Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Tore Thorstensen.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Tore Thorstensen

Rapport dato: 2017-12-11

Tore Thorstensen har for tiden 55 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 10 343 689 000  og med ett samlet driftsresultat på 445 661 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 23 av virksomhetene driftsunderskudd, og 27 av virksomhetene driftsoverskudd. 16 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 39 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 140.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Styrets leder
2017 - Aktiv
272 171 000 
24 468 000 
Styrets leder
2017 - Aktiv
301 203 000 
17 713 000 
Styrets leder
2017 - Aktiv
Adm. direktør
2017 - Aktiv
100 000 
-230 000 
-
Styrets leder
2000** - Aktiv
-
-
Styrets leder
2017 - Aktiv
-141 000 
Styremedlem
2017 - Aktiv
7 059 000 
680 000 
Varamedlem
2017 - Aktiv
53 776 000 
-26 061 000 
Styremedlem
2017 - Aktiv
Styrets leder
2017 - Aktiv
Styremedlem
2017 - Aktiv
607 000 
364 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
2 340 000 
1 785 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
-348 000 
Styrets leder
2016 - Aktiv
227 307 000 
-33 829 000 
Styrets leder
2016 - Aktiv
251 025 000 
4 631 000 
Styrets leder
2016 - Aktiv
-6 000 
-
Adm. direktør
2016 - Aktiv
-
-
Styrets leder
2016 - Aktiv
2 143 088 000 
-12 356 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
458 505 000 
36 085 000 
Styrets leder
2016 - Aktiv
476 115 000 
24 296 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
125 482 000 
47 380 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
-615 000 
Styremedlem
2015 - Aktiv
-1 861 000 
Styremedlem
2015 - Aktiv
124 875 000 
50 587 000 
Styremedlem
2015 - Aktiv
78 476 000 
44 455 000 
Styremedlem
2015 - Aktiv
124 875 000 
50 375 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
1 132 000 
-504 000 
Styrets leder
2014 - Aktiv
870 168 000 
51 693 000 
Styrets leder
2014 - Aktiv
870 786 000 
30 666 000 
Styrets leder
2014 - Aktiv
374 903 000 
-69 451 000 
Varamedlem
2014 - Aktiv
58 061 000 
32 012 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
-131 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
2 282 000 
555 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
-37 000 
Styrets leder
2013 - Aktiv
-122 000 
Styrets leder
2012 - Aktiv
1 279 435 000 
12 467 000 
Styremedlem
2012 - Aktiv
1 180 334 000 
26 021 000 
Styremedlem
2012 - Aktiv
7 719 000 
5 663 000 
Styremedlem
2012 - Aktiv
-23 000 
Styrets leder
2012 - Aktiv
975 000 
-1 508 000 
Styremedlem
2010 - Aktiv
-377 000 
Styrets leder
2009 - Aktiv
827 000 
640 000 
Styrets leder
2009 - Aktiv
2 453 000 
-1 298 000 
Styremedlem
2008 - Aktiv
1 532 000 
1 476 000 
-
Adm. direktør
2008 - Aktiv
-
-
Styremedlem
2008 - Aktiv
6 973 000 
3 430 000 
-
Adm. direktør
2008 - Aktiv
-
-
Styremedlem
2007 - Aktiv
-47 000 
Styrets leder
2006 - Aktiv
47 648 000 
2 155 000 
Styremedlem
2006 - Aktiv
-37 000 
Styremedlem
2006 - Aktiv
-39 000 
Styrets leder
2000** - Aktiv
516 683 000 
65 696 000 
Styremedlem
2000** - Aktiv
473 285 000 
59 829 000 
Styrets leder
2000** - Aktiv
1 489 000 
-241 000 
Styrets leder
2000** - Aktiv
-199 000 INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Varamedlem
2016 - 2017
1 År
-
Styremedlem
2014 - 2016
2 År
Styrets leder
2016 - 2017
1 År
Styrets leder
2015 - 2016
< 1 År
Styrets leder
2015 - 2016
1 År
Styrets leder
2015 - 2016
1 År
Styrets leder
2015 - 2016
< 1 År
Styrets leder
2015 - 2016
1 År
-
Styremedlem
2002 - 2010
8 År
Styrets leder
2014 - 2016
1 År
Styremedlem
2014 - 2014
< 1 År
Styremedlem
2014 - 2016
2 År
-
Styrets leder
2007 - 2014
7 År
Styremedlem
2014 - 2016
2 År
-
Styrets leder
2007 - 2014
7 År
Styremedlem
2014 - 2016
2 År
-
Styrets leder
2007 - 2014
7 År
Styremedlem
2014 - 2015
< 1 År
-
Styrets leder
2005 - 2014
8 År
Styrets leder
2014 - 2017
2 År
Styremedlem
2013 - 2016
2 År
Styremedlem
2013 - 2016
2 År
Styremedlem
2013 - 2016
2 År
-
Styrets leder
2013 - 2013
< 1 År
Styrets leder
2013 - 2016
3 År
Nestformann
2013 - 2017
3 År
Styrets leder
2013 - 2016
3 År
Styremedlem
2011 - 2014
2 År
-
Adm. direktør
2011 - 2014
2 År
Styrets leder
2011 - 2017
5 År
Styremedlem
2010 - 2014
3 År
Styremedlem
2010 - 2014
3 År
Varamedlem
2010 - 2015
4 År
Styrets leder
2010 - 2016
5 År
-
Styremedlem
2006 - 2010
4 År
Styremedlem
2010 - 2017
6 År
Styremedlem
2010 - 2010
< 1 År
Styremedlem
2010 - 2012
2 År
Styremedlem
2009 - 2017
7 År
Styrets leder
2009 - 2014
5 År
Varamedlem
2008 - 2012
4 År
Styremedlem
2008 - 2010
2 År
Styrets leder
2008 - 2010
1 År
Styremedlem
2008 - 2010
1 År
Styremedlem
2008 - 2010
1 År
Styremedlem
2008 - 2017
8 År
Styrets leder
2008 - 2010
1 År
Styremedlem
2008 - 2010
1 År
Varamedlem
2008 - 2014
5 År
Styremedlem
2007 - 2012
4 År
Nestformann
2007 - 2008
1 År
-
Styrets leder
2007 - 2007
< 1 År
Styrets leder
2007 - 2010
2 År
Styrets leder
2007 - 2010
2 År
Styremedlem
2007 - 2009
1 År
Styrets leder
2007 - 2008
< 1 År
-
Styremedlem
2000** - 2007
6 År
Styremedlem
2007 - 2013
6 År
Adm. direktør
2006 - 2007
< 1 År
-
Varamedlem
2006 - 2007
< 1 År
-
Styrets leder
2002 - 2003
< 1 År
Styrets leder
2006 - 2016
10 År
Varamedlem
2006 - 2009
3 År
Varamedlem
2006 - 2006
< 1 År
-
Styremedlem
2003 - 2006
3 År
-
Styrets leder
2000** - 2003
2 År
Styremedlem
2006 - 2012
6 År
Styrets leder
2006 - 2008
2 År
Styremedlem
2006 - 2010
3 År
Adm. direktør
2006 - 2010
3 År
Varamedlem
2005 - 2012
7 År
Styremedlem
2004 - 2004
< 1 År
-
Styrets leder
2000** - 2004
3 År
Styrets leder
2004 - 2014
9 År
-
Styremedlem
2003 - 2016
13 År
-
Adm. direktør
2003 - 2004
1 År
Styremedlem
2004 - 2006
2 År
Styremedlem
2004 - 2008
3 År
-
Styrets leder
2000** - 2012
11 År
Styremedlem
2003 - 2006
2 År
Styremedlem
2003 - 2007
3 År
Styremedlem
2003 - 2004
< 1 År
Styrets leder
2003 - 2004
1 År
-
Styremedlem
2000** - 2003
2 År
-
Adm. direktør
2000** - 2003
2 År
Styrets leder
2003 - 2004
1 År
-
Adm. direktør
2000** - 2017
16 År
Styrets leder
2003 - 2011
7 År
-
Nestformann
2000** - 2003
2 År
Styrets leder
2003 - 2006
2 År
Styrets leder
2002 - 2003
1 År
Styremedlem
2002 - 2003
1 År
-
Styrets leder
2000** - 2004
3 År
Varamedlem
2002 - 2004
1 År
Styrets leder
2002 - 2004
2 År
Varamedlem
2002 - 2004
1 År
-
Styrets leder
2000** - 2002
1 År
Styrets leder
2002 - 2006
3 År
-
Styremedlem
2000** - 2002
1 År
Styremedlem
2002 - 2010
7 År
Styremedlem
2002 - 2017
14 År
-
Styrets leder
2000** - 2002
1 År
Styrets leder
2002 - 2002
< 1 År
-
Styremedlem
2000** - 2013
12 År
Styremedlem
2001 - 2005
3 År
-
Styrets leder
2000** - 2001
< 1 År
Styrets leder
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
-
Adm. direktør
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2003
2 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
Styrets leder
2000** - 2003
2 År
Styremedlem
2000** - 2014
13 År
Styremedlem
2000** - 2004
3 År
Styremedlem
2000** - 2010
9 År
Styremedlem
2000** - 2016
15 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
Varamedlem
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2005
4 År
Styrets leder
2000** - 2003
2 År
Styremedlem
2000** - 2013
12 År
Styrets leder
2000** - 2012
11 År
Styrets leder
2000** - 2004
3 År
Styremedlem
2000** - 2004
3 År
Styrets leder
2000** - 2003
2 År
Styrets leder
2000** - 2003
2 År
Styrets leder
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
Styrets leder
2000** - 2002
1 År
Styrets leder
2000** - 2003
2 År
Varamedlem
2000** - 2002
1 År
Styrets leder
2000** - 2003
2 År
Styrets leder
2000** - 2009
8 År
Styrets leder
2000** - 2003
2 År
Varamedlem
2000** - 2007
6 År
Varamedlem
2000** - 2007
6 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


