Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Arnstein Brodersen.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Arnstein Brodersen

Rapport dato: 2017-11-19

Arnstein Brodersen har for tiden 5 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 72 681 000  og med ett samlet driftsresultat på 3 587 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Styremedlem
2017 - Aktiv
Nestformann
2016 - Aktiv
Nestformann
2011 - Aktiv
1 243 000 
-228 000 
Adm. direktør
2009 - Aktiv
Nestformann
2008 - Aktiv
71 438 000 
3 815 000 INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Styremedlem
2006 - 2011
4 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


St Johannes Katolske Bibelskole

Virksomhetsinformasjon
918327762
St Johannes Katolske Bibelskole
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Nygårdsgaten 3
5015 - Bergen
Aktivt

Verv
2017
Nåværende
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

St. Paul Gymnas

Ansvarsomfang
64
0
101 000 
Virksomhetsinformasjon
916593473
St. Paul Gymnas
Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
Nygårdsgaten 124
5008 - Bergen
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 

.

Resultatregnskap
2016 
 
 
1 000  
1 000  
1 000  

Balanseregnskap
2016 
 
101 000  
101 000  
101 000  
 
 


Til toppen
 

De Norske Korherrer

Ansvarsomfang
0
0
1 243 000 
9 169 000 
8 790 000 
383 000 
Virksomhetsinformasjon
984711409
De Norske Korherrer
Religiøse organisasjoner

0000 -
Aktivt


Verv
2011
Nåværende
6 År
2006
2011
4 År


Driftscore
2009 
2008 
2007 

.

Resultatregnskap
2009 
2008 
2007 
1 243 000  
1 077 000  
1 179 000  
-228 000  
-132 000  
-4 000  
-226 000  
-128 000  
1 000  
-226 000  
-128 000  
1 000  
-226 000  
-128 000  
1 000  

Balanseregnskap
2009 
2008 
2007 
9 169 000  
9 169 000  
9 169 000  
4 000  
18 000  
52 000  
9 173 000  
9 187 000  
9 221 000  
8 790 000  
9 016 000  
9 144 000  
 
 
 
383 000  
171 000  
77 000  


Til toppen
 

St Paul Menighet

Virksomhetsinformasjon
971561270
St Paul Menighet
Religiøse organisasjoner
Nygårdsgaten 3
5015 - Bergen
Aktivt

Verv
2009
Nåværende
8 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

St Paul Skole

Ansvarsomfang
133
0
71 438 000 
51 654 000 
814 000 
58 167 000 
12 301 000 
70 133 000 
Virksomhetsinformasjon
971561688
St Paul Skole
Ordinær grunnskoleundervisning
Christies gate 16
5015 - Bergen
Aktivt


Verv
2008
Nåværende
9 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
12 
47 
47 
43 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
71 438 000  
66 265 000  
57 683 000  
3 815 000  
3 344 000  
2 334 000  
2 394 000  
1 768 000  
1 966 000  
2 394 000  
1 768 000  
1 966 000  
2 394 000  
1 768 000  
1 966 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
58 167 000  
59 349 000  
59 937 000  
24 267 000  
19 638 000  
17 860 000  
82 434 000  
78 986 000  
77 797 000  
12 301 000  
9 907 000  
8 139 000  
59 318 000  
60 000 000  
60 000 000  
10 815 000  
9 079 000  
9 658 000  


Til toppen