Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ingvild Ragna Myhre

Rapportdato: 2020-08-08

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 16 863 038 og med ett samlet driftsresultat på 3 308 091. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 17 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 17 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 133.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Relato AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 12 070 2 213
Investeringsfond for Nordvest-russland og Øst-europa AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 -9 494
Mestringshusene Tysnes AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Mestringshusene Holding AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Norinnova Narvik AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Space Norway Heosat AS Styre­medlem 2019 - 2019
Maritime Optima AS Styre­medlem 2018 - 2018
Fremtind Forsikring AS Styre­medlem 2018 - 2019
Expert Analytics AS Styre­medlem 2018 - 2020
Induct AS Styre­medlem 2017 - 2018

Relato AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Relato AS - 920456464
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Wildenveybakken 12, 0766 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 070 000
Personalkostnader
4 837 000
Lederlønn
1 239 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 010 000
Gjeld
3 599 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 6 4
Totalt 89 85
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 12 070 3 371
Driftsresultat 2 213 1 552
Resultat før skatt 1 727 1 196
Ordinært resultat 1 727 1 196
Årsresultat 1 727 1 196
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 4 608 2 262
Sum eiendeler 4 608 2 262
Sum egenkapital 1 010 100
Sum langsiktig gjeld 13 0
Sum kortsiktig gjeld 3 586 2 162

Investeringsfond for Nordvest-russland og Øst-europa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Investeringsfond for Nordvest-russland og Øst-europa AS - 922653100
Aktive eierfond
Wiulls gate 3, 9900 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 913 000
Egenkapital
251 384 000
Gjeld
2 458 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -9 494
Resultat før skatt -4 274
Ordinært resultat -4 274
Årsresultat -4 274
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 27 913
Sum omløpsmidler 225 929
Sum eiendeler 253 842
Sum egenkapital 251 384
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 2 458

Mestringshusene Tysnes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mestringshusene Tysnes AS - 923443223
Rusmiddelpoliklinikker
Uggdalsdalen 17, 5685 Uggdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Mestringshusene Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mestringshusene Holding AS - 923117709
Rusmiddelpoliklinikker
Follsjøvegen 1276, 3680 Notodden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Norinnova Narvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norinnova Narvik AS - 822349242
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Kongens gate 51, 8514 Narvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,4 år

Ice Group ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Ice Group ASA - 915155995
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Nydalsveien 18b, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 859 000 000
Personalkostnader
238 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 835 000 000
Egenkapital
-889 000 000
Gjeld
7 105 000 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 2
Totalt 15 9
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 1 859 000 1 660 020
Driftsresultat -655 000 -812 817
Resultat før skatt -1 133 000 -1 032 910
Ordinært resultat -1 133 000 -1 032 910
Årsresultat -1 133 000 -1 120 308
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 4 835 000 2 729 860
Sum omløpsmidler 1 381 000 548 911
Sum eiendeler 6 216 000 3 278 771
Sum egenkapital -889 000 -992 500
Sum langsiktig gjeld 6 252 000 3 681 689
Sum kortsiktig gjeld 853 000 589 582

Sekse & Partners AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sekse & Partners AS - 965950044
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Ledaalsgata 1, 4008 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 553 000
Personalkostnader
4 848 000
Lederlønn
135 000
Anleggsmidler
506 000
Egenkapital
1 735 000
Gjeld
2 023 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 12 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 2 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 0
Resultatgrad 18 12 0
Kontantstrøm fra drift 18 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 89 58 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 9 553 6 795 6 252
Driftsresultat 1 591 499 -1 153
Resultat før skatt 1 270 344 -926
Ordinært resultat 1 270 344 -926
Årsresultat 1 270 344 -926
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 506 866 987
Sum omløpsmidler 3 252 2 558 2 353
Sum eiendeler 3 758 3 424 3 340
Sum egenkapital 1 735 465 -540
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 023 2 959 3 879

Sinnsro Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sinnsro Invest AS - 920325017
Uoppgitt
Hoffsjef Løvenskiolds vei 23a, 0382 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 327 000
Egenkapital
154 000
Gjeld
3 350 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -17
Resultat før skatt -40
Ordinært resultat -40
Årsresultat -40
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 3 327
Sum omløpsmidler 178
Sum eiendeler 3 504
Sum egenkapital 154
Sum langsiktig gjeld 3 350
Sum kortsiktig gjeld 0

