Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lise Bartnes Aalberg

Rapportdato: 2019-02-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 814 350 og med ett samlet driftsresultat på 1 303 534. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 14 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 19 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 63.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Siva Åmot Eiendom AS Styrets leder 2018 - Aktiv 3 102 95
Nmk Holding AS Styremedlem 2018 - Aktiv 0 -108
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS Styremedlem 2018 - Aktiv 2 537 797
Nmk Eiendom AS Styremedlem 2018 - Aktiv 71 623 35 917
Marineholmen Forskningspark AS Nestleder styre 2018 - Aktiv 127 124 40 389

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nmk Holding AS Varamedlem 2016 - 2018
Norsk Maritimt Kompetansesenter AS Varamedlem 2016 - 2018
Nmk Eiendom AS Varamedlem 2016 - 2018
Astafjord Industrier AS Varamedlem 2018 - 2019
Occi Holding AS Styremedlem 2018 - 2018

Siva Åmot Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Åmot Eiendom AS - 991288341
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havnegata 7, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 102 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 317 000
Egenkapital
30 284 000
Gjeld
20 323 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 8 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 8
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 49 68 71
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 102 3 175 3 228
Driftsresultat 95 1 087 1 582
Resultat før skatt -63 557 1 026
Ordinært resultat -63 557 1 026
Årsresultat -63 557 1 026
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 24 317 22 137 22 690
Sum omløpsmidler 26 289 1 261 1 046
Sum eiendeler 50 606 23 398 23 737
Sum egenkapital 30 284 1 975 1 418
Sum langsiktig gjeld 19 900 20 838 21 860
Sum kortsiktig gjeld 423 586 458

Nmk Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nmk Holding AS - 995277999
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2018 Aktiv < 1 år
Varamedlem 2016 2018 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
155 714 000
Egenkapital
158 435 000
Gjeld
8 243 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 29 14 34
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -108 -131 -187
Resultat før skatt 7 981 216 30 351
Ordinært resultat 7 981 216 30 351
Årsresultat 7 981 216 30 351
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 155 714 155 868 155 966
Sum omløpsmidler 10 963 2 625 2 158
Sum eiendeler 166 677 158 493 158 125
Sum egenkapital 158 435 154 080 153 863
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 243 4 413 4 261

Norsk Maritimt Kompetansesenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Maritimt Kompetansesenter AS - 992633824
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2018 Aktiv < 1 år
Varamedlem 2016 2018 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 537 000
Personalkostnader
994 000
Lederlønn
557 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 007 000
Gjeld
1 044 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 92 92 83
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 537 2 282 1 947
Driftsresultat 797 555 318
Resultat før skatt 614 424 242
Ordinært resultat 614 424 242
Årsresultat 614 424 242
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 051 1 935 1 707
Sum eiendeler 2 051 1 935 1 707
Sum egenkapital 1 007 1 003 1 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 044 932 699

Nmk Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nmk Eiendom AS - 995326906
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Borgundvegen 340, 6009 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2018 Aktiv < 1 år
Varamedlem 2016 2018 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 623 000
Personalkostnader
224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
908 022 000
Egenkapital
252 761 000
Gjeld
691 245 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 66 71 57
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 71 623 58 061 52 489
Driftsresultat 35 917 32 012 24 827
Resultat før skatt 15 909 12 868 2 644
Ordinært resultat 15 909 12 868 2 644
Årsresultat 15 909 12 868 2 644
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 908 022 627 201 622 553
Sum omløpsmidler 35 983 17 992 24 505
Sum eiendeler 944 005 645 193 647 058
Sum egenkapital 252 761 249 172 236 305
Sum langsiktig gjeld 668 835 393 039 405 959
Sum kortsiktig gjeld 22 410 2 982 4 794

Marineholmen Forskningspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marineholmen Forskningspark AS - 939731121
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
127 124 000
Personalkostnader
2 093 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 292 161 000
Egenkapital
649 986 000
Gjeld
743 831 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 4
Likviditetsgrad II 4
Totalt 61
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 127 124
Driftsresultat 40 389
Resultat før skatt 10 175
Ordinært resultat 10 175
Årsresultat 10 175
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 1 292 161
Sum omløpsmidler 101 656
Sum eiendeler 1 393 817
Sum egenkapital 649 986
Sum langsiktig gjeld 654 922
Sum kortsiktig gjeld 88 909

