Norsk


Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år.

Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser.
En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Klikk her for å åpne Management CV for Arild Ulmo.. Purehelp PRO har ingen ventetid. Klikk her for mer informasjon.

Management CV

Arild Ulmo

Rapport dato: 2017-10-18

Arild Ulmo har for tiden 14 aktive juridiske roller. Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 838 000  og med ett samlet driftsresultat på -2 001 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 28.

AKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Omsetning:
Driftsresultat:
Kontaktperson
2015 - Aktiv
-32 000 
-
Styremedlem
2007 - Aktiv
-
-
Adm. direktør
2013 - Aktiv
-737 000 
Forretningsfører
2011 - Aktiv
-201 000 
Adm. direktør
2010 - Aktiv
4 000 
-1 669 000 
-
Styremedlem
2000** - Aktiv
-
-
Kontaktperson
2009 - Aktiv
-
Styrets leder
2000** - Aktiv
-
-
Kontaktperson
2009 - Aktiv
-67 000 
-
Styremedlem
2003 - Aktiv
-
-
Kontaktperson
2009 - Aktiv
-
Styrets leder
2000** - Aktiv
-
-
Styrets leder
2000** - Aktiv
834 000 
705 000 
-
Adm. direktør
2000** - Aktiv
-
-INAKTIVE ROLLER :

Virksomhet:
Rolle:
Periode:
Varighet:
Styremedlem
2014 - 2017
2 År
Styrets leder
2010 - 2010
< 1 År
Styrets leder
2010 - 2011
1 År
Nestformann
2007 - 2011
4 År
-
Styrets leder
2000** - 2007
6 År
Styrets leder
2007 - 2011
3 År
Styrets leder
2006 - 2007
< 1 År
Styrets leder
2006 - 2011
5 År
Styrets leder
2005 - 2006
< 1 År
Styrets leder
2002 - 2007
4 År
Styrets leder
2002 - 2004
2 År
Styremedlem
2001 - 2002
< 1 År
Styrets leder
2000** - 2002
1 År
Styrets leder
2000** - 2006
5 År
Adm. direktør
2000** - 2008
7 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
Adm. direktør
2000** - 2006
5 År
Styrets leder
2000** - 2006
5 År
Styrets leder
2000** - 2005
4 År
Styremedlem
2000** - 2006
5 År
Styrets leder
2000** - 2004
3 År
Styrets leder
2000** - 2004
3 År
Adm. direktør
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2004
3 År
Styrets leder
2000** - 2007
6 År
Styrets leder
2000** - 2006
5 År
Styremedlem
2000** - 2014
13 År
Styrets leder
2000** - 2007
6 År

Fortak med blå skrift er slettet og/eller konkurs.
* : For mer informasjon angående verv i bedrifter som er konkurs, kjøp PRO tjenesten.
** : Roller med ukjent startdato er satt til år 2000.


Fidlingen AS

Ansvarsomfang
0
0
-2 348 000 
2 375 000 
Virksomhetsinformasjon
992100133
Fidlingen AS
Uoppgitt
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2015
Nåværende
2 År
2007
Nåværende
9 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-32 000  
-35 000  
-26 000  
-32 000  
-35 000  
-26 000  
-32 000  
-35 000  
-26 000  
-32 000  
-35 000  
-26 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
27 000  
19 000  
13 000  
27 000  
19 000  
13 000  
-2 348 000  
-2 316 000  
-2 281 000  
2 375 000  
2 335 000  
2 295 000  
 
 
 


Til toppen
 

Solstrålen AS

Ansvarsomfang
0
0
83 757 000 
71 970 000 
36 203 000 
Virksomhetsinformasjon
977499526
Solstrålen AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Haakon Viis gate 2
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2013
Nåværende
4 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
28 
28 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-737 000  
-704 000  
-692 000  
8 748 000  
6 405 000  
4 439 000  
8 738 000  
6 357 000  
4 256 000  
8 738 000  
6 357 000  
4 256 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
83 757 000  
71 660 000  
72 154 000  
24 416 000  
29 273 000  
26 154 000  
108 173 000  
100 933 000  
98 308 000  
71 970 000  
63 232 000  
56 874 000  
36 203 000  
37 653 000  
41 250 000  
 
