Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Magne H Hus

Rapportdato: 2020-09-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -46. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 16.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Kari og Gunnar Midnes Minnefond Kontakt­person 2010 - Aktiv 0 -46
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -46
ANS Ecureuil Ln - Ocd Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0
ANS Hughes Ln Occ Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0
ANS Lama Ln-omx Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0
ANS Ecureuil Ln Oca Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ullensvang Kyrkjelege Fellesråd Nestleder styre 2019 - 2020
Norges Fjordhestlag Styrets leder 2008 - 2009
Prior Nor BA Styre­medlem 2000** - 2006
ANS Ecureuil Ln - Ocd Styrets leder 2000** - 2004
Vestlandske Eggsentral Styrets leder 2000** - 2006

Ullensvang Kyrkjelege Fellesråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Ullensvang Kyrkjelege Fellesråd - 922708029
Religiøse organisasjoner
Almerket 17, 5750 Odda
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2019 2020 < 1 år

Norges Fjordhestlag

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Fjordhestlag - 971364653
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Myroldhaug, 6770 Nordfjordeid
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 1,1 år

Prior Nor BA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Prior Nor BA - 952095501
Ikke tilgjengelig
Industrigata 13, 2411 Elverum
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Vestlandske Eggsentral

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vestlandske Eggsentral - 848207462
Ikke tilgjengelig
Kanalv 88, 5059 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

AS Ullensvang Næringsinvest

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Ullensvang Næringsinvest - 936673562
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
, 5780 Kinsarvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
142 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
990 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 0 4
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 80 40 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 142 -166 0
Driftsresultat 127 -178 -16
Resultat før skatt 128 -177 13
Ordinært resultat 128 -177 13
Årsresultat 128 -177 13
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 995 862 1 043
Sum eiendeler 995 862 1 043
Sum egenkapital 990 862 1 040
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 0 3

Kinnali Kraftverk Magne Hus

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kinnali Kraftverk Magne Hus - 875862812
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Husevegen 83, 5780 Kinsarvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år

Gårdsegg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gårdsegg AS - 974332205
Ikke tilgjengelig
Kanalv 88, 5059 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Hus Magne

Foretaksinfo
(Inaktiv) Hus Magne - 969911159
Oppdrett av annet storfe
Husevegen 83, 5780 Kinsarvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år

Kari og Gunnar Midnes Minnefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Kari og Gunnar Midnes Minnefond - 877158012
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
V/soknerådsleiar Magne Hus, 5780 Kinsarvik
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2010 Aktiv 10,4 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
25 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 825 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 12 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -46 -89 -76
Resultat før skatt 20 -29 -16
Ordinært resultat 20 -29 -16
Årsresultat 20 -29 -16
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 825 3 875 3 895
Sum eiendeler 3 825 3 875 3 895
Sum egenkapital 3 825 3 805 3 834
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 69 61

ANS Ecureuil Ln - Ocd

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Ecureuil Ln - Ocd - 951635022
Andre tjenester tilknyttet lufttransport
Helikopterteneste AS, 5780 Kinsarvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,8 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

ANS Hughes Ln Occ

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Hughes Ln Occ - 948737876
Utleie og leasing av lufttransportmateriell
Helikopterteneste, 5780 Kinsarvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,8 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

ANS Lama Ln-omx

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Lama Ln-omx - 950623837
Ikke tilgjengelig
Helikopterteneste, 5780 Kinsarvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,8 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

ANS Ecureuil Ln Oca

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Ecureuil Ln Oca - 848737402
Andre tjenester tilknyttet lufttransport
Helikopterteneste, 5780 Kinsarvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,8 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

ANS Ecureuil Ln Oqx

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Ecureuil Ln Oqx - 948737698
Ikke tilgjengelig
Helikopterteneste, 5780 Kinsarvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,8 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

ANS Hughes Ln-oms

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Hughes Ln-oms - 950154152
Ikke tilgjengelig
Helikopterteneste, 5780 Kinsarvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,8 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år

ANS Lama Ln-omu

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Lama Ln-omu - 950623926
Lufttransport med passasjerer
Helikopterteneste, 5780 Kinsarvik
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,8 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år