Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Salvesen

Rapportdato: 2020-02-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -11. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Oslofjordmuseets Venner Nestleder styre 2019 - Aktiv 0 0
Autek Holding AS Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -11
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 -11

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
PC Holding AS Styrets leder 2008 - 2011
Autek AS Styrets leder 2000** - 2004
Autek AS Adm. direktør 2000** - 2008
Pyro Control AS Styrets leder 2000** - 2004
Autek Instrument AS Styrets leder 2000** - 2006
Autek Instrument AS Styrets leder 2000** - 2006

Oslofjordmuseets Venner

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslofjordmuseets Venner - 999336728
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 Aktiv < 1 år

Autek Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autek Holding AS - 989217011
Uoppgitt
Bruksveien 29, 1390 Vollen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,1 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 643 000
Egenkapital
9 958 000
Gjeld
191 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 32 26 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -12 -12
Resultat før skatt 138 160 182
Ordinært resultat 138 160 182
Årsresultat 138 160 182
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 643 9 142 8 774
Sum omløpsmidler 1 506 1 528 1 745
Sum eiendeler 10 149 10 670 10 519
Sum egenkapital 9 958 9 820 10 460
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 191 850 59

PC Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) PC Holding AS - 992815043
Porteføljeinvesteringsselskaper
Hofgaardsgate 27, 3012 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2011 2,5 år

Autek AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autek AS - 964399808
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Hofgaards gate 27, 3011 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2008 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 478 000
Personalkostnader
11 128 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
495 000
Egenkapital
7 532 000
Gjeld
10 887 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 2 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 51 69 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 40 478 38 514 41 676
Driftsresultat 1 407 2 870 3 046
Resultat før skatt 965 2 059 2 385
Ordinært resultat 965 2 059 2 385
Årsresultat 965 2 059 2 385
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 495 1 141 1 166
Sum omløpsmidler 17 923 18 259 13 566
Sum eiendeler 18 418 19 399 14 732
Sum egenkapital 7 532 7 518 7 469
Sum langsiktig gjeld 6 109 0
Sum kortsiktig gjeld 10 881 11 773 7 263

Pyro Control AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pyro Control AS - 957402445
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
Teglverksveien 81, 3057 Solbergelva
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 779 000
Personalkostnader
3 752 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
712 000
Egenkapital
2 287 000
Gjeld
2 262 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 15
Kapitalomsetningshastighet 8 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 10
Resultatgrad 4 0 18
Kontantstrøm fra drift 7 0 18
Rentedekningsgrad 8 0 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 45 9 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 779 9 217 14 089
Driftsresultat 182 -1 739 2 272
Resultat før skatt 141 -1 673 1 708
Ordinært resultat 141 -1 673 1 708
Årsresultat 141 -1 673 1 708
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 712 1 039 1 265
Sum omløpsmidler 3 837 3 540 7 130
Sum eiendeler 4 549 4 580 8 394
Sum egenkapital 2 287 2 145 3 818
Sum langsiktig gjeld 0 0 67
Sum kortsiktig gjeld 2 262 2 434 4 509

Autek Instrument AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Autek Instrument AS - 837751292
Ikke tilgjengelig
Hofgaardsg 27, 3011 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,5 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år