Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stein Randby

Rapportdato: 2020-08-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 122 737 og med ett samlet driftsresultat på 575 173. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akershus Energi AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 112 000 573 000
Grønn Byggallianse Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Malling & Co Energi og Miljø AS Adm. direktør 2015 - Aktiv 10 737 2 173

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Gardermoen Fjernvarme AS Adm. direktør 2000** - 2002

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 112 000 000
Personalkostnader
95 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 457 000 000
Egenkapital
2 632 000 000
Gjeld
3 528 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 72 69 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 112 000 1 091 000 831 000
Driftsresultat 573 000 575 000 398 000
Resultat før skatt 200 000 199 000 109 000
Ordinært resultat 200 000 199 000 109 000
Årsresultat 200 000 199 000 105 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 457 000 5 344 000 5 223 000
Sum omløpsmidler 703 000 699 000 737 000
Sum eiendeler 6 160 000 6 043 000 5 960 000
Sum egenkapital 2 632 000 2 449 000 2 540 000
Sum langsiktig gjeld 2 941 000 2 825 000 2 966 000
Sum kortsiktig gjeld 587 000 769 000 454 000

Grønn Byggallianse

Foretaksinfo
(Aktiv) Grønn Byggallianse - 987297689
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Schweigaards gate 34c, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,8 år

Malling & Co Energi og Miljø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Malling & Co Energi og Miljø AS - 914872898
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 737 000
Personalkostnader
5 902 000
Lederlønn
1 688 000
Anleggsmidler
467 000
Egenkapital
3 121 000
Gjeld
3 933 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 93 87 83
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 10 737 7 401 5 004
Driftsresultat 2 173 1 536 787
Resultat før skatt 1 719 1 179 598
Ordinært resultat 1 719 1 179 598
Årsresultat 1 719 1 179 598
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 467 213 235
Sum omløpsmidler 6 588 4 756 2 982
Sum eiendeler 7 054 4 969 3 217
Sum egenkapital 3 121 1 402 1 222
Sum langsiktig gjeld 9 18 19
Sum kortsiktig gjeld 3 924 3 549 1 975

Gardermoen Fjernvarme AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gardermoen Fjernvarme AS - 976201744
Ikke tilgjengelig
Ringveien 31, 2050 Jessheim
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2002 1,6 år