Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Kristian Holth.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Kristian Holth

Rapport dato: 2017-12-11

Kristian Holth har for tiden 53 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 25 589 538 000  og med ett samlet driftsresultat på 2 051 188 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 21 av virksomhetene driftsunderskudd, og 24 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 51 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 40.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Styrets leder
2017 - Aktiv
Styrets leder
2017 - Aktiv
-247 000 
Styremedlem
2017 - Aktiv
-1 711 000 
Styremedlem
2017 - Aktiv
Kontaktperson
2017 - Aktiv
650 401 000 
16 022 000 
Styremedlem
2017 - Aktiv
Styremedlem
2017 - Aktiv
75 648 000 
3 320 000 
Styrets leder
2016 - Aktiv
110 665 000 
3 765 000 
Styrets leder
2016 - Aktiv
110 665 000 
9 028 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
-32 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
-32 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
11 876 000 000 
1 034 000 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
6 306 871 000 
695 311 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
-99 000 
Styrets leder
2016 - Aktiv
2 412 000 
50 000 
Styrets leder
2016 - Aktiv
-26 000 
-
Adm. direktør
2014 - Aktiv
-
-
Styremedlem
2015 - Aktiv
693 978 000 
19 897 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
975 000 
-1 508 000 
Styremedlem
2015 - Aktiv
-1 861 000 
Styremedlem
2015 - Aktiv
564 000 
356 000 
Styremedlem
2015 - Aktiv
1 132 000 
-504 000 
Kontaktperson
2015 - Aktiv
2 143 088 000 
-12 356 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
175 413 000 
9 358 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
2 453 000 
-1 298 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
870 168 000 
51 693 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
870 786 000 
30 666 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
9 886 000 
-521 000 
Varamedlem
2014 - Aktiv
7 081 000 
1 614 000 
Varamedlem
2014 - Aktiv
23 251 000 
6 836 000 
Adm. direktør
2014 - Aktiv
2 224 000 
2 059 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
58 061 000 
32 012 000 
Varamedlem
2014 - Aktiv
-131 000 
Varamedlem
2014 - Aktiv
2 282 000 
555 000 
Styremedlem
2014 - Aktiv
-37 000 
-
Kontaktperson
2014 - Aktiv
-
-
Styremedlem
2013 - Aktiv
351 942 000 
26 341 000 
Styremedlem
2013 - Aktiv
4 679 000 
1 944 000 
Styremedlem
2013 - Aktiv
516 688 000 
63 512 000 
-
Adm. direktør
2013 - Aktiv
-
-
Styremedlem
2013 - Aktiv
-24 000 
-
Adm. direktør
2013 - Aktiv
-
-
Styremedlem
2013 - Aktiv
12 434 000 
-48 000 
Styremedlem
2013 - Aktiv
165 493 000 
-18 176 000 
Varamedlem
2013 - Aktiv
-122 000 
Styremedlem
2012 - Aktiv
516 683 000 
65 696 000 
Varamedlem
2012 - Aktiv
7 719 000 
5 663 000 
Styremedlem
2012 - Aktiv
-23 000 
-
Adm. direktør
2012 - Aktiv
-
-
Styremedlem
2012 - Aktiv
-27 000 
Styremedlem
2012 - Aktiv
19 896 000 
10 293 000 
Styremedlem
2010 - Aktiv
Styrets leder
2010 - Aktiv
-20 000 INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Styremedlem
2016 - 2017
< 1 År
Styremedlem
2016 - 2017
< 1 År
Styremedlem
2016 - 2017
1 År
-
Varamedlem
2014 - 2016
2 År
Styrets leder
2015 - 2017
1 År
Styremedlem
2015 - 2016
1 År
Styremedlem
2015 - 2016
1 År
Varamedlem
2015 - 2016
1 År
Varamedlem
2015 - 2016
1 År
Styremedlem
2015 - 2016
1 År
Adm. direktør
2015 - 2016
< 1 År
Styremedlem
2015 - 2016
< 1 År
Varamedlem
2014 - 2014
< 1 År
-
Styremedlem
2013 - 2014
< 1 År
Styrets leder
2014 - 2017
2 År
Varamedlem
2014 - 2014
< 1 År
-
Styremedlem
2013 - 2014
< 1 År
Varamedlem
2014 - 2014
< 1 År
-
Styremedlem
2013 - 2014
< 1 År
Varamedlem
2014 - 2014
< 1 År
-
Styremedlem
2013 - 2014
< 1 År
Styremedlem
2014 - 2017
2 År
Styremedlem
2014 - 2017
2 År
Styremedlem
2014 - 2017
2 År
Styremedlem
2013 - 2014
1 År
Styremedlem
2013 - 2017
3 År
-
Varamedlem
2013 - 2013
< 1 År
Styremedlem
2013 - 2016
3 År
Styremedlem
2013 - 2014
< 1 År
Varamedlem
2013 - 2017
3 År
Styremedlem
2012 - 2014
1 År
Styremedlem
2011 - 2014
3 År
Styremedlem
2009 - 2014
5 År
Styremedlem
2009 - 2016
6 År
Styremedlem
2009 - 2010
< 1 År
-
Adm. direktør
2009 - 2010
< 1 År
Varamedlem
2009 - 2010
1 År
Styremedlem
2006 - 2010
4 År
Styremedlem
2006 - 2014
7 År
Styremedlem
2002 - 2010
7 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


Spleismark Handel AS

Virksomhetsinformasjon
920037801
Spleismark Handel AS
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt

Verv
2017
Nåværende
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Blen Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
24 059 000 
24 012 000 
247 000 
Virksomhetsinformasjon
918161961
Blen Holding AS
Bygging av veier og motorveier
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År
2016
2017
< 1 År


Driftscore
2016 

.

