Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Heidi Sørensen Austbø.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Heidi Sørensen Austbø

Rapport dato: 2017-11-17

Heidi Sørensen Austbø har for tiden 6 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 402 810 000  og med ett samlet driftsresultat på 36 018 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Varamedlem
2016 - Aktiv
18 199 000 
11 774 000 
Styremedlem
2016 - Aktiv
6 626 000 
90 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
359 476 000 
23 820 000 
Styrets leder
2015 - Aktiv
18 509 000 
334 000 
Styrets leder
2013 - Aktiv
-
Adm. direktør
2013 - Aktiv
-
-INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Styremedlem
2016 - 2017
< 1 År
Adm. direktør
2014 - 2017
2 År
-
Styremedlem
2012 - 2017
4 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


DnB Private Equity Iii (is) AS

Ansvarsomfang
0
0
18 199 000 
86 000 
550 000 
373 583 000 
9 126 000 
402 588 000 
Virksomhetsinformasjon
811741272
DnB Private Equity Iii (is) AS
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
37 
44 
43 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
18 199 000  
31 314 000  
20 165 000  
11 774 000  
24 865 000  
12 214 000  
115 000  
303 000  
134 000  
115 000  
263 000  
134 000  
115 000  
263 000  
134 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
373 583 000  
243 448 000  
187 887 000  
38 131 000  
32 155 000  
48 463 000  
411 714 000  
275 603 000  
236 350 000  
9 126 000  
9 011 000  
8 748 000  
402 384 000  
266 323 000  
227 475 000  
204 000  
269 000  
127 000  


Til toppen
 

Jørgen Sørensen & Co. A/S

Ansvarsomfang
2
0
6 626 000 
1 424 000 
838 000 
120 000 
1 489 000 
1 949 000 
Virksomhetsinformasjon
945748575
Jørgen Sørensen & Co. A/S
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Økern Torg 1 Transitthallen
0580 - Oslo
Aktivt


Verv
2016
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
38 
38 
42 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
6 626 000  
16 609 000  
18 995 000  
90 000  
63 000  
244 000  
97 000  
100 000  
312 000  
82 000  
79 000  
233 000  
82 000  
79 000  
233 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
120 000  
57 000  
258 000  
3 318 000  
5 350 000  
8 132 000  
3 438 000  
5 407 000  
8 390 000  
1 489 000  
3 125 000  
4 047 000  
 
 
 
1 949 000  
2 282 000  
4 343 000  


Til toppen
 

Invent Sport AS

Ansvarsomfang
0
0
359 476 000 
66 755 000 
69 515 000 
82 321 000 
189 938 000 
Virksomhetsinformasjon
915663494
Invent Sport AS
Butikkhandel med sportsutstyr
Ulvenvegen 344
5217 - Hagavik
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
56 
52 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
359 476 000  
141 434 000  
23 820 000  
9 988 000  
20 905 000  
8 133 000  
14 045 000  
4 802 000  
5 770 000  
1 251 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
69 515 000  
43 181 000  
202 745 000  
106 655 000  
272 259 000  
149 836 000  
82 321 000  
69 194 000  
12 768 000  
3 353 000  
177 170 000  
77 289 000  


Til toppen
 

Jorso AS

Ansvarsomfang
0
0
18 509 000 
1 558 000 
1 225 000 
Virksomhetsinformasjon
971067535
Jorso AS
Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
Transitthallen Økern Torg
0508 - Oslo
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
52 
57 
59 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
18 509 000  
15 913 000  
13 929 000  
334 000  
228 000  
299 000  
335 000  
251 000  
350 000  
251 000  
183 000  
255 000  
251 000  
183 000  
255 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
2 783 000  
1 986 000  
3 443 000  
2 783 000  
1 986 000  
3 443 000  
1 558 000  
1 910 000  
3 247 000  
 
 
 
1 225 000  
76 000  
197 000  


Til toppen
 

HS Capital AS

Ansvarsomfang
0
0
106 000 
Virksomhetsinformasjon
911967634
HS Capital AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Kristinelundveien 7
0268 - Oslo
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
 
 
 
1 000  
1 000  
2 000  
1 000  
1 000  
2 000  
1 000  
1 000  
2 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
106 000  
105 000  
104 000  
106 000  
105 000  
104 000  
106 000  
105 000  
104 000  
 
 
 
 
 
 


Til toppen
 

The Property Group AS

Ansvarsomfang
2
0
1 160 000 
4 063 000 
247 000 
1 208 000 
1 395 000 
Virksomhetsinformasjon
915752446
The Property Group AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Lars Hertervigs gate 5
4005 - Stavanger
Aktivt


Verv
2016
2017
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
10 
10 
14 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
1 160 000  
51 000  
-4 595 000  
-1 213 000  
-4 594 000  
-1 217 000  
-4 594 000  
-1 217 000  
-4 594 000  
-1 217 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
247 000  
132 000  
2 356 000  
4 615 000  
2 603 000  
4 747 000  
1 208 000  
3 802 000  
 
 
1 395 000  
945 000  


Til toppen
 

Petrus AS

Ansvarsomfang
1
0
8 407 000 
3 138 000 
387 085 000 
346 303 000 
70 400 000 
Virksomhetsinformasjon
982014034
Petrus AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Lars Hertervigs gate 5
4005 - Stavanger
Aktivt


Verv
2014
2017
2 År
2012
2017
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
61 
79 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
8 407 000  
26 289 000  
224 899 000  
-47 106 000  
16 093 000  
204 222 000  
-31 747 000  
20 430 000  
204 527 000  
-31 747 000  
20 430 000  
204 527 000  
-31 747 000  
20 430 000  
204 527 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
387 085 000  
404 952 000  
479 353 000  
29 618 000  
168 874 000  
60 906 000  
416 703 000  
573 826 000  
540 259 000  
346 303 000  
388 050 000  
484 574 000  
 
 
 
70 400 000  
185 776 000  
55 685 000  


Til toppen