Tirag AS

Ansvarsomfang
49
0
272 171 000 
32 590 000 
2 077 000 
46 616 000 
50 156 000 
128 404 000 
Virksomhetsinformasjon
942162758
Tirag AS
Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
Sandbrekketoppen 30
5224 - Nesttun
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
12 
14 
12 
12 
10 
10 
56 
37 
61 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
272 171 000  
257 480 000  
223 794 000  
24 468 000  
19 649 000  
16 475 000  
17 611 000  
-10 878 000  
17 956 000  
11 845 000  
-15 939 000  
13 775 000  
11 845 000  
-15 939 000  
13 775 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
46 616 000  
35 963 000  
39 195 000  
131 944 000  
119 391 000  
101 848 000  
178 560 000  
155 354 000  
141 043 000  
50 156 000  
38 957 000  
54 896 000  
40 000 000  
50 000 000  
20 000 000  
88 404 000  
66 397 000  
66 147 000  


Til toppen
 

Tirag Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
301 203 000 
57 602 000 
2 077 000 
35 179 000 
34 946 000 
163 333 000 
Virksomhetsinformasjon
993420476
Tirag Holding AS
Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
Sandbrekketoppen 30
5224 - Nesttun
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
12 
12 
45 
11 
51 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
301 203 000  
313 958 000  
246 957 000  
17 713 000  
-11 175 000  
18 255 000  
13 395 000  
-15 018 000  
14 193 000  
9 461 000  
-14 616 000  
9 895 000  
9 461 000  
-14 616 000  
9 895 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
35 179 000  
36 342 000  
31 542 000  
163 100 000  
175 290 000  
129 211 000  
198 279 000  
211 632 000  
160 753 000  
34 946 000  
32 935 000  
47 691 000  
40 000 000  
50 000 000  
20 000 000  
123 333 000  
128 697 000  
93 062 000  


Til toppen
 

Sirag Invest AS

Virksomhetsinformasjon
919487771
Sirag Invest AS
Uoppgitt
Luramyrveien 59
4313 - Sandnes
Aktivt

Verv
2017
Nåværende
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Vålerveien 229 AS