Resultatregnskap
2016 
 
-247 000  
-247 000  
-188 000  
-188 000  

Balanseregnskap
2016 
24 059 000  
200 000  
24 259 000  
24 012 000  
 
247 000  


Til toppen
 

Næringsbanken ASA

Ansvarsomfang
3
0
285 000 
852 000 
Virksomhetsinformasjon
917850984
Næringsbanken ASA
Uoppgitt
Åsmarkvegen 2
2390 - Moelv
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 

.

Resultatregnskap
2016 
 
-1 711 000  
-1 715 000  
-1 715 000  
-1 715 000  

Balanseregnskap
2016 
 
1 136 000  
1 136 000  
285 000  
 
852 000  


Til toppen
 

Ve Anlegg AS

Virksomhetsinformasjon
919572485
Ve Anlegg AS
Bygging av veier og motorveier
Glasskaret 1b
5106 - Øvre Ervik
Aktivt

Verv
2017
Nåværende
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Kb Gruppen Kongsvinger AS

Ansvarsomfang
3
0
650 401 000 
126 289 000 
1 957 000 
1 063 829 000 
686 026 000 
532 520 000 
Virksomhetsinformasjon
913520785
Kb Gruppen Kongsvinger AS
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År
2009
2016
6 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
10 
20 
20 
20 
10 
10 
47 
81 
34 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
650 401 000  
2 771 449 000  
3 906 426 000  
16 022 000  
557 594 000  
108 426 000  
101 432 000  
582 396 000  
83 972 000  
88 091 000  
583 618 000  
60 760 000  
90 553 000  
583 522 000  
41 730 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 063 829 000  
982 603 000  
1 321 491 000  
154 719 000  
200 240 000  
1 114 786 000  
1 218 548 000  
1 182 844 000  
2 436 277 000  
686 026 000  
668 271 000  
343 316 000  
150 919 000  
360 261 000  
920 782 000  
381 601 000  
154 311 000  
1 105 787 000  


Til toppen
 

Christie Utvikling AS

Virksomhetsinformasjon
918524819
Christie Utvikling AS
Oppføring av bygninger
Sofus Jørgensens veg 5
6415 - Molde
Aktivt

Verv
2017
Nåværende
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Kjosås Maskin AS

Ansvarsomfang
48
0
75 648 000 
20 972 000 
1 068 000 
24 527 000 
10 592 000 
35 132 000 
Virksomhetsinformasjon
958637284
Kjosås Maskin AS
Grunnarbeid

5600 - Norheimsund
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År
2015
2017
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
14 
18 
18 
58 
57 
62 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
75 648 000  
62 717 000  
54 831 000  
3 320 000  
3 017 000  
4 199 000  
2 394 000  
2 161 000  
3 127 000  
1 925 000  
1 792 000  
2 272 000  
1 925 000  
1 792 000  
2 272 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
24 527 000  
26 045 000  
23 218 000  
21 196 000  
16 615 000  
20 281 000  
45 724 000  
42 659 000  
43 499 000  
10 592 000  
8 667 000  
9 624 000  
19 368 000  
19 716 000  
18 649 000  
15 764 000  
14 276 000  
15 226 000  


Til toppen
 

Grunn-service Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
110 665 000 
27 564 000 
124 389 000 
40 468 000 
115 176 000 
Virksomhetsinformasjon
915662668
Grunn-service Invest AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vardheivegen 52
4340 - Bryne
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År
2015
2016
1 År


Driftscore
2016 
2015 
14 
18 
20 
51 
56 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
110 665 000  
13 244 000  
3 765 000  
1 147 000  
1 252 000  
858 000  
-55 000  
523 000  
-55 000  
523 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
124 389 000  
131 430 000  
31 255 000  
35 257 000  
155 644 000  
166 687 000  
40 468 000  
40 523 000  
93 890 000  
109 635 000  
21 286 000  
16 528 000  


Til toppen
 

Grunn-service AS

Ansvarsomfang
72
0
110 665 000 
27 564 000 
911 000 
26 259 000 
10 276 000 
58 002 000 
Virksomhetsinformasjon
936131425
Grunn-service AS
Grunnarbeid
Vardheivegen 52
4340 - Bryne
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År
2015
2016
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
12 
12 
14 
14 
16 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
80 
79 
80 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
110 665 000  
99 875 000  
99 145 000  
9 028 000  
9 348 000  
12 053 000  
8 155 000  
8 524 000  
11 143 000  
6 425 000  
6 754 000  
8 119 000  
6 425 000  
6 754 000  
8 119 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
26 259 000  
28 089 000  
29 175 000  
42 020 000  
35 332 000  
41 218 000  
68 278 000  
63 421 000  
70 393 000  
10 276 000  
9 851 000  
8 096 000  
30 890 000  
32 766 000  
33 174 000  
27 112 000  
20 804 000  
29 123 000  


Til toppen
 

Industriveien 43 AS

Ansvarsomfang
0
0
6 000 
7 581 000 
31 000 
Virksomhetsinformasjon
917516278
Industriveien 43 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Schweigaards gate 23
0191 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 

.

Resultatregnskap
2016 
 
-32 000  
-25 000  
-19 000  
-19 000  

Balanseregnskap
2016 
6 000  
7 606 000  
7 612 000  
7 581 000  
 
31 000  


Til toppen
 

Industriveien 41 AS

Ansvarsomfang
0
0
6 000 
7 581 000 
31 000 
Virksomhetsinformasjon
917516243
Industriveien 41 AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Schweigaards gate 23
0191 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 

.

Resultatregnskap
2016 
 
-32 000  
-25 000  
-19 000  
-19 000  

Balanseregnskap
2016 
6 000  
7 606 000  
7 612 000  
7 581 000  
 
31 000  


Til toppen
 

AF Gruppen ASA

Ansvarsomfang
0
0
11 876 000 000 
2 650 000 000 
3 498 000 
3 789 000 000 
1 950 000 000 
4 599 000 000 
Virksomhetsinformasjon
938702675
AF Gruppen ASA
Bygging av bruer og tunneler
Innspurten 15
0663 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År
2015
2016
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
10 
14 
12 
12 
14 
10 
10 
10 
10 
10 
66 
58 
58 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
11 876 000 000  
12 398 000 000  
9 935 000 000  
1 034 000 000  
979 000 000  
635 000 000  
1 040 000 000  
1 005 000 000  
625 000 000  
787 000 000  
779 000 000  
483 000 000  
691 000 000  
698 000 000  
442 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
3 789 000 000  
3 895 000 000  
2 907 000 000  
2 760 000 000  
2 348 000 000  
2 521 000 000  
6 549 000 000  
6 243 000 000  
5 428 000 000  
1 950 000 000  
1 820 000 000  
1 362 000 000  
553 000 000  
714 000 000  
404 000 000  
4 046 000 000  
3 709 000 000  
3 525 000 000  


Til toppen
 

AF Gruppen Norge AS

Ansvarsomfang
1600
0
6 306 871 000 
1 353 488 000 
3 498 000 
2 460 142 000 
912 767 000 
4 425 684 000 
Virksomhetsinformasjon
938333572
AF Gruppen Norge AS
Bygging av bruer og tunneler
Innspurten 15
0663 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År
2015
2016
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
16 
16 
14 
18 
18 
10 
10 
10 
10 
70 
70 
59 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
6 306 871 000  
6 433 183 000  
5 881 450 000  
695 311 000  
699 149 000  
476 141 000  
708 353 000  
702 859 000  
501 192 000  
581 800 000  
603 436 000  
371 798 000  
581 800 000  
603 436 000  
371 798 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 460 142 000  
2 338 470 000  
1 425 272 000  
2 878 309 000  
2 743 504 000  
2 447 397 000  
5 338 451 000  
5 081 974 000  
3 872 669 000  
912 767 000  
884 156 000  
779 717 000  
329 915 000  
459 425 000  
224 305 000  
4 095 769 000  
3 738 391 000  
2 868 647 000  


Til toppen
 

Heggstadmyra Utvikling AS

Ansvarsomfang
0
0
22 816 000 
24 449 000 
21 853 000 
Virksomhetsinformasjon
917201048
Heggstadmyra Utvikling AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Rom Eiendom AS Schweigaards gate 23
0191 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 

.

Resultatregnskap
2016 
 
-99 000  
-67 000  
-51 000  
-51 000  

Balanseregnskap
2016 
22 816 000  
23 486 000  
46 302 000  
24 449 000  
20 709 000  
1 144 000  


Til toppen
 

Kbg Partner AS

Ansvarsomfang
3
0
2 412 000 
2 095 000 
37 000 
66 000 
2 238 000 
Virksomhetsinformasjon
917039089
Kbg Partner AS
Uoppgitt
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
10 
29 

.

Resultatregnskap
2016 
2 412 000  
50 000  
53 000  
41 000  
41 000  

Balanseregnskap
2016 
37 000  
2 266 000  
2 303 000  
66 000  
2 000  
2 236 000  


Til toppen
 

Blen Utvikling AS

Ansvarsomfang
0
0
12 250 000 
917 000 
11 740 000 
Virksomhetsinformasjon
985690405
Blen Utvikling AS
Produksjon av ferdigblandet betong
C/o Kb Gruppen Kongsvinger AS Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
30 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-26 000  
-18 000  
-15 000  
-253 000  
56 719 000  
-15 000  
-253 000  
56 722 000  
-11 000  
-253 000  
56 722 000  
-11 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
12 250 000  
 
11 213 000  
407 000  
1 179 000  
6 000  
12 657 000  
1 179 000  
11 219 000  
917 000  
1 169 000  
3 422 000  
 
 
7 787 000  
11 740 000  
10 000  
10 000  


Til toppen
 

Presis Vegdrift AS

Ansvarsomfang
213
0
693 978 000 
113 249 000 
1 830 000 
112 633 000 
21 131 000 
302 038 000 
Virksomhetsinformasjon
914888794
Presis Vegdrift AS
Bygging av veier og motorveier
Hardangervegen 129
5226 - Nesttun
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
10 
28 
26 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
693 978 000  
158 357 000  
19 897 000  
926 000  
-18 612 000  
1 078 000  
-19 342 000  
809 000  
-19 342 000  
809 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
112 633 000  
26 470 000  
210 536 000  
133 389 000  
323 169 000  
159 859 000  
21 131 000  
17 116 000  
47 345 000  
12 618 000  
254 693 000  
130 125 000  


Til toppen
 

Vestlandsentreprenøren AS

Ansvarsomfang
1
0
975 000 
1 621 000 
630 000 
140 945 000 
91 979 000 
51 622 000 
Virksomhetsinformasjon
998044553
Vestlandsentreprenøren AS
Grunnarbeid
Hardangervegen 129
5226 - Nesttun
Aktivt


Verv
2015
2016
< 1 År
2014
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
13 
15 
15 
17 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
975 000  
1 148 000  
479 000  
-1 508 000  
-11 000  
-21 000  
-2 102 000  
-27 413 000  
-39 692 000  
-1 680 000  
-25 390 000  
-39 692 000  
-1 680 000  
-25 390 000  
-39 692 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
140 945 000  
140 579 000  
124 737 000  
2 656 000  
1 888 000  
882 000  
143 600 000  
142 467 000  
125 620 000  
91 979 000  
73 659 000  
67 229 000  
30 534 000  
51 163 000  
55 031 000  
21 088 000  
17 644 000  
3 359 000  


