Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ingvild Ragna Myhre

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 15 851 779 og med ett samlet driftsresultat på 2 693 524. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 10 av virksomhetene driftsunderskudd, og 19 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 21 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 127.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norinnova Narvik AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Ice Group ASA Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 660 020 -812 817
Sekse & Partners AS Styrets leder 2018 - Aktiv 6 795 499
Sinnsro Invest AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 0 -17
Mestringshusene AS Styrets leder 2018 - Aktiv 25 458 -2 183

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Space Norway Heosat AS Styre­medlem 2019 - 2019
Maritime Optima AS Styre­medlem 2018 - 2018
Fremtind Forsikring AS Styre­medlem 2018 - 2019
Induct AS Styre­medlem 2017 - 2018
Vardar AS Styre­medlem 2015 - 2017

Norinnova Narvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norinnova Narvik AS - 822349242
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Kongens gate 51, 8514 Narvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Ice Group ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Ice Group ASA - 915155995
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Nydalsveien 18b, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 660 020 000
Personalkostnader
220 092 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 729 860 000
Egenkapital
-992 500 000
Gjeld
4 271 271 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 9
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 1 660 020
Driftsresultat -812 817
Resultat før skatt -1 032 910
Ordinært resultat -1 032 910
Årsresultat -1 120 308
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 2 729 860
Sum omløpsmidler 548 911
Sum eiendeler 3 278 771
Sum egenkapital -992 500
Sum langsiktig gjeld 3 681 689
Sum kortsiktig gjeld 589 582

Sekse & Partners AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sekse & Partners AS - 965950044
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Ledaalsgata 1, 4008 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 795 000
Personalkostnader
3 695 000
Lederlønn
1 030 000
Anleggsmidler
866 000
Egenkapital
465 000
Gjeld
2 959 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 2
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 1 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 12 0 2
Kontantstrøm fra drift 7 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 58 10 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 795 6 252 7 613
Driftsresultat 499 -1 153 72
Resultat før skatt 344 -926 -33
Ordinært resultat 344 -926 -33
Årsresultat 344 -926 -33
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 866 987 782
Sum omløpsmidler 2 558 2 353 2 658
Sum eiendeler 3 424 3 340 3 440
Sum egenkapital 465 -540 386
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 959 3 879 3 054

Sinnsro Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sinnsro Invest AS - 920325017
Uoppgitt
Hoffsjef Løvenskiolds vei 23a, 0382 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 327 000
Egenkapital
154 000
Gjeld
3 350 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -17
Resultat før skatt -40
Ordinært resultat -40
Årsresultat -40
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 3 327
Sum omløpsmidler 178
Sum eiendeler 3 504
Sum egenkapital 154
Sum langsiktig gjeld 3 350
Sum kortsiktig gjeld 0

Mestringshusene AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mestringshusene AS - 915939376
Andre helsetjenester
Bolkesjø Follsjøvegen 1276, 3680 Notodden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
43
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 458 000
Personalkostnader
12 499 000
Lederlønn
905 000
Anleggsmidler
1 666 000
Egenkapital
-2 469 000
Gjeld
12 086 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 6 0
Totalt 19 14
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 25 458 3 872
Driftsresultat -2 183 -913
Resultat før skatt -1 780 -907
Ordinært resultat -1 780 -907
Årsresultat -1 780 -907
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 1 666 94
Sum omløpsmidler 7 951 636
Sum eiendeler 9 616 730
Sum egenkapital -2 469 -877
Sum langsiktig gjeld 5 971 71
Sum kortsiktig gjeld 6 115 1 537

Expert Analytics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Expert Analytics AS - 912208559
Programmeringstjenester
Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 132 000
Personalkostnader
14 279 000
Lederlønn
931 000
Anleggsmidler
356 000
Egenkapital
4 754 000
Gjeld
8 849 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 94 95 93
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 132 11 435 6 143
Driftsresultat 5 269 3 281 1 303
Resultat før skatt 4 060 2 490 974
Ordinært resultat 4 060 2 490 974
Årsresultat 4 060 2 490 974
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 356 269 139
Sum omløpsmidler 13 248 6 610 3 356
Sum eiendeler 13 604 6 879 3 494
Sum egenkapital 4 754 2 918 1 593
Sum langsiktig gjeld 0 5 3
Sum kortsiktig gjeld 8 849 3 956 1 898

Vardar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vardar AS - 977028442
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 2,3 år
Styre­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
472 999 000
Personalkostnader
25 908 000
Lederlønn
2 551 000
Anleggsmidler
3 025 543 000
Egenkapital
2 293 980 000
Gjeld
1 730 324 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 6
Likviditetsgrad II 8 6 0
Totalt 72 66 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 472 999 1 119 667 919 942
Driftsresultat 279 292 338 183 466 919
Resultat før skatt 137 729 74 135 188 555
Ordinært resultat 137 729 74 135 188 555
Årsresultat 780 784 39 177 171 717
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 025 543 6 815 555 6 846 333
Sum omløpsmidler 998 761 702 237 564 623
Sum eiendeler 4 024 304 7 517 792 7 410 956
Sum egenkapital 2 293 980 1 698 915 1 593 375
Sum langsiktig gjeld 1 336 304 5 300 302 4 697 077
Sum kortsiktig gjeld 394 020 518 575 1 120 504

Vardar Vannkraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vardar Vannkraft AS - 981104293
Produksjon av elektrisitet fra vannkraft
Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 2,3 år
Styre­medlem 2015 2017 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
261 918 000
Personalkostnader
943 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
484 480 000
Egenkapital
494 356 000
Gjeld
215 944 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 82 82 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 261 918 176 057 151 533
Driftsresultat 144 815 88 009 61 927
Resultat før skatt 62 119 42 600 23 532
Ordinært resultat 62 119 42 600 23 532
Årsresultat 62 119 42 600 23 532
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 484 480 492 637 507 346
Sum omløpsmidler 225 820 196 606 166 945
Sum eiendeler 710 300 689 243 674 291
Sum egenkapital 494 356 535 300 564 381
Sum langsiktig gjeld 2 428 1 390 1 687
Sum kortsiktig gjeld 213 516 152 553 108 223

Norlandia Health & Care Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norlandia Health & Care Group AS - 917933367
Barnehager
Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 856 567 000
Personalkostnader
3 540 043 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 892 934 000
Egenkapital
437 570 000
Gjeld
3 147 417 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 5 3 7
Rentedekningsgrad 4 2 8
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 29 25 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 856 567 4 834 939 5 177 520
Driftsresultat 137 063 132 458 285 361
Resultat før skatt 66 811 15 641 194 936
Ordinært resultat 66 811 15 641 194 936
Årsresultat 66 811 15 641 194 936
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 892 934 2 876 399 2 728 596
Sum omløpsmidler 692 053 775 082 1 510 660
Sum eiendeler 3 584 987 3 651 481 4 239 256
Sum egenkapital 437 570 446 851 481 847
Sum langsiktig gjeld 2 344 677 2 389 898 2 350 627
Sum kortsiktig gjeld 802 740 814 732 1 406 782

