Norsk

Du er her: /Hovedsiden/Skatteattester

Skatteattester

Du trenger skatteattester hvis du skal levere varer eller tjenester til offentlig sektor.

Leverandører med skatte-, arbeidsgiveravgift- eller mva restanse vil ikke aksepteres som leverandører til det offentlige.

Også private bedrifter som ønsker å fremstå som seriøse innkjøpere av varer og tjenester kan be om skatteattester fra sine leverandører.

En skatteattest er en dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift og skal ikke være eldre enn seks måneder.

Næringsdrivende kan bestille skatteattest (RF-1244) fra skattekontoret (mva) og skatteoppkreverkontoret (skatt/arbeidsgiveravgift). Du kan bestille begge attestene nå fra et av skattekontorene. Online bestillingsfunksjoner ligger i nettstedene i tilknytning til de lokale skattekontorene du må henvende deg til.

Attestene vil bli sendt deg senest to dager etter at bestillingen er mottatt.

Er det noe du ønsker å forandre på i denne seksjonen, ny tekst eller dokumenter du mener kan styrke fagområde. Kontakt redaksjonen via dok@purehelp.no.

Kontakt eksperten!

Advokat MNA
Hanne Elmenhorst
Tlf: 986 84 210
Kontaktinfo