Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lise Bartnes Aalberg

Rapportdato: 2019-05-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 736 974 og med ett samlet driftsresultat på 1 251 206. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 14 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 19 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 63.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Siva Åmot Eiendom AS Styrets leder 2018 - Aktiv 4 867 3 225
Nmk Holding AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -108
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 2 537 797
Nmk Eiendom AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 71 623 35 917
Marineholmen Forskningspark AS Nestleder styre 2018 - Aktiv 127 124 40 389

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nmk Holding AS Vara­medlem 2016 - 2018
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS Vara­medlem 2016 - 2018
Nmk Eiendom AS Vara­medlem 2016 - 2018
Astafjord Industrier AS Vara­medlem 2018 - 2019
Occi Holding AS Styre­medlem 2018 - 2018

Siva Åmot Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Åmot Eiendom AS - 991288341
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havnegata 7, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 867 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
110 547 000
Egenkapital
30 648 000
Gjeld
100 633 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 8 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 2 6
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 62 49 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 867 3 102 3 175
Driftsresultat 3 225 95 1 087
Resultat før skatt 2 566 -63 557
Ordinært resultat 2 566 -63 557
Årsresultat 2 566 -63 557
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 110 547 24 317 22 137
Sum omløpsmidler 20 733 26 289 1 261
Sum eiendeler 131 281 50 606 23 398
Sum egenkapital 30 648 30 284 1 975
Sum langsiktig gjeld 93 662 19 900 20 838
Sum kortsiktig gjeld 6 971 423 586

Nmk Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nmk Holding AS - 995277999
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2016 2018 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
155 714 000
Egenkapital
158 435 000
Gjeld
8 243 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 29 14 34
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -108 -131 -187
Resultat før skatt 7 981 216 30 351
Ordinært resultat 7 981 216 30 351
Årsresultat 7 981 216 30 351
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 155 714 155 868 155 966
Sum omløpsmidler 10 963 2 625 2 158
Sum eiendeler 166 677 158 493 158 125
Sum egenkapital 158 435 154 080 153 863
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 243 4 413 4 261

Norsk Maritimt Kompetansesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Maritimt Kompetansesenter AS - 992633824
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2016 2018 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 537 000
Personalkostnader
994 000
Lederlønn
557 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 007 000
Gjeld
1 044 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 92 92 83
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 537 2 282 1 947
Driftsresultat 797 555 318
Resultat før skatt 614 424 242
Ordinært resultat 614 424 242
Årsresultat 614 424 242
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 051 1 935 1 707
Sum eiendeler 2 051 1 935 1 707
Sum egenkapital 1 007 1 003 1 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 044 932 699

Nmk Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nmk Eiendom AS - 995326906
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2016 2018 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 623 000
Personalkostnader
224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
908 022 000
Egenkapital
252 761 000
Gjeld
691 245 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 66 71 57
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 71 623 58 061 52 489
Driftsresultat 35 917 32 012 24 827
Resultat før skatt 15 909 12 868 2 644
Ordinært resultat 15 909 12 868 2 644
Årsresultat 15 909 12 868 2 644
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 908 022 627 201 622 553
Sum omløpsmidler 35 983 17 992 24 505
Sum eiendeler 944 005 645 193 647 058
Sum egenkapital 252 761 249 172 236 305
Sum langsiktig gjeld 668 835 393 039 405 959
Sum kortsiktig gjeld 22 410 2 982 4 794

Marineholmen Forskningspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marineholmen Forskningspark AS - 939731121
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
127 124 000
Personalkostnader
2 093 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 292 161 000
Egenkapital
649 986 000
Gjeld
743 831 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 4
Likviditetsgrad II 4
Totalt 61
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 127 124
Driftsresultat 40 389
Resultat før skatt 10 175
Ordinært resultat 10 175
Årsresultat 10 175
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 1 292 161
Sum omløpsmidler 101 656
Sum eiendeler 1 393 817
Sum egenkapital 649 986
Sum langsiktig gjeld 654 922
Sum kortsiktig gjeld 88 909