Koksa Drift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Koksa Drift AS - 978626637
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Lingesvei 17, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2017 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
439 000
Personalkostnader
613 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
494 000
Gjeld
6 055 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 12 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 10
Totalt 4 72 78
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 439 31 310 46 282
Driftsresultat -1 161 8 869 11 511
Resultat før skatt -2 070 8 021 10 220
Ordinært resultat -2 070 8 021 10 220
Årsresultat -2 070 8 021 10 220
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 949 232 958
Sum omløpsmidler 6 549 63 226 58 682
Sum eiendeler 6 549 64 175 291 640
Sum egenkapital 494 2 564 280 019
Sum langsiktig gjeld 0 50 0
Sum kortsiktig gjeld 6 055 61 560 11 621

Siva Eiendom Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Eiendom Holding AS - 984413807
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
226 553 000
Personalkostnader
3 628 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 007 674 000
Egenkapital
1 468 372 000
Gjeld
1 361 903 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 14 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 79 77 77
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 226 553 229 623 214 489
Driftsresultat 20 129 58 546 72 628
Resultat før skatt 445 035 109 628 103 549
Ordinært resultat 445 035 109 628 103 549
Årsresultat 449 362 112 061 102 502
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 007 674 2 182 620 2 317 878
Sum omløpsmidler 822 601 436 636 315 298
Sum eiendeler 2 830 275 2 619 256 2 633 176
Sum egenkapital 1 468 372 1 582 927 1 360 705
Sum langsiktig gjeld 927 923 955 556 1 206 433
Sum kortsiktig gjeld 433 980 80 773 66 038

Siva Kjeller Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Kjeller Eiendom AS - 983766145
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 445 000
Personalkostnader
5 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
148 104 000
Egenkapital
53 135 000
Gjeld
109 592 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 8
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 73 71 65
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 14 445 14 750 481
Driftsresultat 8 856 9 780 325
Resultat før skatt 4 688 4 142 2 406
Ordinært resultat 4 688 4 142 2 406
Årsresultat 4 688 4 142 2 406
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 148 104 151 513 29 840
Sum omløpsmidler 14 623 9 054 1 221
Sum eiendeler 162 726 160 568 31 061
Sum egenkapital 53 135 48 447 16 877
Sum langsiktig gjeld 109 571 111 690 13 057
Sum kortsiktig gjeld 21 431 1 128

Koksa Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Koksa Eiendom AS - 990593515
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2016 Aktiv 2,8 år
Varamedlem 2015 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 191 376 000
Personalkostnader
30 988 000
Lederlønn
19 040 000
Anleggsmidler
12 421 000
Egenkapital
21 049 000
Gjeld
12 275 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 8
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 8
Totalt 88 82 64
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 191 376 276 748 46 282
Driftsresultat 1 141 981 235 253 2 289
Resultat før skatt 1 146 484 239 808 10 076
Ordinært resultat 1 146 484 239 808 10 076
Årsresultat 1 146 484 239 808 10 076
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 421 269 305 430 977
Sum omløpsmidler 20 904 83 167 68 367
Sum eiendeler 33 325 352 472 499 344
Sum egenkapital 21 049 149 075 464 603
Sum langsiktig gjeld 0 491 2 546
Sum kortsiktig gjeld 12 275 202 906 32 195

Siva Åndalsnes Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Åndalsnes Eiendom AS - 991078630
Eiendomsforvaltning
Pirsenteret Havnegata 7, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 220 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
61 278 000
Egenkapital
25 797 000
Gjeld
42 119 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 10 8 2
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 70 53 56
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 220 2 943 2 909
Driftsresultat 3 645 2 056 1 694
Resultat før skatt 2 296 1 173 -380
Ordinært resultat 2 296 1 173 -380
Årsresultat 2 296 1 173 -380
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 61 278 52 267 23 687
Sum omløpsmidler 6 638 3 605 978
Sum eiendeler 67 916 55 872 24 665
Sum egenkapital 25 797 3 907 2 734
Sum langsiktig gjeld 40 697 22 067 21 752
Sum kortsiktig gjeld 1 422 29 898 179

