Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Christian Garup Meidell.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Christian Garup Meidell

Rapport dato: 2017-12-11

Christian Garup Meidell har for tiden 14 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 198 114 000  og med ett samlet driftsresultat på 76 983 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 13 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 51.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Styremedlem
2015 - Aktiv
115 728 000 
39 814 000 
Varamedlem
2011 - Aktiv
-226 000 
-
Adm. direktør
2011 - Aktiv
-
-
Varamedlem
2011 - Aktiv
-218 000 
-
Adm. direktør
2011 - Aktiv
-
-
Styremedlem
2010 - Aktiv
-92 000 
-
Adm. direktør
2010 - Aktiv
-
-
Varamedlem
2010 - Aktiv
-218 000 
-
Adm. direktør
2010 - Aktiv
-
-
Varamedlem
2010 - Aktiv
78 485 000 
38 083 000 
-
Adm. direktør
2010 - Aktiv
-
-
Styremedlem
2009 - Aktiv
3 897 000 
1 509 000 
-
Adm. direktør
2009 - Aktiv
-
-
Styremedlem
2000** - Aktiv
4 000 
-1 669 000 INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Nestformann
2012 - 2016
3 År
-
Styremedlem
2005 - 2012
7 År
-
Varamedlem
2002 - 2005
2 År
Styrets leder
2010 - 2011
< 1 År
-
Adm. direktør
2010 - 2011
< 1 År
Styremedlem
2008 - 2009
< 1 År
-
Varamedlem
2008 - 2008
< 1 År
Styrets leder
2008 - 2009
< 1 År
Adm. direktør
2008 - 2009
< 1 År
-
Styremedlem
2006 - 2009
2 År
-
Styrets leder
2006 - 2006
< 1 År
Styrets leder
2008 - 2009
< 1 År
Adm. direktør
2008 - 2009
< 1 År
-
Styremedlem
2006 - 2009
2 År
-
Styrets leder
2006 - 2006
< 1 År
Styrets leder
2008 - 2009
< 1 År
Styrets leder
2007 - 2009
1 År
-
Varamedlem
2007 - 2007
< 1 År
Styrets leder
2007 - 2009
1 År
-
Varamedlem
2007 - 2007
< 1 År
Styrets leder
2006 - 2009
3 År
Styrets leder
2006 - 2007
< 1 År
Styrets leder
2006 - 2006
< 1 År
Styrets leder
2006 - 2009
3 År
Styrets leder
2006 - 2007
< 1 År
Styrets leder
2006 - 2009
2 År
Styrets leder
2006 - 2009
3 År
Styrets leder
2006 - 2012
5 År
Styrets leder
2006 - 2009
3 År
Styrets leder
2006 - 2009
3 År
Styrets leder
2005 - 2009
3 År
-
Styremedlem
2005 - 2005
< 1 År
Styrets leder
2005 - 2009
3 År
-
Styremedlem
2003 - 2005
2 År
Styrets leder
2005 - 2009
3 År
Styrets leder
2005 - 2009
3 År
Styrets leder
2005 - 2009
4 År
-
Styremedlem
2003 - 2005
1 År
Styrets leder
2004 - 2007
3 År
-
Styremedlem
2000** - 2004
3 År
Styrets leder
2003 - 2006
3 År
Styrets leder
2003 - 2009
5 År
-
Styremedlem
2000** - 2003
2 År
Styremedlem
2003 - 2009
5 År
Styremedlem
2003 - 2006
2 År
Styremedlem
2003 - 2009
6 År
Styremedlem
2003 - 2009
5 År
Styremedlem
2003 - 2006
2 År
Styremedlem
2003 - 2006
2 År
Styrets leder
2002 - 2006
4 År
Styremedlem
2000** - 2003
2 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


