Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gerd Rotset Sæthre

Rapportdato: 2020-09-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 120 og med ett samlet driftsresultat på 36. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arios AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 120 50
Tcs AS Vara­medlem 2007 - Aktiv 0 -14

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Arios AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arios AS - 891992882
Oppføring av bygninger
Hjortevegen 39, 5236 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 7,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
120 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 244 000
Egenkapital
-495 000
Gjeld
3 769 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 24 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 120 70 0
Driftsresultat 50 -4 -53
Resultat før skatt -34 -102 -151
Ordinært resultat -34 -102 -151
Årsresultat -34 -102 -151
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 244 3 244 3 253
Sum omløpsmidler 31 41 9
Sum eiendeler 3 275 3 285 3 262
Sum egenkapital -495 -462 -359
Sum langsiktig gjeld 2 363 2 483 2 597
Sum kortsiktig gjeld 1 406 1 264 1 024

Tcs AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tcs AS - 991973850
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Hjortevegen 39, 5236 Rådal
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 12,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 285 000
Egenkapital
-39 000
Gjeld
1 332 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -14 -12
Resultat før skatt -11 -20 -12
Ordinært resultat -11 -20 -12
Årsresultat -11 -20 -12
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 285 1 285 1 294
Sum omløpsmidler 8 5 2
Sum eiendeler 1 293 1 290 1 296
Sum egenkapital -39 -28 -7
Sum langsiktig gjeld 1 232 1 232 1 232
Sum kortsiktig gjeld 100 86 72