Til toppen
 

Contiga Holding AS

Ansvarsomfang
1
0
321 000 
905 000 
362 884 000 
355 853 000 
10 517 000 
Virksomhetsinformasjon
876115182
Contiga Holding AS
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
C/o Contiga AS Kabelgaten 39c
0580 - Oslo
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
22 
22 
26 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-1 861 000  
-2 016 000  
-2 094 000  
152 348 000  
80 775 000  
63 069 000  
152 348 000  
79 172 000  
56 015 000  
152 348 000  
79 172 000  
56 015 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
362 884 000  
402 772 000  
389 542 000  
3 486 000  
84 548 000  
73 545 000  
366 370 000  
487 319 000  
463 087 000  
355 853 000  
308 506 000  
279 806 000  
 
 
125 804 000  
10 517 000  
178 814 000  
57 477 000  


Til toppen
 

Ghg Eiendom AS

Ansvarsomfang
1
0
564 000 
40 621 000 
4 565 000 
36 423 000 
Virksomhetsinformasjon
915842666
Ghg Eiendom AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
20 
29 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
564 000  
 
356 000  
-46 000  
-164 000  
-33 000  
-122 000  
-21 000  
-122 000  
-21 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
40 621 000  
5 144 000  
366 000  
2 205 000  
40 988 000  
7 349 000  
4 565 000  
4 567 000  
15 020 000  
22 000  
21 403 000  
2 760 000  


Til toppen
 

Brg Utvikling AS

Ansvarsomfang
0
0
1 132 000 
172 206 000 
96 397 000 
80 756 000 
Virksomhetsinformasjon
915535011
Brg Utvikling AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Tangen 8
4608 - Kristiansand S
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
20 
20 
10 
36 
36 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
1 132 000  
300 000  
-504 000  
-1 449 000  
3 447 000  
2 212 000  
3 159 000  
2 354 000  
3 159 000  
2 354 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
172 206 000  
155 033 000  
4 947 000  
696 000  
177 154 000  
155 728 000  
96 397 000  
93 238 000  
16 338 000  
10 389 000  
64 418 000  
52 101 000  


Til toppen
 

Kb Gruppen AS

Ansvarsomfang
0
0
2 143 088 000 
447 453 000 
736 610 000 
183 304 000 
1 107 195 000 
Virksomhetsinformasjon
915650783
Kb Gruppen AS
Bygging av veier og motorveier
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År
2015
2016
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
17 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2 143 088 000  
1 886 040 000  
-12 356 000  
-127 357 000  
-28 469 000  
-143 023 000  
-43 671 000  
-115 844 000  
-36 305 000  
-91 128 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
736 610 000  
748 215 000  
553 890 000  
575 816 000  
1 290 499 000  
1 324 031 000  
183 304 000  
235 629 000  
398 176 000  
436 049 000  
709 019 000  
652 353 000  


Til toppen
 

Bergen Bydrift AS

Ansvarsomfang
81
0
175 413 000 
51 678 000 
1 100 000 
29 605 000 
14 148 000 
91 059 000 
Virksomhetsinformasjon
993876119
Bergen Bydrift AS
Bygging av veier og motorveier
Hardangervegen 129
5226 - Nesttun
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
15 
12 
16 
18 
14 
18 
10 
38 
72 
87 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
175 413 000  
192 889 000  
282 514 000  
9 358 000  
20 371 000  
42 395 000  
-16 990 000  
14 746 000  
43 250 000  
-15 852 000  
10 442 000  
31 453 000  
-15 852 000  
10 442 000  
31 453 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
29 605 000  
29 066 000  
27 393 000  
75 603 000  
86 105 000  
121 506 000  
105 208 000  
115 171 000  
148 900 000  
14 148 000  
30 000 000  
30 000 000  
25 469 000  
24 961 000  
23 041 000  
65 590 000  
60 210 000  
95 859 000  


Til toppen
 

Spennteknikk International AS

Ansvarsomfang
1
0
2 453 000 
53 305 000 
34 735 000 
30 605 000 
Virksomhetsinformasjon
993504831
Spennteknikk International AS
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Norvald Strands veg 19-21
2212 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
20 
10 
52 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 453 000  
2 298 000  
2 232 000  
-1 298 000  
-2 136 000  
-626 000  
-5 316 000  
-2 057 000  
9 270 000  
-4 046 000  
-1 793 000  
8 217 000  
-4 046 000  
-1 793 000  
8 217 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
53 305 000  
52 005 000  
51 873 000  
12 036 000  
13 563 000  
14 696 000  
65 341 000  
65 569 000  
66 570 000  
34 735 000  
37 820 000  
40 576 000  
 
 
184 000  
30 605 000  
27 749 000  
25 809 000  


Til toppen
 

Brg Entreprenør AS

Ansvarsomfang
181
0
870 168 000 
135 212 000 
1 815 000 
22 475 000 
72 837 000 
298 847 000 
Virksomhetsinformasjon
992604956
Brg Entreprenør AS
Oppføring av bygninger
5 Etg. Tangen 8
4608 - Kristiansand S
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
63 
62 
64 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
870 168 000  
702 682 000  
817 654 000  
51 693 000  
51 394 000  
64 779 000  
52 563 000  
52 453 000  
66 270 000  
39 333 000  
38 728 000  
48 017 000  
39 333 000  
38 728 000  
48 017 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
22 475 000  
26 101 000  
23 817 000  
349 209 000  
387 479 000  
402 117 000  
371 684 000  
413 579 000  
425 933 000  
72 837 000  
82 740 000  
88 542 000  
9 902 000  
17 321 000  
18 611 000  
288 945 000  
313 518 000  
318 780 000  


