Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Asbjørn Aga

Rapportdato: 2021-06-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 483 og med ett samlet driftsresultat på 592. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Haugesund Speideravdeling Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
1.rossabø Kfuk-kfum Speidere Nestleder styre 2017 - Aktiv 0 0
Rossebø Borettslag Vara­medlem 2000** - Aktiv 1 483 592

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Rossebø Borettslag Nestleder styre 2012 - 2013
Rossebø Borettslag Styrets leder 2010 - 2014
Rossebø Borettslag Styre­medlem 2002 - 2006

Haugesund Speideravdeling

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugesund Speideravdeling - 921862563
Uoppgitt
C/o Hans Kristian Stensland Haraldsgata 126, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2,4 år

1.rossabø Kfuk-kfum Speidere

Foretaksinfo
(Aktiv) 1.rossabø Kfuk-kfum Speidere - 919038993
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Peder J Stensland Ferkingstadgata 17, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 3,6 år

Rossebø Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Rossebø Borettslag - 953386739
Borettslag
Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2012 2013 1,1 år
Styrets leder 2010 2014 3,8 år
Styre­medlem 2002 2006 3,9 år
Vara­medlem 2000 Aktiv 20,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 483 000
Personalkostnader
29 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 432 000
Egenkapital
-6 017 000
Gjeld
8 155 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 4
Resultatgrad 20 16 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 8 2 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 80 40 82
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 483 1 500 1 478
Driftsresultat 592 177 696
Resultat før skatt 379 -9 485
Ordinært resultat 379 -9 485
Årsresultat 379 -9 485
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 432 1 432 1 432
Sum omløpsmidler 705 481 770
Sum eiendeler 2 138 1 913 2 202
Sum egenkapital -6 017 -6 396 -6 387
Sum langsiktig gjeld 7 979 8 262 8 539
Sum kortsiktig gjeld 176 47 50