Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Jan Magnus Kleven.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Jan Magnus Kleven

Rapport dato: 2017-12-12

Jan Magnus Kleven har for tiden 11 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 106 751 000  og med ett samlet driftsresultat på 162 054 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Styremedlem
2017 - Aktiv
-601 000 
Varamedlem
2016 - Aktiv
192 896 000 
6 718 000 
Varamedlem
2016 - Aktiv
58 061 000 
32 012 000 
Styrets leder
2011 - Aktiv
2 028 000 
946 000 
Styrets leder
2010 - Aktiv
9 150 000 
1 030 000 
Kontaktperson
2009 - Aktiv
3 495 043 000 
64 861 000 
-
Styrets leder
2005 - Aktiv
-
-
Styremedlem
2000** - Aktiv
2 200 000 
2 124 000 
-
Adm. direktør
2000** - Aktiv
-
-
Nestformann
2000** - Aktiv
3 347 373 000 
54 964 000 
-
Adm. direktør
2000** - Aktiv
-
-INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Varamedlem
2016 - 2017
1 År
Styrets leder
2013 - 2014
< 1 År
Styremedlem
2012 - 2013
1 År
Styrets leder
2011 - 2016
5 År
Styrets leder
2011 - 2013
2 År
Styremedlem
2007 - 2009
1 År
-
Styrets leder
2000** - 2007
6 År
Adm. direktør
2005 - 2007
2 År
Styrets leder
2003 - 2008
4 År
-
Adm. direktør
2003 - 2008
4 År
Styrets leder
2003 - 2008
4 År
-
Adm. direktør
2003 - 2008
4 År
Styrets leder
2000** - 2013
12 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


Molo Brew AS

Ansvarsomfang
9
0
167 000 
738 000 
6 630 000 
239 000 
Virksomhetsinformasjon
917370192
Molo Brew AS
Produksjon av øl
Keiser Wilhelms gate 2b
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
10 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
 
-601 000  
-609 000  
-464 000  
-464 000  

Balanseregnskap
2016 
738 000  
6 132 000  
6 870 000  
6 630 000  
 
239 000  


Til toppen
 

Bunker Oil Bergen AS

Ansvarsomfang
26
0
192 896 000 
6 617 000 
903 000 
14 543 000 
33 402 000 
34 194 000 
Virksomhetsinformasjon
989290207
Bunker Oil Bergen AS
Engroshandel med drivstoff og brensel
Stamneset 100
5252 - Søreidgrend
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År
2011
2016
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
10 
12 
10 
10 
10 
55 
54 
65 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
192 896 000  
198 272 000  
152 067 000  
6 718 000  
7 597 000  
8 944 000  
6 816 000  
7 074 000  
8 728 000  
5 115 000  
5 166 000  
6 364 000  
5 115 000  
5 166 000  
6 364 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
14 543 000  
13 067 000  
12 042 000  
53 053 000  
60 491 000  
44 810 000  
67 595 000  
73 557 000  
56 852 000  
33 402 000  
32 037 000  
30 521 000  
112 000  
44 000  
 
34 082 000  
41 476 000  
26 331 000  


Til toppen
 

Nmk Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
58 061 000 
627 201 000 
249 172 000 
396 021 000 
Virksomhetsinformasjon
995326906
Nmk Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
71 
60 
71 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
58 061 000  
52 489 000  
52 717 000  
32 012 000  
24 827 000  
28 421 000  
14 928 000  
-448 000  
7 168 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
627 201 000  
622 553 000  
367 979 000  
17 992 000  
24 505 000  
41 911 000  
645 193 000  
647 058 000  
409 890 000  
249 172 000  
236 305 000  
31 104 000  
393 039 000  
405 959 000  
373 222 000  
2 982 000  
4 794 000  
5 563 000  


Til toppen
 

Bunker Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
2 028 000 
20 752 000 
2 166 000 
19 057 000 
Virksomhetsinformasjon
993421294
Bunker Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stamsneset 100
5252 - Søreidgrend
Aktivt


Verv
2011
Nåværende
6 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
61 
59 
57 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 028 000  
1 947 000  
1 925 000  
946 000  
897 000  
966 000  
541 000  
327 000  
114 000  
404 000  
233 000  
84 000  
404 000  
233 000  
84 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
20 752 000  
21 439 000  
22 127 000  
471 000  
385 000  
1 031 000  
21 223 000  
21 824 000  
23 158 000  
2 166 000  
1 762 000  
1 529 000  
17 949 000  
18 957 000  
19 501 000  
1 108 000  
1 105 000  
2 128 000  


Til toppen
 

Kystbunker AS

Ansvarsomfang
18
0
9 150 000 
5 077 000 
11 343 000 
3 926 000 
15 792 000 
Virksomhetsinformasjon
995583976
Kystbunker AS
Innenriks sjøfart med gods
Kaptein Linges veg 65
6006 - Ålesund
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
7 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
16 
20 
14 
10 
10 
72 
34 
17 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
9 150 000  
9 050 000  
9 000 000  
1 030 000  
-287 000  
-2 269 000  
708 000  
-745 000  
-2 825 000  
563 000  
-495 000  
-2 062 000  
563 000  
-495 000  
-2 062 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
11 343 000  
12 697 000  
14 267 000  
8 375 000  
7 320 000  
9 989 000  
19 718 000  
20 017 000  
24 256 000  
3 926 000  
3 364 000  
3 312 000  
14 428 000  
15 459 000  
16 414 000  
1 364 000  
1 195 000  
4 530 000  


Til toppen
 

Bunker Oil Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
3 495 043 000 
49 159 000 
157 844 000 
376 813 000 
423 718 000 
Virksomhetsinformasjon
989090909
Bunker Oil Holding AS
Engroshandel med drivstoff og brensel
Kaptein Linges veg 65
6006 - Ålesund
Aktivt