Myoutime AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Myoutime AS - 998794749
Programmeringstjenester
Grønland 67, 3045 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-1 797 000
Gjeld
1 907 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 66 71 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 30 60 460
Driftsresultat 17 32 -719
Resultat før skatt 17 32 -719
Ordinært resultat 17 32 -719
Årsresultat 17 32 -719
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 110 93 4
Sum eiendeler 110 93 4
Sum egenkapital -1 797 -1 814 -1 846
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 907 1 907 1 850

Istyrelsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Istyrelsen AS - 999539912
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Aker Brygge Bryggegata 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
894 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
286 000
Gjeld
190 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 6 4 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 10
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 16 19 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 894 1 065 978
Driftsresultat -131 -23 62
Resultat før skatt -131 -22 63
Ordinært resultat -131 -22 63
Årsresultat -131 -22 63
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 35 0
Sum omløpsmidler 476 515 847
Sum eiendeler 476 550 847
Sum egenkapital 286 417 440
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 190 132 408

Dualog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dualog AS - 951400491
Utgivelse av annen programvare
Alkeveien 14, 9015 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
43
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 218 000
Personalkostnader
38 236 000
Lederlønn
2 320 000
Anleggsmidler
27 680 000
Egenkapital
22 842 000
Gjeld
28 708 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 12 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8
Resultatgrad 16 16
Kontantstrøm fra drift 20 18
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 4 6
Totalt 81 79
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 78 218 75 317
Driftsresultat 9 392 8 530
Resultat før skatt 5 927 5 677
Ordinært resultat 5 927 5 677
Årsresultat 7 074 6 727
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 27 680 26 350
Sum omløpsmidler 23 870 25 836
Sum eiendeler 51 550 52 186
Sum egenkapital 22 842 22 867
Sum langsiktig gjeld 8 292 9 941
Sum kortsiktig gjeld 20 416 19 378

Akershus Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akershus Energi AS - 976542606
Handel med elektrisitet
Pausveien 6, 1927 Rånåsfoss
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 091 000 000
Personalkostnader
79 000 000
Lederlønn
2 108 000
Anleggsmidler
5 344 000 000
Egenkapital
2 449 000 000
Gjeld
3 594 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 6
Totalt 69 74 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 091 000 831 000 718 000
Driftsresultat 575 000 398 000 260 000
Resultat før skatt 199 000 109 000 84 000
Ordinært resultat 199 000 109 000 84 000
Årsresultat 199 000 105 000 84 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 344 000 5 223 000 4 895 000
Sum omløpsmidler 699 000 737 000 565 000
Sum eiendeler 6 043 000 5 960 000 5 460 000
Sum egenkapital 2 449 000 2 540 000 2 320 000
Sum langsiktig gjeld 2 825 000 2 966 000 2 711 000
Sum kortsiktig gjeld 769 000 454 000 429 000

Nte Marked AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nte Marked AS - 991854126
Handel med elektrisitet
Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
98
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 477 755 000
Personalkostnader
71 519 000
Lederlønn
1 509 000
Anleggsmidler
983 043 000
Egenkapital
275 137 000
Gjeld
1 073 680 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 12 14 14
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 59 64 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 477 755 1 093 552 1 007 555
Driftsresultat 87 313 108 311 92 368
Resultat før skatt 47 019 67 276 54 905
Ordinært resultat 47 019 67 276 54 905
Årsresultat 47 019 67 276 54 905
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 983 043 924 858 868 028
Sum omløpsmidler 365 774 236 348 202 929
Sum eiendeler 1 348 817 1 161 206 1 070 957
Sum egenkapital 275 137 212 044 202 680
Sum langsiktig gjeld 574 834 572 988 574 482
Sum kortsiktig gjeld 498 846 376 174 293 795

Nemko AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nemko AS - 974404532
Teknisk prøving og analyse
Philip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,7 år
Styre­medlem 2014 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
128
Styremedlemmer
0
Omsetning
569 906 000
Personalkostnader
306 096 000
Lederlønn
2 465 000
Anleggsmidler
134 853 000
Egenkapital
377 304 000
Gjeld
153 288 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 14 18 10
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 61 67 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 569 906 567 647 560 402
Driftsresultat 27 089 42 936 41 711
Resultat før skatt 30 140 35 825 22 277
Ordinært resultat 30 140 35 825 22 277
Årsresultat 29 743 35 781 21 739
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 134 853 128 134 124 556
Sum omløpsmidler 395 739 385 148 345 543
Sum eiendeler 530 592 513 282 470 099
Sum egenkapital 377 304 343 793 300 362
Sum langsiktig gjeld 36 867 36 990 42 174
Sum kortsiktig gjeld 116 421 132 499 127 563

Stiftelsen Norsk Teknisk Museums Fond

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Norsk Teknisk Museums Fond - 992686332
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 445 000
Egenkapital
4 511 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 12 12 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -310 -310 -310
Resultat før skatt 35 35 35
Ordinært resultat 35 35 35
Årsresultat 35 35 35
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 445 3 445 3 445
Sum omløpsmidler 1 066 1 032 997
Sum eiendeler 4 511 4 477 4 442
Sum egenkapital 4 511 4 477 4 442
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Norsk Teknisk Museum - 979676832
Drift av kulturhistoriske museer
Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
121
Styremedlemmer
0
Omsetning
85 499 000
Personalkostnader
49 993 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 818 000
Egenkapital
36 141 000
Gjeld
138 744 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 0 8 2
Kontantstrøm fra drift 7 14 10
Rentedekningsgrad 0 10 4
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 24 53 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 85 499 81 974 79 431
Driftsresultat -996 3 330 660
Resultat før skatt -1 285 2 754 121
Ordinært resultat -1 285 2 754 121
Årsresultat -1 285 2 754 121
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 138 818 134 284 138 266
Sum omløpsmidler 36 068 26 763 18 903
Sum eiendeler 174 886 161 047 157 169
Sum egenkapital 36 141 23 228 20 474
Sum langsiktig gjeld 119 257 123 561 120 293
Sum kortsiktig gjeld 19 487 14 258 16 402

