Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Petter Danielsen

Rapportdato: 2020-01-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 368 og med ett samlet driftsresultat på 139. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Mandal Tank AS Styrets leder 2015 - Aktiv 5 385 171
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 5 385 171
Lillekveita AS Styrets leder 2015 - Aktiv 1 281 14
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 1 281 14
Kveita DA Styrets leder 2012 - Aktiv 0 -44
- Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -44
Gismerøya Fiskerisameie DA Kontakt­person 2009 - Aktiv 55 -32
- Styrets leder 2002 - Aktiv 55 -32
H F Automater AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 647 30

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fiskelaget Nybrygga AS Styre­medlem 2011 - 2013
Fiskelaget Nybrygga AS Styre­medlem 2011 - 2013
Nybrygga Eiendom AS Styre­medlem 2011 - 2016
H F Automater AS Styre­medlem 2000** - 2006
Mandal Havn Kf Styre­medlem 2004 - 2008

Mandal Tank AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mandal Tank AS - 915488587
Engroshandel med drivstoff og brensel
C/o P. Danielsen Livegen 4, 4517 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,6 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 385 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
606 000
Egenkapital
215 000
Gjeld
1 378 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 5 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 59 65 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 385 4 046 2 997
Driftsresultat 171 223 -77
Resultat før skatt 132 198 -93
Ordinært resultat 132 198 -93
Årsresultat 132 198 -93
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 606 658 711
Sum omløpsmidler 987 928 515
Sum eiendeler 1 594 1 586 1 225
Sum egenkapital 215 84 -114
Sum langsiktig gjeld 902 866 1 028
Sum kortsiktig gjeld 476 636 312

Lillekveita AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillekveita AS - 915042082
Hav- og kystfiske
C/o Danielsen Livegen 4, 4517 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,9 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 281 000
Personalkostnader
238 000
Lederlønn
235 000
Anleggsmidler
3 969 000
Egenkapital
2 162 000
Gjeld
2 299 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 3
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 38 17 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 281 639 853
Driftsresultat 14 -363 -571
Resultat før skatt -63 -444 -250
Ordinært resultat -63 -444 -250
Årsresultat -63 -444 -250
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 969 2 585 2 861
Sum omløpsmidler 491 1 816 2 066
Sum eiendeler 4 460 4 401 4 928
Sum egenkapital 2 162 2 224 2 668
Sum langsiktig gjeld 1 532 1 699 2 008
Sum kortsiktig gjeld 767 478 251

Kveita DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Kveita DA - 969787644
Hav- og kystfiske
C/o Petter Danielsen Livegen 4, 4517 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,8 år
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
431 000
Egenkapital
765 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -44 -6 -7
Resultat før skatt -44 -6 -7
Ordinært resultat -44 -6 -7
Årsresultat -44 -6 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 431 447 453
Sum omløpsmidler 334 362 362
Sum eiendeler 765 809 814
Sum egenkapital 765 809 814
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Gismerøya Fiskerisameie DA

Foretaksinfo
(Aktiv) Gismerøya Fiskerisameie DA - 984925433
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Livegen 4, 4517 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,9 år
Styrets leder 2002 Aktiv 17,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 463 000
Egenkapital
1 524 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 42 22 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 55 64 57
Driftsresultat -32 -27 -36
Resultat før skatt -32 -27 -36
Ordinært resultat -32 -27 -36
Årsresultat -32 -27 -36
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 463 1 504 1 545
Sum omløpsmidler 63 53 72
Sum eiendeler 1 526 1 556 1 617
Sum egenkapital 1 524 1 556 1 617
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 0 0

H F Automater AS

Foretaksinfo
(Aktiv) H F Automater AS - 839127642
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater
Gustav Vigelands vei 14, 4514 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 13,1 år
Styre­medlem 2000 2006 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
647 000
Personalkostnader
101 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
115 000
Egenkapital
184 000
Gjeld
781 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 1 3 3
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 27 32 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 647 458 693
Driftsresultat 30 28 39
Resultat før skatt 4 7 14
Ordinært resultat 4 7 14
Årsresultat 4 7 14
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 115 123 132
Sum omløpsmidler 850 947 1 031
Sum eiendeler 965 1 070 1 163
Sum egenkapital 184 179 172
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 781 891 991

Fiskelaget Nybrygga AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fiskelaget Nybrygga AS - 997491009
Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Bryggegata 1, 4514 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,7 år

Lista Fiskemottak AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lista Fiskemottak AS - 989938681
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Havneveien 31, 4563 Borhaug
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2013 1,8 år

Nybrygga Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nybrygga Eiendom AS - 997058720
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Moltestien 34, 4634 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2016 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
723 000
Personalkostnader
364 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 398 000
Egenkapital
1 164 000
Gjeld
2 524 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 12 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 12 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 50 75 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 723 721 650
Driftsresultat 44 584 549
Resultat før skatt 47 348 258
Ordinært resultat 47 348 258
Årsresultat 47 348 258
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 398 3 437 2 661
Sum omløpsmidler 290 88 3 182
Sum eiendeler 3 688 3 525 5 843
Sum egenkapital 1 164 1 117 1 027
Sum langsiktig gjeld 213 217 4 520
Sum kortsiktig gjeld 2 311 2 191 297

Mandal Havn Kf

Foretaksinfo
(Aktiv) Mandal Havn Kf - 970548513
Drift av havne- og kaianlegg
Ballastbrygga, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2008 4,7 år