Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Oddvar Storeli

Rapportdato: 2022-12-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 681 og med ett samlet driftsresultat på 701. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Alptec AS Kontakt­person 2013 - Aktiv 6 681 701
- Styrets leder 2000** - Aktiv 6 681 701

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Alptec AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alptec AS - 976252675
Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers
Harestigen 3, 3540 Nesbyen
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2013 Aktiv 9,8 år
Styrets leder 2000 Aktiv 21,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 681 000
Personalkostnader
1 479 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
325 000
Egenkapital
-4 160 000
Gjeld
5 573 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 4 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 81 9 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 681 3 956 12 070
Driftsresultat 701 -535 -1 489
Resultat før skatt 670 -566 -1 530
Ordinært resultat 670 -566 -1 530
Årsresultat 670 -566 -1 530
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 325 636 2 138
Sum omløpsmidler 1 089 406 1 236
Sum eiendeler 1 413 1 042 3 374
Sum egenkapital -4 160 -4 827 -4 507
Sum langsiktig gjeld 3 537 3 453 3 737
Sum kortsiktig gjeld 2 036 2 416 4 145