Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for John Kristian Bones

Rapportdato: 2021-04-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 611 og med ett samlet driftsresultat på 395. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stiftelsen for En Kritisk og Undersøkende Presse Skup Adm. direktør 2017 - Aktiv 4 611 395
Bones Media Innehaver 2017 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stiftelsen for En Kritisk og Undersøkende Presse Skup Styre­medlem 2012 - 2017

Stiftelsen for En Kritisk og Undersøkende Presse Skup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen for En Kritisk og Undersøkende Presse Skup - 977291836
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Norsk Presseforbund Rådhusgata 17, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,5 år
Styre­medlem 2012 2017 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 611 000
Personalkostnader
457 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 598 000
Gjeld
1 606 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 14 8 8
Kontantstrøm fra drift 14 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 69 53 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 611 4 876 5 017
Driftsresultat 395 189 226
Resultat før skatt 428 204 235
Ordinært resultat 428 204 235
Årsresultat 428 204 235
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 204 1 856 1 363
Sum eiendeler 3 204 1 856 1 363
Sum egenkapital 1 598 1 170 966
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 606 686 397

Bones Media

Foretaksinfo
(Aktiv) Bones Media - 918983589
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Nils Lauritssøns vei 33, 0854 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2017 Aktiv 3,9 år