48 000  
183 000  


Til toppen
 

Johnny Ellings Legat

Ansvarsomfang
0
0
5 534 000 
Virksomhetsinformasjon
980704459
Johnny Ellings Legat
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Haakon Viis gate 2
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2011
Nåværende
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-201 000  
-197 000  
-339 000  
-196 000  
961 000  
-300 000  
-196 000  
961 000  
-300 000  
-196 000  
961 000  
-300 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
3 200 000  
5 534 000  
5 730 000  
1 569 000  
5 534 000  
5 730 000  
4 769 000  
5 534 000  
5 730 000  
4 769 000  
 
 
 
 
 
 


Til toppen
 

Gjerdingen AS

Ansvarsomfang
0
0
4 000 
399 000 
166 825 000 
205 565 000 
24 335 000 
Virksomhetsinformasjon
948795205
Gjerdingen AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2010
Nåværende
6 År
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
50 
46 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
4 000  
4 000  
3 000  
-1 669 000  
-1 278 000  
-1 566 000  
12 595 000  
17 163 000  
5 774 000  
12 406 000  
16 512 000  
5 128 000  
12 406 000  
16 512 000  
5 128 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
166 825 000  
153 000 000  
145 073 000  
63 075 000  
69 706 000  
64 732 000  
229 901 000  
222 706 000  
209 805 000  
205 565 000  
193 159 000  
176 647 000  
24 289 000  
28 937 000  
32 383 000  
46 000  
609 000  
775 000  


Til toppen
 

Rabben Invest AS

Ansvarsomfang
0
0
114 000 
Virksomhetsinformasjon
955021215
Rabben Invest AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Klingenberggaten 7 A
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2009
Nåværende
8 År
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 000  
 
 
5 000  
 
 
5 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
114 000  
114 000  
114 000  
114 000  
114 000  
114 000  
114 000  
114 000  
114 000  
 
 
 
 
 
 


Til toppen
 

Skillingen AS

Ansvarsomfang
0
0
63 199 000 
48 403 000 
32 756 000 
Virksomhetsinformasjon
985228698
Skillingen AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2009
Nåværende
8 År
2003
Nåværende
14 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
17 
20 
16 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-67 000  
-66 000  
-129 000  
6 044 000  
6 990 000  
2 338 000  
6 044 000  
6 990 000  
2 338 000  
6 044 000  
6 990 000  
2 338 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
63 199 000  
48 790 000  
53 652 000  
17 960 000  
26 324 000  
14 539 000  
81 159 000  
75 114 000  
68 191 000  
48 403 000  
42 359 000  
35 369 000  
32 756 000  
32 756 000  
32 822 000  
 
 
 


Til toppen
 

Langhus Investment AS

Ansvarsomfang
0
0
107 000 
Virksomhetsinformasjon
928522342
Langhus Investment AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Klingenberggata 7 A
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2009
Nåværende
8 År
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
30 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 000  
 
 
3 000  
 
 
3 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
107 000  
107 000  
108 000  
107 000  
107 000  
108 000  
107 000  
107 000  
107 000  
 
 
 
 
 
1 000  


Til toppen
 

Control Consult AS

Ansvarsomfang
0
0
834 000 
6 489 000 
9 717 000 
1 232 000 
Virksomhetsinformasjon
962202837
Control Consult AS
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Haakon Vii`s gate 2
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2000
Nåværende
16 År
2000
Nåværende
16 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
78 
78 
78 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
834 000  
844 000  
1 330 000  
705 000  
684 000  
740 000  
1 036 000  
1 403 000  
1 566 000  
843 000  
1 186 000  
1 331 000  
843 000  
1 186 000  
1 331 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
6 489 000  
6 341 000  
6 657 000  
4 460 000  
4 777 000  
4 290 000  
10 949 000  
11 119 000  
10 947 000  
9 717 000  
9 874 000  
9 687 000  
 
 
 
1 232 000  
1 245 000  
1 259 000  


Til toppen
 

Venner Av Oslo Nye Teater

Virksomhetsinformasjon
914212790
Venner Av Oslo Nye Teater
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Bibliotekgata 36
1473 - Lørenskog
Aktivt

Verv
2014
2017
2 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Lakkegata 19/21 AS

Virksomhetsinformasjon
987578505
Lakkegata 19/21 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Karenlyst Alle 16 F
0278 - Oslo
Inaktivt

Verv
2010
2010
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Nordbygate 1 AS

