Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Tom Schjelderup Skare.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Tom Schjelderup Skare

Rapport dato: 2017-11-19

Tom Schjelderup Skare har for tiden 3 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 72 832 000  og med ett samlet driftsresultat på 4 229 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Styrets leder
2016 - Aktiv
Varamedlem
2016 - Aktiv
1 394 000 
414 000 
Styrets leder
2012 - Aktiv
71 438 000 
3 815 000 INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Styremedlem
2008 - 2012
3 År
Styrets leder
2004 - 2007
3 År
-
Adm. direktør
2004 - 2006
2 År
Styrets leder
2000** - 2006
5 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


St. Paul Gymnas

Ansvarsomfang
64
0
101 000 
Virksomhetsinformasjon
916593473
St. Paul Gymnas
Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
Nygårdsgaten 124
5008 - Bergen
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 

.

Resultatregnskap
2016 
 
 
1 000  
1 000  
1 000  

Balanseregnskap
2016 
 
101 000  
101 000  
101 000  
 
 


Til toppen
 

Markeveien Borettslag

Ansvarsomfang
1
0
1 394 000 
69 000 
10 481 000 
6 045 000 
4 565 000 
Virksomhetsinformasjon
975951677
Markeveien Borettslag
Borettslag
C/o Økonomi og Data AS O.j. Brochs gate 16b
5006 - Bergen
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
65 
73 
76 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 394 000  
1 305 000  
1 301 000  
414 000  
612 000  
828 000  
312 000  
469 000  
632 000  
312 000  
469 000  
632 000  
312 000  
469 000  
632 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
10 481 000  
10 481 000  
10 481 000  
129 000  
203 000  
184 000  
10 610 000  
10 684 000  
10 665 000  
6 045 000  
5 732 000  
5 264 000  
4 516 000  
4 883 000  
5 333 000  
49 000  
68 000  
68 000  


Til toppen
 

St Paul Skole

Ansvarsomfang
133
0
71 438 000 
51 654 000 
814 000 
58 167 000 
12 301 000 
70 133 000 
Virksomhetsinformasjon
971561688
St Paul Skole
Ordinær grunnskoleundervisning
Christies gate 16
5015 - Bergen
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År
2008
2012
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
47 
47 
43 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
71 438 000  
66 265 000  
57 683 000  
3 815 000  
3 344 000  
2 334 000  
2 394 000  
1 768 000  
1 966 000  
2 394 000  
1 768 000  
1 966 000  
2 394 000  
1 768 000  
1 966 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
58 167 000  
59 349 000  
59 937 000  
24 267 000  
19 638 000  
17 860 000  
82 434 000  
78 986 000  
77 797 000  
12 301 000  
9 907 000  
8 139 000  
59 318 000  
60 000 000  
60 000 000  
10 815 000  
9 079 000  
9 658 000  


Til toppen
 

Ligure AS

Virksomhetsinformasjon
986530916
Ligure AS
Østre Muralmenning 1a
5012 - Bergen
Inaktivt

Verv
2004
2007
3 År
2004
2006
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Advokat Tom Schjelderup Skare

Virksomhetsinformasjon
979904428
Advokat Tom Schjelderup Skare
Starvhusgata 2 A
5014 - Bergen
Inaktivt

Verv
2000
2006
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen