Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Torstein Christiansen

Rapportdato: 2021-05-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 63 326 og med ett samlet driftsresultat på 8 795. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 29.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norwegian Seaweed Production AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 371 -1 169
- Styrets leder 2016 - Aktiv 371 -1 169
Linito Shipping Company Limited Adm. direktør 2016 - Aktiv 22 600 8 652
Rani AS Styrets leder 2016 - Aktiv 5 186 391
Chri Invest AS Styrets leder 2011 - Aktiv 250 242
- Kontakt­person 2011 - Aktiv 250 242
Bergen Shipping AS Styrets leder 2000** - Aktiv 16 717 851
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 16 717 851
Helco II AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 18 202 -172

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Kystlinjen AS Adm. direktør 2005 - 2009
Kystlinjen AS Styrets leder 2005 - 2009
Kystlinjen AS Styre­medlem 2002 - 2005
Gph Båtturer AS Styrets leder 2003 - 2011
Gph Båtturer AS Adm. direktør 2003 - 2010
Skuld Bergen AS Styre­medlem 2002 - 2004
Bergen Shipping AS Styrets leder 2000** - 2006
Bergen Shipping AS Adm. direktør 2000** - 2006
Linito AS Styrets leder 2000** - 2006
Linito AS Adm. direktør 2000** - 2006

Norwegian Seaweed Production AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwegian Seaweed Production AS - 916496664
Hav- og kystfiske
C/o Aksello Magnus Thingnesgate 1, 6905 Florø
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,8 år
Styrets leder 2016 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
371 000
Personalkostnader
-24 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 825 000
Egenkapital
8 863 000
Gjeld
894 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 2 77 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 371 330 282
Driftsresultat -1 169 1 204 -1 172
Resultat før skatt -1 174 1 203 -1 172
Ordinært resultat -1 174 1 203 -1 172
Årsresultat -1 174 1 203 -1 172
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 825 808 0
Sum omløpsmidler 932 140 0
Sum eiendeler 9 757 948 0
Sum egenkapital 8 863 -654 -1 856
Sum langsiktig gjeld 0 1 449 0
Sum kortsiktig gjeld 894 152 1 856

Linito Shipping Company Limited

Foretaksinfo
(Aktiv) Linito Shipping Company Limited - 985246998
Utenriks sjøfart med gods
C/o Bergen Shipping AS Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 600 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-4 951 000
Gjeld
5 034 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 0 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 1 0
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 85 36 35
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 600 25 306 24 141
Driftsresultat 8 652 -752 -833
Resultat før skatt 6 964 -1 797 -6 026
Ordinært resultat 6 964 -1 797 -6 026
Årsresultat 6 964 -1 797 -6 026
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 1 649 3 095
Sum omløpsmidler 83 4 043 4 302
Sum eiendeler 83 5 692 7 398
Sum egenkapital -4 951 -58 619 -56 822
Sum langsiktig gjeld 2 335 60 692 61 325
Sum kortsiktig gjeld 2 699 3 619 2 895

Rani AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rani AS - 998990521
Utenriks sjøfart med gods
Fjordgaten 5, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 186 000
Personalkostnader
2 028 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 808 000
Egenkapital
-249 000
Gjeld
2 406 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 12 2 0
Kontantstrøm fra drift 20 14 7
Rentedekningsgrad 10 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 75 37 22
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 186 5 160 4 944
Driftsresultat 391 16 -185
Resultat før skatt 334 -60 -284
Ordinært resultat 334 -60 -284
Årsresultat 334 -60 -284
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 808 2 291 2 367
Sum omløpsmidler 349 439 516
Sum eiendeler 2 157 2 730 2 883
Sum egenkapital -249 -494 -434
Sum langsiktig gjeld 950 1 725 2 090
Sum kortsiktig gjeld 1 456 1 498 1 227

Chri Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Chri Invest AS - 997351339
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Torstein Christiansen Torgny Segerstedts vei 169, 5143 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,7 år
Kontakt­person 2011 Aktiv 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
250 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 652 000
Egenkapital
593 000
Gjeld
1 080 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 2 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 75 24 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 250 0 411
Driftsresultat 242 -17 390
Resultat før skatt 168 4 313
Ordinært resultat 168 4 313
Årsresultat 168 4 313
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 652 1 346 815
Sum omløpsmidler 21 13 1
Sum eiendeler 1 673 1 359 815
Sum egenkapital 593 426 421
Sum langsiktig gjeld 1 001 932 325
Sum kortsiktig gjeld 79 1 69

Bergen Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergen Shipping AS - 951210927
Skipsmegling
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,4 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
21
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 717 000
Personalkostnader
1 884 000
Lederlønn
1 108 000
Anleggsmidler
14 872 000
Egenkapital
266 000
Gjeld
18 697 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 12 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 4 10 8
Totalt 31 77 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 16 717 2 994 3 182
Driftsresultat 851 585 934
Resultat før skatt -5 070 406 -1 315
Ordinært resultat -5 070 406 -1 315
Årsresultat -5 070 406 -1 315
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 14 872 5 563 6 501
Sum omløpsmidler 4 090 3 014 1 204
Sum eiendeler 18 963 8 576 7 705
Sum egenkapital 266 5 336 4 930
Sum langsiktig gjeld 15 477 2 758 2 066
Sum kortsiktig gjeld 3 220 481 709

Helco II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Helco II AS - 981533747
Utenriks sjøfart med gods
C/o Bergen Shipping AS Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 202 000
Personalkostnader
3 696 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 347 000
Egenkapital
-761 000
Gjeld
11 293 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 10
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 8
Resultatgrad 0 0 14
Kontantstrøm fra drift 10 5 18
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 25 22 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 18 202 18 284 19 363
Driftsresultat -172 -510 1 782
Resultat før skatt -614 -979 1 255
Ordinært resultat -614 -979 1 255
Årsresultat -614 -979 1 255
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 9 347 9 688 11 306
Sum omløpsmidler 1 184 1 407 1 591
Sum eiendeler 10 532 11 095 12 897
Sum egenkapital -761 -146 832
Sum langsiktig gjeld 8 337 9 135 10 333
Sum kortsiktig gjeld 2 956 2 106 1 731

Kystlinjen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kystlinjen AS - 984311710
Ikke tilgjengelig
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2009 3,2 år
Styrets leder 2005 2009 3,3 år
Styre­medlem 2002 2005 3,5 år

Gph Båtturer AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gph Båtturer AS - 985584141
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2011 7,8 år
Adm. direktør 2003 2010 7,4 år

Skuld Bergen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skuld Bergen AS - 970900713
Ikke tilgjengelig
Nedre Ole Bulls Plass 3, 5012 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 1,4 år

Bergen Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bergen Shipping AS - 934518438
Ikke tilgjengelig
Strandg 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Linito AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Linito AS - 979679262
Ikke tilgjengelig
Strandg 197, 5816 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Boreal Shipping & Industrier AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Boreal Shipping & Industrier AS - 974536927
Ikke tilgjengelig
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Skips Invest Torstein Christiansen

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skips Invest Torstein Christiansen - 966072180
Ikke tilgjengelig
Nils Langhellesv 8, 5148 Fyllingsdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Bship Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bship Management AS - 979532237
Ikke tilgjengelig
Strandg 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,7 år
Adm. direktør 2000 2003 2,7 år

AS Norient

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Norient - 958364687
Ikke tilgjengelig
Løbergstien 16, 5073 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Fonnberg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fonnberg AS - 945075740
Ikke tilgjengelig
Strandg 197, 5816 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Nattruten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nattruten AS - 981669940
Ikke tilgjengelig
Strandgata 197, 5816 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Borealvik AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borealvik AS - 979679297
Ikke tilgjengelig
Strandg 197, 5816 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Borealnes AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borealnes AS - 979532369
Ikke tilgjengelig
Strandg 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Eliana AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eliana AS - 976060504
Ikke tilgjengelig
C/o Bergen Shipping A/S Strandg 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Baltic Line AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Baltic Line AS - 983053424
Utenriks sjøfart med gods
Børehaugen 1, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2005 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
83 957 000
Personalkostnader
8 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 000
Egenkapital
275 000
Gjeld
7 650 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 59 61 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 83 957 88 644 86 203
Driftsresultat 4 213 6 303 6 335
Resultat før skatt 3 133 5 033 5 204
Ordinært resultat 3 133 5 033 5 204
Årsresultat 3 133 5 033 5 204
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 18 57 66
Sum omløpsmidler 7 908 11 864 9 260
Sum eiendeler 7 926 11 920 9 326
Sum egenkapital 275 322 383
Sum langsiktig gjeld 1 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 649 11 598 8 943

Fonnbulk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fonnbulk AS - 845075832
Ikke tilgjengelig
C/o Bergen Shipping AS, 5024
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Boreal Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Boreal Eiendom AS - 971106484
Ikke tilgjengelig
Bergen Shipping,strandg 197, 5816 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Boreal Industrier AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Boreal Industrier AS - 971106492
Ikke tilgjengelig
Bergen Shipping,strandg 197, 5816 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Baltic Fjord AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Baltic Fjord AS - 983848125
Ikke tilgjengelig
Skoleveien 12/14, 9406 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2009 8,1 år

Seierbulk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Seierbulk AS - 945075651
Ikke tilgjengelig
Strandg 197, 5816 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år