Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gøran Thomassen Majala

Rapportdato: 2021-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 35 308 og med ett samlet driftsresultat på 2 561. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 11.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Majala 2 AS Styrets leder 2021 - Aktiv 0 0
Alta Fisk Holding AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 0 0
Alta Fiskeriselskap AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 26 139 390
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 26 139 390
M.m. Sara Transport AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 2 993 218
Vikingsillju AS Kontakt­person 2019 - Aktiv 600 142
- Styrets leder 2018 - Aktiv 600 142

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Alta Fisk Holding AS Styre­medlem 2021 - 2021
Alta Fisk Holding AS Styrets leder 2020 - 2021
Alta Fiskeriselskap AS Styrets leder 2020 - 2021
Alta Fiskeriselskap AS Adm. direktør 2019 - 2021
Alta Fiskeriselskap AS Styre­medlem 2019 - 2021
Vikingsillju AS Adm. direktør 2018 - 2019
Majala AS Adm. direktør 2012 - 2019
Seasolution AS Styrets leder 2015 - 2018
Seasolution AS Adm. direktør 2015 - 2018
Ahlsell Smv AS Styrets leder 2010 - 2018
Ahlsell Smv AS Styrets leder 2010 - 2018

Majala 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Majala 2 AS - 927838249
Uoppgitt
Markveien 57, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år

Alta Fisk Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alta Fisk Holding AS - 825855912
Uoppgitt
Markveien 57, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 2021 < 1 år
Kontakt­person 2020 Aktiv 1,1 år
Styrets leder 2020 2021 < 1 år

Alta Fiskeriselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alta Fiskeriselskap AS - 925875813
Hav- og kystfiske
Markveien 57, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,1 år
Styrets leder 2020 2021 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 139 000
Personalkostnader
10 779 000
Lederlønn
1 165 000
Anleggsmidler
375 065 000
Egenkapital
146 788 000
Gjeld
232 877 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 4
Kontantstrøm fra drift 10
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 0
Totalt 22
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 26 139
Driftsresultat 390
Resultat før skatt -2 415
Ordinært resultat -2 415
Årsresultat -2 415
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 375 065
Sum omløpsmidler 4 600
Sum eiendeler 379 665
Sum egenkapital 146 788
Sum langsiktig gjeld 222 434
Sum kortsiktig gjeld 10 443

M.m. Sara Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) M.m. Sara Transport AS - 992214228
Drosjebiltransport
Gartnetvadda 13, 9520 Kautokeino
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 993 000
Personalkostnader
1 269 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
205 000
Egenkapital
-140 000
Gjeld
587 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 7 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 12 2 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 72 21 17
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 993 2 960 2 992
Driftsresultat 218 20 -105
Resultat før skatt 205 -1 -112
Ordinært resultat 205 -1 -112
Årsresultat 205 -1 -112
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 205 0 249
Sum omløpsmidler 242 170 486
Sum eiendeler 447 170 735
Sum egenkapital -140 -345 112
Sum langsiktig gjeld 260 0 0
Sum kortsiktig gjeld 327 515 623

Vikingsillju AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vikingsillju AS - 988118605
Drift av ferieleiligheter
Sagatoppen 8a, 9517 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,1 år
Styrets leder 2018 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2018 2019 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
600 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 530 000
Egenkapital
-379 000
Gjeld
5 084 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 20 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 50 23 3
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 600 630 590
Driftsresultat 142 74 -265
Resultat før skatt 18 -558 -369
Ordinært resultat 18 -558 -369
Årsresultat 18 -558 -369
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 530 4 325 4 848
Sum omløpsmidler 174 529 559
Sum eiendeler 4 704 4 854 5 407
Sum egenkapital -379 -397 161
Sum langsiktig gjeld 3 763 3 816 4 031
Sum kortsiktig gjeld 1 321 1 435 1 215