Ansvarsomfang
0
0
100 000 
235 000 
107 791 000 
92 530 000 
102 329 000 
Virksomhetsinformasjon
977041201
Vålerveien 229 AS
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Elementum Asset Management AS Bryggegata 6
0250 - Oslo
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
10 
10 
10 
18 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
54 
68 
80 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
100 000  
289 000  
890 000  
-230 000  
51 000  
355 000  
71 642 000  
58 385 000  
22 568 000  
71 614 000  
58 014 000  
22 345 000  
71 614 000  
58 014 000  
22 345 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
107 791 000  
75 147 000  
26 498 000  
87 069 000  
41 030 000  
39 901 000  
194 860 000  
116 177 000  
66 399 000  
92 530 000  
100 916 000  
57 753 000  
81 985 000  
 
 
20 344 000  
15 261 000  
8 646 000  


Til toppen
 

Tokanso AS

Ansvarsomfang
0
0
174 738 000 
121 837 000 
108 028 000 
Virksomhetsinformasjon
893124772
Tokanso AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Elementum Asset Management AS Bryggegata 6
0250 - Oslo
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År
2008
2017
8 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
39 
38 
40 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-141 000  
-388 000  
-326 000  
55 441 000  
39 642 000  
20 944 000  
54 985 000  
38 852 000  
20 810 000  
54 985 000  
38 852 000  
20 810 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
174 738 000  
132 105 000  
87 030 000  
55 127 000  
118 937 000  
71 257 000  
229 865 000  
251 042 000  
158 287 000  
121 837 000  
119 102 000  
83 472 000  
44 000 000  
88 921 000  
74 278 000  
64 028 000  
43 019 000  
537 000  


Til toppen
 

Mth AS

Ansvarsomfang
2
0
7 059 000 
6 330 000 
4 694 000 
99 317 000 
63 762 000 
45 032 000 
Virksomhetsinformasjon
993919667
Mth AS
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Papyrusveien 33
3050 - Mjøndalen
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
14 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
42 
65 
51 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
7 059 000  
9 000 000  
2 800 000  
680 000  
8 944 000  
2 150 000  
-60 000  
7 930 000  
974 000  
1 603 000  
6 103 000  
1 281 000  
1 603 000  
6 103 000  
1 281 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
99 317 000  
88 621 000  
87 868 000  
9 478 000  
9 052 000  
2 802 000  
108 795 000  
97 672 000  
90 670 000  
63 762 000  
62 159 000  
56 057 000  
13 200 000  
13 200 000  
13 200 000  
31 832 000  
22 313 000  
21 413 000  


Til toppen
 

Ly Forsikring ASA

Ansvarsomfang
31
0
53 776 000 
11 485 000 
1 634 000 
137 471 000 
29 924 000 
208 744 000 
Virksomhetsinformasjon
996547639
Ly Forsikring ASA
Skadeforsikring
Åsmarkvegen 2
2390 - Moelv
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År
2013
2017
3 År


Driftscore
2016 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
53 776 000  
-26 061 000  
-26 559 000  
-26 559 000  
-26 559 000  

Balanseregnskap
2016 
137 471 000  
101 197 000  
238 668 000  
29 924 000  
164 826 000  
43 918 000  


Til toppen
 

Afgn Invest 1 AS

Ansvarsomfang
0
0
102 000 
Virksomhetsinformasjon
994917056
Afgn Invest 1 AS
Uoppgitt
Innspurten 15
0663 - Oslo
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
 
-12 000  
-9 000  
1 000  
-11 000  
-8 000  
1 000  
-8 000  
-6 000  
1 000  
-8 000  
-6 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
8 000  
102 000  
101 000  
69 000  
102 000  
101 000  
78 000  
102 000  
101 000  
78 000  
 
 
 
 
 
 


Til toppen
 

Terminator Bidco AS

Ansvarsomfang
0
0
102 000 
Virksomhetsinformasjon
917968454
Terminator Bidco AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 1
0250 - Oslo
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 

.

Resultatregnskap
2016 
 
 
 
 
 

Balanseregnskap
2016 
 
102 000  
102 000  
102 000  
 
 


Til toppen
 

Dusavik Ip Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
607 000 
279 632 000 
112 346 000 
203 131 000 
Virksomhetsinformasjon
918053476
Dusavik Ip Invest AS
Uoppgitt
C/o Mongstad Administrasjon AS Storemyra 162
5954 - Mongstad
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
20 
20 
58 

.

Resultatregnskap
2016 
607 000  
364 000  
200 000  
132 000  
132 000  

Balanseregnskap
2016 
279 632 000  
35 845 000  
315 477 000  
112 346 000  
184 729 000  
18 402 000  


Til toppen
 

Brevik Torg AS

Ansvarsomfang
0
0
2 340 000 
25 746 000 
2 124 000 
24 629 000 
Virksomhetsinformasjon
994813498
Brevik Torg AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Tore Thorstensen Olav Selvaags Plass 4
0252 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
60 
56 
62 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 340 000  
2 318 000  
2 256 000  
1 785 000  
1 746 000  
1 743 000  
1 183 000  
995 000  
489 000  
902 000  
752 000  
357 000  
902 000  
752 000  
357 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
25 746 000  
26 134 000  
26 522 000  
1 007 000  
195 000  
599 000  
26 753 000  
26 329 000  
27 122 000  
2 124 000  
1 964 000  
1 444 000  
23 533 000  
23 950 000  
25 487 000  
1 096 000  
415 000  
191 000  


Til toppen
 

Stokke Eiendom i AS

Ansvarsomfang
0
0
22 978 000 
61 034 000 
7 298 000 
Virksomhetsinformasjon
866716382
Stokke Eiendom i AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Solheimgata 6
0267 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
32 
28 
35 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-348 000  
-317 000  
-341 000  
34 166 000  
13 971 000  
16 035 000  
34 040 000  
13 536 000  
16 035 000  
34 040 000  
13 536 000  
16 035 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
22 978 000  
26 905 000  
23 438 000  
45 355 000  
19 982 000  
30 519 000  
68 332 000  
46 888 000  
53 957 000  
61 034 000  
38 994 000  
46 957 000  
47 000  
123 000  
 
7 251 000  
7 771 000  
7 000 000  


Til toppen
 

Enklere Liv AS

Ansvarsomfang
722
0
227 307 000 
63 346 000 
25 641 000 
20 799 000 
62 972 000 
Virksomhetsinformasjon
988077917
Enklere Liv AS
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Bygg C Snarøyveien 30
1360 - Fornebu
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
13 
15 
32 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
227 307 000  
249 245 000  
264 841 000  
-33 829 000  
-15 598 000  
3 201 000  
-38 574 000  
-18 717 000  
968 000  
-29 508 000  
-14 099 000  
757 000  
-29 508 000  
-14 099 000  
757 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
25 641 000  
15 275 000  
6 761 000  
58 130 000  
59 405 000  
57 704 000  
83 771 000  
74 679 000  
64 465 000  
20 799 000  
33 307 000  
22 406 000  
 
 
 
62 972 000  
41 373 000  
42 059 000  


Til toppen
 

Mercante AS

Ansvarsomfang
18
0
251 025 000 
17 369 000 
1 579 000 
10 074 000 
27 629 000 
50 570 000 
Virksomhetsinformasjon
995199777
Mercante AS
Uspesifisert engroshandel
Bleikerveien 17
1387 - Asker
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
13 
46 
39 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
251 025 000  
334 909 000  
343 774 000  
4 631 000  
9 531 000  
-39 703 000  
7 079 000  
2 819 000  
-46 263 000  
4 925 000  
1 134 000  
-33 781 000  
4 925 000  
1 134 000  
-33 781 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
10 074 000  
12 667 000  
17 204 000  
68 125 000  
114 208 000  
132 317 000  
78 199 000  
126 876 000  
149 521 000  
27 629 000  
22 700 000  
-3 434 000  
 
 
 
50 570 000  
104 176 000  
152 955 000  


Til toppen
 

Vålerveien 229 II AS

Ansvarsomfang
0
0
60 169 000 
1 827 000 
58 999 000 
Virksomhetsinformasjon
917631034
Vålerveien 229 II AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Elementum Asset Management AS Bryggegata 6
0250 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
10 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
 
-6 000  
599 000  
449 000  
449 000  

Balanseregnskap
2016 
60 169 000  
657 000  
60 826 000  
1 827 000  
 
58 999 000  


Til toppen
 

Kb Gruppen AS

Ansvarsomfang
0
0
2 143 088 000 
447 453 000 
736 610 000 
183 304 000 
1 107 195 000 
Virksomhetsinformasjon
915650783
Kb Gruppen AS
Bygging av veier og motorveier
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
17 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2 143 088 000  
1 886 040 000  
-12 356 000  
-127 357 000  
-28 469 000  
-143 023 000  
-43 671 000  
-115 844 000  
-36 305 000  
-91 128 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
736 610 000  
748 215 000  
553 890 000  
575 816 000  
1 290 499 000  
1 324 031 000  
183 304 000  
235 629 000  
398 176 000  
436 049 000  
709 019 000  
652 353 000  


Til toppen
 

Kitchn Butikkdrift AS

Ansvarsomfang
614
0
458 505 000 
89 423 000 
1 873 000 
44 975 000 
36 617 000 
178 263 000 
Virksomhetsinformasjon
976711556
Kitchn Butikkdrift AS
Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy
Luramyrveien 59
4313 - Sandnes
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
13 
12 
16 
16 
14 
14 
14 
10 
10 
10 
67 
73 
73 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
458 505 000  
380 649 000  
307 343 000  
36 085 000  
43 128 000  
32 964 000  
37 519 000  
43 052 000  
32 983 000  
32 374 000  
31 597 000  
24 037 000  
32 374 000  
31 597 000  
24 037 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
44 975 000  
36 890 000  
28 532 000  
169 905 000  
183 520 000  
125 066 000  
214 880 000  
220 410 000  
153 598 000  
36 617 000  
36 807 000  
36 807 000  
5 727 000  
2 537 000  
2 021 000  
172 536 000  
181 067 000  
114 770 000  


Til toppen
 

Kitchn Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
476 115 000 
90 819 000 
495 368 000 
201 900 000 
460 064 000 
Virksomhetsinformasjon
916230338
Kitchn Holding AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Luramyrveien 59
4313 - Sandnes
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
12 
36 

.

Resultatregnskap
2016 
476 115 000  
24 296 000  
2 010 000  
2 069 000  
2 069 000  

Balanseregnskap
2016 
495 368 000  
166 596 000  
661 964 000  
201 900 000  
271 920 000  
188 144 000  


Til toppen
 

Nordic Ip Top Holding AS

Ansvarsomfang
3
0
125 482 000 
2 955 000 
2 658 093 000 
802 779 000 
2 008 872 000 
Virksomhetsinformasjon
916584245
Nordic Ip Top Holding AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/mongstad Administrasjon AS Storemyra 162
5954 - Mongstad
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
20 
20 
54 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
125 482 000  
 
47 380 000  
 
13 657 000  
 
22 197 000  
 
22 197 000  
 

Balanseregnskap
2016 
2015 
2 658 093 000  
1 156 785 000  
153 559 000  
54 803 000  
2 811 652 000  
1 211 589 000  
802 779 000  
341 867 000  
1 870 492 000  
813 257 000  
138 380 000  
56 464 000  


Til toppen
 

Nordisk Helseassistanse AS

Ansvarsomfang
0
0
-57 000 
3 073 000 
Virksomhetsinformasjon
981492560
Nordisk Helseassistanse AS
Annen forebyggende helsetjeneste
C/o Vertikal Helseassistanse AS Frøyas gate 15
0273 - Oslo
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
10 
10 
10 
10 
25 
25 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-615 000  
-206 000  
-21 000  
222 970 000  
6 122 000  
4 000  
222 970 000  
4 469 000  
3 000  
222 970 000  
4 469 000  
3 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
167 966 000  
1 034 000  
3 073 000  
29 679 000  
8 000  
3 073 000  
197 645 000  
1 042 000  
3 073 000  
45 285 000  
1 042 000  
 