Til toppen
 

Brg Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
870 786 000 
135 212 000 
488 569 000 
130 466 000 
526 395 000 
Virksomhetsinformasjon
813102382
Brg Invest AS
Oppføring av bygninger
5. Etg Tangen 8
4608 - Kristiansand S
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
43 
36 
41 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
870 786 000  
703 367 000  
393 662 000  
30 666 000  
30 302 000  
26 180 000  
22 535 000  
17 916 000  
18 281 000  
11 838 000  
8 093 000  
10 536 000  
11 838 000  
8 093 000  
10 536 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
488 569 000  
506 249 000  
480 821 000  
168 292 000  
282 281 000  
386 751 000  
656 861 000  
788 530 000  
867 571 000  
130 466 000  
118 628 000  
110 536 000  
195 342 000  
403 469 000  
498 547 000  
331 053 000  
266 433 000  
258 489 000  


Til toppen
 

Opedal Anlegg AS

Ansvarsomfang
0
0
9 886 000 
27 000 
25 506 000 
-316 000 
47 120 000 
Virksomhetsinformasjon
912746305
Opedal Anlegg AS
Bygging av veier og motorveier
Hardangervegen 129
5226 - Nesttun
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
19 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
9 886 000  
93 028 000  
148 883 000  
-521 000  
-48 210 000  
-50 640 000  
-3 002 000  
-50 871 000  
-41 384 000  
-2 887 000  
-38 498 000  
-26 813 000  
-2 887 000  
-38 498 000  
-26 813 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
25 506 000  
36 882 000  
40 833 000  
21 297 000  
41 203 000  
105 221 000  
46 804 000  
78 085 000  
146 054 000  
-316 000  
-3 094 000  
35 404 000  
34 983 000  
10 677 000  
51 806 000  
12 137 000  
70 502 000  
58 843 000  


Til toppen
 

Kongsvingerhallen AS

Ansvarsomfang
3
0
7 081 000 
1 079 000 
506 000 
33 144 000 
1 147 000 
56 699 000 
Virksomhetsinformasjon
977209714
Kongsvingerhallen AS
Drift av idrettsanlegg
Markensvegen 9
2212 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År
2013
2014
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
69 
68 
66 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
7 081 000  
6 571 000  
6 877 000  
1 614 000  
1 481 000  
1 462 000  
607 000  
404 000  
47 000  
2 211 000  
1 027 000  
47 000  
2 211 000  
1 027 000  
47 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
33 144 000  
30 082 000  
31 311 000  
24 703 000  
3 557 000  
3 309 000  
57 846 000  
33 639 000  
34 620 000  
1 147 000  
-5 878 000  
-8 590 000  
52 087 000  
38 960 000  
42 663 000  
4 612 000  
556 000  
547 000  


Til toppen
 

Kb Gruppen Eiendom AS

Ansvarsomfang
6
0
23 251 000 
2 792 000 
912 000 
155 552 000 
20 824 000 
161 084 000 
Virksomhetsinformasjon
998734576
Kb Gruppen Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 26
2212 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År
2012
2014
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
73 
66 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
23 251 000  
23 975 000  
20 197 000  
6 836 000  
9 103 000  
4 893 000  
4 221 000  
6 327 000  
1 961 000  
3 176 000  
4 686 000  
3 671 000  
3 176 000  
4 686 000  
3 671 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
155 552 000  
166 953 000  
144 119 000  
26 357 000  
10 277 000  
10 054 000  
181 909 000  
177 230 000  
154 173 000  
20 824 000  
22 761 000  
25 589 000  
134 558 000  
148 877 000  
123 349 000  
26 526 000  
5 591 000  
5 235 000  


Til toppen
 

Sørliterminalen Stange AS

Ansvarsomfang
0
0
2 224 000 
31 677 000 
1 014 000 
37 600 000 
Virksomhetsinformasjon
894013672
Sørliterminalen Stange AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År
2014
2017
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
70 
70 
75 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 224 000  
2 235 000  
3 506 000  
2 059 000  
1 849 000  
3 323 000  
968 000  
752 000  
2 094 000  
670 000  
449 000  
1 529 000  
670 000  
449 000  
1 529 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
31 677 000  
31 707 000  
31 777 000  
6 938 000  
4 321 000  
4 839 000  
38 614 000  
36 028 000  
36 616 000  
1 014 000  
1 002 000  
1 006 000  
34 011 000  
33 554 000  
33 119 000  
3 589 000  
1 472 000  
2 490 000  


Til toppen
 

Nmk Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
58 061 000 
627 201 000 
249 172 000 
396 021 000 
Virksomhetsinformasjon
995326906
Nmk Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
71 
60 
71 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
58 061 000  
52 489 000  
52 717 000  
32 012 000  
24 827 000  
28 421 000  
14 928 000  
-448 000  
7 168 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
627 201 000  
622 553 000  
367 979 000  
17 992 000  
24 505 000  
41 911 000  
645 193 000  
647 058 000  
409 890 000  
249 172 000  
236 305 000  
31 104 000  
393 039 000  
405 959 000  
373 222 000  
2 982 000  
4 794 000  
5 563 000  


Til toppen
 

Nmk Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
155 868 000 
154 080 000 
4 413 000 
Virksomhetsinformasjon
995277999
Nmk Holding AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
12 
22 
22 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-131 000  
-187 000  
-981 000  
314 000  
30 406 000  
137 776 000  
216 000  
30 351 000  
137 971 000  
216 000  
30 351 000  
137 971 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
155 868 000  
155 966 000  
125 605 000  
2 625 000  
2 158 000  
4 351 000  
158 493 000  
158 125 000  
129 956 000  
154 080 000  
153 863 000  
123 512 000  
 