Mestringshusene AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mestringshusene AS - 915939376
Andre helsetjenester
Bolkesjø Follsjøvegen 1276, 3680 Notodden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
39
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 458 000
Personalkostnader
12 499 000
Lederlønn
905 000
Anleggsmidler
1 666 000
Egenkapital
-2 469 000
Gjeld
12 086 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 6 0
Totalt 19 14
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 25 458 3 872
Driftsresultat -2 183 -913
Resultat før skatt -1 780 -907
Ordinært resultat -1 780 -907
Årsresultat -1 780 -907
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 1 666 94
Sum omløpsmidler 7 951 636
Sum eiendeler 9 616 730
Sum egenkapital -2 469 -877
Sum langsiktig gjeld 5 971 71
Sum kortsiktig gjeld 6 115 1 537

Vardar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vardar AS - 977028442
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 3 år
Styre­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
446 465 000
Personalkostnader
21 316 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 233 620 000
Egenkapital
1 845 589 000
Gjeld
1 638 242 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 4
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 76 72 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 446 465 472 999 1 119 667
Driftsresultat 298 725 279 292 338 183
Resultat før skatt 172 992 137 729 74 135
Ordinært resultat 172 992 137 729 74 135
Årsresultat 172 992 780 784 39 177
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 233 620 3 025 543 6 815 555
Sum omløpsmidler 250 211 998 761 702 237
Sum eiendeler 3 483 831 4 024 304 7 517 792
Sum egenkapital 1 845 589 2 293 980 1 698 915
Sum langsiktig gjeld 1 537 220 1 336 304 5 300 302
Sum kortsiktig gjeld 101 022 394 020 518 575

Norlandia Health & Care Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norlandia Health & Care Group AS - 917933367
Barnehager
Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 856 567 000
Personalkostnader
3 540 043 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 892 934 000
Egenkapital
437 570 000
Gjeld
3 147 417 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 5 3 7
Rentedekningsgrad 4 2 8
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 29 25 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 856 567 4 834 939 5 177 520
Driftsresultat 137 063 132 458 285 361
Resultat før skatt 66 811 15 641 194 936
Ordinært resultat 66 811 15 641 194 936
Årsresultat 66 811 15 641 194 936
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 892 934 2 876 399 2 728 596
Sum omløpsmidler 692 053 775 082 1 510 660
Sum eiendeler 3 584 987 3 651 481 4 239 256
Sum egenkapital 437 570 446 851 481 847
Sum langsiktig gjeld 2 344 677 2 389 898 2 350 627
Sum kortsiktig gjeld 802 740 814 732 1 406 782

Istyrelsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Istyrelsen AS - 999539912
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Aker Brygge Bryggegata 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 081 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
343 000
Egenkapital
608 000
Gjeld
147 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 0 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 14 16 19
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 081 894 1 065
Driftsresultat -74 -131 -23
Resultat før skatt -73 -131 -22
Ordinært resultat -73 -131 -22
Årsresultat -73 -131 -22
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 343 0 35
Sum omløpsmidler 412 476 515
Sum eiendeler 755 476 550
Sum egenkapital 608 286 417
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 147 190 132

Dualog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dualog AS - 951400491
Utgivelse av annen programvare
Alkeveien 14, 9015 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
37
Styremedlemmer
0
Omsetning
79 797 000
Personalkostnader
38 795 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 907 000
Egenkapital
29 432 000
Gjeld
18 519 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 12
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 14 16 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 85 81 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 79 797 78 218 75 317
Driftsresultat 7 516 9 392 8 530
Resultat før skatt 6 509 5 927 5 677
Ordinært resultat 6 509 5 927 5 677
Årsresultat 6 509 7 074 6 727
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 28 907 27 680 26 350
Sum omløpsmidler 19 044 23 870 25 836
Sum eiendeler 47 951 51 550 52 186
Sum egenkapital 29 432 22 842 22 867
Sum langsiktig gjeld 6 564 8 292 9 941
Sum kortsiktig gjeld 11 955 20 416 19 378

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 112 000 000
Personalkostnader
95 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 457 000 000
Egenkapital
2 632 000 000
Gjeld
3 528 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 72 69 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 112 000 1 091 000 831 000
Driftsresultat 573 000 575 000 398 000
Resultat før skatt 200 000 199 000 109 000
Ordinært resultat 200 000 199 000 109 000
Årsresultat 200 000 199 000 105 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 457 000 5 344 000 5 223 000
Sum omløpsmidler 703 000 699 000 737 000
Sum eiendeler 6 160 000 6 043 000 5 960 000
Sum egenkapital 2 632 000 2 449 000 2 540 000
Sum langsiktig gjeld 2 941 000 2 825 000 2 966 000
Sum kortsiktig gjeld 587 000 769 000 454 000