Koksa Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Koksa Drift AS - 978626637
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Lingesvei 17, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
439 000
Personalkostnader
613 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
494 000
Gjeld
6 055 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 12 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 10
Totalt 4 72 78
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 439 31 310 46 282
Driftsresultat -1 161 8 869 11 511
Resultat før skatt -2 070 8 021 10 220
Ordinært resultat -2 070 8 021 10 220
Årsresultat -2 070 8 021 10 220
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 949 232 958
Sum omløpsmidler 6 549 63 226 58 682
Sum eiendeler 6 549 64 175 291 640
Sum egenkapital 494 2 564 280 019
Sum langsiktig gjeld 0 50 0
Sum kortsiktig gjeld 6 055 61 560 11 621

Siva Kjeller Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Kjeller Eiendom AS - 983766145
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 667 000
Personalkostnader
21 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
143 785 000
Egenkapital
53 440 000
Gjeld
112 072 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 63 73 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 667 14 445 14 750
Driftsresultat 6 404 8 856 9 780
Resultat før skatt 3 195 4 688 4 142
Ordinært resultat 3 195 4 688 4 142
Årsresultat 3 195 4 688 4 142
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 143 785 148 104 151 513
Sum omløpsmidler 21 726 14 623 9 054
Sum eiendeler 165 511 162 726 160 568
Sum egenkapital 53 440 53 135 48 447
Sum langsiktig gjeld 104 060 109 571 111 690
Sum kortsiktig gjeld 8 012 21 431

Siva Eiendom Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Eiendom Holding AS - 984413807
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
186 187 000
Personalkostnader
2 632 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 042 501 000
Egenkapital
1 427 624 000
Gjeld
1 071 262 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 12 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 6
Resultatgrad 2 14 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 8
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 48 79 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 186 187 226 553 229 623
Driftsresultat 703 20 129 58 546
Resultat før skatt 38 012 445 035 109 628
Ordinært resultat 38 012 445 035 109 628
Årsresultat 39 778 449 362 112 061
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 042 501 2 007 674 2 182 620
Sum omløpsmidler 456 385 822 601 436 636
Sum eiendeler 2 498 886 2 830 275 2 619 256
Sum egenkapital 1 427 624 1 468 372 1 582 927
Sum langsiktig gjeld 925 413 927 923 955 556
Sum kortsiktig gjeld 145 849 433 980 80 773

Koksa Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Koksa Eiendom AS - 990593515
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3 år
Vara­medlem 2015 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 191 376 000
Personalkostnader
30 988 000
Lederlønn
19 040 000
Anleggsmidler
12 421 000
Egenkapital
21 049 000
Gjeld
12 275 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 8
Totalt 88 82 64
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 191 376 276 748 46 282
Driftsresultat 1 141 981 235 253 2 289
Resultat før skatt 1 146 484 239 808 10 076
Ordinært resultat 1 146 484 239 808 10 076
Årsresultat 1 146 484 239 808 10 076
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 421 269 305 430 977
Sum omløpsmidler 20 904 83 167 68 367
Sum eiendeler 33 325 352 472 499 344
Sum egenkapital 21 049 149 075 464 603
Sum langsiktig gjeld 0 491 2 546
Sum kortsiktig gjeld 12 275 202 906 32 195

Siva Åndalsnes Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Åndalsnes Eiendom AS - 991078630
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret Havnegata 7, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 077 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
75 500 000
Egenkapital
25 621 000
Gjeld
52 257 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 8
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 54 70 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 077 5 220 2 943
Driftsresultat 1 386 3 645 2 056
Resultat før skatt 442 2 296 1 173
Ordinært resultat 442 2 296 1 173
Årsresultat 442 2 296 1 173
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 75 500 61 278 52 267
Sum omløpsmidler 2 378 6 638 3 605
Sum eiendeler 77 878 67 916 55 872
Sum egenkapital 25 621 25 797 3 907
Sum langsiktig gjeld 37 751 40 697 22 067
Sum kortsiktig gjeld 14 506 1 422 29 898