Sinoceanic Shipping AS

Ansvarsomfang
10
0
115 728 000 
380 271 000 
463 562 000 
170 615 000 
Virksomhetsinformasjon
980585522
Sinoceanic Shipping AS
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
13 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
87 
83 
64 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
115 728 000  
223 822 000  
527 991 000  
39 814 000  
147 258 000  
302 962 000  
80 829 000  
117 866 000  
49 268 000  
82 921 000  
117 866 000  
49 268 000  
82 921 000  
117 866 000  
49 268 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
380 271 000  
344 196 000  
3 618 606 000  
253 906 000  
499 180 000  
251 220 000  
634 177 000  
843 377 000  
3 869 826 000  
463 562 000  
659 259 000  
1 367 406 000  
147 167 000  
156 354 000  
2 353 257 000  
23 448 000  
27 763 000  
149 163 000  


Til toppen
 

Sinoceanic i AS

Ansvarsomfang
0
0
18 541 000 
41 284 000 
74 184 000 
Virksomhetsinformasjon
996345157
Sinoceanic i AS
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2011
Nåværende
6 År
2011
Nåværende
6 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
22 
87 
73 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
48 930 000  
163 584 000  
-226 000  
45 478 000  
101 359 000  
14 467 000  
47 986 000  
32 506 000  
6 359 000  
19 643 000  
32 506 000  
6 359 000  
19 643 000  
32 506 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
18 541 000  
 
1 088 934 000  
96 926 000  
136 751 000  
102 800 000  
115 468 000  
136 751 000  
1 191 734 000  
41 284 000  
108 343 000  
375 188 000  
25 448 000  
28 344 000  
769 151 000  
48 736 000  
64 000  
47 395 000  


Til toppen
 

Sinoceanic II AS

Ansvarsomfang
0
0
10 829 000 
26 035 000 
51 147 000 
Virksomhetsinformasjon
996345181
Sinoceanic II AS
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2011
Nåværende
6 År
2011
Nåværende
6 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
12 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
18 
85 
65 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
34 859 000  
163 034 000  
-218 000  
31 246 000  
96 396 000  
7 863 000  
25 714 000  
-6 538 000  
-14 055 000  
25 714 000  
-6 538 000  
-14 055 000  
25 714 000  
-6 538 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
10 829 000  
 
1 100 346 000  
66 362 000  
76 354 000  
35 775 000  
77 191 000  
76 354 000  
1 136 121 000  
26 035 000  
76 298 000  
380 961 000  
12 165 000  
 
713 612 000  
38 982 000  
56 000  
41 548 000  


Til toppen
 

North Invest Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
142 000 
8 771 000 
Virksomhetsinformasjon
977343275
North Invest Holding AS
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
7 År
2010
Nåværende
7 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
13 
10 
10 
14 
23 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-92 000  
-105 000  
-67 000  
-1 142 000  
-3 282 000  
37 000  
-1 142 000  
-3 282 000  
37 000  
-1 142 000  
-3 282 000  
37 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
1 395 000  
4 205 000  
8 905 000  
13 241 000  
7 000  
8 905 000  
14 636 000  
4 213 000  
142 000  
-7 185 000  
-15 803 000  
8 771 000  
21 716 000  
20 016 000  
 
105 000  
 


Til toppen
 

Sinoceanic Iii AS

Ansvarsomfang
0
0
13 685 000 
24 254 000 
52 626 000 
Virksomhetsinformasjon
991686169
Sinoceanic Iii AS
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
7 År
2010
Nåværende
7 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
20 
83 
60 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
34 109 000  
126 509 000  
-218 000  
31 544 000  
89 590 000  
24 490 000  
18 667 000  
17 921 000  
2 049 000  
17 756 000  
17 921 000  
2 049 000  
17 756 000  
17 921 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
13 685 000  
 
1 094 268 000  
63 195 000  
173 134 000  
17 044 000  
76 880 000  
173 134 000  
1 111 312 000  
24 254 000  
172 183 000  
365 194 000  
13 644 000  
911 000  
709 399 000  
38 982 000  
40 000  
36 719 000  


