Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ole Jacob Person

Rapportdato: 2020-02-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 516 309 og med ett samlet driftsresultat på 18 309. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 25.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
2b Offshore AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 118 183 32 283
Partankers Ix AS Styrets leder 2018 - Aktiv 87 160 -7 595
Brasgas AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 21 405 1 803
North Sea Gas AS Styrets leder 2017 - Aktiv 19 570 10 205
Gasmar AS Styrets leder 2017 - Aktiv 19 840 6 203

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
2b Offshore AS Styrets leder 2017 - 2019
Australia Gas AS Styre­medlem 2018 - 2020
3b Offshore AS Styrets leder 2018 - 2020
3b Offshore AS Styre­medlem 2017 - 2018
Liberty Bulkers AS Styrets leder 2017 - 2018
Fiorello Norge AS Styrets leder 2017 - 2018

2b Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 2b Offshore AS - 999269095
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2017 2019 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
118 183 000
Personalkostnader
61 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
436 938 000
Egenkapital
-2 398 000
Gjeld
573 847 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 53 29 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 118 183 141 525 143 281
Driftsresultat 32 283 -60 135 -39 418
Resultat før skatt -90 -501 -417
Ordinært resultat -90 -501 -417
Årsresultat -90 -501 -417
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 436 938 512 355 596 333
Sum omløpsmidler 134 511 46 968 80 303
Sum eiendeler 571 449 559 323 676 636
Sum egenkapital -2 398 -2 307 -1 807
Sum langsiktig gjeld 512 509 675 961
Sum kortsiktig gjeld 573 335 561 122 2 480

Partankers Ix AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Partankers Ix AS - 913870247
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
87 160 000
Personalkostnader
61 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
450 441 000
Egenkapital
-365 000
Gjeld
451 173 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 4 0
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 34 56 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 87 160 2 573 0
Driftsresultat -7 595 852 -4
Resultat før skatt -418 35 -4
Ordinært resultat -418 35 -4
Årsresultat -418 35 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 450 441 544 085 0
Sum omløpsmidler 366 4 590 17
Sum eiendeler 450 807 548 675 17
Sum egenkapital -365 52 17
Sum langsiktig gjeld 450 478 546 499 0
Sum kortsiktig gjeld 695 2 124 0

Brasgas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brasgas AS - 892065322
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 405 000
Personalkostnader
8 301 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
50 472 000
Egenkapital
-320 000
Gjeld
54 738 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 14 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 42 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 405 18 565 17 548
Driftsresultat 1 803 -3 926 12 125
Resultat før skatt -130 -235 478
Ordinært resultat -130 -235 478
Årsresultat -130 -235 477
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 50 472 56 554 59 515
Sum omløpsmidler 3 946 2 840 11 120
Sum eiendeler 54 418 59 394 70 635
Sum egenkapital -320 -190 45
Sum langsiktig gjeld 53 462 59 112 70 215
Sum kortsiktig gjeld 1 276 472 375

North Sea Gas AS

Foretaksinfo
(Aktiv) North Sea Gas AS - 916161794
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 570 000
Personalkostnader
59 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
126 538 000
Egenkapital
69 338 000
Gjeld
62 090 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 4 6 0
Likviditetsgrad II 10 6 0
Totalt 67 64 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 570 13 107 0
Driftsresultat 10 205 6 776 -4
Resultat før skatt 2 945 3 656 -1
Ordinært resultat 2 945 3 656 -1
Årsresultat 3 612 3 656 -1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 126 538 134 421 4
Sum omløpsmidler 4 890 7 048 21
Sum eiendeler 131 428 141 469 24
Sum egenkapital 69 338 72 849 24
Sum langsiktig gjeld 60 559 63 917 0
Sum kortsiktig gjeld 1 531 4 703 0