Siva Narvik Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Narvik Eiendom AS - 990927103
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 136 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 761 000
Egenkapital
19 580 000
Gjeld
685 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 6
Totalt 9 45 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 136 5 573 805
Driftsresultat -3 442 -771 -5 408
Resultat før skatt -3 426 -1 639 -5 407
Ordinært resultat -3 426 -1 639 -5 407
Årsresultat -3 426 -1 639 -5 407
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 18 761 19 794 12 353
Sum omløpsmidler 1 504 3 278 6 515
Sum eiendeler 20 265 23 073 18 868
Sum egenkapital 19 580 23 006 -44 473
Sum langsiktig gjeld 0 0 58 774
Sum kortsiktig gjeld 685 67 4 567

Siva Melhus Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Melhus Eiendom AS - 947905457
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 394 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 292 000
Egenkapital
7 920 000
Gjeld
19 709 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 61 60 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 394 2 519 2 564
Driftsresultat 561 582 772
Resultat før skatt 67 34 175
Ordinært resultat 67 34 175
Årsresultat 67 34 175
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 292 26 549 28 012
Sum omløpsmidler 2 337 2 314 2 154
Sum eiendeler 27 630 28 863 30 167
Sum egenkapital 7 920 7 938 8 141
Sum langsiktig gjeld 19 460 20 520 21 514
Sum kortsiktig gjeld 249 406 511

Siva Fakkelgården AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Fakkelgården AS - 964927340
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 580 000
Personalkostnader
892 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
83 824 000
Egenkapital
43 796 000
Gjeld
44 818 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 16 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 51 67 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 580 14 854 14 068
Driftsresultat 1 685 4 316 4 921
Resultat før skatt 629 2 773 3 252
Ordinært resultat 629 2 773 3 252
Årsresultat 629 2 773 3 252
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 83 824 79 853 78 872
Sum omløpsmidler 4 790 273 823
Sum eiendeler 88 614 80 127 79 695
Sum egenkapital 43 796 44 150 43 270
Sum langsiktig gjeld 26 861 27 007 27 965
Sum kortsiktig gjeld 17 957 8 971 8 461

Siva Tromsø Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Tromsø Eiendom AS - 984463901
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 177 000
Personalkostnader
803 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
348 247 000
Egenkapital
114 321 000
Gjeld
234 501 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 58 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 52 177 57 228 54 252
Driftsresultat 18 766 21 137 29 205
Resultat før skatt 10 524 12 238 17 653
Ordinært resultat 10 524 12 238 17 653
Årsresultat 10 524 12 238 17 653
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 348 247 356 082 373 942
Sum omløpsmidler 575 482 672
Sum eiendeler 348 822 356 564 374 614
Sum egenkapital 114 321 113 626 113 098
Sum langsiktig gjeld 201 833 202 125 210 041
Sum kortsiktig gjeld 32 668 40 812 51 476

Siva Industrianlegg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Industrianlegg AS - 982941458
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 081 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
182 478 000
Egenkapital
98 833 000
Gjeld
214 903 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 6
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 10 8
Likviditetsgrad II 6 10 8
Totalt 35 77 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 081 53 535 41 817
Driftsresultat -276 26 032 18 572
Resultat før skatt 716 19 294 11 399
Ordinært resultat 716 19 294 11 399
Årsresultat 716 19 294 11 399
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 182 478 237 425 321 013
Sum omløpsmidler 131 258 106 362 28 354
Sum eiendeler 313 737 343 787 349 367
Sum egenkapital 98 833 188 117 192 360
Sum langsiktig gjeld 120 817 137 936 145 179
Sum kortsiktig gjeld 94 086 17 734 11 829

Siva Lista Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Lista Eiendom AS - 984463618
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 955 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 755 000
Egenkapital
30 814 000
Gjeld
21 279 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 61 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 955 12 924 16 611
Driftsresultat 2 511 2 691 6 514
Resultat før skatt 1 625 1 712 4 631
Ordinært resultat 1 625 1 712 4 631
Årsresultat 1 625 1 712 4 631
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 48 755 54 106 58 623
Sum omløpsmidler 3 337 95 2 318
Sum eiendeler 52 092 54 201 60 941
Sum egenkapital 30 814 32 819 34 246
Sum langsiktig gjeld 732 1 374 4 970
Sum kortsiktig gjeld 20 547 20 008 21 725