Til toppen
 

Oceanus Shipping AS

Ansvarsomfang
0
0
78 485 000 
329 132 000 
247 126 000 
116 963 000 
Virksomhetsinformasjon
995682362
Oceanus Shipping AS
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
7 År
2010
Nåværende
7 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
72 
70 
68 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
78 485 000  
74 362 000  
69 158 000  
38 083 000  
35 810 000  
33 747 000  
32 093 000  
25 602 000  
23 694 000  
25 447 000  
22 029 000  
22 550 000  
25 447 000  
22 029 000  
22 550 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
329 132 000  
332 891 000  
321 611 000  
34 958 000  
28 900 000  
8 648 000  
364 090 000  
361 791 000  
330 259 000  
247 126 000  
230 902 000  
192 925 000  
55 852 000  
84 241 000  
106 151 000  
61 111 000  
46 648 000  
31 183 000  


Til toppen
 

Gaia Maritime AS

Ansvarsomfang
0
0
3 897 000 
2 282 000 
1 000 000 
289 000 
1 479 000 
Virksomhetsinformasjon
994826026
Gaia Maritime AS
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2009
Nåværende
8 År
2009
Nåværende
8 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
85 
85 
89 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
3 897 000  
3 840 000  
1 836 000  
1 509 000  
1 533 000  
1 796 000  
1 511 000  
1 553 000  
1 795 000  
1 133 000  
1 138 000  
1 314 000  
1 133 000  
1 138 000  
1 314 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
1 767 000  
3 074 000  
2 011 000  
1 767 000  
3 074 000  
2 011 000  
289 000  
255 000  
1 517 000  
 
 
 
1 479 000  
2 819 000  
494 000  


Til toppen
 

Gjerdingen AS

Ansvarsomfang
0
0
4 000 
399 000 
166 825 000 
205 565 000 
24 335 000 
Virksomhetsinformasjon
948795205
Gjerdingen AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
50 
46 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
4 000  
4 000  
3 000  
-1 669 000  
-1 278 000  
-1 566 000  
12 595 000  
17 163 000  
5 774 000  
12 406 000  
16 512 000  
5 128 000  
12 406 000  
16 512 000  
5 128 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
166 825 000  
153 000 000  
145 073 000  
63 075 000  
69 706 000  
64 732 000  
229 901 000  
222 706 000  
209 805 000  
205 565 000  
193 159 000  
176 647 000  
24 289 000  
28 937 000  
32 383 000  
46 000  
609 000  
775 000  


Til toppen
 

Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig Forening

Ansvarsomfang
19
0
56 759 000 
164 398 000 
5 464 867 000 
1 507 332 000 
Virksomhetsinformasjon
938100330
Den Norske Krigsforsikring for Skib Gjensidig Forening
Skadeforsikring
Rådhusgata 25
0158 - Oslo
Aktivt


Verv
2012
2016
3 År
2005
2012
7 År
2002
2005
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
18 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
46 
48 
46 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
56 759 000  
113 920 000  
167 975 000  
9 829 000  
146 426 000  
95 155 000  
 
4 177 000  
131 480 000  
257 745 000  
 
 
257 745 000  
 
 

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
164 398 000  
531 708 000  
332 228 000  
6 807 802 000  
5 928 774 000  
6 256 838 000  
6 972 200 000  
6 460 482 000  
6 589 066 000  
5 464 867 000  
 
 
1 433 526 000  
6 362 456 000  
5 956 803 000  
73 806 000  
98 026 000  
632 262 000  


Til toppen
 

Global Geo Services AS

Ansvarsomfang
0
0
29 204 000 
17 000 
1 684 000 
5 769 000 
Virksomhetsinformasjon
995772833
Global Geo Services AS
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Grini Næringspark 4b
1361 - Østerås
Aktivt


Verv
2010
2011
< 1 År
2010
2011
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
15 
15 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
91 
85 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
29 204 000  
 
42 260 000  
26 520 000  
-625 000  
36 970 000  
25 408 000  
-520 000  
36 970 000  
19 655 000  
-520 000  
26 607 000  
19 655 000  
-520 000  
26 607 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
17 000  
17 000  
1 000  
7 437 000  
358 000  
42 346 000  
7 454 000  
375 000  
42 347 000  
1 684 000  
-1 044 000  
1 976 000  
 