Siva Industrianlegg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Industrianlegg AS - 982941458
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år
Styremedlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
53 535 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
237 425 000
Egenkapital
188 117 000
Gjeld
155 670 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 77 70 73
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 53 535 41 817 43 168
Driftsresultat 26 032 18 572 21 721
Resultat før skatt 19 294 11 399 13 223
Ordinært resultat 19 294 11 399 13 223
Årsresultat 19 294 11 399 13 223
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 237 425 321 013 311 129
Sum omløpsmidler 106 362 28 354 27 873
Sum eiendeler 343 787 349 367 339 002
Sum egenkapital 188 117 192 360 95 478
Sum langsiktig gjeld 137 936 145 179 229 507
Sum kortsiktig gjeld 17 734 11 829 14 017

Siva Fakkelgården AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Fakkelgården AS - 964927340
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 854 000
Personalkostnader
878 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
79 853 000
Egenkapital
44 150 000
Gjeld
35 978 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 67 67 71
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 14 854 14 068 13 998
Driftsresultat 4 316 4 921 4 776
Resultat før skatt 2 773 3 252 3 058
Ordinært resultat 2 773 3 252 3 058
Årsresultat 2 773 3 252 3 058
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 79 853 78 872 71 329
Sum omløpsmidler 273 823 6 005
Sum eiendeler 80 127 79 695 77 334
Sum egenkapital 44 150 43 270 41 886
Sum langsiktig gjeld 27 007 27 965 30 361
Sum kortsiktig gjeld 8 971 8 461 5 088

Siva Moelv Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Moelv Næringspark AS - 979849745
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 140 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 726 000
Egenkapital
9 322 000
Gjeld
17 728 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 0 4 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 29 48 27
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 8 140 7 606 6 321
Driftsresultat -613 769 -1 818
Resultat før skatt -919 55 -1 795
Ordinært resultat -919 55 -1 795
Årsresultat -919 55 -1 795
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 25 726 27 492 26 639
Sum omløpsmidler 1 325 2 870 10 633
Sum eiendeler 27 051 30 361 37 272
Sum egenkapital 9 322 9 550 9 600
Sum langsiktig gjeld 3 967 4 777 6 375
Sum kortsiktig gjeld 13 761 16 035 21 297

Siva Narvik Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Narvik Eiendom AS - 990927103
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 573 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
19 794 000
Egenkapital
23 006 000
Gjeld
67 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 45 6 17
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 573 805 1 074
Driftsresultat -771 -5 408 -4 686
Resultat før skatt -1 639 -5 407 -4 883
Ordinært resultat -1 639 -5 407 -4 883
Årsresultat -1 639 -5 407 -4 883
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 19 794 12 353 14 858
Sum omløpsmidler 3 278 6 515 15 210
Sum eiendeler 23 073 18 868 30 067
Sum egenkapital 23 006 -44 473 -44 146
Sum langsiktig gjeld 0 58 774 69 531
Sum kortsiktig gjeld 67 4 567 4 682

Siva Lista Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Lista Eiendom AS - 984463618
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år
Styremedlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 924 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 106 000
Egenkapital
32 819 000
Gjeld
21 382 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 7 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 61 65 70
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 12 924 16 611 16 450
Driftsresultat 2 691 6 514 8 021
Resultat før skatt 1 712 4 631 5 509
Ordinært resultat 1 712 4 631 5 509
Årsresultat 1 712 4 631 5 509
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 54 106 58 623 63 320
Sum omløpsmidler 95 2 318 1 221
Sum eiendeler 54 201 60 941 64 541
Sum egenkapital 32 819 34 246 29 724
Sum langsiktig gjeld 1 374 4 970 17 378
Sum kortsiktig gjeld 20 008 21 725 17 438

Sivafjorden Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sivafjorden Eiendom AS - 984463669
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år
Styremedlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 521 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
57 338 000
Egenkapital
-53 724 000
Gjeld
149 897 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 59 75 70
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 9 521 16 037 14 838
Driftsresultat 1 903 8 837 7 117
Resultat før skatt -1 512 6 756 640
Ordinært resultat -1 512 6 756 640
Årsresultat -1 512 6 756 640
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 57 338 63 160 71 415
Sum omløpsmidler 38 835 25 574 17 309
Sum eiendeler 96 172 88 734 88 725
Sum egenkapital -53 724 -66 265 -125 205
Sum langsiktig gjeld 149 272 153 970 213 040
Sum kortsiktig gjeld 625 1 029 890

Siva Kongsvinger Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Kongsvinger Eiendom AS - 984463715
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år
Styremedlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 637 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
89 133 000
Egenkapital
51 240 000
Gjeld
55 894 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 7 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 30 82 87
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 7 637 13 463 21 698
Driftsresultat -2 283 5 727 14 068
Resultat før skatt -1 510 4 392 10 270
Ordinært resultat -1 510 4 392 10 270
Årsresultat -1 510 4 392 10 270
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 89 133 53 201 59 888
Sum omløpsmidler 18 001 18 945 15 182
Sum eiendeler 107 134 72 146 75 070
Sum egenkapital 51 240 53 596 52 374
Sum langsiktig gjeld 44 230 13 905 17 495
Sum kortsiktig gjeld 11 664 4 645 5 202

Siva Melhus Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Melhus Eiendom AS - 947905457
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 519 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 549 000
Egenkapital
7 938 000
Gjeld
20 926 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 8
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 60 65 71
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 519 2 564 4 352
Driftsresultat 582 772 2 649
Resultat før skatt 34 175 1 441
Ordinært resultat 34 175 1 441
Årsresultat 34 175 1 441
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 26 549 28 012 29 476
Sum omløpsmidler 2 314 2 154 4 137
Sum eiendeler 28 863 30 167 33 613
Sum egenkapital 7 938 8 141 7 551
Sum langsiktig gjeld 20 520 21 514 23 810
Sum kortsiktig gjeld 406 511 2 252

Siva Tromsø Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Tromsø Eiendom AS - 984463901
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år
Styremedlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 228 000
Personalkostnader
783 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
356 082 000
Egenkapital
113 626 000
Gjeld
242 937 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 58 67 69
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 57 228 54 252 53 346
Driftsresultat 21 137 29 205 29 178
Resultat før skatt 12 238 17 653 17 403
Ordinært resultat 12 238 17 653 17 403
Årsresultat 12 238 17 653 17 403
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 356 082 373 942 381 990
Sum omløpsmidler 482 672 281
Sum eiendeler 356 564 374 614 382 271
Sum egenkapital 113 626 113 098 108 452
Sum langsiktig gjeld 202 125 210 041 230 770
Sum kortsiktig gjeld 40 812 51 476 43 049

Astafjord Industrier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astafjord Industrier AS - 912428532
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kystkulturveien 1747, 9470 Gratangen
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 426 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 100 000
Egenkapital
7 302 000
Gjeld
11 630 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 54 8 8
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 426 288 0
Driftsresultat 433 -346 -40
Resultat før skatt 626 -263 -29
Ordinært resultat 626 -263 -29
Årsresultat 626 -263 -29
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 17 100 31 141 6 225
Sum omløpsmidler 1 831 4 016 2 133
Sum eiendeler 18 932 35 157 8 358
Sum egenkapital 7 302 6 676 6 939
Sum langsiktig gjeld 9 945 25 282 0
Sum kortsiktig gjeld 1 685 3 199 1 419

Occi Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Occi Holding AS - 920176828
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
176 844 000
Egenkapital
176 782 000
Gjeld
62 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -62
Resultat før skatt -48
Ordinært resultat -48
Årsresultat -48
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 176 844
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 176 844
Sum egenkapital 176 782
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 62

Nmk Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nmk Eiendom 2 AS - 998534577
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2016 2017 < 1 år

Siva Verdal Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Verdal Eiendom AS - 885027512
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havnegata 7, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Styremedlem 2003 2007 4 år
Varamedlem 2002 2003 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 567 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 083 000
Egenkapital
40 332 000
Gjeld
4 062 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 6
Resultatgrad 16 0 2
Kontantstrøm fra drift 20 10 18
Rentedekningsgrad 10 0 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 33 46
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 8 567 8 705 9 674
Driftsresultat 994 -597 90
Resultat før skatt 759 -470 96
Ordinært resultat 759 -470 96
Årsresultat 759 -470 96
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 33 083 34 785 35 842
Sum omløpsmidler 11 310 10 008 11 944
Sum eiendeler 44 393 44 794 47 785
Sum egenkapital 40 332 39 574 40 044
Sum langsiktig gjeld 3 122 4 496 4 572
Sum kortsiktig gjeld 940 725 3 170

Siva Selbu Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Selbu Eiendom AS - 984463855
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Styremedlem 2006 2007 < 1 år
Adm. direktør 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 282 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 158 000
Egenkapital
3 820 000
Gjeld
6 028 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 0 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 63 34 54
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 282 1 237 2 512
Driftsresultat 309 -27 204
Resultat før skatt 74 -203 -262
Ordinært resultat 74 -203 -262
Årsresultat 74 -203 -262
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 8 158 8 900 19 042
Sum omløpsmidler 1 689 1 291 3 408
Sum eiendeler 9 847 10 190 22 450
Sum egenkapital 3 820 3 746 6 335
Sum langsiktig gjeld 5 891 6 372 15 831
Sum kortsiktig gjeld 137 72 284