Sparebank 1 Nord-norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebank 1 Nord-norge - 952706365
Bankvirksomhet ellers
Storgata 65, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
637
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 416 000 000
Personalkostnader
748 000 000
Lederlønn
26 957 000
Anleggsmidler
8 169 000 000
Egenkapital
13 058 000 000
Gjeld
93 098 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 416 000 3 314 000 3 077 000
Driftsresultat 1 942 000 1 948 000 1 757 000
Resultat før skatt 1 546 000 1 440 000 1 253 000
Ordinært resultat 1 546 000 1 440 000 1 253 000
Årsresultat 1 542 000 1 440 000 1 253 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 169 000 7 698 000 7 227 000
Sum omløpsmidler 97 987 000 89 488 000 83 274 000
Sum eiendeler 106 156 000 97 186 000 90 501 000
Sum egenkapital 13 058 000 12 299 000 11 011 000
Sum langsiktig gjeld 1 540 000 1 165 000 1 549 000
Sum kortsiktig gjeld 91 558 000 83 722 000 77 941 000

Velferdsfabrikken AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Velferdsfabrikken AS - 913633652
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Undelstadlia 27, 1387 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
586 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
550 000
Egenkapital
418 000
Gjeld
416 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 6
Totalt 75 8 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 586 2 983 2 360
Driftsresultat 511 -1 307 -327
Resultat før skatt 298 -1 501 -327
Ordinært resultat 298 -1 501 -327
Årsresultat 298 -1 501 -327
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 550 0 0
Sum omløpsmidler 285 3 435 2 940
Sum eiendeler 834 3 435 2 940
Sum egenkapital 418 -1 867 -366
Sum langsiktig gjeld 0 2 921 900
Sum kortsiktig gjeld 416 2 381 2 406

Home Control AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Home Control AS - 985439419
Produksjon av annet elektrisk utstyr
Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 770 000
Personalkostnader
8 186 000
Lederlønn
1 211 000
Anleggsmidler
2 021 000
Egenkapital
29 783 000
Gjeld
2 881 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 17 17 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 770 2 988 5 464
Driftsresultat -29 190 -17 194 -8 644
Resultat før skatt -29 798 -17 366 -8 680
Ordinært resultat -29 798 -17 366 -8 680
Årsresultat -29 798 -17 366 -8 680
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 021 3 797 6 486
Sum omløpsmidler 30 642 27 127 4 909
Sum eiendeler 32 664 30 924 11 396
Sum egenkapital 29 783 27 758 8 200
Sum langsiktig gjeld 217 325 825
Sum kortsiktig gjeld 2 664 2 841 2 371

Kongsberg Satellite Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kongsberg Satellite Services AS - 984079125
Satellittbasert telekommunikasjon
Prestvannvegen 38, 9011 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 6,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
225
Styremedlemmer
0
Omsetning
844 001 000
Personalkostnader
180 492 000
Lederlønn
1 687 000
Anleggsmidler
820 255 000
Egenkapital
787 058 000
Gjeld
367 735 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 2 4
Totalt 80 84
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 844 001 752 606
Driftsresultat 269 038 241 121
Resultat før skatt 218 519 197 445
Ordinært resultat 218 519 197 445
Årsresultat 218 519 197 445
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 820 255 695 625
Sum omløpsmidler 334 540 272 386
Sum eiendeler 1 154 795 968 011
Sum egenkapital 787 058 676 930
Sum langsiktig gjeld 31 813 26 137
Sum kortsiktig gjeld 335 922 264 944

Videonor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Videonor AS - 997742346
Telekommunikasjon ellers
gate 1 101, 6700 Måløy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
26 899 000
Personalkostnader
11 563 000
Lederlønn
1 063 000
Anleggsmidler
57 112 000
Egenkapital
55 238 000
Gjeld
15 986 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 14 0 20
Rentedekningsgrad 4 2 10
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 63 52 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 26 899 25 866 20 471
Driftsresultat 4 938 5 624 4 856
Resultat før skatt 564 -8 498 3 789
Ordinært resultat 564 -8 498 3 789
Årsresultat 564 -8 498 3 789
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 57 112 12 727 21 120
Sum omløpsmidler 14 112 9 712 3 195
Sum eiendeler 71 224 22 439 24 315
Sum egenkapital 55 238 9 674 15 905
Sum langsiktig gjeld 7 221 7 862 3 608
Sum kortsiktig gjeld 8 765 4 903 4 803

Norwegian Datasenter Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norwegian Datasenter Group AS - 996316297
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
gate 1 101, 6700 Måløy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 491 000
Egenkapital
-3 567 000
Gjeld
9 147 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 4 5 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -108 339 -94
Resultat før skatt -7 104 -286 -688
Ordinært resultat -7 104 -286 -688
Årsresultat -7 104 -286 -688
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 491 11 730 11 546
Sum omløpsmidler 90 149 2 328
Sum eiendeler 5 581 11 879 13 874
Sum egenkapital -3 567 3 538 3 826
Sum langsiktig gjeld 8 548 7 503 8 202
Sum kortsiktig gjeld 599 838 1 845

Stiftelsen Nakuhel Norge Nasjonalt Senter for Natur- Kultur- Helse

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Nakuhel Norge Nasjonalt Senter for Natur- Kultur- Helse - 984986785
Andre helsetjenester
C/o Gunnar Tellnes Minister Ditleffs vei 20, 0862 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
126 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
134 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 50
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 126 12 29
Driftsresultat -18 -55 5
Resultat før skatt -17 -55 5
Ordinært resultat -17 -55 5
Årsresultat -17 -55 5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 134 151 206
Sum eiendeler 134 151 206
Sum egenkapital 134 151 206
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Enivest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Enivest AS - 982503620
Kabelbasert telekommunikasjon
Firdavegen 5, 6800 Førde
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
65
Styremedlemmer
0
Omsetning
158 164 000
Personalkostnader
31 733 000
Lederlønn
1 277 000
Anleggsmidler
250 208 000
Egenkapital
105 419 000
Gjeld
175 941 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 69 72 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 158 164 142 194 129 676
Driftsresultat 18 518 18 971 21 965
Resultat før skatt 12 474 14 658 16 677
Ordinært resultat 12 474 14 658 16 677
Årsresultat 12 474 14 658 16 677
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 250 208 158 362 123 160
Sum omløpsmidler 31 152 30 372 17 318
Sum eiendeler 281 360 188 734 140 478
Sum egenkapital 105 419 92 945 78 289
Sum langsiktig gjeld 120 756 34 781 22 570
Sum kortsiktig gjeld 55 185 61 009 39 619

Medokk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Medokk AS - 990044295
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted
Munkedamsveien 67, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
220 000
Egenkapital
-1 203 000
Gjeld
1 429 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 12 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -13 -21
Resultat før skatt -18 3 -32
Ordinært resultat -18 3 -32
Årsresultat -18 3 -32
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 220 220 220
Sum omløpsmidler 5 24 184
Sum eiendeler 225 244 404
Sum egenkapital -1 203 -1 185 -1 188
Sum langsiktig gjeld 1 286 1 286 1 386
Sum kortsiktig gjeld 143 143 206

