936 - Porsgrunn
Aktivt


Verv
2005
2006
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
10 
10 
26 
43 
24 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
21 986 000  
20 435 000  
18 670 000  
-9 497 000  
-7 235 000  
-9 221 000  
-16 688 000  
-7 435 000  
-17 204 000  
-14 252 000  
-6 419 000  
-12 552 000  
-14 252 000  
-6 419 000  
-12 552 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
325 965 000  
273 620 000  
287 789 000  
53 671 000  
28 283 000  
25 395 000  
379 636 000  
301 903 000  
313 184 000  
153 098 000  
53 713 000  
60 132 000  
222 300 000  
243 800 000  
243 800 000  
4 238 000  
4 389 000  
9 252 000  


Til toppen
 

Sørlandets Industrisenter AS

Virksomhetsinformasjon
985977410
Sørlandets Industrisenter AS
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Lundevågen
4550 - Farsund
Inaktivt

Verv
2005
2006
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Risør Eiendom II AS

Virksomhetsinformasjon
984463782
Siva Risør Eiendom II AS
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2005
2005
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siva Halden Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
983606717
Siva Halden Eiendom AS
Pirsenteret
7462 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2005
2006
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Jaras Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
22 708 000 
198 000 
398 220 000 
126 014 000 
300 385 000 
Virksomhetsinformasjon
887552452
Jaras Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havnegata 12
7800 - Namsos
Aktivt


Verv
2004
2004
< 1 År
2004
2004
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
62 
62 
62 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
22 708 000  
21 692 000  
22 072 000  
11 139 000  
10 287 000  
10 445 000  
20 255 000  
9 661 000  
12 292 000  
14 695 000  
7 885 000  
10 307 000  
14 695 000  
7 885 000  
10 307 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
398 220 000  
335 010 000  
217 763 000  
28 179 000  
16 293 000  
7 112 000  
426 399 000  
351 302 000  
224 875 000  
126 014 000  
122 630 000  
120 745 000  
227 777 000  
202 637 000  
85 273 000  
72 608 000  
26 035 000  
18 857 000  


Til toppen
 

Nøk Energi Eiendom AS

Ansvarsomfang
12
0
15 671 000 
2 982 000 
97 776 000 
34 340 000 
67 995 000 
Virksomhetsinformasjon
984799608
Nøk Energi Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tomtegata 8
2500 - Tynset
Aktivt


Verv
2004
2006
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
16 
18 
20 
20 
10 
60 
69 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
15 671 000  
17 914 000  
15 036 000  
1 861 000  
3 437 000  
-6 642 000  
-592 000  
623 000  
-10 004 000  
-567 000  
183 000  
-7 298 000  
-567 000  
183 000  
-7 298 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
97 776 000  
95 778 000  
109 629 000  
4 559 000  
7 215 000  
1 863 000  
102 335 000  
102 994 000  
111 492 000  
34 340 000  
34 906 000  
34 724 000  
65 427 000  
66 126 000  
68 684 000  
2 568 000  
1 962 000  
8 084 000  


Til toppen
 

Sjøbu Borettslag

Ansvarsomfang
0
0
384 000 
5 000 
2 743 000 
1 367 000 
1 545 000 
Virksomhetsinformasjon
952893378
Sjøbu Borettslag
Borettslag
V/eiendomsforvaltning AS Olav Tryggvasons gate 40
7011 - Trondheim
Aktivt


Verv
2000
2002
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
18 
64 
66 
56 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
384 000  
369 000  
355 000  
112 000  
133 000  
114 000  
71 000  
84 000  
53 000  
71 000  
84 000  
53 000  
71 000  
84 000  
53 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 743 000  
2 743 000  
2 743 000  
170 000  
92 000  
83 000  
2 912 000  
2 835 000  
2 826 000  
1 367 000  
1 296 000  
1 213 000  
1 450 000  
1 496 000  
1 537 000  
95 000  
43 000  
77 000  


Til toppen