 
 
5 769 000  
1 419 000  
40 371 000  


Til toppen
 

Bw Fleet Management AS

Ansvarsomfang
0
0
71 964 000 
11 153 000 
245 998 000 
Virksomhetsinformasjon
993279986
Bw Fleet Management AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2008
2009
< 1 År
2008
2008
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
11 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
71 964 000  
76 252 000  
75 164 000  
-1 230 000  
-37 000  
-5 783 000  
-1 653 000  
-2 963 000  
-12 631 000  
882 000  
-2 208 000  
2 220 000  
882 000  
-2 208 000  
2 220 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
257 151 000  
328 284 000  
232 452 000  
257 151 000  
328 284 000  
232 452 000  
11 153 000  
2 242 000  
-12 590 000  
 
 
 
245 998 000  
326 041 000  
245 042 000  


Til toppen
 

Bw Gas AS

Ansvarsomfang
88
0
1 004 000 000 
736 000 000 
44 000 000 
100 000 000 
1 464 000 000 
Virksomhetsinformasjon
910517694
Bw Gas AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2008
2009
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
32 
16 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 004 000 000  
984 000 000  
638 000 000  
36 000 000  
-1 000 000  
-3 000 000  
31 000 000  
-16 000 000  
-144 000 000  
23 000 000  
-30 000 000  
-129 000 000  
23 000 000  
-30 000 000  
-129 000 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
44 000 000  
39 000 000  
178 000 000  
1 520 000 000  
705 000 000  
2 305 000 000  
1 564 000 000  
744 000 000  
2 483 000 000  
100 000 000  
121 000 000  
191 000 000  
80 000 000  
100 000 000  
137 000 000  
1 384 000 000  
523 000 000  
2 155 000 000  


Til toppen
 

Bw Lng Holding AS

Virksomhetsinformasjon
990000174
Bw Lng Holding AS
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2008
2009
< 1 År
2006
2009
2 År
2006
2006
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bw Green Carriers AS

Ansvarsomfang
0
0
421 323 000 
37 000 
72 667 000 
Virksomhetsinformasjon
990648883
Bw Green Carriers AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2008
2009
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
18 
18 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
421 323 000  
5 427 201 000  
3 566 382 000  
-46 000  
-202 000  
-171 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
72 704 000  
1 123 541 000  
970 687 000  
72 704 000  
1 123 541 000  
970 687 000  
37 000  
298 000  
275 000  
72 667 000  
 
 
 
1 123 243 000  
970 412 000  


Til toppen
 

Bw Lpg Holding AS

Virksomhetsinformasjon
990000298
Bw Lpg Holding AS
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2008
2009
< 1 År
2006
2009
2 År
2006
2006
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bw Green Transport AS

Ansvarsomfang
0
0
402 106 000 
344 000 
101 858 000 
Virksomhetsinformasjon
990648840
Bw Green Transport AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2008
2009
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
16 
14 
21 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
402 106 000  
630 577 000  
371 265 000  
-84 000  
-40 000  
22 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
102 202 000  
86 797 000  
99 865 000  
102 202 000  
86 797 000  
99 865 000  
344 000  
330 000  
305 000  
 
 
 
101 858 000  
86 466 000  
99 561 000  


Til toppen
 

Bw Gas Nis Manning AS

Ansvarsomfang
72
0
115 742 000 
114 739 000 
74 931 000 
72 508 000 
57 795 000 
Virksomhetsinformasjon
991647368
Bw Gas Nis Manning AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2007
2009
1 År
2007
2007
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
25 
29 
40 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
115 742 000  
114 685 000  
186 371 000  
878 000  
1 685 000  
1 742 000  
975 000  
1 998 000  
3 086 000  
1 262 000  
2 516 000  
2 253 000  
1 262 000  
2 516 000  
2 253 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
74 931 000  
70 957 000  
40 863 000  
55 371 000  
41 954 000  
31 466 000  
130 302 000  
112 911 000  
72 329 000  
72 508 000  
60 468 000  
43 136 000  
16 330 000  
13 224 000  
8 263 000  
41 465 000  
39 219 000  
20 930 000  


