Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Leif Arne Langøy.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Leif Arne Langøy

Rapport dato: 2017-12-11

Leif Arne Langøy har for tiden 37 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 115 691 912 000  og med ett samlet driftsresultat på 3 973 109 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 16 av virksomhetene driftsunderskudd, og 12 av virksomhetene driftsoverskudd. 16 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 21 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 76.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Styrets leder
2017 - Aktiv
-
Adm. direktør
2017 - Aktiv
-
-
Styrets leder
2017 - Aktiv
-
Adm. direktør
2017 - Aktiv
-
-
Styrets leder
2017 - Aktiv
Styremedlem
2017 - Aktiv
Styremedlem
2017 - Aktiv
Styremedlem
2017 - Aktiv
-320 000 
Styremedlem
2017 - Aktiv
-109 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
18 158 000 
12 301 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
13 935 000 
6 860 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
348 000 
260 000 
Styremedlem
2015 - Aktiv
-740 000 
Styrets leder
2014 - Aktiv
-537 000 
Adm. direktør
2013 - Aktiv
1 155 000 
-7 014 000 
-
Varamedlem
2013 - Aktiv
-
-
Styrets leder
2013 - Aktiv
7 896 000 000 
331 000 000 
Styremedlem
2013 - Aktiv
-95 000 
Styrets leder
2012 - Aktiv
20 852 000 000 
568 000 000 
Styrets leder
2012 - Aktiv
20 834 000 000 
154 000 000 
Styremedlem
2012 - Aktiv
93 665 000 
29 942 000 
Styrets leder
2011 - Aktiv
20 852 000 000 
559 000 000 
Styremedlem
2011 - Aktiv
-107 000 
Styrets leder
2011 - Aktiv
-20 000 
Styrets leder
2010 - Aktiv
-300 000 
Styrets leder
2010 - Aktiv
2 282 000 
555 000 
Styrets leder
2010 - Aktiv
58 061 000 
32 012 000 
Styrets leder
2010 - Aktiv
-131 000 
Styrets leder
2009 - Aktiv
-93 000 
Styrets leder
2008 - Aktiv
-3 834 000 
Nestformann
2007 - Aktiv
43 661 000 000 
1 531 000 000 
Styremedlem
2006 - Aktiv
1 650 000 
-10 000 
Nestformann
2004 - Aktiv
-187 000 
Styrets leder
2003 - Aktiv
44 141 000 
-13 046 000 
Styrets leder
2000** - Aktiv
1 363 000 000 
777 000 000 
Styrets leder
2000** - Aktiv
517 000 
-2 278 000 
-
Adm. direktør
2000** - Aktiv
-
-INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Styremedlem
2016 - 2017
< 1 År
Styrets leder
2015 - 2017
2 År
Styrets leder
2013 - 2017
3 År
Styremedlem
2013 - 2017
3 År
Styrets leder
2013 - 2015
1 År
Nestformann
2011 - 2011
< 1 År
Styremedlem
2010 - 2011
< 1 År
Styrets leder
2010 - 2017
6 År
-
Styremedlem
2010 - 2010
< 1 År
Styrets leder
2008 - 2009
< 1 År
Styremedlem
2008 - 2009
1 År
Styremedlem
2008 - 2009
1 År
-
Styrets leder
2004 - 2008
4 År
Styremedlem
2008 - 2009
< 1 År
-
Styrets leder
2008 - 2008
< 1 År
Styrets leder
2007 - 2008
< 1 År
Styrets leder
2007 - 2009
1 År
Styrets leder
2007 - 2009
1 År
Styremedlem
2007 - 2008
< 1 År
Styremedlem
2006 - 2008
2 År
Styrets leder
2006 - 2007
< 1 År
Styrets leder
2006 - 2008
1 År
Styrets leder
2006 - 2008
2 År
-
Styremedlem
2005 - 2010
4 År
-
Adm. direktør
2004 - 2006
1 År
Styremedlem
2006 - 2007
< 1 År
Styrets leder
2005 - 2008
2 År
Styrets leder
2005 - 2008
2 År
Styrets leder
2005 - 2008
2 År
Styrets leder
2005 - 2009
4 År
Styrets leder
2005 - 2008
2 År
Styrets leder
2004 - 2006
1 År
Styrets leder
2004 - 2009
5 År
Styrets leder
2004 - 2007
2 År
Styrets leder
2004 - 2009
5 År
Styrets leder
2004 - 2007
2 År
Styrets leder
2004 - 2009
4 År
Styrets leder
2004 - 2007
3 År
Nestformann
2004 - 2007
2 År
Styrets leder
2004 - 2009
4 År
Styremedlem
2004 - 2006
1 År
-
Styrets leder
2004 - 2009
5 År
Adm. direktør
2003 - 2004
1 År
Nestformann
2003 - 2004
< 1 År
-
Styrets leder
2003 - 2009
6 År
Styrets leder
2003 - 2009
5 År
Styrets leder
2003 - 2006
3 År
-
Adm. direktør
2002 - 2003
1 År
Styrets leder
2003 - 2006
2 År
-
Adm. direktør
2000** - 2003
2 År
Styrets leder
2003 - 2009
6 År
Nestformann
2003 - 2004
< 1 År
Styrets leder
2003 - 2006
3 År
Adm. direktør
2003 - 2004
1 År
Styremedlem
2003 - 2006
3 År
Styremedlem
2003 - 2006
3 År
Styremedlem
2003 - 2006
3 År
Styremedlem
2003 - 2004
< 1 År
Styrets leder
2002 - 2003
1 År
Styremedlem
2002 - 2003
1 År
Styrets leder
2002 - 2004
2 År
Styrets leder
2000** - 2002
1 År
Styrets leder
2000** - 2003
2 År
Styremedlem
2000** - 2001
< 1 År
Styrets leder
2000** - 2003
2 År
Styrets leder
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
Styrets leder
2000** - 2003
2 År
Styremedlem
2000** - 2001
< 1 År
Styrets leder
2000** - 2006
5 År
Adm. direktør
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2002
1 År
Styremedlem
2000** - 2002
1 År
Styrets leder
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2004
3 År
Styrets leder
2000** - 2006
5 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


Lapas Holding AS

Virksomhetsinformasjon
919744871
Lapas Holding AS
Uoppgitt
Fjellbu 40
6270 - Brattvåg
Aktivt