Ansvarsomfang
0
0
41 031 000 
302 443 000 
228 325 000 
75 810 000 
Virksomhetsinformasjon
990199272
Nordbygate 1 AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Lakkegata 23
0187 - Oslo
Aktivt


Verv
2010
2011
1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
77 
70 
61 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
41 031 000  
39 975 000  
31 180 000  
20 962 000  
20 256 000  
12 034 000  
18 923 000  
17 151 000  
3 727 000  
14 045 000  
11 847 000  
2 721 000  
14 045 000  
11 847 000  
2 721 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
302 443 000  
320 344 000  
338 592 000  
1 692 000  
11 240 000  
12 280 000  
304 135 000  
331 584 000  
350 872 000  
228 325 000  
214 280 000  
202 432 000  
74 524 000  
105 024 000  
135 524 000  
1 286 000  
12 280 000  
12 915 000  


Til toppen
 

Ark Bokhandel AS

Ansvarsomfang
1188
0
1 185 349 000 
210 031 000 
201 950 000 
272 571 000 
231 079 000 
Virksomhetsinformasjon
911100797
Ark Bokhandel AS
Butikkhandel med bøker
Sehesteds gate 4
0164 - Oslo
Aktivt


Verv
2007
2011
4 År
2000
2007
6 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
48 
50 
41 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
1 185 349 000  
1 180 157 000  
1 077 401 000  
34 034 000  
33 330 000  
15 433 000  
30 573 000  
27 252 000  
9 002 000  
24 731 000  
22 686 000  
6 989 000  
24 731 000  
22 686 000  
6 989 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
201 950 000  
206 328 000  
222 914 000  
301 699 000  
301 312 000  
263 503 000  
503 649 000  
507 640 000  
486 417 000  
272 571 000  
247 839 000  
249 527 000  
29 637 000  
32 087 000  
36 592 000  
201 442 000  
227 713 000  
200 298 000  


Til toppen
 

Attivo Eiendomsutvikling AS

Ansvarsomfang
0
0
352 902 000 
262 000 
6 088 000 
436 039 000 
578 921 000 
Virksomhetsinformasjon
991356347
Attivo Eiendomsutvikling AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Parkveien 53b
0256 - Oslo
Aktivt


Verv
2007
2011
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
18 
18 
18 
18 
18 
10 
10 
63 
69 
32 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
352 902 000  
252 401 000  
12 144 000  
62 071 000  
44 546 000  
-2 342 000  
57 600 000  
52 428 000  
393 000  
37 231 000  
32 978 000  
629 000  
37 231 000  
31 962 000  
-354 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
6 088 000  
7 939 000  
115 113 000  
1 008 872 000  
874 200 000  
694 472 000  
1 014 960 000  
882 139 000  
809 585 000  
436 039 000  
441 058 000  
379 751 000  
324 922 000  
369 916 000  
337 556 000  
253 999 000  
71 165 000  
33 037 000  


Til toppen
 

Bergstad Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
976645863
Bergstad Eiendom AS
Karenslyst Alle 16 F
0278 - Oslo
Inaktivt

Verv
2006
2007
< 1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Hagan Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
982300797
Hagan Eiendom AS
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Karenslyst Alle 16 F
0278 - Oslo
Inaktivt

Verv
2006
2011
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Kjørboparken AS

Ansvarsomfang
0
0
60 195 000 
990 690 000 
818 151 000 
176 328 000 
Virksomhetsinformasjon
988042293
Kjørboparken AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Biskop Gunnerus gate 14
0185 - Oslo
Aktivt


Verv
2005
2006
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
70 
68 
71 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
60 195 000  
67 436 000  
71 833 000  
31 774 000  
38 261 000  
44 838 000  
29 228 000  
33 575 000  
37 116 000  
23 469 000  
27 023 000  
27 095 000  
23 469 000  
27 023 000  
27 095 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
990 690 000  
935 918 000  
948 114 000  
3 788 000  
1 215 000  
2 211 000  
994 478 000  
937 133 000  
950 326 000  
818 151 000  
794 682 000  
767 658 000  
172 930 000  
137 999 000  
168 678 000  
3 398 000  
4 453 000  
13 989 000  