Gasmar AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gasmar AS - 813870312
Spedisjon
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 840 000
Personalkostnader
63 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
132 500 000
Egenkapital
393 000
Gjeld
139 532 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 4
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 52 61 64
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 840 45 268 29 024
Driftsresultat 6 203 27 115 18 384
Resultat før skatt -28 287 130
Ordinært resultat -28 287 130
Årsresultat -17 223 99
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 132 500 137 434 152 504
Sum omløpsmidler 7 426 12 028 13 492
Sum eiendeler 139 925 149 462 165 996
Sum egenkapital 393 411 188
Sum langsiktig gjeld 65 901 148 026 165 597
Sum kortsiktig gjeld 73 631 1 025 210

Crude Tankers II Tt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Crude Tankers II Tt AS - 914428386
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 124 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
94 487 000
Egenkapital
44 918 000
Gjeld
75 893 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 10 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 8
Likviditetsgrad II 8 4 8
Totalt 24 4 69
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 36 124 29 990 30 432
Driftsresultat -1 230 -14 358 14 138
Resultat før skatt -7 824 -13 841 12 493
Ordinært resultat -7 824 -13 841 12 493
Årsresultat -7 824 -13 841 12 493
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 94 487 124 101 167 660
Sum omløpsmidler 26 324 22 789 25 038
Sum eiendeler 120 811 146 889 192 698
Sum egenkapital 44 918 52 945 66 787
Sum langsiktig gjeld 65 772 72 286 112 922
Sum kortsiktig gjeld 10 121 21 658 12 989

Crude Tankers II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Crude Tankers II AS - 914428149
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
80 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 932 000
Egenkapital
50 241 000
Gjeld
80 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 8
Totalt 10 0 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -368 -334 -301
Resultat før skatt -8 546 -7 255 -454
Ordinært resultat -8 546 -7 255 -454
Årsresultat -8 546 -7 255 -454
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 44 932 52 955 59 814
Sum omløpsmidler 5 389 861 10 621
Sum eiendeler 50 321 53 817 70 435
Sum egenkapital 50 241 50 624 64 735
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80 3 193 5 699

Crude Tankers i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Crude Tankers i AS - 914428084
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 956 000
Personalkostnader
59 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
84 713 000
Egenkapital
14 901 000
Gjeld
84 115 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 10 2 8
Totalt 10 31 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 21 956 14 346 26 570
Driftsresultat -2 607 -1 048 -14 635
Resultat før skatt -11 271 -783 -16 097
Ordinært resultat -11 271 -783 -16 097
Årsresultat -11 381 -891 -13 737
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 84 713 111 793 126 068
Sum omløpsmidler 14 303 10 441 11 676
Sum eiendeler 99 015 122 234 137 744
Sum egenkapital 14 901 18 800 19 691
Sum langsiktig gjeld 83 410 92 237 111 198
Sum kortsiktig gjeld 705 11 197 6 855

Pipebarge 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pipebarge 1 AS - 913106431
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
178 874 000
Personalkostnader
63 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
640 777 000
Egenkapital
-985 000
Gjeld
1 033 773 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 36 36 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 178 874 156 537 167 160
Driftsresultat -26 207 -114 453 98 725
Resultat før skatt -540 -1 828 1 394
Ordinært resultat -540 -1 828 1 394
Årsresultat -465 -1 646 1 056
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 640 777 738 450 958 975
Sum omløpsmidler 392 011 289 525 192 150
Sum eiendeler 1 032 788 1 027 975 1 151 125
Sum egenkapital -985 -520 1 125
Sum langsiktig gjeld 1 030 288 1 025 803 1 148 238
Sum kortsiktig gjeld 3 485 2 692 1 762

Pareto Maritime Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pareto Maritime Services AS - 981916867
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 197 000
Personalkostnader
3 211 000
Lederlønn
1 620 000
Anleggsmidler
8 607 000
Egenkapital
10 819 000
Gjeld
2 174 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 0
Totalt 53 79 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 197 12 409 14 000
Driftsresultat 5 822 7 975 10 896
Resultat før skatt -484 5 981 7 008
Ordinært resultat -484 5 981 7 008
Årsresultat -484 5 981 7 008
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 607 14 636 13 283
Sum omløpsmidler 4 385 5 850 3 575
Sum eiendeler 12 992 20 486 16 858
Sum egenkapital 10 819 11 303 526
Sum langsiktig gjeld 1 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 173 9 183 16 333