 
1 871 000  
4 413 000  
4 261 000  
4 573 000  


Til toppen
 

Norsk Maritimt Kompetansesenter AS

Ansvarsomfang
2
0
2 282 000 
1 179 000 
528 000 
1 003 000 
932 000 
Virksomhetsinformasjon
992633824
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
12 
13 
10 
10 
20 
18 
18 
20 
18 
18 
10 
10 
10 
10 
92 
83 
88 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 282 000  
1 947 000  
1 587 000  
555 000  
318 000  
242 000  
567 000  
334 000  
261 000  
424 000  
242 000  
189 000  
424 000  
242 000  
189 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
1 935 000  
1 707 000  
1 295 000  
1 935 000  
1 707 000  
1 295 000  
1 003 000  
1 008 000  
987 000  
 
 
 
932 000  
699 000  
309 000  


Til toppen
 

Spleismark Næring AS

Ansvarsomfang
0
0
87 356 000 
95 514 000 
14 054 000 
Virksomhetsinformasjon
913261216
Spleismark Næring AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
26 
14 
13 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-37 000  
-45 000  
-29 000  
1 438 000  
-1 547 000  
-1 577 000  
1 438 000  
-1 547 000  
-1 577 000  
1 438 000  
-1 547 000  
-1 577 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
87 356 000  
102 425 000  
41 254 000  
22 211 000  
5 702 000  
75 000  
109 568 000  
108 127 000  
41 329 000  
95 514 000  
94 076 000  
31 423 000  
14 000 000  
14 000 000  
9 882 000  
54 000  
51 000  
24 000  


Til toppen
 

Christie & Opsahl AS

Ansvarsomfang
116
0
351 942 000 
74 085 000 
1 324 000 
17 207 000 
20 879 000 
116 986 000 
Virksomhetsinformasjon
974353547
Christie & Opsahl AS
Oppføring av bygninger
Sofus Jørgensens veg 5
6415 - Molde
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
10 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
68 
45 
62 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
351 942 000  
449 952 000  
304 863 000  
26 341 000  
10 184 000  
20 040 000  
27 218 000  
10 816 000  
20 387 000  
20 511 000  
8 106 000  
14 980 000  
20 511 000  
8 106 000  
14 980 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
17 207 000  
19 132 000  
16 651 000  
120 658 000  
129 627 000  
146 906 000  
137 865 000  
148 759 000  
163 557 000  
20 879 000  
22 368 000  
24 598 000  
10 535 000  
10 324 000  
4 769 000  
106 451 000  
116 068 000  
134 189 000  


Til toppen
 

Betongpartner AS

Ansvarsomfang
0
0
4 679 000 
-67 000 
873 000 
233 000 
4 784 000 
Virksomhetsinformasjon
981539230
Betongpartner AS
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Troaveien 3
6300 - Åndalsnes
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
12 
10 
20 
12 
20 
18 
10 
10 
84 
73 
15 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
4 679 000  
40 422 000  
75 293 000  
1 944 000  
3 108 000  
-7 593 000  
1 865 000  
2 897 000  
-7 919 000  
1 405 000  
2 070 000  
-5 786 000  
1 405 000  
2 070 000  
-5 786 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
873 000  
8 439 000  
11 439 000  
4 144 000  
7 868 000  
22 259 000  
5 017 000  
16 307 000  
33 698 000  
233 000  
1 710 000  
640 000  
152 000  
6 138 000  
7 562 000  
4 632 000  
8 458 000  
25 496 000  


Til toppen
 

Constructio AS

Ansvarsomfang
0
0
516 688 000 
96 809 000 
1 312 384 000 
1 189 158 000 
444 683 000 
Virksomhetsinformasjon
912592677
Constructio AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
73 
71 
72 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
516 688 000  
492 318 000  
534 252 000  
63 512 000  
49 912 000  
64 763 000  
194 913 000  
361 042 000  
112 634 000  
177 467 000  
345 685 000  
93 286 000  
177 068 000  
345 496 000  
93 075 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 312 384 000  
1 254 247 000  
969 223 000  
321 457 000  
242 663 000  
235 679 000  
1 633 842 000  
1 496 911 000  
1 204 901 000  
1 189 158 000  
1 069 724 000  
757 369 000  
297 570 000  
283 291 000  
327 921 000  
147 113 000  
143 895 000  
119 254 000  


Til toppen
 

Cob Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
99 243 000 
45 384 000 
86 692 000 
Virksomhetsinformasjon
912443345
Cob Holding AS
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
10 
10 
10 
33 
26 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-24 000  
-63 000  
-50 000  
30 232 000  
11 122 000  
-3 214 000  
23 368 000  
12 023 000  
-3 214 000  
23 368 000  
12 023 000  
-3 214 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
99 243 000  
100 551 000  
99 650 000  
32 833 000  
11 400 000  
10 373 000  
132 077 000  
111 951 000  
110 024 000  
45 384 000  
37 016 000  
24 993 000  
 
9 000 000  
63 800 000  
86 692 000  
65 935 000  
21 230 000  


Til toppen
 

E.b.maskiner AS

Ansvarsomfang
0
0
12 434 000 
4 497 000 
32 709 000 
20 267 000 
19 457 000 
Virksomhetsinformasjon
889521082
E.b.maskiner AS
Grunnarbeid
Tiller-ringen 170a
7091 - Tiller
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
16 
10 
14 
10 
10 
25 
50 
79 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
12 434 000  
14 836 000  
19 963 000  
-48 000  
463 000  
2 289 000  
-176 000  
333 000  
2 170 000  
-133 000  
244 000  
1 581 000  
-133 000  
244 000  
1 581 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
32 709 000  
266 000  
507 000  
7 015 000  
4 353 000  
7 278 000  
39 724 000  
4 619 000  
7 784 000  
20 267 000  
1 400 000  
1 656 000  
18 909 000  
17 000  
722 000  
548 000  
3 201 000  
5 407 000  