Verv
2009
Nåværende
8 År
2005
Nåværende
11 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
49 
49 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
3 495 043 000  
3 659 637 000  
3 929 780 000  
64 861 000  
47 750 000  
56 419 000  
61 312 000  
46 637 000  
54 396 000  
45 334 000  
33 135 000  
38 700 000  
44 269 000  
32 086 000  
37 832 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
157 844 000  
148 594 000  
156 009 000  
642 685 000  
548 775 000  
639 736 000  
800 529 000  
697 369 000  
795 745 000  
376 813 000  
331 978 000  
325 570 000  
4 897 000  
9 434 000  
16 699 000  
418 821 000  
355 959 000  
452 513 000  


Til toppen
 

Bunker Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
2 200 000 
1 225 000 
2 519 000 
619 000 
Virksomhetsinformasjon
964793271
Bunker Invest AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kaptein Linges veg 65
6006 - Ålesund
Aktivt


Verv
2000
Nåværende
16 År
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
89 
81 
79 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 200 000  
2 200 000  
2 200 000  
2 124 000  
2 149 000  
2 135 000  
2 137 000  
2 167 000  
2 164 000  
1 598 000  
1 573 000  
1 580 000  
1 598 000  
1 573 000  
1 580 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 225 000  
1 265 000  
1 311 000  
1 913 000  
1 978 000  
2 006 000  
3 138 000  
3 243 000  
3 316 000  
2 519 000  
920 000  
997 000  
 
 
 
619 000  
2 323 000  
2 319 000  


Til toppen
 

Bunker Oil AS

Ansvarsomfang
68
0
3 347 373 000 
37 465 000 
482 000 
123 705 000 
225 957 000 
417 425 000 
Virksomhetsinformasjon
920983162
Bunker Oil AS
Engroshandel med drivstoff og brensel
Kaptein Linges veg 65
6006 - Ålesund
Aktivt


Verv
2000
Nåværende
16 År
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
46 
45 
41 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
3 347 373 000  
3 529 645 000  
3 820 228 000  
54 964 000  
40 458 000  
49 497 000  
56 942 000  
43 796 000  
45 267 000  
42 528 000  
31 873 000  
31 335 000  
42 528 000  
31 873 000  
31 335 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
123 705 000  
113 827 000  
110 988 000  
519 676 000  
443 083 000  
537 521 000  
643 382 000  
556 910 000  
648 509 000  
225 957 000  
202 179 000  
188 555 000  
29 000  
341 000  
1 362 000  
417 396 000  
354 390 000  
458 592 000  


Til toppen
 

Nmk Eiendom 2 AS

Virksomhetsinformasjon
998534577
Nmk Eiendom 2 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Inaktivt

Verv
2016
2017
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Stamsneset 100 AS

Virksomhetsinformasjon
997732413
Stamsneset 100 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stamsneset 100
5252 - Søreidgrend
Inaktivt

Verv
2013
2014
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Sameiet Drammensveien 103 A og B

Virksomhetsinformasjon
998002192
Sameiet Drammensveien 103 A og B
Drammensveien 103 B
0273 - Oslo
Aktivt

Verv
2012
2013
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Villaservice Olje AS

Virksomhetsinformasjon
980675300
Villaservice Olje AS
Engroshandel med drivstoff og brensel
Kaptein Linges veg 65
6006 - Ålesund
Inaktivt

Verv
2011
2013
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Giske Bunker AS

Virksomhetsinformasjon
981537351
Giske Bunker AS

6052 - Giske
Inaktivt

Verv
2007
2009
1 År
2000
2007
6 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Anka AS

Ansvarsomfang
0
0
360 000 
4 584 000 
32 000 
Virksomhetsinformasjon
982779049
Anka AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kaptein Linges veg 65
6006 - Ålesund
Aktivt


Verv
2005
2007
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
30 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-13 000  
-13 000  
-15 000  
42 000  
33 000  
96 000  
39 000  
24 000  
70 000  
39 000  
24 000  
70 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
360 000  
360 000  
360 000  
4 257 000  
4 194 000  
4 187 000  
4 617 000  
4 554 000  
4 547 000  
4 584 000  
4 545 000  
4 521 000  
 
 
 
32 000  
9 000  
26 000  


Til toppen
 

Robust AS

Virksomhetsinformasjon
986156275
Robust AS
Kaptein Linges vei 65
6006 - Ålesund
Inaktivt

Verv
2003
2008
4 År
2003
2008
4 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Krispen AS

Virksomhetsinformasjon
986156313
Krispen AS
Kaptein Linges vei 65
6006 - Ålesund
Inaktivt

Verv
2003
2008
4 År
2003
2008
4 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Rop AS

Ansvarsomfang
0
0
76 000 
1 966 000 
9 421 000 
694 000 
Virksomhetsinformasjon
919917970
Rop AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kaptein Linges veg 65
6006 - Ålesund
Aktivt


Verv
2000
2013
12 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
72 
63 
74 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
76 000  
76 000  
76 000  
41 000  
28 000  
26 000  
415 000  
114 000  
808 000  
415 000  
123 000  
755 000  
415 000  
123 000  
755 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 966 000  
1 906 000  
2 050 000  
8 149 000  
8 117 000  
8 325 000  
10 114 000  
10 023 000  
10 375 000  
9 421 000  
9 006 000  
8 882 000  
 
 
10 000  
694 000  
1 018 000  
1 483 000  


Til toppen
 

Bunker Oil Nor AS

Virksomhetsinformasjon
964793182
Bunker Oil Nor AS
Fridtjof Nansens Plass 1
9260 - Tromsø
Inaktivt

Verv
2000
2006
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen