Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Natalia Graff

Rapportdato: 2022-08-10

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 641 og med ett samlet driftsresultat på 672. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Mitt Dyr AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -9
Kirkenes Appartment AS Adm. direktør 2020 - Aktiv 13 -27
- Styrets leder 2017 - Aktiv 13 -27
Kn Regnskap AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 5 311 467
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 5 311 467
Barents Consulting AS Styrets leder 2015 - Aktiv 67 47
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 67 47
Kn Eiendom Kirkenes AS Styrets leder 2013 - Aktiv 250 194
Natalia Graff Innehaver 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Finadvice Regnskap og Rådgivning AS Adm. direktør 2020 - 2022
Kn Regnskap AS Vara­medlem 2010 - 2020
Kn Regnskap AS Vara­medlem 2010 - 2020
Pobedit AS Styrets leder 2017 - 2017
Sør-varanger Jeger- og Fiskerforening Styre­medlem 2016 - 2019

Mitt Dyr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mitt Dyr AS - 925715433
Programmeringstjenester
Hagasetervegen 245, 2219 Brandval
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
10 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 8 10
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -9 -10
Resultat før skatt -9 -10
Ordinært resultat -9 -10
Årsresultat -9 -10
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 15 24
Sum eiendeler 15 24
Sum egenkapital 10 20
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 5

Kirkenes Appartment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kirkenes Appartment AS - 918844031
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Hagasetervegen 245, 2219 Brandval
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv 2,2 år
Styrets leder 2017 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-79 000
Gjeld
216 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 10 0
Totalt 2 10 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 13 188 0
Driftsresultat -27 -110 -4
Resultat før skatt -26 -142 -4
Ordinært resultat -26 -142 -4
Årsresultat -26 -142 -4
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 137 5 074 6
Sum eiendeler 137 5 074 6
Sum egenkapital -79 -89 6
Sum langsiktig gjeld 0 3 851 0
Sum kortsiktig gjeld 216 1 311 0

Kn Regnskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kn Regnskap AS - 995560933
Regnskap og bokføring
Stalsbergveien 1, 3128 Nøtterøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,3 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 12,2 år
Vara­medlem 2010 2020 9,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 311 000
Personalkostnader
3 718 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 054 000
Egenkapital
588 000
Gjeld
2 734 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 10 13 15
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 14 18 20
Kontantstrøm fra drift 10 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 63 78 83
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 311 4 288 4 756
Driftsresultat 467 799 978
Resultat før skatt 334 568 729
Ordinært resultat 334 568 729
Årsresultat 334 568 729
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 054 2 054 2 084
Sum omløpsmidler 1 267 1 581 1 422
Sum eiendeler 3 321 3 634 3 505
Sum egenkapital 588 954 885
Sum langsiktig gjeld 878 997 1 102
Sum kortsiktig gjeld 1 856 1 684 1 518

Barents Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Barents Consulting AS - 997904648
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Natalia Graff Hagasetervegen 245, 2219 Brandval
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,9 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
109 000
Egenkapital
130 000
Gjeld
73 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 0
Totalt 83 83 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 67 99 0
Driftsresultat 47 89 0
Resultat før skatt 37 72 0
Ordinært resultat 37 72 0
Årsresultat 37 72 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 109 73 0
Sum omløpsmidler 94 115 22
Sum eiendeler 203 188 22
Sum egenkapital 130 93 22
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73 95 0

Kn Eiendom Kirkenes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kn Eiendom Kirkenes AS - 912098168
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kirkegata 2, 9900 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
250 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 745 000
Egenkapital
902 000
Gjeld
1 115 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 78 76 76
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 250 248 253
Driftsresultat 194 189 199
Resultat før skatt 126 116 115
Ordinært resultat 126 116 115
Årsresultat 126 116 115
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 745 1 745 1 745
Sum omløpsmidler 271 240 215
Sum eiendeler 2 016 1 984 1 960
Sum egenkapital 902 776 660
Sum langsiktig gjeld 1 058 1 148 1 238
Sum kortsiktig gjeld 57 61 62

Natalia Graff

Foretaksinfo
(Aktiv) Natalia Graff - 994845357
Sauehold
Hagasetervegen 245, 2219 Brandval
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2009 Aktiv 12,7 år

Finadvice Regnskap og Rådgivning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finadvice Regnskap og Rådgivning AS - 913750918
Regnskap og bokføring
Prof. Olav Hanssens V. 7a, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 2022 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 435 000
Personalkostnader
1 189 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
132 000
Gjeld
410 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 12 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 4 14 12
Kontantstrøm fra drift 1 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 39 71 63
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 435 1 237 665
Driftsresultat 22 110 36
Resultat før skatt 17 86 28
Ordinært resultat 17 86 28
Årsresultat 17 86 28
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 7
Sum omløpsmidler 542 655 250
Sum eiendeler 542 655 257
Sum egenkapital 132 114 29
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 410 541 228

Innlandet Consulting AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Innlandet Consulting AS - 924604670
Regnskap og bokføring
Vestre Solørveg 1998, 2219 Brandval
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 2020 < 1 år

Pobedit AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pobedit AS - 818631642
Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap
Hans Væggers vei 15, 9901 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 556 000
Personalkostnader
1 197 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 334 000
Egenkapital
3 857 000
Gjeld
2 520 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 6 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 10
Resultatgrad 0 2 20
Kontantstrøm fra drift 0 3 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 13 40 98
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 556 12 781 22 620
Driftsresultat -1 635 121 5 777
Resultat før skatt -1 108 251 4 731
Ordinært resultat -1 108 251 4 731
Årsresultat -1 108 251 4 731
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 334 2 251 0
Sum omløpsmidler 4 042 6 194 9 733
Sum eiendeler 6 376 8 444 9 733
Sum egenkapital 3 857 4 964 4 713
Sum langsiktig gjeld 0 5 18
Sum kortsiktig gjeld 2 520 3 474 5 003

Sør-varanger Jeger- og Fiskerforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Sør-varanger Jeger- og Fiskerforening - 995600080
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Førstevannshytta, 9900 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2019 3,2 år

Sundelin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sundelin AS - 915707025
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
, 9900 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,4 år
Adm. direktør 2015 2017 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
30 000
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 30 30 30
Sum eiendeler 30 30 30
Sum egenkapital 30 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Kirkegaten 2, 9900 Kirkenes

Foretaksinfo
(Aktiv) Kirkegaten 2, 9900 Kirkenes - 998770874
Ikke tilgjengelig
Kirkegata 2, 9900 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2014 1,8 år

Multireg Bugøynes AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Multireg Bugøynes AS - 977562775
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Gunnariveien 1a, 9935 Bugøynes
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 000
Egenkapital
-1 634 000
Gjeld
1 668 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 29
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -14 -15 86
Resultat før skatt -14 -12 86
Ordinært resultat -14 -12 86
Årsresultat -14 -12 86
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 33 43 85
Sum omløpsmidler 1 227 225
Sum eiendeler 34 270 310
Sum egenkapital -1 634 -1 620 -1 609
Sum langsiktig gjeld 652 650 1 167
Sum kortsiktig gjeld 1 016 1 241 752

Kirkenesdagene AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kirkenesdagene AS - 985849692
Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
Storgata 2, 9900 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2009 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
209 000
Personalkostnader
23 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
121 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 87 11 17
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 209 224 91
Driftsresultat 51 -17 -113
Resultat før skatt 51 -19 -113
Ordinært resultat 51 -19 -113
Årsresultat 51 -19 -113
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 124 105 96
Sum eiendeler 124 105 96
Sum egenkapital 121 71 89
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 35 7