Eidsiva Bredbånd AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eidsiva Bredbånd AS - 880258222
Kabelbasert telekommunikasjon
Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 10,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
156
Styremedlemmer
0
Omsetning
545 029 000
Personalkostnader
97 475 000
Lederlønn
1 743 000
Anleggsmidler
1 095 132 000
Egenkapital
462 193 000
Gjeld
804 929 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 8 14 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 50 60 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 545 029 489 553 448 068
Driftsresultat 19 863 41 704 41 012
Resultat før skatt 16 391 36 683 36 849
Ordinært resultat 16 391 36 683 36 849
Årsresultat 16 391 36 683 36 849
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 095 132 857 958 534 990
Sum omløpsmidler 171 990 183 939 172 156
Sum eiendeler 1 267 122 1 041 898 707 146
Sum egenkapital 462 193 445 163 408 551
Sum langsiktig gjeld 280 822 281 594 28 472
Sum kortsiktig gjeld 524 107 315 141 270 123

Simula Research Laboratory AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Simula Research Laboratory AS - 984648855
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 11,9 år
Styre­medlem 2005 2007 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
63
Styremedlemmer
0
Omsetning
247 467 000
Personalkostnader
137 894 000
Lederlønn
2 693 000
Anleggsmidler
33 564 000
Egenkapital
91 324 000
Gjeld
83 896 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 7 14
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 66 59 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 247 467 215 073 212 600
Driftsresultat 18 484 12 453 16 998
Resultat før skatt 16 784 9 447 15 213
Ordinært resultat 16 784 9 447 15 213
Årsresultat 10 907 7 268 12 925
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 33 564 29 730 25 479
Sum omløpsmidler 141 656 123 049 92 131
Sum eiendeler 175 220 152 779 117 610
Sum egenkapital 91 324 73 624 64 178
Sum langsiktig gjeld 10 000 10 182 3 577
Sum kortsiktig gjeld 73 896 68 973 49 856

Center for Corporate Diversity AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Center for Corporate Diversity AS - 881071592
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Drammensveien 30, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2014 8,1 år
Vara­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
93 000
Gjeld
110 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 202 202 202
Sum eiendeler 202 202 202
Sum egenkapital 93 93 93
Sum langsiktig gjeld 75 75 75
Sum kortsiktig gjeld 35 35 35

Uroboros AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Uroboros AS - 988798525
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Munkedamsveien 67, 0270 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
546 000
Personalkostnader
65 000
Lederlønn
26 000
Anleggsmidler
16 918 000
Egenkapital
17 256 000
Gjeld
4 400 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 20 0 14
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 6 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 55 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 546 340 419
Driftsresultat 211 -18 37
Resultat før skatt -3 612 413 -5
Ordinært resultat -3 612 413 -5
Årsresultat -3 612 413 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 918 15 881 13 734
Sum omløpsmidler 4 737 6 915 7 709
Sum eiendeler 21 655 22 796 21 443
Sum egenkapital 17 256 20 868 20 455
Sum langsiktig gjeld 3 893 1 593 699
Sum kortsiktig gjeld 507 336 289

Space Norway Heosat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Space Norway Heosat AS - 922026211
Satellittbasert telekommunikasjon
Drammensveien 165, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 2019 < 1 år

Maritime Optima AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Maritime Optima AS - 920855970
Programmeringstjenester
Lubberudstien 38, 1346 Gjettum
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
581 000
Personalkostnader
211 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
796 000
Gjeld
438 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 10
Totalt 12
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 581
Driftsresultat -424
Resultat før skatt -431
Ordinært resultat -431
Årsresultat -431
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1 234
Sum eiendeler 1 234
Sum egenkapital 796
Sum langsiktig gjeld 234
Sum kortsiktig gjeld 204

Fremtind Forsikring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fremtind Forsikring AS - 915651232
Skadeforsikring
Hammersborggata 2, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
898
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 806 520 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 111 550 000
Egenkapital
3 625 033 000
Gjeld
9 329 101 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 58 74 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 806 520 5 493 594 5 306 445
Driftsresultat 592 680 776 222 1 046 887
Resultat før skatt 494 087 1 089 526 1 138 840
Ordinært resultat 494 087 1 089 526 1 138 840
Årsresultat 494 087 1 089 100 1 137 340
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 10 111 550 3 577 905 3 535 082
Sum omløpsmidler 2 842 584 9 041 227 8 964 414
Sum eiendeler 12 954 134 12 619 133 12 499 496
Sum egenkapital 3 625 033 3 613 425 3 536 178
Sum langsiktig gjeld 7 273 293 7 300 706 7 298 913
Sum kortsiktig gjeld 2 055 808 1 705 002 1 664 405

Induct AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Induct AS - 992036230
Programmeringstjenester
Nedre Vollgate 3, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 795 000
Personalkostnader
7 671 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 820 000
Egenkapital
1 529 000
Gjeld
16 956 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 6 6 5
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 14 795 13 441 6 809
Driftsresultat -10 435 -13 134 -9 992
Resultat før skatt -13 402 -13 519 -11 317
Ordinært resultat -13 402 -13 519 -11 317
Årsresultat -13 402 -13 519 -11 317
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 820 12 946 12 859
Sum omløpsmidler 6 665 7 598 5 300
Sum eiendeler 18 485 20 543 18 159
Sum egenkapital 1 529 7 374 7 078
Sum langsiktig gjeld 5 329 4 324 3 851
Sum kortsiktig gjeld 11 627 8 846 7 230

Touchpoint Medical Nordic AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Touchpoint Medical Nordic AS - 987382368
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Dølasletta 7, 3408 Tranby
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 189 000
Personalkostnader
3 649 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 851 000
Egenkapital
9 275 000
Gjeld
3 849 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 5 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 42 89 89
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 189 15 603 13 121
Driftsresultat 2 365 3 406 2 907
Resultat før skatt -663 3 282 2 974
Ordinært resultat -663 3 282 2 974
Årsresultat -1 301 3 282 2 974
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 851 7 349 4 906
Sum omløpsmidler 5 273 6 468 5 765
Sum eiendeler 13 124 13 817 10 671
Sum egenkapital 9 275 10 575 7 890
Sum langsiktig gjeld 930 1 201 890
Sum kortsiktig gjeld 2 919 2 041 1 891

Rygge Airport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rygge Airport AS - 917274991
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
C/o Knut R. Johannessen Hovseterveien 52b, 0768 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
300 000
Personalkostnader
380 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
-84 000
Gjeld
580 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 4 4 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 300 0 0
Driftsresultat -120 -55 -1 330
Resultat før skatt -120 -54 -1 329
Ordinært resultat -120 -54 -1 329
Årsresultat -120 -54 -1 329
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 0 0
Sum omløpsmidler 467 1 081 527
Sum eiendeler 497 1 081 527
Sum egenkapital -84 36 91
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 580 1 045 436