Til toppen
 

Tjuvholmen Invest AS

Ansvarsomfang
1
0
3 333 000 
75 000 
17 997 000 
17 356 000 
11 009 000 
Virksomhetsinformasjon
984769830
Tjuvholmen Invest AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vettaliveien 4g
0781 - Oslo
Aktivt


Verv
2002
2004
2 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
12 
10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
70 
86 
80 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
3 333 000  
3 000 000  
3 000 000  
2 888 000  
2 420 000  
2 477 000  
3 735 000  
3 582 000  
1 480 000  
2 992 000  
2 885 000  
779 000  
2 992 000  
2 885 000  
779 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
17 997 000  
13 063 000  
12 975 000  
10 368 000  
12 544 000  
9 380 000  
28 364 000  
25 607 000  
22 355 000  
17 356 000  
24 365 000  
21 480 000  
61 000  
61 000  
53 000  
10 948 000  
1 181 000  
822 000  


Til toppen
 

Kjelsåsveien 161 Eiendom ANS

Virksomhetsinformasjon
977050936
Kjelsåsveien 161 Eiendom ANS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/union Eiendomskapital AS Bolette Brygge 1
0252 - Oslo
Inaktivt

Verv
2002
2007
4 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Multiflora Eiendom AS

Ansvarsomfang
0
0
190 495 000 
43 715 000 
178 079 000 
Virksomhetsinformasjon
982011620
Multiflora Eiendom AS
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Rimfeldt Eiendom AS Markensvegen 1b
2212 - Kongsvinger
Aktivt


Verv
2001
2002
< 1 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
18 
17 
16 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-59 000  
-59 000  
-55 000  
28 131 000  
9 878 000  
8 092 000  
20 838 000  
6 614 000  
5 908 000  
20 838 000  
6 614 000  
5 908 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
190 495 000  
173 571 000  
163 907 000  
31 299 000  
29 025 000  
32 512 000  
221 793 000  
202 596 000  
196 419 000  
43 715 000  
40 760 000  
43 087 000  
 
104 278 000  
113 333 000  
178 079 000  
57 558 000  
39 999 000  


Til toppen
 

Astramm AS

Ansvarsomfang
0
0
12 885 000 
8 454 000 
5 122 000 
Virksomhetsinformasjon
950397349
Astramm AS
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Haakon Viis gate 1
0161 - Oslo
Aktivt


Verv
2000
2014
13 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
14 
14 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-27 000  
-37 000  
-31 000  
-14 000  
-11 000  
1 000  
-14 000  
-11 000  
1 000  
-14 000  
-11 000  
1 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
12 885 000  
12 885 000  
14 385 000  
691 000  
659 000  
608 000  
13 576 000  
13 544 000  
14 993 000  
8 454 000  
8 467 000  
8 479 000  
5 121 000  
5 073 000  
6 515 000  
1 000  
3 000  
 


Til toppen
 

AS Passagen Dronningensgate 13

Virksomhetsinformasjon
924884711
AS Passagen Dronningensgate 13
Innherredsveien 7 C/o Basale AS
7014 - Trondheim
Inaktivt

Verv
2000
2006
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Kronprinsensgate 5 ANS

Virksomhetsinformasjon
958697201
Kronprinsensgate 5 ANS
Munkedamsv 45
0116 - Oslo
Inaktivt

Verv
2000
2006
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Viken Bolig AS

Virksomhetsinformasjon
983770495
Viken Bolig AS
Karenslyst Allé 16
0278 - Oslo
Inaktivt

Verv
2000
2007
6 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Valeo Helseforsikring AS

Virksomhetsinformasjon
981359763
Valeo Helseforsikring AS
Forsikringsformidling
Vollsveien 13 C
1366 - Lysaker
Inaktivt

Verv
2000
2004
3 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Hovedstaden Eiendom AS

Virksomhetsinformasjon
945755792
Hovedstaden Eiendom AS
Klingenbergg 7 A
0101 - Oslo
Inaktivt

Verv
2000
2006
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Ortomedic AS

Ansvarsomfang
38
0
223 469 000 
35 476 000 
5 675 000 
69 776 000 
67 596 000 
Virksomhetsinformasjon
938998582
Ortomedic AS
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Vollsveien 13 E
1366 - Lysaker
Aktivt