Verv
2017
Nåværende
< 1 År
2017
Nåværende
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Lapas AS

Virksomhetsinformasjon
819744912
Lapas AS
Fjellbu 40
6270 - Brattvåg
Aktivt

Verv
2017
Nåværende
< 1 År
2017
Nåværende
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Nmk Campus AS

Virksomhetsinformasjon
919257695
Nmk Campus AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt

Verv
2017
Nåværende
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Novela Outdoor AS

Virksomhetsinformasjon
918591915
Novela Outdoor AS
Uoppgitt
Keiser Wilhelms gate 24
6003 - Ålesund
Aktivt

Verv
2017
Nåværende
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Novela Logistikk II AS

Virksomhetsinformasjon
918470492
Novela Logistikk II AS
Uoppgitt
Keiser Wilhelms gate 24
6003 - Ålesund
Aktivt

Verv
2017
Nåværende
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Novela Logistikk AS

Ansvarsomfang
0
0
19 410 000 
10 868 000 
10 636 000 
Virksomhetsinformasjon
916523629
Novela Logistikk AS
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Keiser Wilhelms gate 24
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
10 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
 
-320 000  
-732 000  
-732 000  
-732 000  

Balanseregnskap
2016 
19 410 000  
2 095 000  
21 504 000  
10 868 000  
10 000 000  
636 000  


Til toppen
 

Novela Teknologi AS

Ansvarsomfang
0
0
10 235 000 
11 904 000 
58 000 
Virksomhetsinformasjon
917607001
Novela Teknologi AS
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Keiser Wilhelms gate 24
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2017
Nåværende
< 1 År


Driftscore
2016 
10 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
 
-109 000  
-108 000  
-108 000  
-108 000  

Balanseregnskap
2016 
10 235 000  
1 726 000  
11 962 000  
11 904 000  
 
58 000  


Til toppen
 

Romsdalskvartalet AS

Ansvarsomfang
0
0
18 158 000 
244 214 000 
6 953 000 
238 905 000 
Virksomhetsinformasjon
990041377
Romsdalskvartalet AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nøisomhed
6405 - Molde
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
54 
62 
60 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
18 158 000  
17 269 000  
16 614 000  
12 301 000  
12 261 000  
11 790 000  
1 013 000  
1 340 000  
1 305 000  
650 000  
1 602 000  
953 000  
650 000  
1 602 000  
953 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
244 214 000  
246 157 000  
245 562 000  
1 643 000  
6 117 000  
5 744 000  
245 857 000  
252 274 000  
251 306 000  
6 953 000  
6 304 000  
4 702 000  
235 403 000  
243 039 000  
242 050 000  
3 502 000  
2 931 000  
4 555 000  


Til toppen
 

Notenesgata 2 AS

Ansvarsomfang
0
0
13 935 000 
127 063 000 
23 616 000 
114 250 000 
Virksomhetsinformasjon
986373519
Notenesgata 2 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3
0250 - Oslo
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
55 
73 
31 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
13 935 000  
13 415 000  
3 257 000  
6 860 000  
7 876 000  
724 000  
4 894 000  
5 480 000  
-565 000  
3 745 000  
4 122 000  
-413 000  
3 745 000  
4 122 000  
-413 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
127 063 000  
131 817 000  
134 801 000  
10 803 000  
7 114 000  
2 002 000  
137 866 000  
138 931 000  
136 803 000  
23 616 000  
42 460 000  
5 741 000  
86 482 000  
92 215 000  
161 000  
27 768 000  
4 256 000  
130 901 000  


Til toppen
 

Stiftelsen Aker Stadion

Ansvarsomfang
0
0
348 000 
1 588 000 
94 000 
1 871 000 
Virksomhetsinformasjon
979671636
Stiftelsen Aker Stadion
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

6412 - Molde
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
12 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
73 
77 
59 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
348 000  
343 000  
178 000  
260 000  
254 000  
59 000  
260 000  
254 000  
59 000  
260 000  
254 000  
59 000  
260 000  
254 000  
59 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 588 000  
1 662 000  
1 736 000  
378 000  
7 000  
34 000  
1 966 000  
1 669 000  
1 770 000  
94 000  
114 000  
135 000  
 
 
 
1 871 000  
1 555 000  
1 635 000  


Til toppen
 

Novela AS

Ansvarsomfang
0
0
388 000 
4 920 000 
18 802 000 
198 000 
Virksomhetsinformasjon
915180957
Novela AS
Fondsforvaltningsvirksomhet
Keiser Wilhelms gate 24/26
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
10 
10 
10 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
 
 
-740 000  
-254 000  
-497 000  
-101 000  
-497 000  
-101 000  
-497 000  
-101 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
4 920 000  
100 000  
14 080 000  
13 700 000  
19 000 000  
13 800 000  
18 802 000  
13 799 000  
 
 
198 000  
1 000  


Til toppen
 

Ålesund Sentrumsbygg AS

Ansvarsomfang
0
0
68 000 
136 808 000 
30 368 000 
131 852 000 
Virksomhetsinformasjon
999270956
Ålesund Sentrumsbygg AS
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Dronning Mauds gate 3
0250 - Oslo
Aktivt


Verv
2014
Nåværende
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
28 
10 
30 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-537 000  
-1 123 000  
-609 000  
7 565 000  
-14 549 000  
1 297 000  
7 565 000  
-14 549 000  
1 297 000  
7 565 000  
-14 549 000  
1 297 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
136 808 000  
156 266 000  
 
25 412 000  
8 822 000  
55 265 000  
162 220 000  
165 089 000  
55 265 000  
30 368 000  
29 323 000  
50 392 000  
124 500 000  
128 500 000  
 
7 352 000  
7 266 000  
4 874 000  


Til toppen
 

Stiftelsen Molde Fotball

Ansvarsomfang
0
0
1 155 000 
1 800 000 
22 877 000 
1 100 000 
Virksomhetsinformasjon
999512941
Stiftelsen Molde Fotball
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Julsundvegen 14
6412 - Molde
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 155 000  
1 155 000  
1 155 000  
-7 014 000  
-6 880 000  
-22 197 000  
-10 274 000  
-6 566 000  
-21 224 000  
-10 274 000  
-6 566 000  
-21 224 000  
-10 274 000  
-6 566 000  
-21 224 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 800 000  
5 200 000  
5 200 000  
22 177 000  
30 099 000  
38 109 000  
23 977 000  
35 299 000  
43 309 000  
22 877 000  
33 151 000  
39 717 000  
1 100 000  
2 147 000  
3 145 000  
 