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS - 991021159
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2016 2018 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 396 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 019 488 000
Egenkapital
187 027 000
Gjeld
848 750 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 62 62 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 57 396 52 241 27 187
Driftsresultat 31 485 26 992 -158
Resultat før skatt 10 197 6 447 -8 437
Ordinært resultat 10 197 6 447 -8 437
Årsresultat 10 197 6 447 -8 437
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 019 488 1 013 135 1 018 293
Sum omløpsmidler 16 289 37 741 27 008
Sum eiendeler 1 035 777 1 050 877 1 045 300
Sum egenkapital 187 027 176 829 170 382
Sum langsiktig gjeld 838 214 860 703 858 572
Sum kortsiktig gjeld 10 536 13 345 16 346

Storhamargata Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Storhamargata Eiendom AS - 996041379
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Vangsvegen 111, 2318 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år
Styremedlem 2012 2016 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 249 000
Egenkapital
52 518 000
Gjeld
1 593 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 4 10 0
Totalt 6 12 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -55 -117 -96
Resultat før skatt -63 -1 561 -1 492
Ordinært resultat -63 -1 561 -1 492
Årsresultat -63 -1 561 -1 492
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 52 249 50 038 61 994
Sum omløpsmidler 1 861 2 592 51
Sum eiendeler 54 110 52 631 62 045
Sum egenkapital 52 518 52 581 3 457
Sum langsiktig gjeld 0 0 57 300
Sum kortsiktig gjeld 1 593 50 1 288

Kjeller Senterbygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjeller Senterbygg AS - 992268840
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2016 < 1 år

Siva Herøya Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Siva Herøya Næringspark AS - 961599466
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Havnegata 7, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2015 2018 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 474 000
Personalkostnader
811 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
287 251 000
Egenkapital
115 315 000
Gjeld
207 469 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 7 20
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 26 43
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 21 474 21 986 20 435
Driftsresultat -40 402 -9 497 -7 235
Resultat før skatt -37 783 -14 252 -6 419
Ordinært resultat -37 783 -14 252 -6 419
Årsresultat -37 783 -14 252 -6 419
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 287 251 325 965 273 620
Sum omløpsmidler 35 534 53 671 28 283
Sum eiendeler 322 785 379 636 301 903
Sum egenkapital 115 315 153 098 53 713
Sum langsiktig gjeld 204 500 222 300 243 800
Sum kortsiktig gjeld 2 969 4 238 4 389

AS Samvirkegården

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Samvirkegården - 929925327
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Norges Råfisklag Stortorget 2, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2015 2018 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 052 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
315 156 000
Egenkapital
51 093 000
Gjeld
266 604 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 2
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 59 56 46
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 27 052 22 536 9 626
Driftsresultat 18 704 14 781 4 484
Resultat før skatt 5 706 2 479 -1 219
Ordinært resultat 5 706 2 479 -1 219
Årsresultat 5 706 2 479 -1 219
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 315 156 319 183 309 463
Sum omløpsmidler 2 540 3 372 12 301
Sum eiendeler 317 696 322 555 321 763
Sum egenkapital 51 093 45 386 22 410
Sum langsiktig gjeld 260 792 271 680 271 680
Sum kortsiktig gjeld 5 812 5 489 27 673

Stortorget 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stortorget 1 AS - 898239802
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Norges Råfisklag Stortorget 2, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2015 2018 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
91 251 000
Egenkapital
103 079 000
Gjeld
1 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 20 32 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -19 -47
Resultat før skatt -2 13 -58
Ordinært resultat -2 13 -58
Årsresultat -2 13 -58
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 91 251 91 284 70 826
Sum omløpsmidler 11 830 11 802 32 250
Sum eiendeler 103 081 103 086 103 076
Sum egenkapital 103 079 103 082 81 569
Sum langsiktig gjeld 0 0 21 500
Sum kortsiktig gjeld 1 5 8

Siva Næringspark Murmansk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Næringspark Murmansk AS - 979499477
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,1 år

Dora Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dora Utvikling AS - 999301037
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Maskinistgata 1, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 041 000
Egenkapital
2 485 000
Gjeld
23 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 10 10 2
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -109 -101 -196
Resultat før skatt -51 -75 -192
Ordinært resultat -51 -75 -192
Årsresultat -51 -75 -192
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 041 0 621
Sum omløpsmidler 468 2 600 68
Sum eiendeler 2 509 2 600 689
Sum egenkapital 2 485 2 485 614
Sum langsiktig gjeld 0 103 0
Sum kortsiktig gjeld 23 12 74

Siva Eiendom Utland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Eiendom Utland AS - 987223421
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Pirsenteret, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2,4 år

Rif Trøndelag

Foretaksinfo
(Aktiv) Rif Trøndelag - 988499889
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Mellomila 79, 7018 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2009 2013 3,8 år

Røstad Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Røstad Entreprenør AS - 963199724
Grunnarbeid
Venusvegen 3b, 7652 Verdal
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2008 2014 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
97 365 000
Personalkostnader
26 782 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 722 000
Egenkapital
17 094 000
Gjeld
29 242 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 12 3
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 14 8 4
Kontantstrøm fra drift 14 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 76 65 35
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 97 365 85 782 72 342
Driftsresultat 8 955 4 090 741
Resultat før skatt 6 867 2 838 203
Ordinært resultat 6 867 2 838 203
Årsresultat 6 867 2 838 203
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 15 722 4 503 4 174
Sum omløpsmidler 30 614 18 033 19 222
Sum eiendeler 46 336 22 536 23 396
Sum egenkapital 17 094 8 091 5 253
Sum langsiktig gjeld 8 018 1 291 2 160
Sum kortsiktig gjeld 21 224 13 154 15 982

Nøk Energi Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nøk Energi Eiendom AS - 984799608
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Tomtegata 8, 2500 Tynset
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 158 000
Personalkostnader
3 149 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
88 357 000
Egenkapital
35 766 000
Gjeld
66 342 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 4
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 70 59 66
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 18 158 15 671 17 914
Driftsresultat 4 671 1 861 3 437
Resultat før skatt 1 426 -567 183
Ordinært resultat 1 426 -567 183
Årsresultat 1 426 -567 183
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 88 357 97 776 95 778
Sum omløpsmidler 13 751 4 559 7 215
Sum eiendeler 102 108 102 335 102 994
Sum egenkapital 35 766 34 340 34 906
Sum langsiktig gjeld 64 258 65 427 66 126
Sum kortsiktig gjeld 2 084 2 568 1 962

Marinehuset AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Marinehuset AS - 971176385
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 8, 8370 Leknes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år
Styremedlem 2002 2006 3,9 år
Adm. direktør 2002 2006 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
334 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 786 000
Egenkapital
3 841 000
Gjeld
230 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 82 84
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 334 1 330 1 299
Driftsresultat -286 659 746
Resultat før skatt -252 628 521
Ordinært resultat -252 628 521
Årsresultat -252 628 521
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 786 2 238 2 735
Sum omløpsmidler 2 285 2 056 1 898
Sum eiendeler 4 071 4 294 4 633
Sum egenkapital 3 841 4 094 3 018
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 381
Sum kortsiktig gjeld 230 201 235

Grøntvedt Næringsbygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grøntvedt Næringsbygg AS - 980345289
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Havnegata, 7128 Uthaug
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2007 < 1 år
Styremedlem 2005 2006 1 år
Adm. direktør 2005 2006 1 år

Siva Risør Eiendom II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Risør Eiendom II AS - 984463782
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2006 1,3 år

Siva Vardø Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Vardø Eiendom AS - 884463912
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,4 år

Siva Fornebu AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Fornebu AS - 982172578
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,5 år

Siva Svelgen Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Svelgen Eiendom AS - 984463871
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,6 år

Siva Husøy Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Husøy Eiendom AS - 979143435
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,6 år
Adm. direktør 2005 2007 1,6 år

Lerum Eigedom Kaupanger Fabrikk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lerum Eigedom Kaupanger Fabrikk AS - 984463596
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kloppavegen 13, 6854 Kaupanger
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,6 år