Sivafjorden Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sivafjorden Eiendom AS - 984463669
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 405 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 863 000
Egenkapital
-36 150 000
Gjeld
132 796 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 58 59 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 405 9 521 16 037
Driftsresultat 1 444 1 903 8 837
Resultat før skatt 7 203 -1 512 6 756
Ordinært resultat 7 203 -1 512 6 756
Årsresultat 7 203 -1 512 6 756
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 53 863 57 338 63 160
Sum omløpsmidler 42 784 38 835 25 574
Sum eiendeler 96 646 96 172 88 734
Sum egenkapital -36 150 -53 724 -66 265
Sum langsiktig gjeld 129 793 149 272 153 970
Sum kortsiktig gjeld 3 003 625 1 029

Siva Moelv Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Moelv Næringspark AS - 979849745
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 238 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 007 000
Egenkapital
8 013 000
Gjeld
19 253 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 6
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 29 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 238 8 140 7 606
Driftsresultat -821 -613 769
Resultat før skatt -1 310 -919 55
Ordinært resultat -1 310 -919 55
Årsresultat -1 310 -919 55
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 007 25 726 27 492
Sum omløpsmidler 2 259 1 325 2 870
Sum eiendeler 27 266 27 051 30 361
Sum egenkapital 8 013 9 322 9 550
Sum langsiktig gjeld 3 967 3 967 4 777
Sum kortsiktig gjeld 15 286 13 761 16 035

Siva Kongsvinger Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Kongsvinger Eiendom AS - 984463715
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 111 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
123 370 000
Egenkapital
49 441 000
Gjeld
75 931 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 10
Resultatgrad 16 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 8 10
Totalt 55 30 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 111 7 637 13 463
Driftsresultat 1 245 -2 283 5 727
Resultat før skatt 994 -1 510 4 392
Ordinært resultat 994 -1 510 4 392
Årsresultat 994 -1 510 4 392
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 123 370 89 133 53 201
Sum omløpsmidler 2 001 18 001 18 945
Sum eiendeler 125 372 107 134 72 146
Sum egenkapital 49 441 51 240 53 596
Sum langsiktig gjeld 10 536 44 230 13 905
Sum kortsiktig gjeld 65 395 11 664 4 645

Astafjord Industrier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astafjord Industrier AS - 912428532
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 426 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 100 000
Egenkapital
7 302 000
Gjeld
11 630 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 54 8 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 426 288 0
Driftsresultat 433 -346 -40
Resultat før skatt 626 -263 -29
Ordinært resultat 626 -263 -29
Årsresultat 626 -263 -29
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 17 100 31 141 6 225
Sum omløpsmidler 1 831 4 016 2 133
Sum eiendeler 18 932 35 157 8 358
Sum egenkapital 7 302 6 676 6 939
Sum langsiktig gjeld 9 945 25 282 0
Sum kortsiktig gjeld 1 685 3 199 1 419

Occi Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Occi Holding AS - 920176828
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
176 844 000
Egenkapital
176 782 000
Gjeld
62 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -62
Resultat før skatt -48
Ordinært resultat -48
Årsresultat -48
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 176 844
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 176 844
Sum egenkapital 176 782
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 62

Nmk Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nmk Eiendom 2 AS - 998534577
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 2017 < 1 år

Siva Verdal Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Verdal Eiendom AS - 885027512
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havnegata 7, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Styre­medlem 2003 2007 4 år
Vara­medlem 2002 2003 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 719 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 054 000
Egenkapital
40 731 000
Gjeld
3 464 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 12 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 71 75 33
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 719 8 567 8 705
Driftsresultat 460 994 -597
Resultat før skatt 398 759 -470
Ordinært resultat 398 759 -470
Årsresultat 398 759 -470
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 32 054 33 083 34 785
Sum omløpsmidler 12 141 11 310 10 008
Sum eiendeler 44 195 44 393 44 794
Sum egenkapital 40 731 40 332 39 574
Sum langsiktig gjeld 2 461 3 122 4 496
Sum kortsiktig gjeld 1 003 940 725

Siva Selbu Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Selbu Eiendom AS - 984463855
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Adm. direktør 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 303 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 705 000
Egenkapital
4 161 000
Gjeld
6 115 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 4 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 71 63 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 303 1 282 1 237
Driftsresultat 565 309 -27
Resultat før skatt 341 74 -203
Ordinært resultat 341 74 -203
Årsresultat 341 74 -203
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 705 8 158 8 900
Sum omløpsmidler 2 570 1 689 1 291
Sum eiendeler 10 276 9 847 10 190
Sum egenkapital 4 161 3 820 3 746
Sum langsiktig gjeld 5 574 5 891 6 372
Sum kortsiktig gjeld 541 137 72