Til toppen
 

Bw Gas Foreign Manning AS

Ansvarsomfang
8
0
491 617 000 
490 614 000 
-46 000 
5 779 000 
Virksomhetsinformasjon
991647295
Bw Gas Foreign Manning AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2007
2009
1 År
2007
2007
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
43 
12 
35 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
491 617 000  
469 596 000  
318 577 000  
879 000  
-989 000  
33 000  
858 000  
-1 024 000  
53 000  
858 000  
-1 024 000  
39 000  
858 000  
-1 024 000  
39 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
5 733 000  
5 040 000  
4 308 000  
5 733 000  
5 040 000  
4 308 000  
-46 000  
-904 000  
120 000  
 
 
 
5 779 000  
5 944 000  
4 188 000  


Til toppen
 

Bw Green Gas AS

Virksomhetsinformasjon
917931364
Bw Green Gas AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Inaktivt

Verv
2006
2009
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Hegas AS

Virksomhetsinformasjon
990044031
Hegas AS
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2006
2009
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bw Gas Pensjonskasse

Ansvarsomfang
0
0
38 734 000 
13 787 000 
66 446 000 
501 626 000 
Virksomhetsinformasjon
974971380
Bw Gas Pensjonskasse
Pensjonskasser
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2006
2012
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
14 
20 
14 
14 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
60 
48 
40 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
38 734 000  
33 523 000  
48 899 000  
3 441 000  
1 563 000  
52 000  
8 081 000  
3 114 000  
4 336 000  
7 989 000  
3 051 000  
4 183 000  
7 989 000  
3 051 000  
4 183 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
13 787 000  
490 533 000  
502 662 000  
554 284 000  
57 744 000  
37 829 000  
568 072 000  
548 277 000  
540 491 000  
66 446 000  
58 456 000  
55 405 000  
499 787 000  
489 714 000  
483 099 000  
1 839 000  
107 000  
1 987 000  


Til toppen
 

Bw Lng II AS

Virksomhetsinformasjon
990000263
Bw Lng II AS
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2006
2009
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bw Lng i AS

Virksomhetsinformasjon
990000212
Bw Lng i AS
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2006
2009
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bw Lpg i AS

Virksomhetsinformasjon
990000379
Bw Lpg i AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Inaktivt

Verv
2006
2009
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bw Lpg II AS

Virksomhetsinformasjon
990000433
Bw Lpg II AS
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2006
2009
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Sendje Berge Offshore AS

Virksomhetsinformasjon
983633927
Sendje Berge Offshore AS
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2006
2006
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Berge Helene Offshore AS

Virksomhetsinformasjon
983684424
Berge Helene Offshore AS
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2006
2007
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Berge Sisar Offshore AS

Virksomhetsinformasjon
987191708
Berge Sisar Offshore AS
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2006
2007
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bergesen Gas Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
988684260
Bergesen Gas Shipping AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Inaktivt

Verv
2005
2009
3 År
2005
2005
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bergesen D Y Skipsfart AS

Virksomhetsinformasjon
981872916
Bergesen D Y Skipsfart AS
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 106
0204 - Oslo
Inaktivt

Verv
2005
2009
3 År
2003
2005
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bw Lng Brussels AS

Ansvarsomfang
0
0
219 956 000 
18 995 000 
1 625 094 000 
372 844 000 
1 394 636 000 
Virksomhetsinformasjon
988791261
Bw Lng Brussels AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2005
2009
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
58 
61 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
219 956 000  
225 653 000  
209 382 000  
115 560 000  
125 978 000  
136 227 000  
60 237 000  
64 815 000  
80 102 000  
69 395 000  
64 815 000  
88 022 000  
69 395 000  
64 815 000  
88 022 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 625 094 000  
1 617 511 000  
1 542 306 000  
142 386 000  
18 473 000  
21 257 000  
1 767 481 000  
1 635 977 000  
1 563 563 000  
372 844 000  
263 407 000  
182 984 000  
1 245 050 000  
1 264 840 000  
1 225 807 000  
149 586 000  
107 730 000  
154 772 000  


