Marit Warncke (26p)

Kvinne, Født: 1958
Roller
Kontakt­person
Adm. direktør
Vara­medlem
Apoteker Johan Lothe og Hustrus Fond, Arne Bjørndals Fond Av 1963 for Norsk Folkemusikk, Axel Heiberg og Hans B Fasmers Fond, Bergen Vitensenter AS, Bergens Myrdyrkningsforenings Fond, Bergens Universitetsfond, Dagfinn Aarskogs Vitenskapelige Fond Til Barneklinikken Haukeland Sykehus, Det Alminnelige Medisinske Forskningsfond Ved Universitetet i Bergen, Det Alminnelige Naturvitenskapelige Forskningsfond Ved Universitetet i Bergen, Fabrikkeier Hans B Fasmers Fond, Fanny Schnelles Forskningsfond, Fellesfond for Geofysisk Forskning Ved Universitetet i Bergen, Felleslegatet Til Fordel for Biologisk Forskning V/universitetet i Bergen, Felleslegatet Til Fordel for Universitetsbiblioteket, Fondet for Kunstnerisk Utsmykking Ved Universitetet i Bergen, Frøken Lina Asbjørnsens Stipendiefond, Grunnfond for Senter for Utviklingsstudier, Handelens og Sjøfartens Hus AS, Hjertefondet - Fondet for Hjerteforsknng Ved Universitetet, Legat for Forskning Av Kreft- Sykdommer Ved Universitetet i Bergen, Oddmars Medisinske Fond - Universitetet i Bg Legater og Fonds, Olav Grolle Olsens Legat Til Universitetet i Bergen, Hvor i Opptatt Arv Etter Miranda Bødtker, Olav Kyrresgate 11 AS, Overlege Klaus Hanssens Legat Til Bergen Museum, Professor Arvid Frihagens Offentligrettslige Minnefond, Professor Kjell Kleppes Fond Til Bioteknologi, Signy og Ellert Wallendahls Legat, Skibsreder Jacob R Olsen og Hustru Johanne Georgine Olsens Legat Til Universitetet i Bergen, Skolebestyrer E i Hambros Legat for Historisk og Statsøkonomisk Forskning, Skolestyrer B E Bendixens Legat Til Fremme Av Arkeologisk Forskning, Veiten 3 AS
Styre­medlem
Styrets leder

Vår management CV inneholder historiske roller.

Klikk her for å få se den for Marit Warncke.

Rangering antall relasjoner
Rangering styrescore verdi
Per Grieg (86p)
Eli Rye (39p)

Forklaring styrescore:

Styrescore er en modell som vurderer din personlige styreverdi i det norske markedet. 100 poeng er maksimal styreverdi, 0 er minimal styreverdi. For å få en høy styreverdi (+50p) så tilsier det at du må sitte i tunge og ansvarsfulle styreverv. Har du en lav eller helt normal styreverdi (10-50p) så sitter du trolig i selskap som er unoterte, typiske SMB bedrifter og med forholdsvis begrenset økonomisk og juridisk ansvarsomfang. Typiske bedrifter som ofte kommer under 10 poeng er bla nyetablerte selskap eller selskap med svært begrenset økonomisk ansvar. For å komme frem til din styreverdi så vurderer modellen hvilke styreverv du har i dag. Samtidig analyserer vi disse styreengasjementene på viktige områder som juridisk faktorer, regnskapsbalansen, gjeldsansvar, selskapsstruktur, størrelsesbegreper, styresammensetning etc.