Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kyrre Pedersen

Rapportdato: 2022-09-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 386 og med ett samlet driftsresultat på 29. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arctic Circles AS Styrets leder 2018 - Aktiv 364 9
Arctic Circles Holding AS Styrets leder 2018 - Aktiv 22 20

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Reisa Montessorriskole Nestleder styre 2017 - 2018
Reisa Montessorriskole Styre­medlem 2015 - 2020

Arctic Circles AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Circles AS - 920418570
Hav- og kystfiske
Tømmernesvegen 260, 9151 Storslett
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
364 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
686 000
Egenkapital
86 000
Gjeld
659 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 10
Resultatgrad 4 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 2 10 8
Totalt 41 17 85
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 364 241 1 172
Driftsresultat 9 -140 665
Resultat før skatt -14 -133 523
Ordinært resultat -14 -133 523
Årsresultat -14 -133 523
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 686 769 17
Sum omløpsmidler 59 87 882
Sum eiendeler 745 856 899
Sum egenkapital 86 99 233
Sum langsiktig gjeld 570 732 214
Sum kortsiktig gjeld 89 25 452

Arctic Circles Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Circles Holding AS - 920338003
Hav- og kystfiske
Tømmernesvegen 260, 9151 Storslett
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
32 000
Gjeld
19 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 87 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 22 0 0
Driftsresultat 20 -5 -5
Resultat før skatt 18 -5 -5
Ordinært resultat 18 -5 -5
Årsresultat 18 -5 -5
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 30 0 0
Sum omløpsmidler 21 31 31
Sum eiendeler 51 31 31
Sum egenkapital 32 14 19
Sum langsiktig gjeld 17 17 12
Sum kortsiktig gjeld 2 0 0

Reisa Montessorriskole

Foretaksinfo
(Aktiv) Reisa Montessorriskole - 990586055
Ordinær grunnskoleundervisning
Reisadalen 362, 9154 Storslett
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 2018 < 1 år
Styre­medlem 2015 2020 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 037 000
Personalkostnader
8 952 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 557 000
Egenkapital
9 763 000
Gjeld
1 706 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 14 8
Kontantstrøm fra drift 20 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 87 72 58
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 13 037 11 612 11 322
Driftsresultat 1 960 941 481
Resultat før skatt 1 961 956 517
Ordinært resultat 1 961 956 517
Årsresultat 1 961 956 517
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 557 1 775 1 704
Sum omløpsmidler 9 912 7 550 6 470
Sum eiendeler 11 469 9 325 8 174
Sum egenkapital 9 763 7 801 6 845
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 706 1 524 1 328