Folla Eiendom i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Folla Eiendom i AS - 984463847
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Jaras Drift AS Havnegata 12, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 124 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 394 000
Egenkapital
17 610 000
Gjeld
12 379 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 69 71 69
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 124 4 963 5 361
Driftsresultat 2 390 1 888 2 435
Resultat før skatt 1 606 1 159 1 519
Ordinært resultat 1 606 1 159 1 519
Årsresultat 1 606 1 159 1 519
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 27 394 28 574 29 776
Sum omløpsmidler 2 594 1 972 965
Sum eiendeler 29 988 30 546 30 741
Sum egenkapital 17 610 18 003 18 062
Sum langsiktig gjeld 9 474 10 373 11 713
Sum kortsiktig gjeld 2 905 2 169 966

Siva Målselv Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Målselv Eiendom AS - 984463685
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,6 år
Adm. direktør 2005 2007 1,6 år

Bentnesveien 50 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bentnesveien 50 AS - 984463588
Ikke tilgjengelig
Bentenesveien 50, 6512 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,6 år

Svelgen Næringsbygg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Svelgen Næringsbygg AS - 984463944
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,6 år

Siva Rogaland Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Rogaland Eiendom AS - 984463812
Ikke tilgjengelig
Løkkeveien 103, 4004 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,6 år

Nordkapp Seafood Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordkapp Seafood Eiendom AS - 984463278
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,6 år

Ytterskaget AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ytterskaget AS - 984463294
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kverva, 7266 Kverva
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,6 år
Adm. direktør 2005 2007 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
788 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 670 000
Egenkapital
153 000
Gjeld
9 064 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 10 10 0
Rentedekningsgrad 8 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 58 56 48
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 788 657 862
Driftsresultat 525 587 755
Resultat før skatt 52 48 -8
Ordinært resultat 52 48 -8
Årsresultat 52 48 -8
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 670 7 872 8 148
Sum omløpsmidler 2 547 2 020 5 953
Sum eiendeler 9 217 9 893 14 101
Sum egenkapital 153 102 4 054
Sum langsiktig gjeld 9 019 9 344 9 669
Sum kortsiktig gjeld 45 447 378

Siva Halden Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Siva Halden Eiendom AS - 983606717
Ikke tilgjengelig
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2005 2007 1,6 år

Ellingsen Vågan Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ellingsen Vågan Eiendom AS - 984463545
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Været, 8320 Skrova
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2002 2007 4,1 år
Adm. direktør 2002 2007 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 631 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
174 901 000
Egenkapital
65 618 000
Gjeld
119 404 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 67 60
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 13 631 3 053 3 128
Driftsresultat 6 234 1 425 1 216
Resultat før skatt 2 189 566 293
Ordinært resultat 2 189 566 293
Årsresultat 2 189 566 293
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 174 901 49 221 50 328
Sum omløpsmidler 10 121 8 063 8 735
Sum eiendeler 185 022 57 284 59 063
Sum egenkapital 65 618 26 073 27 179
Sum langsiktig gjeld 117 785 30 832 31 252
Sum kortsiktig gjeld 1 619 379 632

Meieriet Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Meieriet Eiendom AS - 973197495
Ikke tilgjengelig
Strandvegen 20, 7713 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2005 4,1 år

Hønnås Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hønnås Eiendom AS - 981381858
Ikke tilgjengelig
, 7120 Leksvik
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2003 2,1 år
Adm. direktør 2000 2003 2,1 år

Newsec Tromsø AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Newsec Tromsø AS - 980341100
Eiendomsforvaltning
Stakkevollvegen 33, 9010 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Varamedlem 2000 2007 6,4 år

Offshore Union AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Offshore Union AS - 967350982
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Verftsgata 11, 7800 Namsos
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2006 5,6 år

Eldøyane Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eldøyane Næringspark AS - 981579283
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Eldøyane 200, 5411 Stord
Verv
Fra Til Varighet
Styremedlem 2000 2003 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 277 000
Personalkostnader
773 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 557 000
Egenkapital
22 918 000
Gjeld
16 275 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 13 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 80 77 79
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 21 277 12 530 12 612
Driftsresultat 18 481 9 164 7 680
Resultat før skatt 14 195 6 972 6 287
Ordinært resultat 14 195 6 972 6 287
Årsresultat 14 195 6 972 6 287
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 32 557 36 889 35 973
Sum omløpsmidler 6 636 1 903 5 133
Sum eiendeler 39 193 38 792 41 106
Sum egenkapital 22 918 18 723 23 751
Sum langsiktig gjeld 1 906 1 470 2 845
Sum kortsiktig gjeld 14 369 18 599 14 510