Majala AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Majala AS - 997826167
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Betongveien 12, 9515 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2019 Aktiv 2,1 år
Styrets leder 2012 Aktiv 9,9 år
Adm. direktør 2012 2019 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
-1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 713 000
Egenkapital
30 245 000
Gjeld
24 578 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 25 27 43
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -510 -248 -1 339
Resultat før skatt 1 481 2 076 25 768
Ordinært resultat 1 481 2 076 25 768
Årsresultat 1 481 2 076 25 768
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 34 713 34 708 14 499
Sum omløpsmidler 20 111 21 083 26 327
Sum eiendeler 54 823 55 790 40 825
Sum egenkapital 30 245 29 864 28 735
Sum langsiktig gjeld 23 175 11 917 -83
Sum kortsiktig gjeld 1 403 14 009 12 173

Alten Lodge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alten Lodge AS - 920702260
Drift av ferieleiligheter
Sagatoppen 8a, 9517 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 220 000
Personalkostnader
141 000
Lederlønn
270 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-300 000
Gjeld
651 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 6
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 88 10 11
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 220 1 643 503
Driftsresultat 227 -26 -523
Resultat før skatt 225 -146 -408
Ordinært resultat 225 -146 -408
Årsresultat 225 -146 -408
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 115
Sum omløpsmidler 352 113 173
Sum eiendeler 352 113 289
Sum egenkapital -300 -524 -378
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 651 637 667

Polyfemos Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polyfemos Eiendom AS - 982563283
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Betongveien 12, 9515 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 4,8 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 342 000
Personalkostnader
9 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 968 000
Egenkapital
430 000
Gjeld
37 330 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 2 4 0
Totalt 61 62 50
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 4 342 2 567 1 509
Driftsresultat 2 156 1 332 399
Resultat før skatt 708 409 67
Ordinært resultat 708 409 67
Årsresultat 708 409 67
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 35 968 32 664 16 912
Sum omløpsmidler 1 791 2 174 126
Sum eiendeler 37 759 34 838 17 037
Sum egenkapital 430 333 524
Sum langsiktig gjeld 35 890 33 324 16 000
Sum kortsiktig gjeld 1 440 1 181 514

Hmshuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hmshuset AS - 914911540
Annen forebyggende helsetjeneste
Altaveien 4, 9512 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 570 000
Egenkapital
-915 000
Gjeld
2 497 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 2 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 14 15 14
Driftsresultat -49 -158 -67
Resultat før skatt -73 -164 -147
Ordinært resultat -73 -164 -147
Årsresultat -73 -164 -147
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 570 1 570 1 570
Sum omløpsmidler 12 41 69
Sum eiendeler 1 582 1 611 1 639
Sum egenkapital -915 -842 -678
Sum langsiktig gjeld 2 172 2 208 2 141
Sum kortsiktig gjeld 325 245 176

Tress Invest Alta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tress Invest Alta AS - 998202531
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Maurveien 13, 9514 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 Aktiv 9,7 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
174 000
Egenkapital
-26 000
Gjeld
200 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -13 -13
Resultat før skatt -13 -13 -15
Ordinært resultat -13 -13 -15
Årsresultat -13 -13 -15
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 174 174 174
Sum omløpsmidler 0 9 6
Sum eiendeler 174 183 180
Sum egenkapital -26 -13 1
Sum langsiktig gjeld 200 196 179
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Alta Fiskeriselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Alta Fiskeriselskap AS - 987504781
Hav- og kystfiske
Markveien 57, 9510 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 2021 1,5 år
Styre­medlem 2019 2021 2 år

Seasolution AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Seasolution AS - 915108954
Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap
Betongveien 12, 9515 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2018 2,8 år
Adm. direktør 2015 2018 2,8 år

Ahlsell Smv AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ahlsell Smv AS - 831850892
Butikkhandel med jernvarer
Betongveien 12, 9515 Alta
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2018 7,4 år
Adm. direktør 2010 2019 8,6 år