Til toppen
 

Bl Entreprenør AS

Ansvarsomfang
63
0
165 493 000 
47 493 000 
1 876 000 
15 363 000 
-5 334 000 
69 984 000 
Virksomhetsinformasjon
991444106
Bl Entreprenør AS
Bygging av veier og motorveier
Tiller-ringen 170a
7091 - Tiller
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
12 
14 
10 
10 
68 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
165 493 000  
205 790 000  
322 149 000  
-18 176 000  
-75 832 000  
18 387 000  
-28 188 000  
-62 875 000  
20 419 000  
-28 188 000  
-54 248 000  
15 249 000  
-28 188 000  
-54 248 000  
15 249 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
15 363 000  
67 559 000  
56 644 000  
49 286 000  
54 915 000  
92 003 000  
64 649 000  
122 474 000  
148 647 000  
-5 334 000  
-5 646 000  
23 425 000  
6 131 000  
49 977 000  
44 587 000  
63 853 000  
78 143 000  
80 635 000  


Til toppen
 

Vest-land-eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
4 011 000 
-1 382 000 
45 701 000 
Virksomhetsinformasjon
999003699
Vest-land-eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Statsminister Michelsens veg 38
5230 - Paradis
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
62 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
4 000 000  
-122 000  
-133 000  
3 041 000  
-494 000  
-347 000  
1 385 000  
-494 000  
-347 000  
1 385 000  
-494 000  
-347 000  
1 385 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
4 011 000  
4 011 000  
4 011 000  
40 308 000  
36 049 000  
28 020 000  
44 319 000  
40 060 000  
32 031 000  
-1 382 000  
-888 000  
-541 000  
39 899 000  
39 265 000  
31 716 000  
5 802 000  
1 683 000  
856 000  


Til toppen
 

Gunnar Holth Grusforretning AS

Ansvarsomfang
123
0
516 683 000 
96 809 000 
1 053 000 
253 727 000 
115 774 000 
308 998 000 
Virksomhetsinformasjon
912774244
Gunnar Holth Grusforretning AS
Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År
2009
2010
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
10 
12 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
76 
72 
76 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
516 683 000  
492 329 000  
529 797 000  
65 696 000  
52 251 000  
67 294 000  
60 631 000  
45 235 000  
62 553 000  
43 976 000  
30 291 000  
42 928 000  
43 976 000  
30 291 000  
42 928 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
253 727 000  
259 889 000  
261 218 000  
171 045 000  
152 333 000  
158 845 000  
424 772 000  
412 222 000  
420 063 000  
115 774 000  
109 900 000  
108 177 000  
132 366 000  
133 093 000  
152 004 000  
176 632 000  
169 228 000  
159 525 000  


Til toppen
 

Habornveien 53 AS

Ansvarsomfang
0
0
7 719 000 
75 369 000 
7 126 000 
70 954 000 
Virksomhetsinformasjon
997724003
Habornveien 53 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Jørn Eriksen Projection Design AS Habornveien 53
1630 - Gamle Fredrikstad
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
64 
59 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
7 719 000  
7 533 000  
7 386 000  
5 663 000  
5 036 000  
4 885 000  
3 883 000  
2 690 000  
1 835 000  
2 976 000  
2 076 000  
1 340 000  
2 976 000  
2 076 000  
1 340 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
75 369 000  
82 350 000  
84 825 000  
2 712 000  
4 471 000  
2 459 000  
78 081 000  
86 821 000  
87 284 000  
7 126 000  
17 650 000  
18 825 000  
66 534 000  
66 395 000  
65 733 000  
4 420 000  
2 775 000  
2 727 000  


Til toppen
 

Spleismark AS

Ansvarsomfang
0
0
81 458 000 
104 626 000 
37 537 000 
Virksomhetsinformasjon
898430812
Spleismark AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Mårvegen 14
2211 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År
2012
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
32 
12 
22 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-23 000  
-23 000  
-30 000  
48 622 000  
2 685 000  
2 548 000  
47 767 000  
1 960 000  
1 858 000  
47 767 000  
1 960 000  
1 858 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
81 458 000  
88 830 000  
82 077 000  
60 705 000  
124 000  
2 032 000  
142 163 000  
88 954 000  
84 109 000  
104 626 000  
56 859 000  
54 899 000  
36 350 000  
31 350 000  
28 500 000  
1 187 000  
745 000  
710 000  


Til toppen
 

Solbråveien Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
69 284 000 
50 105 000 
31 630 000 
Virksomhetsinformasjon
896305972
Solbråveien Invest AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandveien 55
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
28 
32 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-27 000  
-22 000  
-31 000  
5 430 000  
15 373 000  
24 000  
4 071 000  
13 852 000  
24 000  
4 071 000  
13 852 000  
24 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
69 284 000  
69 284 000  
69 284 000  
12 451 000  
9 859 000  
93 000  
81 735 000  
79 143 000  
69 377 000  
50 105 000  
46 034 000  
32 182 000  
30 055 000  
31 385 000  
32 660 000  
1 575 000  
1 724 000  
4 535 000  


Til toppen
 

Solbråveien Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
19 896 000 
105 530 000 
14 845 000 
102 572 000 
Virksomhetsinformasjon
984600682
Solbråveien Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Strandveien 55
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
75 
63 
73 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
19 896 000  
19 385 000  
20 327 000  
10 293 000  
10 711 000  
11 852 000  
6 470 000  
7 142 000  
8 053 000  
4 930 000  
5 372 000  
5 879 000  
4 930 000  
5 372 000  
5 879 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
105 530 000  
109 780 000  
109 165 000  
11 888 000  
9 510 000  
15 128 000  
117 418 000  
119 290 000  
124 293 000  
14 845 000  
15 001 000  
24 475 000  
95 270 000  
86 746 000  
89 964 000  
7 302 000  
17 542 000  
9 854 000  


Til toppen
 

Miami Investment Group AS

Ansvarsomfang
0
0
593 000 
Virksomhetsinformasjon
995915332
Miami Investment Group AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Kristian Holth Sophus Lies gate 4
0264 - Oslo
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
7 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
 