Person Consulting

Foretaksinfo
(Aktiv) Person Consulting - 916513631
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Arnebråtveien 23f, 0376 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2016 Aktiv 4,1 år

Australia Gas AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Australia Gas AS - 999269060
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2020 2 år

3b Offshore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 3b Offshore AS - 997510348
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2020 2 år
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år

Liberty Bulkers AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Liberty Bulkers AS - 914428076
Spedisjon
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år

Fiorello Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fiorello Norge AS - 914428114
Spedisjon
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år

Figaro Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Figaro Norge AS - 914428289
Spedisjon
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 < 1 år

Bodo Constructor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bodo Constructor AS - 914411564
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 2,5 år

Mdpl Randeep AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mdpl Randeep AS - 913105036
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2,5 år

Mdpl Anjali AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mdpl Anjali AS - 996289281
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2,5 år

Partankers Viii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Partankers Viii AS - 914411599
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,6 år

Septem D1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Septem D1 AS - 914428351
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,2 år

Septem D2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Septem D2 AS - 913869966
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,2 år

Septem D6 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Septem D6 AS - 914428092
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,2 år

Septem D4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Septem D4 AS - 914428017
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,2 år

Septem D3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Septem D3 AS - 913869893
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,2 år

Septem Offshore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Septem Offshore AS - 814428222
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,2 år

Septem D5 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Septem D5 AS - 814428192
Utenriks sjøfart med gods
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,2 år

Altus Subsea II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Altus Subsea II AS - 814411532
Spedisjon
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 3,2 år

Ready Idrettsforeningen

Foretaksinfo
(Aktiv) Ready Idrettsforeningen - 970168591
Idrettslag og -klubber
Stasjonsveien 24, 0773 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2018 4,6 år

Oht Osprey AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oht Osprey AS - 991099611
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2007 < 1 år
Adm. direktør 2007 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
99 209 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
167 280 000
Egenkapital
152 691 000
Gjeld
95 276 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 18 1 20
Rentedekningsgrad 2 0 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 31 10 72
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 99 209 87 188 133 076
Driftsresultat -6 878 -11 938 28 326
Resultat før skatt -3 693 -13 804 19 832
Ordinært resultat -3 693 -13 804 19 832
Årsresultat -3 693 -13 804 19 832
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 167 280 177 425 191 474
Sum omløpsmidler 80 688 55 332 41 320
Sum eiendeler 247 968 232 757 232 794
Sum egenkapital 152 691 183 252 197 056
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 95 276 49 505 35 739

Oht Hawk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oht Hawk AS - 991100644
Utenriks sjøfart med gods
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2007 < 1 år
Adm. direktør 2007 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
96 317 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
223 960 000
Egenkapital
247 499 000
Gjeld
38 334 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 11 81 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 96 317 275 656 256 272
Driftsresultat -31 126 154 604 150 266
Resultat før skatt -32 394 148 665 150 714
Ordinært resultat -32 394 148 665 150 714
Årsresultat -32 394 148 665 150 714
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 223 960 207 176 225 973
Sum omløpsmidler 61 873 262 799 200 245
Sum eiendeler 285 833 469 975 426 218
Sum egenkapital 247 499 275 999 267 335
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38 334 193 976 158 884

Lotus Marine AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lotus Marine AS - 988791318
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2007 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
885 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 694 000
Egenkapital
94 380 000
Gjeld
4 285 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 0 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 18 6 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 258 -1 090 -1 380
Resultat før skatt -6 410 -5 272 25 705
Ordinært resultat -6 410 -5 272 25 705
Årsresultat -6 410 -5 272 25 705
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 694 100 630 3 483
Sum omløpsmidler 94 971 559 103 041
Sum eiendeler 98 665 101 190 106 524
Sum egenkapital 94 380 100 789 106 062
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 285 401 462