Du er her: > Fagarkivet/Fortrolighetsavtale

Fortrolighetsavtale

Når man starter et nytt firma, eller har en god idé, kan det lønne seg å beskytte ideen ved å bruke en fortrolighetsavtale hvis du skal/må dele informasjon med andre. En slik avtale kan brukes av alle og er et godt forsvar mot at noen stjeler ideen din, lager en kopi av produktet ditt eller plagierer ideen på andre måter.

Bruk derfor en fortrolighetsavtale om du søker eksterne samarbeidspartnere, investorer, partnere eller lignende. Har man klekket ut en innovativ idé trenger man ofte å diskutere den med potensielle fremtidige partnere. Det er alltid en stor risiko for at noen kan plagiere ideen og misbruke informasjonen du deler. Du bør behandle all som potensielle lekkasjemuligheter og være nøye med å bruke fortrolighetserklæringer overfor alle parter (inklusive nærstående). Vær ryddig og profesjonell.

En Fortrolighetsavtale er et ganske enkelt dokument som sikrer den aktuelle ideen juridisk mot all plagiering, kopiering, lagring eller videreformidling av sensitiv informasjon blant de involverte parter. Den som kopierer eller plagierer din idé eller tjeneste er ofte potensielle partnere, markedsaktører i tilliggende bransjer, kyniske investorer og lignende. Ikke vær naiv.

En fortrolighetsavtale bør inneholde en beskrivelse av produktet, prosjektet, teknologien eller ideen. Formaninger og krav om fortrolighet, avtalens varighet og omfang, kort sagt sikre seg mot all plagiering, kopiering, lagring og videreformidling som tidligere nevnt. Man bør også ha med sanksjonsklausuler, for hva som skjer om avtalen brytes.

En fortrolighetsavtale bør brukes med forsiktighet og omtanke. Fortrolighetsavtalen kommer ofte inn i prosessen når interessenten allerede har vist en viss interesse for grunnideen og der man så ønsker å gå et steg videre inn i dybdeanalysen. Før du åpner opp for tilgang til sentral kritisk informasjon bør du få signert en Fortrolighetserklæring.