Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Ellen Cathrine Greve.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Ellen Cathrine Greve

Rapport dato: 2017-11-19

Ellen Cathrine Greve har for tiden 3 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 75 540 000  og med ett samlet driftsresultat på 3 424 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Styremedlem
2016 - Aktiv
Styremedlem
2012 - Aktiv
71 438 000 
3 815 000 
Styremedlem
2006 - Aktiv
4 102 000 
-391 000 INAKTIVE ROLLER :

Ingen tidligere roller.


Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


St. Paul Gymnas

Ansvarsomfang
64
0
101 000 
Virksomhetsinformasjon
916593473
St. Paul Gymnas
Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
Nygårdsgaten 124
5008 - Bergen
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 

.

Resultatregnskap
2016 
 
 
1 000  
1 000  
1 000  

Balanseregnskap
2016 
 
101 000  
101 000  
101 000  
 
 


Til toppen
 

St Paul Skole

Ansvarsomfang
133
0
71 438 000 
51 654 000 
814 000 
58 167 000 
12 301 000 
70 133 000 
Virksomhetsinformasjon
971561688
St Paul Skole
Ordinær grunnskoleundervisning
Christies gate 16
5015 - Bergen
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
47 
47 
43 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
71 438 000  
66 265 000  
57 683 000  
3 815 000  
3 344 000  
2 334 000  
2 394 000  
1 768 000  
1 966 000  
2 394 000  
1 768 000  
1 966 000  
2 394 000  
1 768 000  
1 966 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
58 167 000  
59 349 000  
59 937 000  
24 267 000  
19 638 000  
17 860 000  
82 434 000  
78 986 000  
77 797 000  
12 301 000  
9 907 000  
8 139 000  
59 318 000  
60 000 000  
60 000 000  
10 815 000  
9 079 000  
9 658 000  


Til toppen
 

Mangschou AS

Ansvarsomfang
3
0
4 102 000 
1 823 000 
4 031 000 
2 473 000 
Virksomhetsinformasjon
978693156
Mangschou AS
Forlagsvirksomhet ellers
Vestre Torggaten 18
5015 - Bergen
Aktivt


Verv
2006
Nåværende
11 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
13 
38 
47 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
4 102 000  
5 888 000  
5 209 000  
-391 000  
130 000  
226 000  
-399 000  
124 000  
227 000  
-485 000  
124 000  
227 000  
-485 000  
124 000  
227 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
6 504 000  
5 685 000  
5 399 000  
6 504 000  
5 685 000  
5 399 000  
4 031 000  
4 516 000  
4 392 000  
1 667 000  
 
 
806 000  
1 169 000  
1 007 000  


Til toppen