Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan Purehelp.no AS samler inn og bruker informasjon om besøkende og brukere på våre nettsteder og i våre offentlig baserte databaser. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger.

Purehelp.no AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene eller bruker systemene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og tipstjenester.

Kontaktperson personvernombud:  Jan W Elmenhorst-Larsen

Formålet med behandlingen av personopplysninger i Purehelp.no AS er å kunne tilby en tjeneste som gir brukerne en annonse- eller abonnementsfinansiert tilgang til all den juridiske og økonomiske informasjonen som er registrert i norske offentlige registre (Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret etc.). Brukerne ønsker en rask, enkel og sømløs tilgang via Internett til denne typen informasjon.

Personopplysningene skal ikke behandles for et annet formål enn å kunne tilby våre brukere tilgang til informasjon som har vært registrert (historiske selskapsnavn, styreposisjoner etc.), eller som er, registrert i de angitte offentlige dataregistrene (nåværende status). Det er en tydelig «berettiget interesse» fra partene i næringslivet som ligger bak ønsket om å lagre historiske offentlige data. De personopplysningene som behandles er hovedsakelig informasjon knyttet til formelle juridiske verv tilknyttet et foretak (styre, daglig leder, privat aksjonær).

Behandlingsgrunnlaget er basert på en løpende oppdatering og speiling av offentlige registre som Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret ol. (>99% av datamengden). Denne delen av databasen er derfor ikke «Samtykke» basert da databasens kvaliteter og korrekthet ville bli helt ødelagt hvis enkeltpersoner kunne be om sletting av egne persondata, eller data knyttet til bedriften man er involvert i. Da ville i så fall vår database ha et konstant avvik fra det korrekte juridiske bildet som presenteres via originalkilden (de offentlige registrene) og bli et ubrukelig arbeidsverktøy.

Offentlig data om bedrifter og rolleinnehavere, som gjengis i våre databaser, vil ikke bli slettet. Purehelp behandler offentlige data i henhold til Lov om Enhetsregisteret, Lov om registrering av foretak, Lov om behandling av personopplysninger kapittel II og III, Stortingsproposisjon 56 LS (2017-2018) kapittel 6, og Europaparlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 (GDPR). Hvis det ønskes endring i den offisielle foretaksinformasjonen som vi distribuerer så anbefaler vi at dette skjer via Samordnet registermelding, direkte til Brønnøysundregistrene.

I tillegg har selskapet en begrenset mengde samtykke-basert informasjon (<1% av datamengden). Selskapet kan selv oppdatere egen ledergruppe-firma informasjon, legge inn egne regnskaps-kommentarer ol. I tillegg kan privatpersoner oppdatere og publisere en egen Styre-CV (markedsføre seg for styreoppdrag). Den samtykke-baserte informasjon kan når som helst endres og slettes via egne MinSide og Styre-CV online løsninger (som alle får tilgang til).

Alle personopplysningene involvert utleveres og benyttes bare i egen tjeneste og til egne kunder.
Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Tredjepartsaktører:

Tredjepartsaktører kan benytte informasjonskapsler (cookies), du kan lese mer om informasjonskapsler her: https://www.purehelp.no/m/page/cookies

Annonsører

Vi bruker «Google Ads» og «Google Adsense» som annonseplattformer i purehelp.no:

«Google Ads/Google Adsense» – annonser distribuert via Google’s annonseplattform.
Personvernerklæring «Google»: : https://policies.google.com/privacy

Trafikkanalyse og statistikk

For å registrere og analysere trafikk på våre nettsider, bruker vi «Google Analytics» og «comScore». Disse benyttes for statistikk om bruk, og analyse av nettstedsbruk, slik at vi kan forbedre brukeropplevelse på våre sider. Vi benytter ikke personlig identifiserbar data i analyser eller statistikk.

«Google Analytics» - analyse av trafikk og bruksmønster i nettsiden.
Personvernerklæring «Google»: https://policies.google.com/privacy

«comScore» - forbruker- og reklameanalyse plattform som benyttes for interaksjon mot «Kantar TNS.»

Personvernerklæring «Kantar TNS»: https://www.tns-gallup.no/vare-paneler/medlemssider1/personvern/
LPersonvernerklæring «ComScore»: https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy

IT-drift

«Cloud Master AS» - leverer systemutviklings- og IT driftstjenester mot produktplattformen.