Nte Marked AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nte Marked AS - 991854126
Handel med elektrisitet
Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
111
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 587 500 000
Personalkostnader
79 311 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 076 873 000
Egenkapital
296 098 000
Gjeld
1 148 727 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 12 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 59 59 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 587 500 1 477 755 1 093 552
Driftsresultat 103 278 87 313 108 311
Resultat før skatt 58 381 47 019 67 276
Ordinært resultat 58 381 47 019 67 276
Årsresultat 58 381 47 019 67 276
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 076 873 983 043 924 858
Sum omløpsmidler 367 952 365 774 236 348
Sum eiendeler 1 444 825 1 348 817 1 161 206
Sum egenkapital 296 098 275 137 212 044
Sum langsiktig gjeld 547 848 574 834 572 988
Sum kortsiktig gjeld 600 879 498 846 376 174

Nemko AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nemko AS - 974404532
Teknisk prøving og analyse
Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,5 år
Styre­medlem 2014 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
131
Styremedlemmer
0
Omsetning
631 863 000
Personalkostnader
349 978 000
Lederlønn
1 333 000
Anleggsmidler
149 150 000
Egenkapital
392 623 000
Gjeld
163 283 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 8 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 18
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 56 61 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 631 863 569 906 567 647
Driftsresultat 24 418 27 089 42 936
Resultat før skatt 20 905 30 140 35 825
Ordinært resultat 20 905 30 140 35 825
Årsresultat 20 813 29 743 35 781
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 149 150 134 853 128 134
Sum omløpsmidler 406 756 395 739 385 148
Sum eiendeler 555 906 530 592 513 282
Sum egenkapital 392 623 377 304 343 793
Sum langsiktig gjeld 38 510 36 867 36 990
Sum kortsiktig gjeld 124 773 116 421 132 499

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Norsk Teknisk Museum - 979676832
Drift av kulturhistoriske museer
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
103
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 860 000
Personalkostnader
50 699 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
134 657 000
Egenkapital
38 667 000
Gjeld
134 247 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 4 0 8
Kontantstrøm fra drift 14 7 14
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 49 24 53
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 90 860 85 499 81 974
Driftsresultat 2 347 -996 3 330
Resultat før skatt 2 526 -1 285 2 754
Ordinært resultat 2 526 -1 285 2 754
Årsresultat 2 526 -1 285 2 754
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 134 657 138 818 134 284
Sum omløpsmidler 38 257 36 068 26 763
Sum eiendeler 172 914 174 886 161 047
Sum egenkapital 38 667 36 141 23 228
Sum langsiktig gjeld 113 510 119 257 123 561
Sum kortsiktig gjeld 20 737 19 487 14 258

Sparebank 1 Nord-norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebank 1 Nord-norge - 952706365
Bankvirksomhet ellers
Storgata 65, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
648
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 124 000 000
Personalkostnader
834 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 921 000 000
Egenkapital
14 172 000 000
Gjeld
97 352 000 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 124 000 3 416 000 3 314 000
Driftsresultat 2 484 000 1 942 000 1 948 000
Resultat før skatt 2 064 000 1 546 000 1 440 000
Ordinært resultat 2 064 000 1 546 000 1 440 000
Årsresultat 2 062 000 1 542 000 1 440 000
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 921 000 8 169 000 7 698 000
Sum omløpsmidler 103 603 000 97 987 000 89 488 000
Sum eiendeler 111 524 000 106 156 000 97 186 000
Sum egenkapital 14 172 000 13 058 000 12 299 000
Sum langsiktig gjeld 1 287 000 1 540 000 1 165 000
Sum kortsiktig gjeld 96 065 000 91 558 000 83 722 000

Velferdsfabrikken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Velferdsfabrikken AS - 913633652
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Undelstadlia 27, 1387 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
601 000
Egenkapital
282 000
Gjeld
494 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 6 0
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 0 75 8
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 586 2 983
Driftsresultat -135 511 -1 307
Resultat før skatt -137 298 -1 501
Ordinært resultat -137 298 -1 501
Årsresultat -137 298 -1 501
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 601 550 0
Sum omløpsmidler 175 285 3 435
Sum eiendeler 776 834 3 435
Sum egenkapital 282 418 -1 867
Sum langsiktig gjeld 0 0 2 921
Sum kortsiktig gjeld 494 416 2 381

