Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jon-Aksel Torgersen

Rapportdato: 2020-09-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 581 902 og med ett samlet driftsresultat på -180 319. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 80.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norske Skogindustrier ASA Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Fearnley Advisors AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 20 911 9 098
Awilco Lng ASA Styre­medlem 2011 - Aktiv 398 618 106 835
Jørestrandsveien Vann og Avløps Vel Sa Styre­medlem 2011 - Aktiv 0 0
Fearnley & Eger AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -3

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Astrup Fearnley Capital Markets AS Styrets leder 2018 - 2019
Norske Skogindustrier ASA Styrets leder 2015 - 2016
Fearnleys A/S Styre­medlem 2014 - 2019
Fearnleys A/S Styrets leder 2000** - 2014
Fearnley Advisors AS Styrets leder 2013 - 2013
Fearnley & Eger AS Styrets leder 2007 - 2020

Astrup Fearnley Capital Markets AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Capital Markets AS - 921155182
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
216 194 000
Personalkostnader
169 243 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
20 033 000
Egenkapital
145 339 000
Gjeld
196 949 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 8
Totalt 14
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 216 194
Driftsresultat -64 557
Resultat før skatt -52 447
Ordinært resultat -52 447
Årsresultat -52 447
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 20 033
Sum omløpsmidler 322 255
Sum eiendeler 342 288
Sum egenkapital 145 339
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 196 949

Fearnleys A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnleys A/S - 943190410
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 4,4 år
Styrets leder 2000 2014 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
65
Styremedlemmer
0
Omsetning
239 715 000
Personalkostnader
165 232 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 686 000
Egenkapital
20 000 000
Gjeld
157 362 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 1 3
Rentedekningsgrad 10 0 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 23 11 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 239 715 260 275 223 384
Driftsresultat -7 663 -9 782 -15 321
Resultat før skatt 3 391 1 583 2 763
Ordinært resultat 3 391 1 583 2 763
Årsresultat 3 391 1 583 2 763
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 64 686 29 760 23 411
Sum omløpsmidler 112 677 111 836 97 591
Sum eiendeler 177 362 141 596 121 002
Sum egenkapital 20 000 19 840 18 500
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 157 362 121 756 102 502

Northern Cross Chartering Ltd AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northern Cross Chartering Ltd AS - 927750694
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 1,2 år

Raufoss Næringspark 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Næringspark 2 AS - 993027707
Uoppgitt
C/o Fearnley Finans AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2013 4,5 år

Astrup Invest II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astrup Invest II AS - 992779659
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2014 6,2 år

Astrup Invest i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astrup Invest i AS - 992779799
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2014 6,2 år

Fearnley Finans Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fearnley Finans Management AS - 991436855
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år

Fearnley Offshore Supply AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Offshore Supply AS - 991436804
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2020 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 177 000
Personalkostnader
25 695 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 766 000
Egenkapital
3 942 000
Gjeld
37 845 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 84 84 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 58 177 46 489 43 117
Driftsresultat 21 364 14 273 11 320
Resultat før skatt 16 646 10 367 8 063
Ordinært resultat 16 646 10 367 8 063
Årsresultat 16 646 10 367 8 063
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 766 2 017 2 536
Sum omløpsmidler 40 021 27 251 23 070
Sum eiendeler 41 787 29 268 25 606
Sum egenkapital 3 942 3 942 3 942
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 845 25 326 21 664

Fearnley Project Finance AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fearnley Project Finance AS - 991097481
Verdipapirmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2019 12 år

Garonne AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garonne AS - 977058309
Porteføljeinvesteringsselskaper
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2,9 år

Chr Krohgs gate 30 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chr Krohgs gate 30 Invest AS - 982775469
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2 år

Chr Krohgs gate 30 KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chr Krohgs gate 30 KS - 982775477
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans ASA, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2 år

Chr Krohgs gate 30 Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chr Krohgs gate 30 Eiendom ANS - 982775485
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2 år

Riggtomten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Riggtomten AS - 990441057
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Adm. direktør 2006 2007 < 1 år

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup - 939551077
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2020 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 077 000
Personalkostnader
868 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
114 840 000
Egenkapital
261 510 000
Gjeld
770 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 12 39
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 077 5 165 10 847
Driftsresultat -9 964 -10 327 -4 152
Resultat før skatt -5 961 -2 286 287
Ordinært resultat -5 961 -2 286 287
Årsresultat -5 961 -2 286 287
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 114 840 104 695 112 423
Sum omløpsmidler 147 440 163 166 157 861
Sum eiendeler 262 280 267 861 270 284
Sum egenkapital 261 510 267 470 269 756
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 770 391 528

