Du er her: > Fagarkivet/Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Det vanlige er at det avholdes èn ordinær generalforsamling i løpet av året.

Styret kan allikevel bestemme at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling til behandling av saker utover det som tilligger ordinær generalforsamling å behandle etter aksjelovens bestemmelser. Dette kan være aktuelt når man ikke ønsker å vente helt til neste ordinære generalforsamling for å få behandlet en sak.

Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt minst en uke før møtet.

Eksempel på områder som kan kreve ekstraordinær generalforsamling er:

  • vedtak om kapitalforhøyelse/nedsettelse
  • vedtektsendringer
  • vedtak om endring i styresammensetning
  • vedtak om ekstraordinært utbytte