144 259 000  
 
 
8 102 000  
 


Til toppen
 

Contiga Holding AS

Ansvarsomfang
1
0
321 000 
905 000 
362 884 000 
355 853 000 
10 517 000 
Virksomhetsinformasjon
876115182
Contiga Holding AS
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
C/o Contiga AS Kabelgaten 39c
0580 - Oslo
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År
2000
2004
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
22 
22 
26 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-1 861 000  
-2 016 000  
-2 094 000  
152 348 000  
80 775 000  
63 069 000  
152 348 000  
79 172 000  
56 015 000  
152 348 000  
79 172 000  
56 015 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
362 884 000  
402 772 000  
389 542 000  
3 486 000  
84 548 000  
73 545 000  
366 370 000  
487 319 000  
463 087 000  
355 853 000  
308 506 000  
279 806 000  
 
 
125 804 000  
10 517 000  
178 814 000  
57 477 000  


Til toppen
 

Nordic Ip Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
124 875 000 
2 955 000 
2 378 308 000 
676 913 000 
1 812 511 000 
Virksomhetsinformasjon
915248020
Nordic Ip Invest AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/mongstad Administrasjon AS Storemyra 162
5954 - Mongstad
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
20 
20 
20 
55 
34 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
124 875 000  
36 550 000  
50 587 000  
445 000  
17 028 000  
-7 037 000  
25 501 000  
-6 992 000  
25 501 000  
-6 992 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2 378 308 000  
1 149 816 000  
111 117 000  
54 083 000  
2 489 425 000  
1 203 899 000  
676 913 000  
334 262 000  
1 685 764 000  
813 257 000  
126 747 000  
56 380 000  


Til toppen
 

Mongstad Administrasjon AS

Ansvarsomfang
0
0
78 476 000 
2 592 000 
704 000 
1 968 962 000 
1 115 153 000 
966 485 000 
Virksomhetsinformasjon
934999029
Mongstad Administrasjon AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storemyra 162
5954 - Mongstad
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
20 
20 
10 
59 

.

Resultatregnskap
2016 
78 476 000  
44 455 000  
40 281 000  
42 635 000  
42 635 000  

Balanseregnskap
2016 
1 968 962 000  
112 677 000  
2 081 639 000  
1 115 153 000  
814 177 000  
152 308 000  


Til toppen
 

Nordic Ip Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
124 875 000 
2 955 000 
2 378 308 000 
677 464 000 
1 812 517 000 
Virksomhetsinformasjon
915351581
Nordic Ip Holding AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/mongstad Administrasjon AS Storemyra 162
5954 - Mongstad
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
20 
20 
20 
53 
34 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
124 875 000  
36 550 000  
50 375 000  
435 000  
16 815 000  
-7 006 000  
25 340 000  
-6 969 000  
25 340 000  
-6 969 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2 378 308 000  
1 149 816 000  
111 673 000  
54 803 000  
2 489 981 000  
1 204 620 000  
677 464 000  
334 974 000  
1 685 764 000  
813 257 000  
126 753 000  
56 388 000  


Til toppen
 

Brg Utvikling AS

Ansvarsomfang
0
0
1 132 000 
172 206 000 
96 397 000 
80 756 000 
Virksomhetsinformasjon
915535011
Brg Utvikling AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Tangen 8
4608 - Kristiansand S
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
20 
20 
10 
36 
36 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
1 132 000  
300 000  
-504 000  
-1 449 000  
3 447 000  
2 212 000  
3 159 000  
2 354 000  
3 159 000  
2 354 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
172 206 000  
155 033 000  
4 947 000  
696 000  
177 154 000  
155 728 000  
96 397 000  
93 238 000  
16 338 000  
10 389 000  
64 418 000  
52 101 000  


Til toppen
 

Brg Entreprenør AS

Ansvarsomfang
181
0
870 168 000 
135 212 000 
1 815 000 
22 475 000 
72 837 000 
298 847 000 
Virksomhetsinformasjon
992604956
Brg Entreprenør AS
Oppføring av bygninger
5 Etg. Tangen 8
4608 - Kristiansand S
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
63 
62 
64 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
870 168 000  
702 682 000  
817 654 000  
51 693 000  
51 394 000  
64 779 000  
52 563 000  
52 453 000  
66 270 000  
39 333 000  
38 728 000  
48 017 000  
39 333 000  
38 728 000  
48 017 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
22 475 000  
26 101 000  
23 817 000  
349 209 000  
387 479 000  
402 117 000  
371 684 000  
413 579 000  
425 933 000  
72 837 000  
82 740 000  
88 542 000  
9 902 000  
17 321 000  
18 611 000  
288 945 000  
313 518 000  
318 780 000  


Til toppen
 

Brg Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
870 786 000 
135 212 000 
488 569 000 
130 466 000 
526 395 000 
Virksomhetsinformasjon
813102382
Brg Invest AS
Oppføring av bygninger
5. Etg Tangen 8
4608 - Kristiansand S
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
43 
36 
41 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
870 786 000  
703 367 000  
393 662 000  
30 666 000  
30 302 000  
26 180 000  
22 535 000  
17 916 000  
18 281 000  
11 838 000  
8 093 000  
10 536 000  
11 838 000  
8 093 000  
10 536 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
488 569 000  
506 249 000  
480 821 000  
168 292 000  
282 281 000  
386 751 000  
656 861 000  
788 530 000  
867 571 000  
130 466 000  
118 628 000  
110 536 000  
195 342 000  
403 469 000  
498 547 000  
331 053 000  
266 433 000  
258 489 000  


Til toppen
 

Enklere Liv Holding AS

Ansvarsomfang
5
0
374 903 000 
102 384 000 
2 000 000 
197 526 000 
70 000 000 
254 485 000 
Virksomhetsinformasjon
913269691
Enklere Liv Holding AS
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Snarøyveien 30 Bygg C
1360 - Fornebu
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
374 903 000  
347 440 000  
-69 451 000  
-52 678 000  
-86 576 000  
-66 851 000  
-84 397 000  
-62 884 000  
-84 397 000  
-62 884 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
197 526 000  
216 505 000  
126 959 000  
167 372 000  
324 485 000  
383 877 000  
70 000 000  
100 063 000  
 
