Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Terje Johannessen

Rapportdato: 2020-12-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 21 119 og med ett samlet driftsresultat på 1 408. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stopp En Halv AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 11 254 -61
Terje Trønder Terje Johannessen Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Dose AS Styre­medlem 2006 - Aktiv 7 483 352
Db Holding AS Vara­medlem 2006 - Aktiv 0 -15
Zappa Holding AS Styrets leder 2006 - Aktiv 2 382 1 132
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 2 382 1 132

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stopp En Halv AS Styrets leder 2012 - 2020
Stopp En Halv AS Vara­medlem 2000** - 2004
Terje Trønder Terje Johannessen Styrets leder 2000** - 2019
Dose AS Styrets leder 2018 - 2020
Akk-akk AS Styrets leder 2016 - 2017
Akk-akk AS Styrets leder 2016 - 2017
Idea Consultants AS Styrets leder 2000** - 2006

Stopp En Halv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stopp En Halv AS - 976473256
Drift av restauranter og kafeer
P.a.heuchs gate 17, 3770 Kragerø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2012 2020 8,6 år
Vara­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 254 000
Personalkostnader
4 485 000
Lederlønn
525 000
Anleggsmidler
618 000
Egenkapital
-323 000
Gjeld
2 793 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 2
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 1 5 1
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 20 49 18
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 11 254 14 398 13 449
Driftsresultat -61 263 -18
Resultat før skatt -111 208 -78
Ordinært resultat -111 208 -78
Årsresultat -111 208 -78
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 618 1 064 1 520
Sum omløpsmidler 1 853 1 488 1 303
Sum eiendeler 2 470 2 552 2 824
Sum egenkapital -323 -212 -420
Sum langsiktig gjeld 942 1 116 1 290
Sum kortsiktig gjeld 1 851 1 648 1 953

Terje Trønder Terje Johannessen

Foretaksinfo
(Aktiv) Terje Trønder Terje Johannessen - 980748324
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Storkollveien 26, 3772 Kragerø
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,6 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Dose AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dose AS - 990223246
Drift av puber
P.a.heuchs gate 13a, 3770 Kragerø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 1,8 år
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 483 000
Personalkostnader
2 889 000
Lederlønn
58 000
Anleggsmidler
219 000
Egenkapital
-9 000
Gjeld
1 408 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 8 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 10 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 60 67 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 7 483 7 426 5 699
Driftsresultat 352 422 177
Resultat før skatt 329 405 168
Ordinært resultat 329 405 168
Årsresultat 329 405 168
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 219 290 250
Sum omløpsmidler 1 180 843 684
Sum eiendeler 1 399 1 133 934
Sum egenkapital -9 -338 -743
Sum langsiktig gjeld 386 772 1 144
Sum kortsiktig gjeld 1 022 700 532

Db Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Db Holding AS - 989227319
Annen teknisk konsulentvirksomhet
C/o Ø.h. Regnskap AS Hakaveien 12, 3611 Kongsberg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 000
Egenkapital
1 176 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 18 10 33
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -13 -13
Resultat før skatt -159 -55 48
Ordinært resultat -159 -55 48
Årsresultat -159 -55 48
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 23 271 271
Sum omløpsmidler 1 158 1 068 1 123
Sum eiendeler 1 181 1 339 1 394
Sum egenkapital 1 176 1 334 1 389
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 5 5

Zappa Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Zappa Holding AS - 989228242
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Storkollveien 26, 3772 Kragerø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,8 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 382 000
Personalkostnader
737 000
Lederlønn
550 000
Anleggsmidler
4 231 000
Egenkapital
1 995 000
Gjeld
3 514 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 12 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 4
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 83 84 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 382 310 0
Driftsresultat 1 132 216 -15
Resultat før skatt 888 178 1
Ordinært resultat 888 178 1
Årsresultat 888 178 1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 231 79 79
Sum omløpsmidler 1 277 1 341 1 283
Sum eiendeler 5 509 1 419 1 362
Sum egenkapital 1 995 1 302 1 324
Sum langsiktig gjeld 3 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 514 117 38

Akk-akk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akk-akk AS - 917083975
Drift av puber
P.a.heuchs gate 17, 3770 Kragerø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 1 år

Db Holding II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Db Holding II AS - 999249647
Uoppgitt
Gamle Gomsrudvei 54a, 3616 Kongsberg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2013 < 1 år

Idea Consultants AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Idea Consultants AS - 953389010
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Bjerkealleen 25a, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 027 000
Personalkostnader
1 599 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
538 000
Egenkapital
87 000
Gjeld
2 170 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 4
Fordringsomsetningshastighet 1 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 9 12 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 027 6 252 12 880
Driftsresultat -513 -304 -179
Resultat før skatt -543 -498 -2 915
Ordinært resultat -543 -498 -2 915
Årsresultat -543 -498 -2 915
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 538 1 125 1 353
Sum omløpsmidler 1 720 1 800 3 455
Sum eiendeler 2 257 2 924 4 808
Sum egenkapital 87 630 1 129
Sum langsiktig gjeld 539 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 631 2 294 3 679