Ntnu Accel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ntnu Accel AS - 912825760
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Krambugata 2, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2019 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 210 000
Personalkostnader
2 790 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 370 000
Egenkapital
4 863 000
Gjeld
24 783 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 75 15 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 210 5 753 3 710
Driftsresultat 1 585 -1 197 -1 152
Resultat før skatt 1 601 -1 168 -1 107
Ordinært resultat 1 601 -1 168 -1 107
Årsresultat 1 601 -1 168 -1 107
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 370 14 411 5 046
Sum omløpsmidler 16 276 9 978 13 783
Sum eiendeler 29 646 24 389 18 829
Sum egenkapital 4 863 3 262 4 430
Sum langsiktig gjeld 23 000 19 000 14 000
Sum kortsiktig gjeld 1 783 2 127 399

Lyse Terrasse Boligsameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Lyse Terrasse Boligsameie - 971276894
Ikke tilgjengelig
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2017 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 754 000
Personalkostnader
286 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
400 000
Egenkapital
5 639 000
Gjeld
1 524 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 12 18
Kontantstrøm fra drift 20 10 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 85 64 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 754 8 164 8 152
Driftsresultat 2 379 498 1 115
Resultat før skatt 2 410 514 1 142
Ordinært resultat 2 410 514 1 142
Årsresultat 2 410 514 1 142
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 400 400 400
Sum omløpsmidler 6 763 3 933 3 822
Sum eiendeler 7 163 4 333 4 222
Sum egenkapital 5 639 3 229 2 715
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 524 1 104 1 508

Chilimobil AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Chilimobil AS - 997629485
Trådløs telekommunikasjon
St. Jakobs Plass 9, 5008 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
78 413 000
Personalkostnader
8 753 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 519 000
Egenkapital
-22 172 000
Gjeld
69 924 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 14 13 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 78 413 25 317 33 883
Driftsresultat -36 768 -18 867 -13 635
Resultat før skatt -37 940 -19 791 -14 254
Ordinært resultat -37 940 -19 791 -14 254
Årsresultat -37 940 -19 791 -14 254
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 519 28 902
Sum omløpsmidler 25 233 6 139 7 763
Sum eiendeler 47 752 6 167 8 665
Sum egenkapital -22 172 -24 991 -60 216
Sum langsiktig gjeld 20 045 0 50 017
Sum kortsiktig gjeld 49 879 31 158 18 864

Eraseme International AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eraseme International AS - 996848639
Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
Fyrstikkalléen 3a, 0661 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 462 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 000
Egenkapital
445 000
Gjeld
882 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 87 12 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 462 198 202
Driftsresultat 555 -297 -1 405
Resultat før skatt 555 -299 -1 405
Ordinært resultat 555 -299 -1 405
Årsresultat 555 -299 -1 405
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 0 0
Sum omløpsmidler 1 323 376 256
Sum eiendeler 1 327 376 256
Sum egenkapital 445 311 155
Sum langsiktig gjeld 0 0 47
Sum kortsiktig gjeld 882 65 54

Lefdal Mine Datacenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lefdal Mine Datacenter AS - 911599252
Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester
gate 1 101, 6700 Måløy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
48 046 000
Personalkostnader
6 781 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
245 250 000
Egenkapital
69 213 000
Gjeld
189 254 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 9 1 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 48 046 290 0
Driftsresultat -4 627 -9 917 -8 150
Resultat før skatt -11 143 -10 503 -9 311
Ordinært resultat -11 143 -10 503 -9 311
Årsresultat -11 143 -10 503 -9 311
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 245 250 208 327 124 124
Sum omløpsmidler 13 216 4 616 8 631
Sum eiendeler 258 466 212 943 132 755
Sum egenkapital 69 213 80 356 90 859
Sum langsiktig gjeld 167 674 118 543 0
Sum kortsiktig gjeld 21 580 14 044 41 896

Ice Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ice Norge AS - 991715290
Trådløs telekommunikasjon
Nydalsveien 18b, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4,1 år

Ice Communication Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ice Communication Norge AS - 912672808
Trådløs telekommunikasjon
Nydalsveien 18b, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
205
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 227 220 000
Personalkostnader
11 234 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 297 761 000
Egenkapital
208 391 000
Gjeld
2 327 209 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 7 8 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 227 220 890 791 525 215
Driftsresultat -543 512 -713 058 -352 686
Resultat før skatt -632 442 -803 296 -436 898
Ordinært resultat -632 442 -803 296 -436 898
Årsresultat -632 442 -803 296 -436 898
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 297 761 2 016 673 1 894 062
Sum omløpsmidler 237 839 478 588 473 077
Sum eiendeler 2 535 600 2 495 260 2 367 139
Sum egenkapital 208 391 90 833 284 129
Sum langsiktig gjeld 1 660 093 1 660 093 1 304 048
Sum kortsiktig gjeld 667 116 744 334 778 961

Agera Hiplet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agera Hiplet AS - 994096605
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Henrik Ibsens gate 60a, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2014 2017 2,8 år
Styre­medlem 2009 2014 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
58 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
626 000
Gjeld
12 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 18
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 727
Driftsresultat -59 -91 113
Resultat før skatt -64 -91 68
Ordinært resultat -64 -91 68
Årsresultat -64 -91 68
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 638 560 748
Sum eiendeler 638 560 748
Sum egenkapital 626 558 650
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 1 98

I-sea AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) I-sea AS - 894779942
Programmeringstjenester
Strandveien 37, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 3,2 år

Rejlers Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rejlers Norge AS - 912384586
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
63 997 000
Personalkostnader
44 800 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 400 000
Egenkapital
27 749 000
Gjeld
16 102 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 12 19 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 63 997 271 194 306 600
Driftsresultat -19 769 -19 831 -11 287
Resultat før skatt -14 991 -20 669 -7 290
Ordinært resultat -14 991 -20 669 -7 290
Årsresultat -14 991 -20 669 -7 290
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 20 400 22 378 24 796
Sum omløpsmidler 23 452 96 644 124 333
Sum eiendeler 43 851 119 022 149 129
Sum egenkapital 27 749 42 740 67 531
Sum langsiktig gjeld 0 17 296 9 177
Sum kortsiktig gjeld 16 102 58 986 72 420

Seccom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Seccom AS - 999616356
Detaljhandel utenom utsalgssted ellers
Sjøparken, 3290 Stavern
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2015 1 år