Home Control AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Home Control AS - 985439419
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 256 000
Personalkostnader
6 441 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 851 000
Egenkapital
32 648 000
Gjeld
10 886 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 17 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 256 4 770 2 988
Driftsresultat -28 006 -29 190 -17 194
Resultat før skatt -28 345 -29 798 -17 366
Ordinært resultat -28 345 -29 798 -17 366
Årsresultat -28 345 -29 798 -17 366
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 851 2 021 3 797
Sum omløpsmidler 40 684 30 642 27 127
Sum eiendeler 43 535 32 664 30 924
Sum egenkapital 32 648 29 783 27 758
Sum langsiktig gjeld 8 000 217 325
Sum kortsiktig gjeld 2 886 2 664 2 841

Kongsberg Satellite Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongsberg Satellite Services AS - 984079125
Satellittbasert telekommunikasjon
Prestvannvegen 38, 9011 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
252
Styremedlemmer
0
Omsetning
927 678 000
Personalkostnader
215 842 000
Lederlønn
1 775 000
Anleggsmidler
959 398 000
Egenkapital
907 647 000
Gjeld
398 994 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 81 80 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 927 678 844 001 752 606
Driftsresultat 279 703 269 038 241 121
Resultat før skatt 230 478 218 519 197 445
Ordinært resultat 230 478 218 519 197 445
Årsresultat 230 478 218 519 197 445
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 959 398 820 255 695 625
Sum omløpsmidler 347 243 334 540 272 386
Sum eiendeler 1 306 641 1 154 795 968 011
Sum egenkapital 907 647 787 058 676 930
Sum langsiktig gjeld 33 117 31 813 26 137
Sum kortsiktig gjeld 365 877 335 922 264 944

Videonor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Videonor AS - 997742346
Telekommunikasjon ellers
gate 1 107, 6700 Måløy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 131 000
Personalkostnader
14 129 000
Lederlønn
1 029 000
Anleggsmidler
54 395 000
Egenkapital
57 332 000
Gjeld
14 634 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 14 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 14 0
Rentedekningsgrad 10 4 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 68 63 52
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 29 131 26 899 25 866
Driftsresultat 2 856 4 938 5 624
Resultat før skatt 2 094 564 -8 498
Ordinært resultat 2 094 564 -8 498
Årsresultat 2 094 564 -8 498
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 54 395 57 112 12 727
Sum omløpsmidler 17 571 14 112 9 712
Sum eiendeler 71 965 71 224 22 439
Sum egenkapital 57 332 55 238 9 674
Sum langsiktig gjeld 6 882 7 221 7 862
Sum kortsiktig gjeld 7 752 8 765 4 903

Enivest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Enivest AS - 982503620
Kabelbasert telekommunikasjon
Firdavegen 5, 6800 Førde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
66
Styremedlemmer
0
Omsetning
178 055 000
Personalkostnader
33 570 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
293 095 000
Egenkapital
121 452 000
Gjeld
201 566 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 18 16 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 70 69 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 178 055 158 164 142 194
Driftsresultat 26 243 18 518 18 971
Resultat før skatt 16 033 12 474 14 658
Ordinært resultat 16 033 12 474 14 658
Årsresultat 16 033 12 474 14 658
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 293 095 250 208 158 362
Sum omløpsmidler 29 923 31 152 30 372
Sum eiendeler 323 018 281 360 188 734
Sum egenkapital 121 452 105 419 92 945
Sum langsiktig gjeld 119 195 120 756 34 781
Sum kortsiktig gjeld 82 371 55 185 61 009

Lightbird AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lightbird AS - 990044295
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
Grindaberget 41, 1354 Bærums Verk
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
220 000
Egenkapital
-1 203 000
Gjeld
1 429 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 12 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -13 -21
Resultat før skatt -18 3 -32
Ordinært resultat -18 3 -32
Årsresultat -18 3 -32
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 220 220 220
Sum omløpsmidler 5 24 184
Sum eiendeler 225 244 404
Sum egenkapital -1 203 -1 185 -1 188
Sum langsiktig gjeld 1 286 1 286 1 386
Sum kortsiktig gjeld 143 143 206

