Spesialfunksjonen "Søk mot Styre-CV" er nå online
Bestill tilgang her

Funksjonen gir deg mulighet for å kunne søke direkte mot detaljerte og personlige Styre CV’er.
Her kan du selektere ut styrekandidater på erfaring, bransjekunnskap, alder, kjønn, region,
personlige egenskaper og preferanser. Altså detaljert kandidatinformasjon.

En god styresammensetning kjennetegnes ofte av:
  • En god kjønnsfordeling
  • En bred alderssammensetning
  • Variert erfaringsgrunnlag
  • Riktig kompetanse
  • Kandidater med gode historiske resultat (proven records)
  • Kandidater med motiverende og engasjerende holdninger