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS - 991021159
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 396 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 019 488 000
Egenkapital
187 027 000
Gjeld
848 750 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 62 62 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 57 396 52 241 27 187
Driftsresultat 31 485 26 992 -158
Resultat før skatt 10 197 6 447 -8 437
Ordinært resultat 10 197 6 447 -8 437
Årsresultat 10 197 6 447 -8 437
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 019 488 1 013 135 1 018 293
Sum omløpsmidler 16 289 37 741 27 008
Sum eiendeler 1 035 777 1 050 877 1 045 300
Sum egenkapital 187 027 176 829 170 382
Sum langsiktig gjeld 838 214 860 703 858 572
Sum kortsiktig gjeld 10 536 13 345 16 346

Storhamargata Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storhamargata Eiendom AS - 996041379
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Styre­medlem 2012 2016 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 249 000
Egenkapital
52 518 000
Gjeld
1 593 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 4 10 0
Totalt 6 12 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -55 -117 -96
Resultat før skatt -63 -1 561 -1 492
Ordinært resultat -63 -1 561 -1 492
Årsresultat -63 -1 561 -1 492
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 52 249 50 038 61 994
Sum omløpsmidler 1 861 2 592 51
Sum eiendeler 54 110 52 631 62 045
Sum egenkapital 52 518 52 581 3 457
Sum langsiktig gjeld 0 0 57 300
Sum kortsiktig gjeld 1 593 50 1 288

Kjeller Senterbygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjeller Senterbygg AS - 992268840
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2016 < 1 år

AS Samvirkegården

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Samvirkegården - 929925327
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Norges Råfisklag Stortorget 2, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 793 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
309 826 000
Egenkapital
55 949 000
Gjeld
257 237 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 61 59 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 793 27 052 22 536
Driftsresultat 17 050 18 704 14 781
Resultat før skatt 4 856 5 706 2 479
Ordinært resultat 4 856 5 706 2 479
Årsresultat 4 856 5 706 2 479
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 309 826 315 156 319 183
Sum omløpsmidler 3 360 2 540 3 372
Sum eiendeler 313 186 317 696 322 555
Sum egenkapital 55 949 51 093 45 386
Sum langsiktig gjeld 251 156 260 792 271 680
Sum kortsiktig gjeld 6 081 5 812 5 489

Siva Herøya Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Herøya Næringspark AS - 961599466
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havnegata 7, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2015 2018 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 510 000
Personalkostnader
916 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
276 202 000
Egenkapital
98 310 000
Gjeld
206 215 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 7
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 17 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 510 21 474 21 986
Driftsresultat -12 998 -40 402 -9 497
Resultat før skatt -17 005 -37 783 -14 252
Ordinært resultat -17 005 -37 783 -14 252
Årsresultat -17 005 -37 783 -14 252
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 276 202 287 251 325 965
Sum omløpsmidler 28 324 35 534 53 671
Sum eiendeler 304 525 322 785 379 636
Sum egenkapital 98 310 115 315 153 098
Sum langsiktig gjeld 200 239 204 500 222 300
Sum kortsiktig gjeld 5 976 2 969 4 238

Stortorget 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stortorget 1 AS - 898239802
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Norges Råfisklag Stortorget 2, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
91 205 000
Egenkapital
103 124 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 20 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -29 -17 -19
Resultat før skatt 44 -2 13
Ordinært resultat 44 -2 13
Årsresultat 44 -2 13
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 91 205 91 251 91 284
Sum omløpsmidler 11 926 11 830 11 802
Sum eiendeler 103 131 103 081 103 086
Sum egenkapital 103 124 103 079 103 082
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 1 5

Siva Næringspark Murmansk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Næringspark Murmansk AS - 979499477
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,1 år