 
254 485 000  
283 814 000  


Til toppen
 

Nmk Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
58 061 000 
627 201 000 
249 172 000 
396 021 000 
Virksomhetsinformasjon
995326906
Nmk Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
71 
60 
71 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
58 061 000  
52 489 000  
52 717 000  
32 012 000  
24 827 000  
28 421 000  
14 928 000  
-448 000  
7 168 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
627 201 000  
622 553 000  
367 979 000  
17 992 000  
24 505 000  
41 911 000  
645 193 000  
647 058 000  
409 890 000  
249 172 000  
236 305 000  
31 104 000  
393 039 000  
405 959 000  
373 222 000  
2 982 000  
4 794 000  
5 563 000  


Til toppen
 

Nmk Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
155 868 000 
154 080 000 
4 413 000 
Virksomhetsinformasjon
995277999
Nmk Holding AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
12 
22 
22 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-131 000  
-187 000  
-981 000  
314 000  
30 406 000  
137 776 000  
216 000  
30 351 000  
137 971 000  
216 000  
30 351 000  
137 971 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
155 868 000  
155 966 000  
125 605 000  
2 625 000  
2 158 000  
4 351 000  
158 493 000  
158 125 000  
129 956 000  
154 080 000  
153 863 000  
123 512 000  
 
 
1 871 000  
4 413 000  
4 261 000  
4 573 000  


Til toppen
 

Norsk Maritimt Kompetansesenter AS

Ansvarsomfang
2
0
2 282 000 
1 179 000 
528 000 
1 003 000 
932 000 
Virksomhetsinformasjon
992633824
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
12 
13 
10 
10 
20 
18 
18 
20 
18 
18 
10 
10 
10 
10 
92 
83 
88 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 282 000  
1 947 000  
1 587 000  
555 000  
318 000  
242 000  
567 000  
334 000  
261 000  
424 000  
242 000  
189 000  
424 000  
242 000  
189 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
1 935 000  
1 707 000  
1 295 000  
1 935 000  
1 707 000  
1 295 000  
1 003 000  
1 008 000  
987 000  
 
 
 
932 000  
699 000  
309 000  


Til toppen
 

Spleismark Næring AS

Ansvarsomfang
0
0
87 356 000 
95 514 000 
14 054 000 
Virksomhetsinformasjon
913261216
Spleismark Næring AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
26 
14 
13 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-37 000  
-45 000  
-29 000  
1 438 000  
-1 547 000  
-1 577 000  
1 438 000  
-1 547 000  
-1 577 000  
1 438 000  
-1 547 000  
-1 577 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
87 356 000  
102 425 000  
41 254 000  
22 211 000  
5 702 000  
75 000  
109 568 000  
108 127 000  
41 329 000  
95 514 000  
94 076 000  
31 423 000  
14 000 000  
14 000 000  
9 882 000  
54 000  
51 000  
24 000  


Til toppen
 

Vest-land-eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
4 011 000 
-1 382 000 
45 701 000 
Virksomhetsinformasjon
999003699
Vest-land-eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Statsminister Michelsens veg 38
5230 - Paradis
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
62 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
4 000 000  
-122 000  
-133 000  
3 041 000  
-494 000  
-347 000  
1 385 000  
-494 000  
-347 000  
1 385 000  
-494 000  
-347 000  
1 385 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
4 011 000  
4 011 000  
4 011 000  
40 308 000  
36 049 000  
28 020 000  
44 319 000  
40 060 000  
32 031 000  
-1 382 000  
-888 000  
-541 000  
39 899 000  
39 265 000  
31 716 000  
5 802 000  
1 683 000  
856 000  


Til toppen
 

Ømf Holding AS

Ansvarsomfang
6
0
1 279 435 000 
219 403 000 
819 000 
1 567 295 000 
1 294 343 000 
796 958 000 
Virksomhetsinformasjon
989041398
Ømf Holding AS
Oppføring av bygninger
Gaupevegen 4
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År
2007
2012
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
18 
20 
10 
10 
46 
59 
37 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 279 435 000  
1 070 358 000  
1 077 728 000  
12 467 000  
23 252 000  
16 437 000  
140 601 000  
298 903 000  
34 311 000  
134 254 000  
286 121 000  
25 801 000  
128 884 000  
282 077 000  
28 528 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 567 295 000  
1 226 740 000  
917 581 000  
524 006 000  
470 311 000  
468 844 000  
2 091 301 000  
1 697 051 000  
1 386 424 000  
1 294 343 000  
1 194 341 000  
926 098 000  
189 985 000  
168 525 000  
208 104 000  
606 973 000  
334 187 000  
243 628 000  


Til toppen
 

Ø M Fjeld AS

Ansvarsomfang
257
0
1 180 334 000 
158 922 000 
2 175 000 
54 660 000 
49 792 000 
201 546 000 
Virksomhetsinformasjon
911669668
Ø M Fjeld AS
Oppføring av bygninger
Gaupevegen 4
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År
2000
2012
11 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
54 
58 
44 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 180 334 000  
867 189 000  
801 707 000  
26 021 000  
28 358 000  
10 626 000  
33 473 000  
35 864 000  
12 319 000  
26 926 000  
28 146 000  
8 943 000  
26 926 000  
28 146 000  
8 943 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
54 660 000  
48 327 000  
43 515 000  
196 677 000  
180 659 000  
153 143 000  
251 337 000  
228 986 000  
196 658 000  
49 792 000  
22 866 000  
37 720 000  
10 477 000  
5 041 000  
1 365 000  
191 069 000  
201 079 000  
157 573 000  


Til toppen
 

Habornveien 53 AS

Ansvarsomfang
0
0
7 719 000 
75 369 000 
7 126 000 
70 954 000 
Virksomhetsinformasjon
997724003
Habornveien 53 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Jørn Eriksen Projection Design AS Habornveien 53
1630 - Gamle Fredrikstad
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
64 
59 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
7 719 000  
7 533 000  
7 386 000  
5 663 000  
5 036 000  
4 885 000  
3 883 000  
2 690 000  
1 835 000  
2 976 000  
2 076 000  
1 340 000  
2 976 000  
2 076 000  
1 340 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
75 369 000  
82 350 000  
84 825 000  
2 712 000  
4 471 000  
2 459 000  
78 081 000  
86 821 000  
87 284 000  
7 126 000  
17 650 000  
18 825 000  
66 534 000  
66 395 000  
65 733 000  
4 420 000  
2 775 000  
2 727 000  