Signicat AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Signicat AS - 989584022
Utgivelse av annen programvare
Gryta 2a, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2019 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
102
Styremedlemmer
0
Omsetning
178 040 000
Personalkostnader
67 126 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 256 000
Egenkapital
60 594 000
Gjeld
54 144 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 7
Kapitalomsetningshastighet 6 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 0 12 12
Kontantstrøm fra drift 7 18 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 30 75 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 178 040 131 007 93 723
Driftsresultat -4 756 7 383 6 925
Resultat før skatt -3 696 6 230 5 834
Ordinært resultat -3 696 6 230 5 834
Årsresultat -3 696 6 230 5 834
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 48 256 34 983 24 912
Sum omløpsmidler 66 482 54 325 42 603
Sum eiendeler 114 738 89 308 67 515
Sum egenkapital 60 594 61 749 49 644
Sum langsiktig gjeld 8 216 0 361
Sum kortsiktig gjeld 45 928 27 559 17 510

Trådløse Trondheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trådløse Trondheim AS - 890463282
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Leirfossvegen 5, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 4,1 år
Styrets leder 2010 2013 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 920 000
Personalkostnader
2 398 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
622 000
Egenkapital
6 172 000
Gjeld
753 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 15 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 920 1 104 3 599
Driftsresultat -1 024 -2 879 -978
Resultat før skatt -988 -2 842 -2 510
Ordinært resultat -988 -2 842 -2 510
Årsresultat -988 -2 842 -2 510
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 622 631 948
Sum omløpsmidler 6 303 7 255 9 951
Sum eiendeler 6 925 7 886 10 899
Sum egenkapital 6 172 7 160 10 002
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 753 726 896

Space Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Space Norway AS - 975963233
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Drammensveien 165, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 314 000
Personalkostnader
24 748 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
585 527 000
Egenkapital
530 248 000
Gjeld
228 458 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 59 57 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 61 314 58 860 57 161
Driftsresultat -59 439 -32 822 -29 066
Resultat før skatt 41 664 34 638 46 769
Ordinært resultat 41 664 34 638 46 769
Årsresultat 41 664 34 638 46 769
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 585 527 536 860 505 663
Sum omløpsmidler 173 179 189 290 206 622
Sum eiendeler 758 706 726 150 712 286
Sum egenkapital 530 248 487 779 452 905
Sum langsiktig gjeld 157 119 168 677 179 619
Sum kortsiktig gjeld 71 339 69 694 79 761

Nrc Group ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Nrc Group ASA - 910686909
Bygging av veier og motorveier
Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 176 000 000
Personalkostnader
661 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 703 000 000
Egenkapital
1 442 000 000
Gjeld
1 498 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 2 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 6
Resultatgrad 2 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 18 10
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 27 66 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 176 000 2 373 000 1 975 000
Driftsresultat 1 000 150 000 99 000
Resultat før skatt 0 163 000 67 000
Ordinært resultat 0 163 000 67 000
Årsresultat 0 156 000 67 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 703 000 1 335 000 783 000
Sum omløpsmidler 1 237 000 1 149 000 840 000
Sum eiendeler 2 940 000 2 484 000 1 623 000
Sum egenkapital 1 442 000 1 357 000 1 014 000
Sum langsiktig gjeld 486 000 344 000 209 000
Sum kortsiktig gjeld 1 012 000 783 000 400 000

Seevia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Seevia AS - 997436970
Programmeringstjenester
gate 1 107, 6700 Måløy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2018 5,1 år

Multiclient Geophysical AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Multiclient Geophysical AS - 991906509
Geologiske undersøkelser
Skysstasjon 5, 1383 Asker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 925 000
Personalkostnader
12 370 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
77 977 000
Egenkapital
98 196 000
Gjeld
79 750 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 14 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 10 2
Totalt 67 37 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 115 925 59 081 81 728
Driftsresultat 8 189 -72 761 -35 201
Resultat før skatt 9 564 -73 175 -81 543
Ordinært resultat 9 564 -73 175 -81 543
Årsresultat 9 564 -73 175 -81 543
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 77 977 61 496 178 688
Sum omløpsmidler 99 960 49 064 65 639
Sum eiendeler 177 946 110 561 244 328
Sum egenkapital 98 196 94 250 170 329
Sum langsiktig gjeld 0 0 2 563
Sum kortsiktig gjeld 79 750 16 310 71 436

Greenfield Property AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Greenfield Property AS - 997597192
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
gate 1 57, 6700 Måløy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-3 550 000
Gjeld
3 559 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 6 44
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 1 600
Driftsresultat -217 -716 122
Resultat før skatt -355 -827 -135
Ordinært resultat -355 -827 -135
Årsresultat -355 -827 -135
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 172 4 912
Sum omløpsmidler 9 2 417
Sum eiendeler 9 173 5 329
Sum egenkapital -3 550 -3 195 -2 481
Sum langsiktig gjeld 3 415 0 3 722
Sum kortsiktig gjeld 144 3 368 4 087

Norlandia Care Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norlandia Care Group AS - 992036540
Barnehager
3. Etasje Verkstedveien 1, 8008 Bodø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2017 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 503 000
Personalkostnader
3 942 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
814 092 000
Egenkapital
237 001 000
Gjeld
656 786 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 6
Resultatgrad 20 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 64 60 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 503 9 076 9 601
Driftsresultat 2 036 1 037 -1 583
Resultat før skatt 55 652 20 624 121 388
Ordinært resultat 55 652 20 624 121 388
Årsresultat 55 652 20 624 121 388
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 814 092 197 582 654 876
Sum omløpsmidler 79 695 623 244 564 250
Sum eiendeler 893 788 820 826 1 219 127
Sum egenkapital 237 001 262 097 374 165
Sum langsiktig gjeld 272 745 315 098 650 008
Sum kortsiktig gjeld 384 041 243 631 194 954

Ntnu Technology Transfer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ntnu Technology Transfer AS - 986251782
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Sem Sælands vei 14, 7034 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 2,1 år
Styre­medlem 2011 2016 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 795 000
Personalkostnader
30 927 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 236 000
Egenkapital
48 770 000
Gjeld
29 027 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 4
Resultatgrad 2 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 5 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 29 37 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 70 795 63 851 65 341
Driftsresultat 417 -486 1 138
Resultat før skatt 566 2 403 1 273
Ordinært resultat 566 2 403 1 273
Årsresultat 566 2 403 1 273
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 37 236 38 133 37 740
Sum omløpsmidler 40 561 34 512 31 496
Sum eiendeler 77 797 72 645 69 235
Sum egenkapital 48 770 48 204 45 801
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29 027 24 441 23 435

Netnordic Morecom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Netnordic Morecom AS - 996476081
Telekommunikasjon ellers
Tønne Huitfeldts Plass 2, 1767 Halden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2019 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 748 000
Personalkostnader
14 988 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 681 000
Egenkapital
-1 367 000
Gjeld
21 095 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 8 8 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 748 16 784 21 167
Driftsresultat -8 086 -6 494 -5 963
Resultat før skatt -9 198 -7 053 -6 294
Ordinært resultat -9 198 -7 053 -6 294
Årsresultat -9 198 -7 053 -6 294
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 681 16 345 18 928
Sum omløpsmidler 5 047 5 671 6 262
Sum eiendeler 19 727 22 016 25 190
Sum egenkapital -1 367 7 831 14 884
Sum langsiktig gjeld 14 983 7 178 3 187
Sum kortsiktig gjeld 6 112 7 006 7 119