Verv
2000
2004
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
12 
10 
10 
10 
48 
52 
61 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
223 469 000  
245 596 000  
253 416 000  
9 964 000  
10 113 000  
15 239 000  
9 679 000  
10 699 000  
15 553 000  
6 862 000  
7 228 000  
11 118 000  
6 862 000  
7 228 000  
11 118 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
5 675 000  
7 220 000  
8 782 000  
131 697 000  
118 140 000  
114 594 000  
137 373 000  
125 361 000  
123 376 000  
69 776 000  
64 114 000  
56 751 000  
9 602 000  
13 850 000  
15 452 000  
57 994 000  
47 397 000  
51 174 000  


Til toppen
 

ANS Lagerveien 25

Ansvarsomfang
0
0
Virksomhetsinformasjon
945858656
ANS Lagerveien 25
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Fabrikkveien 28
4033 - Stavanger
Aktivt


Verv
2000
2004
3 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Til toppen
 

Peterson AS

Virksomhetsinformasjon
915184979
Peterson AS
Produksjon av papir og papp
Verket 22
1534 - Moss
Inaktivt

Verv
2000
2002
1 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Fondsfinans Aktiv Forvaltning ASA

Virksomhetsinformasjon
982796598
Fondsfinans Aktiv Forvaltning ASA
Stortingsgata 5
0161 - Oslo
Inaktivt

Verv
2000
2005
4 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

AS Passagen Kirkegaten 12

Virksomhetsinformasjon
932450593
AS Passagen Kirkegaten 12
Akersgata 35
0158 - Oslo
Inaktivt

Verv
2000
2006
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Cascais Invest AS

Virksomhetsinformasjon
976788745
Cascais Invest AS
Klingenbergg 7 A
0125 - Oslo
Inaktivt

Verv
2000
2006
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Intervision AS

Virksomhetsinformasjon
929596153
Intervision AS
Haslevangen 45 C
0508 - Oslo
Inaktivt

Verv
2000
2006
5 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen
 

Sole Invest AS

Ansvarsomfang
3
0
3 398 000 
313 111 000 
265 113 000 
112 433 000 
Virksomhetsinformasjon
979950616
Sole Invest AS
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vulkan 16
0178 - Oslo
Aktivt


Verv
2000
2008
7 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
10 
10 
20 
26 
30 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
 
 
 
-6 573 000  
-5 471 000  
-2 429 000  
5 323 000  
25 849 000  
51 507 000  
5 323 000  
25 849 000  
51 507 000  
5 323 000  
25 849 000  
51 507 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
313 111 000  
297 461 000  
358 480 000  
64 435 000  
98 445 000  
44 818 000  
377 546 000  
395 906 000  
403 298 000  
265 113 000  
259 790 000  
253 857 000  
109 272 000  
135 708 000  
149 199 000  
3 161 000  
408 000  
242 000  


Til toppen
 

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS

Ansvarsomfang
17
0
17 867 000 
11 924 000 
1 731 000 
29 772 000 
10 708 000 
Virksomhetsinformasjon
981635647
Fondsfinans Kapitalforvaltning AS
Fondsforvaltningsvirksomhet
Haakon Viis gate 2
0122 - Oslo
Aktivt


Verv
2000
2006
5 År


Driftscore
2016 
2015 
2014 
10 
10 
18 
20 
18 
20 
10 
10 
24 
70 
77 

.

Resultatregnskap
2016 
2015 
2014 
17 867 000  
27 907 000  
32 238 000  
-2 455 000  
4 280 000  
7 533 000  
71 000  
4 639 000  
8 329 000  
599 000  
3 721 000  
6 305 000  
599 000  
3 721 000  
6 305 000  

Balanseregnskap
2016 
2015 
2014 
1 731 000  
1 350 000  
871 000  
38 749 000  
50 307 000  
52 254 000  
40 480 000  
51 657 000  
53 124 000  
29 772 000  
29 172 000  
28 321 000  
425 000  
 
 
10 283 000  
22 484 000  
24 804 000  


Til toppen
 

Viken Eiendomsutvikling AS

Virksomhetsinformasjon
983224822
Viken Eiendomsutvikling AS
Karenslyst Alle 16 F
0278 - Oslo
Inaktivt

Verv
2000
2007
6 År

Det er ikke notert regnskap på dette selskapet. Dette kan skyldes at selskapet ikke er regnskapspliktig, har årsregnskapet i prosess, at selskapet er nyetablert eller at selskapet er i en avviklingssituasjon.

Til toppen