Eidsiva Bredbånd AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eidsiva Bredbånd AS - 880258222
Kabelbasert telekommunikasjon
Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
157
Styremedlemmer
0
Omsetning
641 691 000
Personalkostnader
98 700 000
Lederlønn
1 786 000
Anleggsmidler
693 509 000
Egenkapital
487 421 000
Gjeld
649 930 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 12 8 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 6 0 2
Totalt 63 50 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 641 691 545 029 489 553
Driftsresultat 41 370 19 863 41 704
Resultat før skatt 24 061 16 391 36 683
Ordinært resultat 24 061 16 391 36 683
Årsresultat 24 061 16 391 36 683
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 693 509 1 095 132 857 958
Sum omløpsmidler 443 841 171 990 183 939
Sum eiendeler 1 137 350 1 267 122 1 041 898
Sum egenkapital 487 421 462 193 445 163
Sum langsiktig gjeld 282 651 280 822 281 594
Sum kortsiktig gjeld 367 279 524 107 315 141

Simula Research Laboratory AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Simula Research Laboratory AS - 984648855
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,6 år
Styre­medlem 2005 2007 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
61
Styremedlemmer
0
Omsetning
247 467 000
Personalkostnader
137 894 000
Lederlønn
2 693 000
Anleggsmidler
33 564 000
Egenkapital
91 324 000
Gjeld
83 896 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 14
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 66 59 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 247 467 215 073 212 600
Driftsresultat 18 484 12 453 16 998
Resultat før skatt 16 784 9 447 15 213
Ordinært resultat 16 784 9 447 15 213
Årsresultat 10 907 7 268 12 925
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 33 564 29 730 25 479
Sum omløpsmidler 141 656 123 049 92 131
Sum eiendeler 175 220 152 779 117 610
Sum egenkapital 91 324 73 624 64 178
Sum langsiktig gjeld 10 000 10 182 3 577
Sum kortsiktig gjeld 73 896 68 973 49 856

Center for Corporate Diversity AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Center for Corporate Diversity AS - 881071592
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Drammensveien 30, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 8,1 år
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
93 000
Gjeld
110 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 202 202 202
Sum eiendeler 202 202 202
Sum egenkapital 93 93 93
Sum langsiktig gjeld 75 75 75
Sum kortsiktig gjeld 35 35 35

Uroboros AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uroboros AS - 988798525
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Munkedamsveien 67, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
546 000
Personalkostnader
65 000
Lederlønn
26 000
Anleggsmidler
16 918 000
Egenkapital
17 256 000
Gjeld
4 400 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 20 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 55 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 546 340 419
Driftsresultat 211 -18 37
Resultat før skatt -3 612 413 -5
Ordinært resultat -3 612 413 -5
Årsresultat -3 612 413 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 918 15 881 13 734
Sum omløpsmidler 4 737 6 915 7 709
Sum eiendeler 21 655 22 796 21 443
Sum egenkapital 17 256 20 868 20 455
Sum langsiktig gjeld 3 893 1 593 699
Sum kortsiktig gjeld 507 336 289

Space Norway Heosat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Space Norway Heosat AS - 922026211
Satellittbasert telekommunikasjon
Drammensveien 165, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
697 665 000
Egenkapital
1 292 000
Gjeld
953 057 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 10
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -30 731
Resultat før skatt -1 808
Ordinært resultat -1 808
Årsresultat -1 808
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 697 665
Sum omløpsmidler 256 684
Sum eiendeler 954 349
Sum egenkapital 1 292
Sum langsiktig gjeld 889 492
Sum kortsiktig gjeld 63 565

Maritime Optima AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maritime Optima AS - 920855970
Programmeringstjenester
C/o In Ocean Bowl AS Bryggegata 9, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
581 000
Personalkostnader
211 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
796 000
Gjeld
438 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 12
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 581
Driftsresultat -424
Resultat før skatt -431
Ordinært resultat -431
Årsresultat -431
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1 234
Sum eiendeler 1 234
Sum egenkapital 796
Sum langsiktig gjeld 234
Sum kortsiktig gjeld 204

Fremtind Forsikring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fremtind Forsikring AS - 915651232
Skadeforsikring
Hammersborggata 2, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
976
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 731 342 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 628 857 000
Egenkapital
6 399 319 000
Gjeld
11 859 005 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 0 16 18
Kontantstrøm fra drift 10 14 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 39 58 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 8 731 342 5 806 520 5 493 594
Driftsresultat -26 227 592 680 776 222
Resultat før skatt 596 389 494 087 1 089 526
Ordinært resultat 596 389 494 087 1 089 526
Årsresultat 596 389 494 087 1 089 100
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 628 857 10 111 550 3 577 905
Sum omløpsmidler 13 629 468 2 842 584 9 041 227
Sum eiendeler 18 258 325 12 954 134 12 619 133
Sum egenkapital 6 399 319 3 625 033