Dora Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dora Utvikling AS - 999301037
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Maskinistgata 1, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 538 000
Egenkapital
1 853 000
Gjeld
30 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 60 0 0
Driftsresultat -68 -109 -101
Resultat før skatt -13 -51 -75
Ordinært resultat -13 -51 -75
Årsresultat -13 -51 -75
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 538 2 041 0
Sum omløpsmidler 345 468 2 600
Sum eiendeler 1 883 2 509 2 600
Sum egenkapital 1 853 2 485 2 485
Sum langsiktig gjeld 0 0 103
Sum kortsiktig gjeld 30 23 12

Siva Eiendom Utland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Eiendom Utland AS - 987223421
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,4 år

Rif Trøndelag

Foretaksinfo
(Aktiv) Rif Trøndelag - 988499889
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Mellomila 79, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2013 3,8 år

Røstad Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Røstad Entreprenør AS - 963199724
Grunnarbeid
Venusvegen 3b, 7652 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2014 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
50
Styremedlemmer
0
Omsetning
97 365 000
Personalkostnader
26 782 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 722 000
Egenkapital
17 094 000
Gjeld
29 242 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 12 3
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 14 8 4
Kontantstrøm fra drift 14 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 76 65 35
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 97 365 85 782 72 342
Driftsresultat 8 955 4 090 741
Resultat før skatt 6 867 2 838 203
Ordinært resultat 6 867 2 838 203
Årsresultat 6 867 2 838 203
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 15 722 4 503 4 174
Sum omløpsmidler 30 614 18 033 19 222
Sum eiendeler 46 336 22 536 23 396
Sum egenkapital 17 094 8 091 5 253
Sum langsiktig gjeld 8 018 1 291 2 160
Sum kortsiktig gjeld 21 224 13 154 15 982

Nøk Energi Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nøk Energi Eiendom AS - 984799608
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tomtegata 8, 2500 Tynset
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 158 000
Personalkostnader
3 149 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
88 357 000
Egenkapital
35 766 000
Gjeld
66 342 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 4
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 70 59 66
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 18 158 15 671 17 914
Driftsresultat 4 671 1 861 3 437
Resultat før skatt 1 426 -567 183
Ordinært resultat 1 426 -567 183
Årsresultat 1 426 -567 183
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 88 357 97 776 95 778
Sum omløpsmidler 13 751 4 559 7 215
Sum eiendeler 102 108 102 335 102 994
Sum egenkapital 35 766 34 340 34 906
Sum langsiktig gjeld 64 258 65 427 66 126
Sum kortsiktig gjeld 2 084 2 568 1 962

Marinehuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marinehuset AS - 971176385
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 8, 8370 Leknes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år
Styre­medlem 2002 2006 3,9 år
Adm. direktør 2002 2006 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
334 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 786 000
Egenkapital
3 841 000
Gjeld
230 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 82 84
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 334 1 330 1 299
Driftsresultat -286 659 746
Resultat før skatt -252 628 521
Ordinært resultat -252 628 521
Årsresultat -252 628 521
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 786 2 238 2 735
Sum omløpsmidler 2 285 2 056 1 898
Sum eiendeler 4 071 4 294 4 633
Sum egenkapital 3 841 4 094 3 018
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 381
Sum kortsiktig gjeld 230 201 235

Grøntvedt Næringsbygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grøntvedt Næringsbygg AS - 980345289
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Havnegata, 7128 Uthaug
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år
Styre­medlem 2005 2006 1 år
Adm. direktør 2005 2006 1 år

Siva Vardø Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Vardø Eiendom AS - 884463912
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,4 år

Siva Risør Eiendom II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Risør Eiendom II AS - 984463782
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 1,3 år

Siva Fornebu AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Fornebu AS - 982172578
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,5 år

Nordkapp Seafood Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordkapp Seafood Eiendom AS - 984463278
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år

Siva Husøy Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Husøy Eiendom AS - 979143435
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år
Adm. direktør 2005 2007 1,6 år

Lerum Eigedom Kaupanger Fabrikk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lerum Eigedom Kaupanger Fabrikk AS - 984463596
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kloppavegen 13, 6854 Kaupanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år

