Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Siri Stoknes.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Siri Stoknes

Rapport dato: 2017-10-17

Siri Stoknes har for tiden 7 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 048 000  og med ett samlet driftsresultat på 1 326 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Styremedlem
2016 - Aktiv
Styrets leder
2015 - Aktiv
-80 000 
-
Adm. direktør
2015 - Aktiv
-
-
Styrets leder
2012 - Aktiv
235 000 
68 000 
-
Adm. direktør
2012 - Aktiv
-
-
Adm. direktør
2010 - Aktiv
2 813 000 
1 338 000 
-
Styremedlem
2005 - Aktiv
-
-INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Styrets leder
2005 - 2010
5 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


Ålesund Friidrettsklubb

Virksomhetsinformasjon
992902205
Ålesund Friidrettsklubb
Idrettslag og -klubber
C/o Mette Sunde Kleive Nedregårdsvegen 39
6010 - Ålesund
Aktivt

Verv
2016
Nåværende
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Siri Stoknes Holding AS

Ansvarsomfang
0
0
517 000 
690 000 
145 000 
Virksomhetsinformasjon
916371276
Siri Stoknes Holding AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Hundsværgata 8
6008 - Ålesund
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
1 År
2015
Nåværende
1 År


Driftscore
2016 
2015 
10 
10 
24 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
 
 
-80 000  
-10 000  
22 000  
-10 000  
22 000  
-10 000  
22 000  
-10 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
517 000  
467 000  
318 000  
338 000  
835 000  
805 000  
690 000  
768 000  
 
 
145 000  
37 000  


Til toppen
 

Siriknit AS

Ansvarsomfang
0
0
235 000 
127 000 
-93 000 
896 000 
Virksomhetsinformasjon
897887312
Siriknit AS
Produksjon av undertøy og innertøy
Hundsværgata 8
6008 - Ålesund
Aktivt


Verv
2012
Nåværende
5 År
2012
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
10 
68 
12 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
235 000  
131 000  
260 000  
68 000  
-185 000  
-16 000  
66 000  
-185 000  
-17 000  
44 000  
-147 000  
-12 000  
44 000  
-147 000  
-12 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
127 000  
169 000  
151 000  
675 000  
391 000  
317 000  
803 000  
560 000  
468 000  
-93 000  
-137 000  
10 000  
300 000  
300 000  
 
596 000  
397 000  
459 000  


Til toppen
 

Knut Stoknes AS

Ansvarsomfang
2
0
2 813 000 
342 000 
272 000 
6 361 000 
6 158 000 
2 631 000 
Virksomhetsinformasjon
921890095
Knut Stoknes AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hunsværsgata 8
6008 - Ålesund
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
7 År
2005
2010
5 År
2005
Nåværende
12 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
12 
15 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
85 
88 
71 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
2 813 000  
3 738 000  
2 664 000  
1 338 000  
2 133 000  
945 000  
1 296 000  
2 087 000  
864 000  
993 000  
1 567 000  
631 000  
993 000  
1 567 000  
631 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
6 361 000  
6 604 000  
6 946 000  
2 428 000  
2 116 000  
1 691 000  
8 789 000  
8 720 000  
8 637 000  
6 158 000  
5 465 000  
4 198 000  
1 711 000  
2 224 000  
2 555 000  
920 000  
1 030 000  
1 884 000  


Til toppen