 
447 000  


Til toppen
 

Kværner ASA

Ansvarsomfang
0
0
7 896 000 000 
2 269 000 000 
1 505 000 000 
2 655 000 000 
3 325 000 000 
Virksomhetsinformasjon
996474313
Kværner ASA
Bygging av oljeplattformer og moduler
Oksenøyveien 10
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
40 
52 
39 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
7 896 000 000  
12 084 000 000  
13 945 000 000  
331 000 000  
492 000 000  
492 000 000  
214 000 000  
578 000 000  
328 000 000  
82 000 000  
337 000 000  
27 000 000  
82 000 000  
337 000 000  
-69 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 505 000 000  
1 715 000 000  
2 010 000 000  
4 475 000 000  
3 934 000 000  
5 414 000 000  
5 980 000 000  
5 649 000 000  
7 424 000 000  
2 655 000 000  
2 550 000 000  
2 337 000 000  
267 000 000  
180 000 000  
663 000 000  
3 058 000 000  
2 919 000 000  
4 424 000 000  


Til toppen
 

Fsv Shipping AS

Ansvarsomfang
0
0
31 276 000 
27 288 000 
22 681 000 
Virksomhetsinformasjon
811811602
Fsv Shipping AS
Innenriks sjøfart med gods
Torget 4
6413 - Molde
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
13 
12 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
39 
80 
76 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
1 884 000  
1 880 000  
-95 000  
1 296 000  
1 326 000  
16 676 000  
10 994 000  
8 713 000  
16 643 000  
10 755 000  
8 443 000  
16 643 000  
10 755 000  
8 443 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
31 276 000  
31 061 000  
46 680 000  
18 693 000  
21 181 000  
9 441 000  
49 969 000  
52 242 000  
56 121 000  
27 288 000  
26 593 000  
26 221 000  
5 842 000  
5 636 000  
17 938 000  
16 839 000  
20 013 000  
11 962 000  


Til toppen
 

Det Norske Veritas Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
20 852 000 000 
12 554 000 000 
16 899 000 000 
22 328 000 000 
9 372 000 000 
Virksomhetsinformasjon
999231950
Det Norske Veritas Holding AS
Teknisk prøving og analyse
Veritasveien 1
1363 - Høvik
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
14 
12 
18 
14 
10 
10 
10 
10 
56 
62 
56 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
20 852 000 000  
23 516 000 000  
21 659 000 000  
568 000 000  
1 973 000 000  
1 719 000 000  
1 369 000 000  
2 002 000 000  
1 851 000 000  
877 000 000  
1 246 000 000  
1 127 000 000  
1 359 000 000  
188 000 000  
1 127 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
16 899 000 000  
18 263 000 000  
17 046 000 000  
14 801 000 000  
15 678 000 000  
14 430 000 000  
31 700 000 000  
33 941 000 000  
31 476 000 000  
22 328 000 000  
22 576 000 000  
13 616 000 000  
3 600 000 000  
4 105 000 000  
4 996 000 000  
5 772 000 000  
7 260 000 000  
6 811 000 000  


Til toppen
 

Dnv Gl Group AS

Ansvarsomfang
0
0
20 834 000 000 
12 554 000 000 
15 469 000 000 
17 509 000 000 
9 493 000 000 
Virksomhetsinformasjon
934763149
Dnv Gl Group AS
Teknisk prøving og analyse
Veritasveien 1
1363 - Høvik
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
14 
10 
10 
36 
53 
59 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
20 834 000 000  
23 390 000 000  
21 623 000 000  
154 000 000  
1 738 000 000  
1 612 000 000  
136 000 000  
1 726 000 000  
1 682 000 000  
-216 000 000  
1 014 000 000  
1 007 000 000  
-229 000 000  
1 003 000 000  
1 007 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
15 469 000 000  
16 575 000 000  
15 447 000 000  
11 533 000 000  
13 704 000 000  
12 929 000 000  
27 002 000 000  
30 279 000 000  
28 376 000 000  
17 509 000 000  
18 850 000 000  
16 459 500 000  
3 798 000 000  
4 046 000 000  
4 939 000 000  
5 695 000 000  
7 383 000 000  
6 942 000 000  


Til toppen
 

Fsv Group AS

Ansvarsomfang
2
0
93 665 000 
30 742 000 
1 098 000 
310 696 000 
69 357 000 
259 492 000 
Virksomhetsinformasjon
997285239
Fsv Group AS
Innenriks sjøfart med gods
Torget 4
6413 - Molde
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
72 
75 
70 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
93 665 000  
62 236 000  
29 609 000  
29 942 000  
22 213 000  
10 201 000  
21 701 000  
15 406 000  
6 273 000  
19 873 000  
13 952 000  
6 178 000  
19 411 000  
13 614 000  
6 032 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
310 696 000  
235 602 000  
152 904 000  
18 153 000  
20 649 000  
9 286 000  
328 849 000  
256 250 000  
162 190 000  
69 357 000  
58 756 000  
37 472 000  
246 308 000  
185 546 000  
117 044 000  
13 184 000  
11 779 000  
7 506 000  


Til toppen
 

Stiftelsen Det Norske Veritas

Ansvarsomfang
0
0
20 852 000 000 
12 554 000 000 
16 906 000 000 
23 507 000 000 
9 397 000 000 
Virksomhetsinformasjon
911177781
Stiftelsen Det Norske Veritas
Teknisk prøving og analyse
Veritasveien 1
1363 - Høvik
Aktivt


Verv
2011
Nåværende
6 År
2011
2011
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
14 
12 
18 
14 
10 
10 
10 
10 
56 
62 
56 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
20 852 000 000  
23 517 000 000  
21 659 000 000  
559 000 000  
1 967 000 000  
1 707 000 000  
1 393 000 000  
2 006 000 000  
1 872 000 000  
876 000 000  
1 233 000 000  
1 119 000 000  
1 337 000 000  
175 000 000  
1 119 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
16 906 000 000  
18 269 000 000  
17 052 000 000  
15 998 000 000  
16 860 000 000  
15 649 000 000  
32 904 000 000  
35 129 000 000  
32 701 000 000  
23 507 000 000  
16 838 000 000  
14 809 000 000  
3 600 000 000  
4 105 000 000  
4 996 000 000  
5 797 000 000  
7 267 000 000  
6 843 000 000  


Til toppen
 

Moldekraft

Ansvarsomfang
0
0
130 247 000 
114 653 000 
28 042 000 
Virksomhetsinformasjon
883348052
Moldekraft
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Sensacon AS Eikremsvingen 9
6422 - Molde
Aktivt


Verv
2011
Nåværende
6 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
22 
32 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-107 000  
-106 000  
-320 000  
-450 000  
-14 088 000  
16 155 000  
-450 000  
-14 088 000  
16 155 000  
-450 000  
-14 088 000  
16 155 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
130 247 000  
130 247 000  
147 247 000  
12 447 000  
13 052 000  
13 901 000  
142 695 000  
143 299 000  
161 149 000  
114 653 000  
115 103 000  
129 191 000  
27 605 000  
27 605 000  
31 000 000  
437 000  
592 000  
958 000  


Til toppen
 

Binleru AS

Ansvarsomfang
0
0
8 542 000 
-661 000 
9 254 000 
Virksomhetsinformasjon
995253747
Binleru AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Samfjordgårdene Blokk 4, Seksjon 67, Etasje 5 Strandgata 38
6270 - Brattvåg
Aktivt


Verv
2011
Nåværende
6 År
2010
2011
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
14 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-20 000  
-18 000  
-17 000  
-8 011 000  
-3 251 000  
-203 000  
-8 202 000  
-3 198 000  
-148 000  
-8 202 000  
-3 198 000  
-148 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
8 542 000  
14 924 000  
16 591 000  
51 000  
12 000  
3 000  
8 593 000  
14 936 000  
16 594 000  
-661 000  
7 540 000  
10 738 000  
9 248 000  
7 390 000  
5 850 000  
6 000  
6 000  
6 000  


Til toppen
 

Inpower Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
38 000 
18 336 000 
15 250 000 
9 016 000 
Virksomhetsinformasjon
995993562
Inpower Invest AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Fjellbu 40
6270 - Brattvåg
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
7 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
10 
15 
10 
10 
27 
12 
27 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-300 000  
-360 000  
-30 000  
-8 122 000  
-2 934 000  
-6 321 000  
-7 978 000  
-3 044 000  
-6 464 000  
-7 978 000  
-3 044 000  
-6 464 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
18 336 000  
23 334 000  
16 937 000  
5 930 000  
17 000  
887 000  
24 266 000  
23 351 000  
17 824 000  
15 250 000  
16 138 000  
17 681 000  
7 634 000  
6 860 000  
127 000  
1 382 000  
354 000  
16 000  


Til toppen
 

Norsk Maritimt Kompetansesenter AS

Ansvarsomfang
2
0
2 282 000 
1 179 000 
528 000 
1 003 000 
932 000 
Virksomhetsinformasjon
992633824
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
7 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
12 
13 
10 
10 
20 
18 
18 
20 
18 
18 
10 
10 
10 
10 
92 
83 
88 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 282 000  
1 947 000  
1 587 000  
555 000  
318 000  
242 000  
567 000  
334 000  
261 000  
424 000  
242 000  
189 000  
424 000  
242 000  
189 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
1 935 000  
1 707 000  
1 295 000  
1 935 000  
1 707 000  
1 295 000  
1 003 000  
1 008 000  
987 000  
 
 
 
932 000  
699 000  
309 000  


Til toppen
 

Nmk Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
58 061 000 
627 201 000 
249 172 000 
396 021 000 
Virksomhetsinformasjon
995326906
Nmk Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
7 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
71 
60 
71 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
58 061 000  
52 489 000  
52 717 000  
32 012 000  
24 827 000  
28 421 000  
14 928 000  
-448 000  
7 168 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  
12 868 000  
2 644 000  
5 110 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
627 201 000  
622 553 000  
367 979 000  
17 992 000  
24 505 000  
41 911 000  
645 193 000  
647 058 000  
409 890 000  
249 172 000  
236 305 000  
31 104 000  
393 039 000  
405 959 000  
373 222 000  
2 982 000  
4 794 000  
5 563 000  


Til toppen
 

Nmk Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
155 868 000 
154 080 000 
4 413 000 
Virksomhetsinformasjon
995277999
Nmk Holding AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
7 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
12 
22 
22 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-131 000  
-187 000  
-981 000  
314 000  
30 406 000  
137 776 000  
216 000  
30 351 000  
137 971 000  
216 000  
30 351 000  
137 971 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
155 868 000  
155 966 000  
125 605 000  
2 625 000  
2 158 000  
4 351 000  
158 493 000  
158 125 000  
129 956 000  
154 080 000  
153 863 000  
123 512 000  
 
 
1 871 000  
4 413 000  
4 261 000  
4 573 000  


Til toppen
 

Næringsinvest Møre og Romsdal AS

Ansvarsomfang
0
0
51 477 000 
10 695 000 
41 285 000 
Virksomhetsinformasjon
994700359
Næringsinvest Møre og Romsdal AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Oskar Sylte Mineralvannfabrikk Eikremsvingen 1
6422 - Molde
Aktivt


Verv
2009
Nåværende
8 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-93 000  
-24 000  
-53 000  
-6 193 000  
-2 029 000  
-56 000  
-6 193 000  
-2 029 000  
-56 000  
-6 193 000  
-2 029 000  
-56 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
51 477 000  
16 977 000  
18 977 000  
503 000  
21 000  
75 000  
51 979 000  
16 998 000  
19 051 000  
10 695 000  
16 888 000  
18 917 000  
40 060 000  
 
 
1 225 000  
110 000  
134 000  


Til toppen
 

Lag Invest AS

Ansvarsomfang
1
0
909 000 
39 506 000 
11 826 000 
41 513 000 
Virksomhetsinformasjon
989466186
Lag Invest AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Samfjordgårdene Blokk 4, Seksjon 67, Etasje 5 Strandgata 38
6270 - Brattvåg
Aktivt


Verv
2008
Nåværende
8 År
2006
2008
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
10 
15 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
45 
59 
45 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
3 575 000  
 
-3 834 000  
-1 466 000  
-1 505 000  
26 187 000  
3 864 000  
45 808 000  
23 340 000  
3 936 000  
49 260 000  
23 340 000  
3 936 000  
49 260 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
39 506 000  
50 608 000  
52 737 000  
13 833 000  
8 056 000  
5 602 000  
53 339 000  
58 664 000  
58 339 000  
11 826 000  
18 486 000  
14 550 000  
41 236 000  
39 769 000  
43 431 000  
277 000  
409 000  
357 000  


Til toppen
 

The Resource Group Trg AS

Ansvarsomfang
2
0
43 661 000 000 
14 412 000 000 
2 194 000 
64 705 000 000 
42 039 000 000 
52 495 000 000 
Virksomhetsinformasjon
989689762
The Resource Group Trg AS
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Oksenøyveien 10
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2007
Nåværende
10 År
2006
2007
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
14 
14 
27 
37 
40 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
43 661 000 000  
73 410 000 000  
70 788 000 000  
1 531 000 000  
816 000 000  
13 000 000  
-1 017 000 000  
1 722 000 000  
3 513 000 000  
-1 361 000 000  
-139 000 000  
3 325 000 000  
9 789 000 000  
323 000 000  
791 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
64 705 000 000  
93 565 000 000  
82 821 000 000  
29 829 000 000  
42 687 000 000  
47 406 000 000  
94 534 000 000  
136 252 000 000  
130 227 000 000  
42 039 000 000  
31 574 000 000  
7 485 000 000  
26 771 000 000  
65 482 000 000  
56 790 000 000  
25 724 000 000  
39 196 000 000  
40 578 000 000  


Til toppen
 

Noro Fotball AS

Ansvarsomfang
0
0
1 650 000 
-253 000 
2 318 000 
Virksomhetsinformasjon
989104829
Noro Fotball AS
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Molde Fotball AS Julsundvegen 14
6412 - Molde
Aktivt


Verv
2006
Nåværende
11 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
15 
15 
10 
20 
20 
60 
59 
23 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 650 000  
1 600 000  
1 550 000  
-10 000  
2 000  
4 000  
2 106 000  
1 794 000  
-171 000  
2 106 000  
1 794 000  
-171 000  
2 106 000  
1 794 000  
-171 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
2 065 000  
4 056 000  
1 903 000  
2 065 000  
4 056 000  
1 903 000  
-253 000  
-3 110 000  
-5 454 000  
 
 
 
2 318 000  
7 166 000  
7 357 000  


Til toppen
 

Trg Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
5 859 937 000 
6 230 589 000 
796 570 000 
Virksomhetsinformasjon
981936248
Trg Holding AS
Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr
Oksenøyveien 10
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2004
Nåværende
12 År
2003
2004
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
33 
34 
34 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-187 000  
-185 000  
-202 000  
797 763 000  
498 121 000  
482 990 000  
806 014 000  
580 831 000  
482 990 000  
806 014 000  
580 831 000  
482 990 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
5 859 937 000  
5 859 937 000  
5 618 712 000  
1 167 222 000  
834 311 000  
512 305 000  
7 027 159 000  
6 694 248 000  
6 131 017 000  
6 230 589 000  
6 196 391 000  
5 889 792 000  
 
 
 
796 570 000  
497 857 000  
241 225 000  


Til toppen
 

Molde Fotball AS

Ansvarsomfang
19
0
44 141 000 
11 776 000 
1 232 000 
62 371 000 
68 602 000 
45 660 000 
Virksomhetsinformasjon
965896422
Molde Fotball AS
Reklamebyråer
Molde Stadion, Julsundv 14
6412 - Molde
Aktivt


Verv
2003
Nåværende
14 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
12 
20 
20 
14 
46 
70 
33 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
44 141 000  
50 593 000  
56 007 000  
-13 046 000  
3 993 000  
-14 196 000  
3 777 000  
13 805 000  
2 221 000  
3 777 000  
13 805 000  
2 221 000  
3 777 000  
13 805 000  
2 221 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
62 371 000  
65 199 000  
66 699 000  
51 891 000  
46 832 000  
42 361 000  
114 262 000  
112 031 000  
109 060 000  
68 602 000  
64 825 000  
51 019 000  
16 064 000  
17 504 000  
18 946 000  
29 596 000  
29 702 000  
39 095 000  


Til toppen
 

Sparebanken Møre

Ansvarsomfang
431
0
1 363 000 000 
335 000 000 
1 754 000 000 
5 441 000 000 
56 152 000 000 
Virksomhetsinformasjon
937899319
Sparebanken Møre
Bankvirksomhet ellers
Keiser Wilhelmsg 29-33
6003 - Ålesund
Aktivt


Verv
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
58 
58 
58 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 363 000 000  
1 303 000 000  
1 408 000 000  
777 000 000  
742 000 000  
844 000 000  
755 000 000  
692 000 000  
822 000 000  
574 000 000  
503 000 000  
623 000 000  
574 000 000  
503 000 000  
623 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 754 000 000  
1 840 000 000  
1 411 000 000  
59 839 000 000  
58 280 000 000  
54 894 000 000  
61 593 000 000  
60 120 000 000  
56 305 000 000  
5 441 000 000  
5 112 000 000  
4 844 000 000  
1 744 000 000  
1 761 000 000  
1 656 000 000  
54 408 000 000  
53 247 000 000  
49 804 000 000  


Til toppen
 

Lapas AS

Ansvarsomfang
1
0
517 000 
625 000 
675 000 
187 761 000 
332 907 000 
54 655 000 
Virksomhetsinformasjon
965636986
Lapas AS
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Fjellbu 40
6270 - Brattvåg
Aktivt


Verv
2000
Nåværende
16 År
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
53 
23 
57 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
517 000  
306 000  
311 000  
-2 278 000  
-1 977 000  
-1 674 000  
115 304 000  
-14 252 000  
63 146 000  
112 123 000  
-14 358 000  
64 107 000  
112 123 000  
-14 358 000  
64 107 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
187 761 000  
148 309 000  
149 456 000  
199 800 000  
95 871 000  
121 740 000  
387 561 000  
244 180 000  
271 196 000  
332 907 000  
230 666 000  
262 524 000  
1 340 000  
880 000  
838 000  
53 315 000  
12 634 000  
7 835 000  


Til toppen
 

Far Superior AS

Ansvarsomfang
0
0
5 000 
Virksomhetsinformasjon
916558635
Far Superior AS
Skipsmegling
Skansekaia 4a
6002 - Ålesund
Aktivt


Verv
2016
2017
< 1 År


Driftscore
2016 

.

Resultatregnskap
2016 
 
-25 000  
-25 000  
-25 000  
-25 000  

Balanseregnskap
2016 
 
5 000  
5 000  
5 000  
 
 


Til toppen
 

Stiftelsen Aker Stadion II

Virksomhetsinformasjon
979671660
Stiftelsen Aker Stadion II
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

6412 - Molde
Inaktivt

Verv
2015
2017
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Nmk Eiendom 2 AS

Virksomhetsinformasjon
998534577
Nmk Eiendom 2 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22
6003 - Ålesund
Inaktivt

Verv
2013
2017
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Farstad Shipping ASA

Virksomhetsinformasjon
934021592
Farstad Shipping ASA
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Skansekaia 4a
6002 - Ålesund
Inaktivt

Verv
2013
2017
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Kværner Concrete Solutions AS

Virksomhetsinformasjon
911627639
Kværner Concrete Solutions AS
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Oksenøyveien 10
1366 - Lysaker
Inaktivt

Verv
2013
2015
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Inpower AS

Ansvarsomfang
4
0
9 428 000 
4 787 000 
18 628 000 
13 919 000 
8 281 000 
Virksomhetsinformasjon
984063407
Inpower AS
Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner
Oscar Hanssens veg 5
6415 - Molde
Aktivt


Verv
2010
2017
6 År
2010
2010
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
39 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
9 428 000  
8 836 000  
13 818 000  
-1 740 000  
-7 482 000  
-8 776 000  
-1 810 000  
-8 024 000  
-8 893 000  
9 384 000  
-8 024 000  
-8 893 000  
9 384 000  
-8 024 000  
-8 893 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
18 628 000  
9 062 000  
10 579 000  
3 572 000  
4 045 000  
9 460 000  
22 200 000  
13 106 000  
20 039 000  
13 919 000  
4 236 000  
7 720 000  
1 500 000  
 
800 000  
6 781 000  
8 870 000  
11 518 000  


Til toppen
 

Ocean Harvest AS

Ansvarsomfang
0
0
168 170 000 
335 844 000 
469 426 000 
36 277 000 
Virksomhetsinformasjon
993236829
Ocean Harvest AS
Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
Trestakkvegen 25
2016 - Frogner
Aktivt


Verv
2008
2009
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
10 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
28 
59 
90 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
168 170 000  
1 469 245 000  
195 744 000  
336 000  
-7 023 000  
50 089 000  
739 000  
261 463 000  
108 649 000  
739 000  
261 463 000  
108 649 000  
739 000  
261 463 000  
108 649 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
335 844 000  
3 839 353 000  
168 759 000  
169 858 000  
501 607 000  
325 154 000  
505 703 000  
4 340 961 000  
493 913 000  
469 426 000  
2 664 737 000  
258 375 000  
 
1 570 815 000  
232 986 000  
36 277 000  
105 408 000  
2 552 000  


Til toppen
 

Det Norske Oljeselskap AS

Virksomhetsinformasjon
989563343
Det Norske Oljeselskap AS
Utvinning av råolje
Haakon Viis gate 9
4005 - Stavanger
Inaktivt

Verv
2008
2009
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Akastor ASA

Ansvarsomfang
0
0
5 310 000 000 
2 304 000 000 
7 897 000 000 
5 580 000 000 
7 281 000 000 
Virksomhetsinformasjon
986529551
Akastor ASA
Bygging av oljeplattformer og moduler
Building B Oksenøyveien 10
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2008
2009
1 År
2004
2008
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
5 310 000 000  
15 869 000 000  
21 432 000 000  
-1 151 000 000  
-2 160 000 000  
-706 000 000  
-2 324 000 000  
-2 851 000 000  
-1 653 000 000  
-2 017 000 000  
-2 564 000 000  
-1 387 000 000  
-1 282 000 000  
-2 564 000 000  
2 482 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
7 897 000 000  
10 732 000 000  
11 945 000 000  
4 964 000 000  
9 805 000 000  
12 485 000 000  
12 861 000 000  
20 537 000 000  
24 430 000 000  
5 580 000 000  
7 386 000 000  
9 378 000 000  
2 334 000 000  
2 483 000 000  
5 961 000 000  
4 947 000 000  
10 668 000 000  
9 091 000 000  


Til toppen
 

Aker BP ASA

Ansvarsomfang
1410
0
11 460 559 000 
67 857 107 000 
20 576 706 000 
57 179 657 000 
Virksomhetsinformasjon
989795848
Aker BP ASA
Utvinning av råolje
Oksenøyveien 10
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2008
2009
< 1 År
2008
2008
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
18 
67 
43 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
11 460 559 000  
9 852 183 000  
3 449 190 000  
3 255 221 000  
333 536 000  
-2 220 998 000  
2 440 204 000  
-916 087 000  
-2 790 849 000  
293 804 000  
-2 521 116 000  
-2 073 975 000  
293 804 000  
-2 521 116 000  
-2 073 975 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
67 857 107 000  
37 910 653 000  
34 837 152 000  
9 899 256 000  
3 930 085 000  
5 168 194 000  
77 756 363 000  
41 840 739 000  
40 005 346 000  
20 576 706 000  
2 733 787 000  
4 841 783 000  
49 746 633 000  
35 923 109 000  
30 312 736 000  
7 433 024 000  
3 183 843 000  
4 850 826 000  


Til toppen
 

Philly Shipyard ASA

Ansvarsomfang
0
0
1 962 788 000 
24 061 000 
1 217 006 000 
767 726 000 
2 666 672 000 
Virksomhetsinformasjon
991851526
Philly Shipyard ASA
Bygging av oljeplattformer og moduler
Vika Atrium Munkedamsveien 45
0250 - Oslo
Aktivt


Verv
2007
2008
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
20 
16 
14 
20 
10 
10 
10 
10 
74 
53 
51 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 962 788 000  
2 475 774 000  
2 025 896 000  
560 699 000  
292 412 000  
183 437 000  
573 242 000  
264 221 000  
140 329 000  
324 729 000  
140 138 000  
101 143 000  
324 729 000  
140 138 000  
101 143 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 217 006 000  
1 813 934 000  
1 466 031 000  
2 217 391 000  
1 108 300 000  
528 036 000  
3 434 398 000  
2 922 234 000  
1 994 066 000  
767 726 000  
1 156 601 000  
1 026 678 000  
507 133 000  
548 134 000  
138 857 000  
2 159 539 000  
1 217 498 000  
828 530 000  


Til toppen
 

Aker Kværner Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
-1 504 000 
7 686 943 000 
7 687 577 000 
661 000 
Virksomhetsinformasjon
991368965
Aker Kværner Holding AS
Bygging av oljeplattformer og moduler
Oksenøyveien 10
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2007
2009
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
10 
10 
43 
13 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-1 870 000  
-1 662 000  
-1 856 000  
2 111 040 000  
-2 125 471 000  
-4 691 876 000  
2 111 040 000  
-2 127 082 000  
-4 691 876 000  
2 111 040 000  
-2 127 082 000  
-4 696 227 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
7 686 943 000  
5 574 054 000  
7 948 434 000  
1 296 000  
4 557 000  
7 048 000  
7 688 239 000  
5 578 611 000  
7 955 482 000  
7 687 577 000  
5 576 538 000  
7 720 169 000  
 
 
 
661 000  
2 073 000  
235 312 000  


Til toppen
 

Aker Biomarine ASA

Virksomhetsinformasjon
950293225
Aker Biomarine ASA
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
Fjordalleen 16
0250 - Oslo
Inaktivt

Verv
2007
2009
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Aker Innovation AS

Virksomhetsinformasjon
990819254
Aker Innovation AS
Fjordalleen 16
0250 - Oslo
Inaktivt

Verv
2007
2008
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Aker Biomarine ASA

Virksomhetsinformasjon
990055750
Aker Biomarine ASA
Fjordalleen 16
0250 - Oslo
Inaktivt

Verv
2006
2007
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Aker Floating Production AS

Ansvarsomfang
9
0
25 456 000 
14 021 000 
2 441 288 000 
2 334 061 000 
153 551 000 
Virksomhetsinformasjon
989628615
Aker Floating Production AS
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 10
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2006
2008
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
16 
18 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
46 
63 
73 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
25 456 000  
29 432 000  
32 320 000  
-2 192 000  
3 822 000  
5 201 000  
272 885 000  
277 413 000  
581 271 000  
271 465 000  
175 908 000  
580 996 000  
271 465 000  
175 908 000  
580 996 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 441 288 000  
2 269 893 000  
2 282 205 000  
46 325 000  
47 067 000  
40 255 000  
2 487 613 000  
2 316 960 000  
2 322 460 000  
2 334 061 000  
2 171 097 000  
2 313 775 000  
77 351 000  
89 757 000  
3 128 000  
76 200 000  
56 106 000  
5 558 000  


Til toppen
 

Aker ASA

Ansvarsomfang
37
0
43 673 000 000 
14 409 000 000 
63 060 000 000 
40 019 000 000 
52 673 000 000 
Virksomhetsinformasjon
886581432
Aker ASA
Bygging av oljeplattformer og moduler
Oksenøyveien 10
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2006
2008
2 År
2005
2010
4 År
2004
2006
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
25 
21 
20 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
43 673 000 000  
73 405 000 000  
70 782 000 000  
1 572 000 000  
703 000 000  
39 000 000  
-1 020 000 000  
-1 963 000 000  
-1 442 000 000  
-1 365 000 000  
-3 821 000 000  
-1 629 000 000  
-1 365 000 000  
-3 821 000 000  
-39 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
63 060 000 000  
92 749 000 000  
82 601 000 000  
29 632 000 000  
41 719 000 000  
46 313 000 000  
92 692 000 000  
134 468 000 000  
128 914 000 000  
40 019 000 000  
29 419 000 000  
8 724 000 000  
26 943 000 000  
65 846 000 000  
56 949 000 000  
25 730 000 000  
39 203 000 000  
40 571 000 000  


Til toppen
 

Transocean Barents ASA

Ansvarsomfang
0
0
2 549 733 000 
2 180 249 000 
1 014 104 000 
Virksomhetsinformasjon
988571326
Transocean Barents ASA
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26
4033 - Stavanger
Aktivt


Verv
2005
2008
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
10 
10 
10 
10 
38 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
672 274 000  
685 891 000  
-895 704 000  
-2 193 836 000  
-85 347 000  
-910 700 000  
-2 305 631 000  
-110 936 000  
-910 700 000  
-1 692 866 000  
62 894 000  
-910 700 000  
-1 692 866 000  
62 894 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 549 733 000  
3 093 788 000  
5 950 139 000  
644 620 000  
628 787 000  
742 559 000  
3 194 353 000  
3 722 575 000  
6 692 698 000  
2 180 249 000  
2 966 689 000  
4 336 781 000  
855 285 000  
535 136 000  
2 178 291 000  
158 819 000  
220 750 000  
177 627 000  


Til toppen
 

Transocean Spitsbergen ASA

Ansvarsomfang
0
0
195 718 000 
2 577 399 000 
1 553 338 000 
2 051 800 000 
Virksomhetsinformasjon
888571302
Transocean Spitsbergen ASA
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26
4033 - Stavanger
Aktivt


Verv
2005
2008
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
10 
10 
12 
12 
69 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
195 718 000  
355 623 000  
759 336 000  
-444 130 000  
-3 003 959 000  
216 277 000  
-483 667 000  
-3 084 136 000  
150 010 000  
-483 667 000  
-3 619 224 000  
286 727 000  
-483 667 000  
-3 619 224 000  
286 727 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 577 399 000  
3 004 580 000  
5 721 023 000  
1 027 740 000  
903 338 000  
321 432 000  
3 605 139 000  
3 907 918 000  
6 042 455 000  
1 553 338 000  
1 934 139 000  
3 611 838 000  
1 920 672 000  
1 847 027 000  
2 228 182 000  
131 128 000  
126 752 000  
202 435 000  


Til toppen
 

Transocean Norway Drilling AS

Ansvarsomfang
0
0
10 670 099 000 
6 586 392 000 
4 965 599 000 
Virksomhetsinformasjon
982000564
Transocean Norway Drilling AS
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26
4033 - Stavanger
Aktivt


Verv
2005
2008
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
15 
12 
17 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-386 000  
-516 000  
-394 000  
-1 311 521 000  
-2 982 413 000  
236 449 000  
-1 316 806 000  
-3 243 143 000  
-49 238 000  
-1 316 806 000  
-3 243 143 000  
-49 238 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
10 670 099 000  
11 726 748 000  
14 127 145 000  
881 892 000  
858 230 000  
933 909 000  
11 551 991 000  
12 584 978 000  
15 061 054 000  
6 586 392 000  
7 585 499 000  
9 977 583 000  
2 354 771 000  
2 553 783 000  
3 452 756 000  
2 610 828 000  
2 445 696 000  
1 630 714 000  