Til toppen
 

Bw Lng Paris AS

Ansvarsomfang
0
0
220 712 000 
18 172 000 
1 629 035 000 
531 672 000 
1 390 402 000 
Virksomhetsinformasjon
988791237
Bw Lng Paris AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2005
2009
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
68 
70 
66 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
220 712 000  
221 218 000  
196 313 000  
112 948 000  
123 373 000  
99 486 000  
70 689 000  
84 240 000  
67 553 000  
70 689 000  
84 240 000  
80 369 000  
70 689 000  
84 240 000  
80 369 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 629 035 000  
1 622 003 000  
1 550 041 000  
293 031 000  
155 249 000  
73 459 000  
1 922 066 000  
1 777 252 000  
1 623 500 000  
531 672 000  
442 452 000  
330 058 000  
1 243 630 000  
1 264 300 000  
1 226 142 000  
146 772 000  
70 500 000  
67 300 000  


Til toppen
 

Berge Arzew Partner AS

Virksomhetsinformasjon
986338217
Berge Arzew Partner AS
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Inaktivt

Verv
2005
2009
4 År
2003
2005
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bw Green Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
979788738
Bw Green Shipping AS
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2004
2007
3 År
2000
2004
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bella Store AS

Virksomhetsinformasjon
986155945
Bella Store AS
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2003
2006
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Partrederiet Bw Gas Engie Energy Management DA

Ansvarsomfang
0
0
196 062 000 
19 012 000 
789 409 000 
829 476 000 
11 375 000 
Virksomhetsinformasjon
982954576
Partrederiet Bw Gas Engie Energy Management DA
Utenriks sjøfart med gods
Professor Kohts vei 5
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2003
2009
5 År
2000
2003
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
82 
82 
80 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
196 062 000  
200 163 000  
180 740 000  
117 417 000  
105 117 000  
104 606 000  
117 384 000  
105 125 000  
104 531 000  
117 384 000  
105 125 000  
104 531 000  
117 384 000  
105 125 000  
104 531 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
789 409 000  
795 438 000  
766 714 000  
51 441 000  
57 380 000  
9 770 000  
840 851 000  
852 819 000  
776 484 000  
829 476 000  
844 739 000  
770 644 000  
 
 
 
11 375 000  
8 071 000  
5 840 000  


Til toppen
 

Partgas Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
979459424
Partgas Shipping AS
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2003
2009
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Berge Bulk (norway) AS

Virksomhetsinformasjon
976920139
Berge Bulk (norway) AS
Utenriks sjøfart med gods
C/o Visma Advokater AS Dronning Eufemias gate 16
0191 - Oslo
Inaktivt

Verv
2003
2006
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Bergehus AS

Virksomhetsinformasjon
933710408
Bergehus AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2003
2009
6 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

The Green Tankers AS

Virksomhetsinformasjon
968521519
The Green Tankers AS
Utenriks sjøfart med gods
Drammensveien 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2003
2009
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Igloo Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
979262744
Igloo Shipping AS
Drammensv 106
0273 - Oslo
Inaktivt

Verv
2003
2006
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Handygas Shipping AS

Virksomhetsinformasjon
979661053
Handygas Shipping AS
Drammensv 106
0204 - Oslo
Inaktivt

Verv
2003
2006
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Amazon AS

Virksomhetsinformasjon
984034806
Amazon AS
Drammensveien 106
0204 - Oslo
Inaktivt

Verv
2002
2006
4 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Multi Holding AS

Virksomhetsinformasjon
982152313
Multi Holding AS
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Cort Adelersgate 16
0254 - Oslo
Inaktivt

Verv
2000
2003
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen