Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Halvor Langkaas

Rapportdato: 2021-01-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 178 895 og med ett samlet driftsresultat på 10 635. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 17.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Auto AS Vara­medlem 2020 - Aktiv 597 -6
Energico AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 178 298 10 670
- Styre­medlem 2017 - Aktiv 178 298 10 670
Elektropluss AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -7
- Kontakt­person 2017 - Aktiv 0 -7
Elektropluss Holding AS Styre­medlem 2000** - Aktiv 0 -22
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -22

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Erab Regulator AS Adm. direktør 2018 - 2019
Sameiet Drammensveien 47 Styre­medlem 2016 - 2019
Elektropluss Telemark AS Styre­medlem 2015 - 2017
Elektropluss Telemark AS Adm. direktør 2015 - 2017
Lls Eiendom AS Styre­medlem 2015 - 2018
Ekeberg Elektro AS Styre­medlem 2007 - 2008
Ekeberg Elektro AS Adm. direktør 2007 - 2008

Auto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Auto AS - 915267637
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Rallevegen 10, 3804 Bø i Telemark
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
597 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
246 000
Egenkapital
118 000
Gjeld
363 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 47 21 19
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 597 941 1 533
Driftsresultat -6 -53 -20
Resultat før skatt -15 -63 -29
Ordinært resultat -15 -63 -29
Årsresultat -15 -63 -29
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 246 307 384
Sum omløpsmidler 235 153 245
Sum eiendeler 481 461 629
Sum egenkapital 118 133 196
Sum langsiktig gjeld 325 325 325
Sum kortsiktig gjeld 38 2 108

Energico AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Energico AS - 814080382
Rørleggerarbeid
Økernveien 121, 0579 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,7 år
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
40
Styremedlemmer
0
Omsetning
178 298 000
Personalkostnader
38 695 000
Lederlønn
1 573 000
Anleggsmidler
5 568 000
Egenkapital
12 800 000
Gjeld
27 868 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 6 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 3 0
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 71 37 16
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 178 298 121 853 115 255
Driftsresultat 10 670 -569 -7 194
Resultat før skatt 8 063 628 -6 390
Ordinært resultat 8 063 628 -6 390
Årsresultat 8 063 628 -6 390
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 568 6 957 5 762
Sum omløpsmidler 35 099 18 574 23 698
Sum eiendeler 40 667 25 531 29 460
Sum egenkapital 12 800 4 737 4 025
Sum langsiktig gjeld 2 356 378 725
Sum kortsiktig gjeld 25 512 20 415 24 710

Elektropluss AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elektropluss AS - 920044352
Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid
Øvre Ullern Terrasse 29a, 0380 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
15 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -7 -1
Resultat før skatt -7 -1
Ordinært resultat -7 -1
Årsresultat -7 -1
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 15 22
Sum eiendeler 15 22
Sum egenkapital 15 22
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Elektropluss Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elektropluss Holding AS - 980755797
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Meieritorvet, 3800 Bø i Telemark
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,1 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 138 000
Egenkapital
954 000
Gjeld
510 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 2 2 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -22 -125 -143
Resultat før skatt -23 -125 9 748
Ordinært resultat -23 -125 9 748
Årsresultat -23 -125 9 748
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 138 1 138 1 066
Sum omløpsmidler 326 349 1 097
Sum eiendeler 1 464 1 487 2 163
Sum egenkapital 954 977 1 102
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 510 510 1 061

Erab Regulator AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Erab Regulator AS - 916083068
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Eikenga 13, 0579 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 2019 < 1 år

Sameiet Drammensveien 47

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Drammensveien 47 - 916507704
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 47, 0271 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 3,1 år

Elektropluss Telemark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Elektropluss Telemark AS - 915453457
Elektrisk installasjonsarbeid
Gullbringvegen 10, 3800 Bø i Telemark
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 1,8 år
Adm. direktør 2015 2017 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
50 259 000
Personalkostnader
20 884 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
130 000
Egenkapital
3 132 000
Gjeld
15 554 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 13 3
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 12 12 4
Kontantstrøm fra drift 10 10 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 66 71 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 50 259 50 668 32 642
Driftsresultat 3 848 4 017 435
Resultat før skatt 3 002 3 091 343
Ordinært resultat 3 002 3 091 343
Årsresultat 3 002 3 091 343
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 130 167 100
Sum omløpsmidler 18 556 16 313 11 924
Sum eiendeler 18 686 16 479 12 024
Sum egenkapital 3 132 3 095 2 504
Sum langsiktig gjeld 543 222 208
Sum kortsiktig gjeld 15 011 13 162 9 313

Lls Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lls Eiendom AS - 914628474
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Sætrevegen 258, 3810 Gvarv
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
285 000
Gjeld
35 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -5 -4
Resultat før skatt -5 -5 -4
Ordinært resultat -5 -5 -4
Årsresultat -5 -5 -4
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 320 320 325
Sum eiendeler 320 320 325
Sum egenkapital 285 290 295
Sum langsiktig gjeld 35 30 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 30

Ekeberg Elektro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ekeberg Elektro AS - 984181817
Ikke tilgjengelig
Kongsveien 96 B, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2008 < 1 år
Adm. direktør 2007 2008 < 1 år

Norwegian Touring Car Championship Racing Development AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norwegian Touring Car Championship Racing Development AS - 984678495
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 47, 0271 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2006 2,2 år
Adm. direktør 2004 2005 1,1 år

Elektromontørn AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elektromontørn AS - 968339206
Ikke tilgjengelig
Gullbringv 20, 3800 Bø i Telemark
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 3,2 år
Styre­medlem 2000 2002 2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Bø Elektriske AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bø Elektriske AS - 984682204
Ikke tilgjengelig
Stamveien 1, 1483 Hagan
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2004 1,8 år

Elektropluss AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elektropluss AS - 880856642
Elektrisk installasjonsarbeid
Nils Lauritssøns vei 39, 0870 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2017 16,6 år
Adm. direktør 2000 2017 16,6 år

Elektrostore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elektrostore AS - 980755819
Ikke tilgjengelig
Tåsenveien 26, 0853 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2004 3,5 år