Til toppen
 

Spleismark AS

Ansvarsomfang
0
0
81 458 000 
104 626 000 
37 537 000 
Virksomhetsinformasjon
898430812
Spleismark AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
32 
12 
22 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-23 000  
-23 000  
-30 000  
48 622 000  
2 685 000  
2 548 000  
47 767 000  
1 960 000  
1 858 000  
47 767 000  
1 960 000  
1 858 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
81 458 000  
88 830 000  
82 077 000  
60 705 000  
124 000  
2 032 000  
142 163 000  
88 954 000  
84 109 000  
104 626 000  
56 859 000  
54 899 000  
36 350 000  
31 350 000  
28 500 000  
1 187 000  
745 000  
710 000  


Til toppen
 

Vestlandsentreprenøren AS

Ansvarsomfang
1
0
975 000 
1 621 000 
630 000 
140 945 000 
91 979 000 
51 622 000 
Virksomhetsinformasjon
998044553
Vestlandsentreprenøren AS
Grunnarbeid
Hardangervegen 129
5226 - Nesttun
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
13 
15 
15 
17 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
975 000  
1 148 000  
479 000  
-1 508 000  
-11 000  
-21 000  
-2 102 000  
-27 413 000  
-39 692 000  
-1 680 000  
-25 390 000  
-39 692 000  
-1 680 000  
-25 390 000  
-39 692 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
140 945 000  
140 579 000  
124 737 000  
2 656 000  
1 888 000  
882 000  
143 600 000  
142 467 000  
125 620 000  
91 979 000  
73 659 000  
67 229 000  
30 534 000  
51 163 000  
55 031 000  
21 088 000  
17 644 000  
3 359 000  


Til toppen
 

Kristiansand Teknologipark Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
61 555 000 
32 303 000 
36 980 000 
Virksomhetsinformasjon
995513633
Kristiansand Teknologipark Invest AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Strandgate 46
4610 - Kristiansand S
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
6 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
23 
22 
18 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-377 000  
-364 000  
-376 000  
5 019 000  
3 895 000  
2 626 000  
5 411 000  
4 282 000  
3 052 000  
5 411 000  
4 282 000  
3 052 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
61 555 000  
61 028 000  
66 791 000  
7 728 000  
5 448 000  
100 000  
69 284 000  
66 476 000  
66 892 000  
32 303 000  
31 892 000  
31 539 000  
 
8 182 000  
22 379 000  
36 980 000  
26 402 000  
12 973 000  


Til toppen
 

Magnor Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
827 000 
20 010 000 
6 081 000 
13 996 000 
Virksomhetsinformasjon
989190385
Magnor Invest AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Magnor Glassverk AS Grensevegen 633
2240 - Magnor
Aktivt


Verv
2009
Nåværende
8 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
51 
56 
28 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
827 000  
827 000  
827 000  
640 000  
622 000  
623 000  
450 000  
305 000  
-4 758 000  
357 000  
254 000  
-4 824 000  
357 000  
254 000  
-4 824 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
20 010 000  
12 240 000  
9 293 000  
68 000  
181 000  
39 000  
20 078 000  
12 421 000  
9 332 000  
6 081 000  
3 824 000  
420 000  
13 853 000  
8 295 000  
8 576 000  
143 000  
303 000  
335 000  


Til toppen
 

Spennteknikk International AS

Ansvarsomfang
1
0
2 453 000 
53 305 000 
34 735 000 
30 605 000 
Virksomhetsinformasjon
993504831
Spennteknikk International AS
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Norvald Strands veg 19-21
2212 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2009
Nåværende
8 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
20 
10 
52 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 453 000  
2 298 000  
2 232 000  
-1 298 000  
-2 136 000  
-626 000  
-5 316 000  
-2 057 000  
9 270 000  
-4 046 000  
-1 793 000  
8 217 000  
-4 046 000  
-1 793 000  
8 217 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
53 305 000  
52 005 000  
51 873 000  
12 036 000  
13 563 000  
14 696 000  
65 341 000  
65 569 000  
66 570 000  
34 735 000  
37 820 000  
40 576 000  
 
 
184 000  
30 605 000  
27 749 000  
25 809 000  


Til toppen
 

Inperiva Tomt AS

Ansvarsomfang
0
0
1 532 000 
83 245 000 
13 251 000 
73 009 000 
Virksomhetsinformasjon
991837507
Inperiva Tomt AS
Eiendomsforvaltning
C/o Elementum Asset Management AS Bryggegata 6
0250 - Oslo
Aktivt


Verv
2008
Nåværende
9 År
2008
Nåværende
9 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
52 
52 
60 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 532 000  
1 491 000  
1 463 000  
1 476 000  
1 430 000  
1 062 000  
1 707 000  
424 000  
9 821 000  
1 280 000  
310 000  
9 658 000  
1 280 000  
310 000  
9 658 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
83 245 000  
82 337 000  
82 984 000  
3 015 000  
2 959 000  
3 568 000  
86 260 000  
85 296 000  
86 553 000  
13 251 000  
11 971 000  
11 661 000  
48 000 000  
50 400 000  
52 800 000  
25 009 000  
22 925 000  
22 091 000  


Til toppen
 

Inperiva Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
6 973 000 
5 902 000 
224 000 
5 707 000 
Virksomhetsinformasjon
980947874
Inperiva Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Elementum Asset Management AS Bryggegata 6
0250 - Oslo
Aktivt


Verv
2008
Nåværende
9 År
2008
Nåværende
9 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
15 
15 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
75 
75 
73 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
6 973 000  
6 785 000  
6 657 000  
3 430 000  
3 285 000  
3 186 000  
3 380 000  
3 044 000  
2 860 000  
2 303 000  
2 000 000  
1 900 000  
2 303 000  
2 000 000  
1 900 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
5 902 000  
7 875 000  
9 840 000  
30 000  
44 000  
143 000  
5 931 000  
7 919 000  
9 983 000  
224 000  
171 000  
141 000  
2 381 000  
4 473 000  
6 260 000  
3 326 000  
3 276 000  
3 582 000  


Til toppen
 

Flammebjørk AS

Ansvarsomfang
0
0
7 817 000 
5 971 000 
3 081 000 
Virksomhetsinformasjon
991527745
Flammebjørk AS
Eiendomsforvaltning
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2007
Nåværende
10 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
30 
28 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-47 000  
-45 000  
-34 000  
165 000  
255 000  
235 000  
124 000  
186 000  
209 000  
124 000  
186 000  
209 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
7 817 000  
8 387 000  
9 109 000  
1 235 000  
523 000  
474 000  
9 052 000  
8 910 000  
9 583 000  
5 971 000  
8 887 000  
8 700 000  
 
 
872 000  
3 081 000  
24 000  
10 000  


Til toppen
 

Magnor Glassverk A/S

Ansvarsomfang
59
0
47 648 000 
16 372 000 
902 000 
7 311 000 
7 437 000 
28 924 000 
Virksomhetsinformasjon
923254714
Magnor Glassverk A/S
Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall
Grensevegen 633
2240 - Magnor
Aktivt


Verv
2006
Nåværende
11 År
2003
2006
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
37 
30 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
47 648 000  
43 420 000  
40 878 000  
2 155 000  
1 338 000  
-4 207 000  
511 000  
66 000  
-5 878 000  
1 261 000  
611 000  
-5 878 000  
1 261 000  
611 000  
-5 878 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
7 311 000  
7 792 000  
6 343 000  
29 051 000  
23 703 000  
21 364 000  
36 362 000  
31 495 000  
27 707 000  
7 437 000  
3 926 000  
843 000  
15 900 000  
14 650 000  
14 934 000  
13 024 000  
12 918 000  
11 931 000  


Til toppen
 

Soth Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
33 572 000 
29 060 000 
5 162 000 
Virksomhetsinformasjon
989208187
Soth Invest AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Elementum Asset Management AS Bryggegata 6
0250 - Oslo
Aktivt


Verv
2006
Nåværende
11 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
14 
16 
26 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-37 000  
-35 000  
-33 000  
656 000  
753 000  
1 040 000  
494 000  
547 000  
759 000  
494 000  
547 000  
759 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
33 572 000  
45 863 000  
45 572 000  
649 000  
923 000  
1 755 000  
34 222 000  
46 786 000  
47 327 000  
29 060 000  
43 566 000  
46 019 000  
 
 
 
5 162 000  
3 220 000  
1 309 000  


Til toppen
 

Anth Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
49 594 000 
52 460 000 
5 279 000 
Virksomhetsinformasjon
989208101
Anth Invest AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Tidemandsgate 24
7030 - Trondheim
Aktivt


Verv
2006
Nåværende
11 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
24 
16 
32 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-39 000  
-39 000  
-34 000  
1 304 000  
1 395 000  
1 725 000  
1 025 000  
1 026 000  
1 221 000  
1 025 000  
1 026 000  
1 221 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
49 594 000  
65 297 000  
56 669 000  
8 144 000  
1 520 000  
11 272 000  
57 738 000  
66 817 000  
67 941 000  
52 460 000  
61 435 000  
65 409 000  
 
 
 
5 279 000  
5 382 000  
2 532 000  


Til toppen
 

Gunnar Holth Grusforretning AS

Ansvarsomfang
123
0
516 683 000 
96 809 000 
1 053 000 
253 727 000 
115 774 000 
308 998 000 
Virksomhetsinformasjon
912774244
Gunnar Holth Grusforretning AS
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
10 
12 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
76 
72 
76 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
516 683 000  
492 329 000  
529 797 000  
65 696 000  
52 251 000  
67 294 000  
60 631 000  
45 235 000  
62 553 000  
43 976 000  
30 291 000  
42 928 000  
43 976 000  
30 291 000  
42 928 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
253 727 000  
259 889 000  
261 218 000  
171 045 000  
152 333 000  
158 845 000  
424 772 000  
412 222 000  
420 063 000  
115 774 000  
109 900 000  
108 177 000  
132 366 000  
133 093 000  
152 004 000  
176 632 000  
169 228 000  
159 525 000  


Til toppen
 

Betong Øst AS

Ansvarsomfang
55
0
473 285 000 
60 824 000 
1 499 000 
118 384 000 
42 637 000 
157 431 000 
Virksomhetsinformasjon
976076850
Betong Øst AS
Produksjon av ferdigblandet betong
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
13 
15 
10 
10 
16 
16 
16 
18 
18 
18 
10 
10 
10 
82 
79 
84 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
473 285 000  
438 367 000  
415 307 000  
59 829 000  
44 459 000  
50 679 000  
58 706 000  
43 880 000  
49 904 000  
43 803 000  
32 090 000  
36 145 000  
43 803 000  
32 090 000  
36 145 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
118 384 000  
122 532 000  
51 363 000  
81 684 000  
64 496 000  
62 144 000  
200 068 000  
187 028 000  
113 506 000  
42 637 000  
28 842 000  
16 209 000  
65 083 000  
67 533 000  
-154 000  
92 348 000  
90 652 000  
97 451 000  


Til toppen
 

Kongsvinger Betong AS

Ansvarsomfang
0
0
1 489 000 
65 678 000 
37 097 000 
44 014 000 
Virksomhetsinformasjon
968654446
Kongsvinger Betong AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
44 
50 
50 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 489 000  
1 470 000  
1 386 000  
-241 000  
23 000  
-76 000  
15 204 000  
15 636 000  
16 997 000  
15 245 000  
15 774 000  
17 224 000  
15 245 000  
15 774 000  
17 224 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
65 678 000  
75 461 000  
66 752 000  
15 433 000  
10 674 000  
19 059 000  
81 111 000  
86 135 000  
85 811 000  
37 097 000  
46 089 000  
39 925 000  
108 000  
87 000  
30 181 000  
43 906 000  
39 960 000  
15 704 000  


Til toppen
 

Annual Classic AS

Ansvarsomfang
0
0
108 763 000 
119 265 000 
101 624 000 
Virksomhetsinformasjon
979656459
Annual Classic AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Lars Gylterud Hafslundveien 7
0373 - Oslo
Aktivt


Verv
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12