Mobileaxept Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mobileaxept Holding AS - 985937192
Programmeringstjenester
V/terje Mikalsen C/o Max Holding Østeråskroken 14, 1361 Østerås
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 650 000
Egenkapital
3 572 000
Gjeld
81 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 0 0 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -53 -27 -3
Resultat før skatt -53 -27 -3
Ordinært resultat -53 -27 -3
Årsresultat -53 -27 -3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 650 3 650 3 650
Sum omløpsmidler 3 3 3
Sum eiendeler 3 653 3 653 3 652
Sum egenkapital 3 572 3 624 3 651
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81 29 1

Archery Technology AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Archery Technology AS - 895305642
Telekommunikasjon ellers
gate 1 57, 6700 Måløy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2015 4,2 år

Norsk Helsenett Sf

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Helsenett Sf - 994598759
Forvaltning og drift av it-systemer
Abels gate 9, 7030 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2015 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
415
Styremedlemmer
0
Omsetning
729 249 000
Personalkostnader
319 956 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
180 252 000
Egenkapital
108 539 000
Gjeld
259 158 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 10 10 1
Rentedekningsgrad 4 10 0
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 33 47 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 729 249 620 982 388 834
Driftsresultat -520 5 359 -21 482
Resultat før skatt 34 6 294 -19 503
Ordinært resultat 34 6 294 -19 503
Årsresultat 34 6 294 -19 503
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 180 252 152 348 82 980
Sum omløpsmidler 187 445 125 056 177 689
Sum eiendeler 367 697 277 404 260 669
Sum egenkapital 108 539 108 505 102 211
Sum langsiktig gjeld 59 812 46 297 31 296
Sum kortsiktig gjeld 199 346 122 602 127 162

Crayon Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Crayon Group AS - 981125592
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Sandakerveien 114 A, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2012 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
84 865 000
Personalkostnader
106 361 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 164 660 000
Egenkapital
648 488 000
Gjeld
806 734 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 36 43 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 84 865 87 773 64 265
Driftsresultat -83 248 -54 800 -38 210
Resultat før skatt 13 867 59 408 109 662
Ordinært resultat 13 867 59 408 109 662
Årsresultat 13 867 59 408 109 662
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 164 660 1 110 464 897 291
Sum omløpsmidler 290 562 236 045 408 074
Sum eiendeler 1 455 222 1 346 509 1 305 366
Sum egenkapital 648 488 632 179 572 142
Sum langsiktig gjeld 28 267 5 608 0
Sum kortsiktig gjeld 778 467 708 722 733 224

The Performance Institute AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) The Performance Institute AS - 994583727
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2011 2,1 år

Mercury Mobile Int AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mercury Mobile Int AS - 994859552
Trådløs telekommunikasjon
Skuteviksbodene 22, 5035 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 000
Egenkapital
-3 406 000
Gjeld
3 440 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -36 -61 -64
Resultat før skatt -36 -61 -89
Ordinært resultat -36 -61 -89
Årsresultat -36 -61 -89
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 25 36 11
Sum omløpsmidler 10 10 204
Sum eiendeler 34 45 215
Sum egenkapital -3 406 -3 370 -3 288
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 440 3 415 3 504

Ambita AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ambita AS - 945811714
Drift av web-portaler
Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2013 4,8 år
Vara­medlem 2004 2008 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
78
Styremedlemmer
0
Omsetning
393 970 000
Personalkostnader
86 113 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
70 624 000
Egenkapital
111 872 000
Gjeld
71 947 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 3 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 8 4 4
Kontantstrøm fra drift 10 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 66 53 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 393 970 367 700 331 927
Driftsresultat 14 863 5 923 9 255
Resultat før skatt 10 915 3 949 8 135
Ordinært resultat 10 915 3 949 8 135
Årsresultat 10 053 5 791 11 011
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 70 624 68 760 50 053
Sum omløpsmidler 113 194 108 210 120 118
Sum eiendeler 183 819 176 970 170 172
Sum egenkapital 111 872 105 279 97 919
Sum langsiktig gjeld 646 967 2 538
Sum kortsiktig gjeld 71 301 70 723 69 714

Hurtigruten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hurtigruten AS - 914904633
Innenlandske kystruter med passasjerer
Fredrik Langes gate 14, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 964 216 000
Personalkostnader
7 560 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 538 154 000
Egenkapital
3 828 111 000
Gjeld
2 636 681 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 2 2
Resultatgrad 18 8 4
Kontantstrøm fra drift 20 5 10
Rentedekningsgrad 10 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 70 30 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 964 216 3 590 060 3 247 501
Driftsresultat 528 996 136 152 83 577
Resultat før skatt 658 879 -269 318 -41 990
Ordinært resultat 658 879 -269 318 -41 990
Årsresultat 658 879 -269 318 -41 990
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 538 154 4 967 353 4 749 538
Sum omløpsmidler 926 638 635 443 623 513
Sum eiendeler 6 464 792 5 602 796 5 373 051
Sum egenkapital 3 828 111 322 555 552 757
Sum langsiktig gjeld 830 129 2 798 785 2 850 144
Sum kortsiktig gjeld 1 806 552 2 481 456 1 970 151

One Call AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) One Call AS - 986235752
Trådløs telekommunikasjon
Sandakerveien 138, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 < 1 år

Lebara AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lebara AS - 984343248
Trådløs telekommunikasjon
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 1 år

Mobile Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mobile Norway AS - 888137122
Trådløs telekommunikasjon
Innspurten 15, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,4 år
Adm. direktør 2006 2008 1,9 år

Multiconsult ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Multiconsult ASA - 910253158
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 908 638 000
Personalkostnader
2 539 494 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
667 621 000
Egenkapital
593 211 000
Gjeld
1 296 756 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 8
Resultatgrad 4 8 14
Kontantstrøm fra drift 3 5 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 38 48 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 908 638 3 375 399 2 968 069
Driftsresultat 99 002 117 952 289 584
Resultat før skatt 63 556 79 533 213 768
Ordinært resultat 63 556 79 533 213 768
Årsresultat 63 556 79 533 213 768
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 667 621 635 007 397 178
Sum omløpsmidler 1 222 345 1 176 127 984 401
Sum eiendeler 1 889 966 1 811 134 1 381 579
Sum egenkapital 593 211 582 073 507 520
Sum langsiktig gjeld 236 927 245 642 106 455
Sum kortsiktig gjeld 1 059 829 983 419 767 604

Trolltech AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Trolltech AS - 970974792
Utgivelse av annen programvare
Sandakerveien 116, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2007 2008 1,1 år

