Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erlend Workinn

Rapportdato: 2019-02-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 41 125 og med ett samlet driftsresultat på 5 515. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Heavy Rental AS Styrets leder 2017 - Aktiv 2 283 313
- Kontaktperson 2017 - Aktiv 2 283 313
Thor og Bjørnar Workinn AS Varamedlem 2012 - Aktiv 38 842 5 202

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Heavy Rental AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Heavy Rental AS - 918751750
Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
Åslivegen 31, 9016 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,9 år
Kontaktperson 2017 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 283 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
431 000
Egenkapital
268 000
Gjeld
305 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 10
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 18
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 86
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 2 283
Driftsresultat 313
Resultat før skatt 253
Ordinært resultat 253
Årsresultat 238
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 431
Sum omløpsmidler 142
Sum eiendeler 573
Sum egenkapital 268
Sum langsiktig gjeld 14
Sum kortsiktig gjeld 291

Thor og Bjørnar Workinn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Thor og Bjørnar Workinn AS - 966432578
Grunnarbeid
Kvaløyvegen 332, 9016 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2012 Aktiv 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 842 000
Personalkostnader
12 918 000
Lederlønn
417 000
Anleggsmidler
14 601 000
Egenkapital
42 093 000
Gjeld
8 979 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 78 85 89
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 38 842 65 951 67 167
Driftsresultat 5 202 10 866 21 495
Resultat før skatt 3 997 8 244 15 947
Ordinært resultat 3 997 8 244 15 947
Årsresultat 3 997 8 244 15 947
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 14 601 19 683 28 395
Sum omløpsmidler 36 472 34 245 39 878
Sum eiendeler 51 073 53 927 68 273
Sum egenkapital 42 093 38 596 42 542
Sum langsiktig gjeld 1 503 1 907 2 217
Sum kortsiktig gjeld 7 476 13 425 23 514