Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Trond Kramviken Strøm

Rapportdato: 2021-09-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 140 og med ett samlet driftsresultat på -908. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kjerringåsen Alpinsenter AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 2 519 -68
Strøm Elektro AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 3 970 124
- Styrets leder 2015 - Aktiv 3 970 124
Rygge Aerosenter AS Vara­medlem 2018 - Aktiv 178 -115
- Kontakt­person 2018 - Aktiv 178 -115
A-tec Aviation AS Adm. direktør 2016 - Aktiv 522 -800
Rakkestad Brukerforum Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Rygge Aerosenter AS Styrets leder 2017 - 2018
Brødrene Strøm AS Vara­medlem 2013 - 2015
Brødrene Strøm AS Vara­medlem 2013 - 2015
T K Strøm Trond Kramviken Strøm Styrets leder 2000** - 2004
T K Strøm Trond Kramviken Strøm Adm. direktør 2000** - 2017

Kjerringåsen Alpinsenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjerringåsen Alpinsenter AS - 948953595
Drift av idrettsanlegg
Mingeruta, 1708 Sarpsborg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 519 000
Personalkostnader
592 000
Lederlønn
50 000
Anleggsmidler
2 146 000
Egenkapital
142 000
Gjeld
2 446 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 12
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 0 20 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 26 79 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 519 4 361 2 061
Driftsresultat -68 1 018 410
Resultat før skatt -133 785 325
Ordinært resultat -133 785 325
Årsresultat -133 785 325
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 146 2 335 1 760
Sum omløpsmidler 442 1 445 355
Sum eiendeler 2 588 3 779 2 115
Sum egenkapital 142 275 -720
Sum langsiktig gjeld 1 250 1 418 1 648
Sum kortsiktig gjeld 1 196 2 086 1 186

Strøm Elektro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strøm Elektro AS - 915289835
Elektrisk installasjonsarbeid
Navestadveien 70, 1738 Borgenhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,2 år
Styrets leder 2015 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 970 000
Personalkostnader
1 939 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
46 000
Egenkapital
456 000
Gjeld
948 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 13 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 8 12 14
Kontantstrøm fra drift 3 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 46 64 72
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 970 4 769 5 977
Driftsresultat 124 351 521
Resultat før skatt 86 265 396
Ordinært resultat 86 265 396
Årsresultat 86 265 396
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 46 60 84
Sum omløpsmidler 1 358 1 557 1 920
Sum eiendeler 1 404 1 616 2 005
Sum egenkapital 456 495 229
Sum langsiktig gjeld 8 48 30
Sum kortsiktig gjeld 940 1 074 1 745

Rygge Aerosenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rygge Aerosenter AS - 918365281
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 1622 Gressvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 3,3 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 3,3 år
Styrets leder 2017 2018 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
178 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-266 000
Gjeld
460 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 9 4 4
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 178 146 31
Driftsresultat -115 -95 -81
Resultat før skatt -118 -99 -87
Ordinært resultat -118 -99 -87
Årsresultat -118 -99 -87
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 194 409 338
Sum eiendeler 194 409 338
Sum egenkapital -266 -148 -49
Sum langsiktig gjeld 120 120 0
Sum kortsiktig gjeld 340 437 387

A-tec Aviation AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A-tec Aviation AS - 817744672
Utleie og leasing av lufttransportmateriell
Slettaveien 19, 1555 Son
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
522 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 395 000
Egenkapital
169 000
Gjeld
14 483 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 39 66
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 522 704 927
Driftsresultat -800 -383 67
Resultat før skatt -633 -49 218
Ordinært resultat -633 -49 218
Årsresultat -633 -49 218
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 14 395 14 900 4 607
Sum omløpsmidler 258 170 2 513
Sum eiendeler 14 652 15 070 7 121
Sum egenkapital 169 802 851
Sum langsiktig gjeld 14 450 14 221 6 150
Sum kortsiktig gjeld 33 47 120

Rakkestad Brukerforum

Foretaksinfo
(Aktiv) Rakkestad Brukerforum - 992739762
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Flyplassen, 1890 Rakkestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,6 år

Flyklubben Øst

Foretaksinfo
(Aktiv) Flyklubben Øst - 983762069
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Flyplassen, 1890 Rakkestad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,5 år

Tk Strøm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tk Strøm AS - 999556043
Elektrisk installasjonsarbeid
Navestadveien 70, 1738 Borgenhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 8,7 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-49 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
324 000
Egenkapital
324 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 6 0
Totalt 40 41 65
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter -49 0 49
Driftsresultat -49 0 30
Resultat før skatt -25 500 30
Ordinært resultat -25 500 30
Årsresultat -25 500 30
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 324 300 300
Sum omløpsmidler 0 274 49
Sum eiendeler 324 574 349
Sum egenkapital 324 349 74
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 225 275

Sameiet Fly

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Fly - 999063497
Ikke tilgjengelig
Navestadveien 70, 1738 Borgenhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2012 Aktiv 8,9 år

T K Strøm Trond Kramviken Strøm

Foretaksinfo
(Aktiv) T K Strøm Trond Kramviken Strøm - 976930177
Elektrisk installasjonsarbeid
Navestadveien 70, 1738 Borgenhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 17,6 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2017 16,7 år

Brødrene Strøm AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Brødrene Strøm AS - 999571549
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Navestadveien 70, 1738 Borgenhaugen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2015 2,1 år

Strøm Bygg DA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Strøm Bygg DA - 994469150
Oppføring av bygninger
Mellommyr 3, 1715 Yven
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2009 2013 3,7 år