Folla Eiendom i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Folla Eiendom i AS - 984463847
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Jaras Drift AS Havnegata 12, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 124 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 394 000
Egenkapital
17 610 000
Gjeld
12 379 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 69 71 69
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 124 4 963 5 361
Driftsresultat 2 390 1 888 2 435
Resultat før skatt 1 606 1 159 1 519
Ordinært resultat 1 606 1 159 1 519
Årsresultat 1 606 1 159 1 519
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 27 394 28 574 29 776
Sum omløpsmidler 2 594 1 972 965
Sum eiendeler 29 988 30 546 30 741
Sum egenkapital 17 610 18 003 18 062
Sum langsiktig gjeld 9 474 10 373 11 713
Sum kortsiktig gjeld 2 905 2 169 966

Bentnesveien 50 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bentnesveien 50 AS - 984463588
Ikke tilgjengelig
Bentenesveien 50, 6512 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år

Siva Målselv Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Målselv Eiendom AS - 984463685
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år
Adm. direktør 2005 2007 1,6 år

Siva Svelgen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Svelgen Eiendom AS - 984463871
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år

Siva Rogaland Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Rogaland Eiendom AS - 984463812
Ikke tilgjengelig
Løkkeveien 103, 4004 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år

Ytterskaget AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ytterskaget AS - 984463294
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kverva, 7266 Kverva
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år
Adm. direktør 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
788 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 670 000
Egenkapital
153 000
Gjeld
9 064 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 10 10 0
Rentedekningsgrad 8 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 58 56 48
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 788 657 862
Driftsresultat 525 587 755
Resultat før skatt 52 48 -8
Ordinært resultat 52 48 -8
Årsresultat 52 48 -8
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 670 7 872 8 148
Sum omløpsmidler 2 547 2 020 5 953
Sum eiendeler 9 217 9 893 14 101
Sum egenkapital 153 102 4 054
Sum langsiktig gjeld 9 019 9 344 9 669
Sum kortsiktig gjeld 45 447 378

Siva Halden Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Halden Eiendom AS - 983606717
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år

Svelgen Næringsbygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Svelgen Næringsbygg AS - 984463944
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2007 1,6 år

Ellingsen Vågan Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ellingsen Vågan Eiendom AS - 984463545
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Været, 8320 Skrova
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2007 4,1 år
Adm. direktør 2002 2007 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 631 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
174 901 000
Egenkapital
65 618 000
Gjeld
119 404 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 67 60
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 13 631 3 053 3 128
Driftsresultat 6 234 1 425 1 216
Resultat før skatt 2 189 566 293
Ordinært resultat 2 189 566 293
Årsresultat 2 189 566 293
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 174 901 49 221 50 328
Sum omløpsmidler 10 121 8 063 8 735
Sum eiendeler 185 022 57 284 59 063
Sum egenkapital 65 618 26 073 27 179
Sum langsiktig gjeld 117 785 30 832 31 252
Sum kortsiktig gjeld 1 619 379 632

Hønnås Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hønnås Eiendom AS - 981381858
Ikke tilgjengelig
, 7120 Leksvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,1 år
Adm. direktør 2000 2003 2,1 år

Eldøyane Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eldøyane Næringspark AS - 981579283
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Eldøyane 200, 5411 Stord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 277 000
Personalkostnader
773 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 557 000
Egenkapital
22 918 000
Gjeld
16 275 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 13 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 80 77 79
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 21 277 12 530 12 612
Driftsresultat 18 481 9 164 7 680
Resultat før skatt 14 195 6 972 6 287
Ordinært resultat 14 195 6 972 6 287
Årsresultat 14 195 6 972 6 287
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 32 557 36 889 35 973
Sum omløpsmidler 6 636 1 903 5 133
Sum eiendeler 39 193 38 792 41 106
Sum egenkapital 22 918 18 723 23 751
Sum langsiktig gjeld 1 906 1 470 2 845
Sum kortsiktig gjeld 14 369 18 599 14 510

Newsec Tromsø AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Newsec Tromsø AS - 980341100
Eiendomsforvaltning
Stakkevollvegen 33, 9010 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2007 6,4 år

Meieriet Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Meieriet Eiendom AS - 973197495
Ikke tilgjengelig
Strandvegen 20, 7713 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2005 4,1 år

Offshore Union AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Offshore Union AS - 967350982
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Verftsgata 11, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,6 år