Norsk Tipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Tipping AS - 925836613
Lotteri og totalisatorspill
Måsåbekkvegen 20, 2315 Hamar
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2007 2011 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
446
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 134 000 000
Personalkostnader
414 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
574 000 000
Egenkapital
364 000 000
Gjeld
5 321 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 90 90 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 38 134 000 34 922 000 32 039 000
Driftsresultat 5 473 000 5 222 000 4 983 000
Resultat før skatt 5 523 000 5 251 000 5 002 000
Ordinært resultat 5 523 000 5 251 000 5 002 000
Årsresultat 5 523 000 5 251 000 5 002 000
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 574 000 715 000 853 000
Sum omløpsmidler 5 111 000 5 621 000 5 101 000
Sum eiendeler 5 685 000 6 336 000 5 954 000
Sum egenkapital 364 000 364 000 364 000
Sum langsiktig gjeld 151 000 141 000 109 000
Sum kortsiktig gjeld 5 170 000 5 831 000 5 481 000

Axio Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Axio Group AS - 980858650
Utgivelse av annen programvare
Holtveien 55, 1177 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2014 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
168 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 507 000
Egenkapital
2 700 000
Gjeld
62 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 90 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 168 1 030 1 596
Driftsresultat -256 586 652
Resultat før skatt -248 571 588
Ordinært resultat -248 571 588
Årsresultat -248 571 588
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 507 0 0
Sum omløpsmidler 255 2 965 2 419
Sum eiendeler 2 762 2 965 2 419
Sum egenkapital 2 700 2 948 2 377
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62 17 42

Norway Omega AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norway Omega AS - 989885545
Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted
C/o Erik Andresen Sophus Lies gate 1, 0264 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 000
Egenkapital
-1 620 000
Gjeld
1 696 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 40
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 -130
Driftsresultat -21 -57 -161
Resultat før skatt -21 -57 -161
Ordinært resultat -21 -57 -161
Årsresultat -21 -57 -161
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 14 26 39
Sum omløpsmidler 62 66 102
Sum eiendeler 76 92 141
Sum egenkapital -1 620 -1 599 -1 542
Sum langsiktig gjeld 2 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 694 1 691 1 683

Breivoll Inspection Technologies AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Breivoll Inspection Technologies AS - 980780325
Annen teknisk konsulentvirksomhet
3. Etg Storgata 73, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2007 < 1 år

Dark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dark AS - 946749745
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Drammensveien 130, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 782 000
Personalkostnader
73 147 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 191 000
Egenkapital
7 226 000
Gjeld
27 798 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 13 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 3 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 14 8 0
Kontantstrøm fra drift 14 5 0
Rentedekningsgrad 10 8 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 78 56 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 115 782 92 958 89 812
Driftsresultat 10 973 4 325 -12 218
Resultat før skatt 8 399 1 214 -10 076
Ordinært resultat 8 399 1 214 -10 076
Årsresultat 4 465 270 -6 304
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 191 3 900 7 972
Sum omløpsmidler 31 833 19 304 19 314
Sum eiendeler 35 024 23 205 27 286
Sum egenkapital 7 226 2 849 2 237
Sum langsiktig gjeld 0 0 4 000
Sum kortsiktig gjeld 27 798 20 356 21 050

Simtronics AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Simtronics AS - 990212686
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
C/o Økern Næringspark Kabelgata 8, 0580 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 872 000
Personalkostnader
8 823 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
158 014 000
Egenkapital
123 907 000
Gjeld
45 586 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 7 6 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 872 90 587 53 441
Driftsresultat -14 629 -7 926 -3 726
Resultat før skatt -15 310 -11 718 -5 131
Ordinært resultat -15 310 -11 718 -5 131
Årsresultat -15 310 -11 718 -5 131
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 158 014 158 670 158 909
Sum omløpsmidler 11 478 31 587 52 433
Sum eiendeler 169 493 190 256 211 342
Sum egenkapital 123 907 139 217 149 615
Sum langsiktig gjeld 0 0 54 000
Sum kortsiktig gjeld 45 586 51 039 7 728

Skolebestyrer E i Hambros Legat for Historisk og Statsøkonomisk Forskning

Foretaksinfo
(Aktiv) Skolebestyrer E i Hambros Legat for Historisk og Statsøkonomisk Forskning - 977152593
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Muséplassen 1, 5007 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
427 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 36 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -10 -10
Resultat før skatt -21 35 6
Ordinært resultat -21 35 6
Årsresultat -21 35 6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 433 454 419
Sum eiendeler 433 454 419
Sum egenkapital 427 448 414
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 6 6

Overlege Klaus Hanssens Legat Til Bergen Museum

Foretaksinfo
(Aktiv) Overlege Klaus Hanssens Legat Til Bergen Museum - 840779602
Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter
Museplass 1, 5020 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
54 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -9 -8
Resultat før skatt -10 -2 -6
Ordinært resultat -10 -2 -6
Årsresultat -10 -2 -6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 60 70 72
Sum eiendeler 60 70 72
Sum egenkapital 54 64 66
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 6 6

Arne Bjørndals Fond Av 1963 for Norsk Folkemusikk

Foretaksinfo
(Aktiv) Arne Bjørndals Fond Av 1963 for Norsk Folkemusikk - 971049081
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Muséplassen 1, 5007 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
352 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 36 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -10 -10 -9
Resultat før skatt -19 29 3
Ordinært resultat -19 29 3
Årsresultat -19 29 3
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 358 377 348
Sum eiendeler 358 377 348
Sum egenkapital 352 371 342
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 6 6

Olaf Lies Legat og Margrethe Bredals Fra 1986

Foretaksinfo
(Inaktiv) Olaf Lies Legat og Margrethe Bredals Fra 1986 - 977152615
Undervisning ved statlige høgskoler
Museplass 1, 5020 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Det Alminnelige Medisinske Forskningsfond Ved Universitetet i Bergen

Foretaksinfo
(Aktiv) Det Alminnelige Medisinske Forskningsfond Ved Universitetet i Bergen - 979221843
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Muséplassen 1, 5007 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
14 399 000
Gjeld
438 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 37 30
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -316 -314 -348
Resultat før skatt -678 1 257 167
Ordinært resultat -678 1 257 167
Årsresultat -678 1 257 167
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 14 837 15 513 14 518
Sum eiendeler 14 837 15 513 14 518
Sum egenkapital 14 399 15 077 13 820
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 438 436 697

Overretssakfører N.j. Martens og Hustrus Legat

Foretaksinfo
(Inaktiv) Overretssakfører N.j. Martens og Hustrus Legat - 971050306
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Museplass 1, 5020 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Bergens Myrdyrkningsforenings Fond

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergens Myrdyrkningsforenings Fond - 838828922
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Museplass 1, 5020 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Ansvarsomfang</