 
-1 000  
19 000  
42 000  
41 000  
19 000  
42 000  
41 000  
19 000  
42 000  
41 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
593 000  
574 000  
532 000  
593 000  
574 000  
532 000  
593 000  
574 000  
532 000  
 
 
 
 
 
 


Til toppen
 

Black Swan AS

Ansvarsomfang
0
0
5 422 000 
9 376 000 
18 000 
Virksomhetsinformasjon
995798565
Black Swan AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Gropavegen 10
2210 - Granli
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
7 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
19 
32 
30 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-20 000  
-5 000  
 
-120 000  
2 611 000  
193 000  
-120 000  
2 595 000  
184 000  
-126 000  
2 595 000  
184 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
5 422 000  
571 000  
2 483 000  
3 973 000  
11 952 000  
2 433 000  
9 395 000  
12 523 000  
4 917 000  
9 376 000  
12 503 000  
4 907 000  
 
 
 
18 000  
21 000  
9 000  


Til toppen
 

Heimdal Industrieiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
6 000 
7 582 000 
31 000 
Virksomhetsinformasjon
917516219
Heimdal Industrieiendom AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Industriveien 49
7080 - Heimdal
Aktivt


Verv
2016
2017
< 1 År


Driftscore
2016 
10 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
 
-31 000  
-23 000  
-18 000  
-18 000  

Balanseregnskap
2016 
6 000  
7 608 000  
7 614 000  
7 582 000  
 
31 000  


Til toppen
 

Nmk Eiendom 2 AS

Virksomhetsinformasjon
998534577
Nmk Eiendom 2 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Inaktivt

Verv
2016
2017
1 År
2014
2016
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Sørheim Eiendomsutvikling AS

Ansvarsomfang
0
0
296 000 
4 869 000 
50 000 
4 984 000 
Virksomhetsinformasjon
916204183
Sørheim Eiendomsutvikling AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skeielia 49
5239 - Rådal
Aktivt


Verv
2015
2016
1 År


Driftscore
2016 
2015 
20 
20 
62 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
296 000  
 
129 000  
-15 000  
57 000  
-15 000  
48 000  
-15 000  
48 000  
-15 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
4 869 000  
4 750 000  
164 000  
24 000  
5 034 000  
4 774 000  
50 000  
2 000  
4 920 000  
 
64 000  
4 772 000  


Til toppen
 

Mth AS

Ansvarsomfang
2
0
7 059 000 
6 330 000 
99 317 000 
63 762 000 
45 032 000 
Virksomhetsinformasjon
993919667
Mth AS
Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet
Papyrusveien 33
3050 - Mjøndalen
Aktivt


Verv
2014
2017
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
14 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
42 
65 
51 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
7 059 000  
9 000 000  
2 800 000  
680 000  
8 944 000  
2 150 000  
-60 000  
7 930 000  
974 000  
1 603 000  
6 103 000  
1 281 000  
1 603 000  
6 103 000  
1 281 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
99 317 000  
88 621 000  
87 868 000  
9 478 000  
9 052 000  
2 802 000  
108 795 000  
97 672 000  
90 670 000  
63 762 000  
62 159 000  
56 057 000  
13 200 000  
13 200 000  
13 200 000  
31 832 000  
22 313 000  
21 413 000  


Til toppen
 

Thorendahl AS

Ansvarsomfang
40
0
151 835 000 
22 711 000 
15 622 000 
6 182 000 
62 724 000 
Virksomhetsinformasjon
963265433
Thorendahl AS
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Tvetenveien 44
0666 - Oslo
Aktivt


Verv
2014
2017
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
14 
10 
10 
10 
34 
63 
42 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
151 835 000  
127 062 000  
107 974 000  
3 617 000  
11 526 000  
3 232 000  
2 704 000  
11 409 000  
3 074 000  
2 082 000  
8 399 000  
2 203 000  
2 082 000  
8 399 000  
2 203 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
15 622 000  
23 117 000  
8 523 000  
53 284 000  
42 479 000  
33 439 000  
68 906 000  
65 596 000  
41 962 000  
6 182 000  
4 083 000  
4 085 000  
1 658 000  
1 036 000  
711 000  
61 066 000  
60 477 000  
37 166 000  


Til toppen
 

Opedal Drift AS

Virksomhetsinformasjon
895579262
Opedal Drift AS
Bygging av veier og motorveier
Dalsmoen 15
5709 - Voss
Inaktivt

Verv
2014
2017
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Kongsvinger Park AS

Virksomhetsinformasjon
991694048
Kongsvinger Park AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Storgata 26
2212 - Kongsvinger
Inaktivt

Verv
2014
2014
< 1 År
2013
2014
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Storgaten 7 AS

Virksomhetsinformasjon
929185633
Storgaten 7 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 26
2212 - Kongsvinger
Inaktivt

Verv
2014
2014
< 1 År
2013
2014
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Torget Kongsvinger AS

Virksomhetsinformasjon
938440182
Torget Kongsvinger AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 26
2212 - Kongsvinger
Inaktivt

Verv
2014
2014
< 1 År
2013
2014
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Restaurant Kongsvinger AS

Virksomhetsinformasjon
995482681
Restaurant Kongsvinger AS
Drift av restauranter og kafeer
C/o Kb Gruppen Eiendom Storgata 26
2212 - Kongsvinger
Inaktivt

Verv
2014
2014
< 1 År
2013
2014
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Ly Forsikring ASA

Ansvarsomfang
31
0
53 776 000 
11 485 000 
137 471 000 
29 924 000 
208 744 000 
Virksomhetsinformasjon
996547639
Ly Forsikring ASA
Skadeforsikring
Åsmarkvegen 2
2390 - Moelv
Aktivt


Verv
2013
2017
3 År
2013
2013
< 1 År


Driftscore
2016