Profil

Emma utvikler og leverer programvare for transport og spedisjon, fortolling og logistikk for det nordiske markedet. Programvaren leveres med integrasjon til Økonomisystemer fra andre ledende programvareleverandører og kan tilpasses spesielle behov for den enkelte kunde.
Programvaren er bygget med verktøy fra anerkjente produsenter innen system- og databaseteknikk. Via samarbeidspartner besørger Emma sikker og rask kommunikasjon med Tollvesenet.
Emma yter brukerstøtte og konsulentbistand i tilknytning til alle leverte produkter.

eSigill er levert av Experian. Klikk for ytterligere informasjon


Foretaksinfo

På siden vår om foretak kan du se mer informasjon om hvem som eier, hva vi eier og hvor vi holder til.

Regnskap

Se de siste regnskapstallene våre på siden om regnskap.

Nettsted

Få enda mer informasjon om oss og hva vi driver med på våre nettsteder