Du er her: > Fagarkivet/Aksjesalg unoterte selskap

Aksjesalg unoterte selskap

Utgangspunktet er at aksjene i unoterte selskaper ikke er fritt omsettelige. Selskapets styre skal godkjenne overdragelsen og øvrige aksjonærer i selskapet har forkjøpsrett til aksjene. Styret må imidlertid ha saklig grunn for ikke å godkjenne overdragelsen.

I selskapets vedtekter kan aksjonærene oppheve både godkjenningsadgangen og forkjøpsrettighetene.

Etter gammel aksjelov skulle det brukes en sluttseddel som bekreftet transaksjonen og aksjebrev skulle utstedes til ny aksjeeier. Nå er aksjebrevene unødvendige. Hvem som til enhver tid er aksjonærer i selskap skal fremgå av aksjeeierboka.

Kjøper og selger bør sette opp en signert avtale hvor transaksjonens detaljer som antall aksjer, beløp og oppgjørsdetaljer fremgår. Denne enkle avtalen kan du fortsatt definere som en sluttseddel. Det bør også henvises til vedtektene og eventuell aksjonæravtale og om rettigheter og plikter som fremgår av disse.

Når salget er gjennomført skal kjøperen straks oversende kopi av salgsavtalen (sluttseddelen) til selskapets styreleder for oppdatering av aksjeeierboken. Styret skal snarest mulig behandle godkjenningsspørsmålet og underrette de øvrige aksjonærene om aksjeoverdragelsen. Dersom noen aksjonærer ønsker å utøve forkjøpsretten må det meldes fra om dette innen 2 måneder etter at selskapet fikk melding om overdragelsen

Dersom selskapet godkjenner aksjeoverdragelsen og ingen gjør forkjøpsretten gjeldende, skal selskapet uten ytterligere opphold innføre den nye eieren i aksjeeierboka.

Hvis selskapet ikke godkjenner aksjeoverdragelsen eller øvrige aksjonærer gjør forkjøpsretten gjeldende, har aksjeloven egne regler som i hovedsak regulerer slike forhold.