Til toppen
 

Oslo Asset Management Holding AS

Ansvarsomfang
1
0
336 000 
32 130 000 
33 125 000 
61 519 000 
Virksomhetsinformasjon
988400033
Oslo Asset Management Holding AS
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Henrik Ibsens gate 20
0255 - Oslo
Aktivt


Verv
2005
2009
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
24 
26 
30 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-539 000  
-260 000  
-96 000  
52 549 000  
159 366 000  
14 053 000  
39 391 000  
135 280 000  
14 053 000  
39 391 000  
135 280 000  
14 053 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
32 130 000  
32 130 000  
32 076 000  
62 513 000  
176 188 000  
16 348 000  
94 643 000  
208 318 000  
48 424 000  
33 125 000  
33 694 000  
41 053 000  
 
 
 
61 519 000  
174 624 000  
7 371 000  


Til toppen
 

American Shipping Company ASA

Ansvarsomfang
2
0
739 673 000 
9 501 000 
7 037 613 000 
1 643 661 000 
5 828 403 000 
Virksomhetsinformasjon
988228397
American Shipping Company ASA
Spesielle holdingselskaper
Oksenøyveien 10
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2005
2008
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
63 
63 
61 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
739 673 000  
707 891 000  
651 164 000  
426 655 000  
409 020 000  
376 488 000  
143 176 000  
113 979 000  
172 797 000  
59 733 000  
118 616 000  
170 754 000  
59 733 000  
118 616 000  
170 754 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
7 037 613 000  
7 045 259 000  
6 734 224 000  
434 451 000  
268 342 000  
693 269 000  
7 472 065 000  
7 313 601 000  
7 427 493 000  
1 643 661 000  
1 808 168 000  
1 742 646 000  
5 490 559 000  
5 328 322 000  
5 079 607 000  
337 844 000  
177 110 000  
605 240 000  


Til toppen
 

Constructor Group Norway AS

Ansvarsomfang
2
0
1 071 000 
1 029 652 000 
413 810 000 
674 684 000 
Virksomhetsinformasjon
987211148
Constructor Group Norway AS
Engroshandel med kontormøbler
Østensjøveien 27
0661 - Oslo
Aktivt


Verv
2004
2007
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
20 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
122 000  
-5 757 000  
11 058 000  
-29 299 000  
131 459 000  
-917 000  
-42 850 000  
131 459 000  
-917 000  
-42 899 000  
131 459 000  
-917 000  
-42 899 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 029 652 000  
1 053 555 000  
1 048 615 000  
58 842 000  
18 068 000  
87 117 000  
1 088 494 000  
1 071 623 000  
1 135 732 000  
413 810 000  
282 864 000  
284 071 000  
595 277 000  
729 211 000  
813 656 000  
79 407 000  
59 548 000  
38 005 000  


Til toppen
 

Havfisk AS

Ansvarsomfang
28
0
1 312 000 000 
428 000 000 
2 020 000 000 
1 081 000 000 
1 508 000 000 
Virksomhetsinformasjon
986392858
Havfisk AS
Hav- og kystfiske
Løvenvoldgata 11
6002 - Ålesund
Aktivt


Verv
2004
2009
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
18 
20 
18 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
76 
74 
75 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 312 000 000  
1 131 000 000  
1 049 000 000  
242 000 000  
279 000 000  
169 000 000  
213 000 000  
228 000 000  
260 000 000  
179 000 000  
228 000 000  
197 000 000  
177 000 000  
171 000 000  
195 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
2 020 000 000  
2 190 000 000  
2 206 000 000  
569 000 000  
405 000 000  
298 000 000  
2 589 000 000  
2 595 000 000  
2 504 000 000  
1 081 000 000  
986 000 000  
872 000 000  
1 233 000 000  
1 273 000 000  
1 313 000 000  
275 000 000  
336 000 000  
315 000 000  


Til toppen
 

Atlas-stord AS

Virksomhetsinformasjon
977297729
Atlas-stord AS
Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted
Fjordalleen 16
0250 - Oslo
Inaktivt

Verv
2004
2006
1 År
2004
2009
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

The Resource Group Trg AS

Virksomhetsinformasjon
977496942
The Resource Group Trg AS
Fjordalléen 16
0250 - Oslo
Inaktivt

Verv
2004
2007
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Aker Capital AS

Ansvarsomfang
0
0
17 083 000 000 
15 178 000 000 
3 226 000 000 
Virksomhetsinformasjon
986733884
Aker Capital AS
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Oksenøyveien 10
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2004
2009
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
28 
15 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
3 000 000  
-3 000 000  
-627 000  
1 281 000 000  
473 000 000  
-521 383 000  
1 281 000 000  
473 000 000  
-521 383 000  
1 281 000 000  
473 000 000  
-521 383 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
17 083 000 000  
16 718 000 000  
10 424 683 000  
1 321 000 000  
6 000 000  
171 550 000  
18 404 000 000  
16 724 000 000  
10 596 233 000  
15 178 000 000  
16 724 000 000  
4 931 314 000  
1 930 000 000  
 
5 664 703 000  
1 296 000 000  
 
216 000  


Til toppen
 

Aker Investments AS

Virksomhetsinformasjon
986481648
Aker Investments AS
Fjordalléen 16
0250 - Oslo
Inaktivt

Verv
2004
2006
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Stx Europe AS

Ansvarsomfang
3
0
33 000 000 
8 000 000 
679 000 000 
372 000 000 
452 000 000 
Virksomhetsinformasjon
986751408
Stx Europe AS
Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn
Strandveien 15
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2004
2007
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
15 
15 
20 
20 
20 
10 
34 
39 
49 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
33 000 000  
31 000 000  
22 000 000  
20 000 000  
62 000 000  
21 000 000  
-59 000 000  
-1 619 000 000  
-2 077 000 000  
-33 000 000  
-1 619 000 000  
-2 077 000 000  
-33 000 000  
-1 619 000 000  
-2 077 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
679 000 000  
696 000 000  
740 000 000  
145 000 000  
130 000 000  
1 692 000 000  
824 000 000  
826 000 000