Raufoss Næringspark ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Raufoss Næringspark ANS - 982791049
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 41, 6508 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,7 år
Styrets leder 2000 2006 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
152 443 000
Personalkostnader
6 222 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
929 704 000
Egenkapital
803 487 000
Gjeld
155 394 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 82 82 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 152 443 140 475 139 265
Driftsresultat 96 577 83 184 89 298
Resultat før skatt 91 820 82 551 89 810
Ordinært resultat 91 820 82 551 89 810
Årsresultat 91 820 82 551 89 810
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 929 704 843 741 814 936
Sum omløpsmidler 29 178 33 258 43 708
Sum eiendeler 958 882 876 999 858 645
Sum egenkapital 803 487 749 822 811 541
Sum langsiktig gjeld 139 803 114 749 24 290
Sum kortsiktig gjeld 15 591 12 428 22 813

Raufoss Eiendomsinvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Eiendomsinvest AS - 989557017
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,9 år

Raufoss Industripark i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Industripark i AS - 989537296
Ikke tilgjengelig
Storgata 41 C/o Finansgruppen Eiendom AS, 6508 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år

Raufoss Industripark II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Industripark II AS - 989537385
Ikke tilgjengelig
Storgata 41 C/o Finansgruppen Eiendom AS, 6508 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år

Borgestad Eiendom KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Eiendom KS - 987629290
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år

Borgestad Eiendom Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Eiendom Invest AS - 987629274
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/union Eiendomskapital AS Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år

Fearnley Business Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Business Management AS - 941388930
Regnskap og bokføring
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2019 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 561 000
Personalkostnader
15 269 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 108 000
Egenkapital
4 124 000
Gjeld
32 526 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 4 6
Fordringsomsetningshastighet 4 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 61 10 22
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 23 561 18 206 15 860
Driftsresultat 2 015 -2 966 -1 602
Resultat før skatt 2 206 -2 215 -1 376
Ordinært resultat 2 206 -2 215 -1 376
Årsresultat 2 206 -2 215 -1 376
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 108 3 978 2 026
Sum omløpsmidler 32 542 22 165 5 947
Sum eiendeler 36 650 26 143 7 973
Sum egenkapital 4 124 4 124 3 810
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32 526 22 018 4 162

Fearnley Finans Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fearnley Finans Eiendom AS - 854803042
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2008 3,3 år

Brennaveien 18 Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brennaveien 18 Invest AS - 986784055
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Mallin Eiendom AS Kongens gate 11, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 669 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
87 093 000
Egenkapital
10 328 000
Gjeld
79 583 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 65 65 65
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 13 669 13 044 13 094
Driftsresultat 8 134 7 743 6 847
Resultat før skatt 5 652 5 335 4 555
Ordinært resultat 5 652 5 335 4 555
Årsresultat 5 652 5 335 4 555
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 87 093 90 345 62 122
Sum omløpsmidler 2 820 2 664 2 656
Sum eiendeler 89 912 93 008 64 778
Sum egenkapital 10 328 10 694 10 959
Sum langsiktig gjeld 65 697 68 981 42 292
Sum kortsiktig gjeld 13 886 13 333 11 526

Fearnley Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Offshore AS - 884661412
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2020 17,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 819 000
Personalkostnader
21 642 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 980 000
Egenkapital
12 233 000
Gjeld
44 773 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 80 80 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 67 819 103 982 106 460
Driftsresultat 18 823 47 336 44 435
Resultat før skatt 14 661 35 406 32 639
Ordinært resultat 14 661 35 406 32 639
Årsresultat 14 661 35 406 32 639
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 980 2 904 3 719
Sum omløpsmidler 54 026 80 779 77 492
Sum eiendeler 57 007 83 683 81 211
Sum egenkapital 12 233 10 850 10 850
Sum langsiktig gjeld 0 37 0
Sum kortsiktig gjeld 44 773 72 796 70 361

Gironde Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gironde Invest AS - 952511831
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 9 år

Labogas Viii KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Labogas Viii KS - 951896918
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 7,9 år

Garonne AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garonne AS - 943168164
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2015 14 år

Vergjedalsbruket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vergjedalsbruket AS - 921323697
Skipsmegling
Skjatvet Gård, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2015 14 år

Fearnley Securities AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Securities AS - 945757647
Verdipapirmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
69
Styremedlemmer
0
Omsetning
131 405 000
Personalkostnader
116 245 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 328 000
Egenkapital
120 389 000
Gjeld
146 973 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 12 18
Kontantstrøm fra drift 0 3 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 13 35 62
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 131 405 252 591 332 325
Driftsresultat -74 231 13 064 52 813
Resultat før skatt -61 141 1 973 39 775
Ordinært resultat -61 141 1 973 39 775
Årsresultat -61 141 1 973 39 775
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 328 39 173 15 333
Sum omløpsmidler 255 034 689 883 848 602
Sum eiendeler 267 361 729 057 863 935
Sum egenkapital 120 389 115 000 108 680
Sum langsiktig gjeld 0 155 32
Sum kortsiktig gjeld 146 973 613 902 755 223

Libra Fearnley Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Libra Fearnley Energy AS - 940448573
Skipsmegling
Grev Wedelspl 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 613 000
Egenkapital
6 668 000
Gjeld
28 955 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 12 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -664 -3 369 -1 422
Resultat før skatt 286 -5 611 -1 305
Ordinært resultat 286 -5 611 -1 305
Årsresultat 286 -5 611 -1 305
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 613 15 223 11 270
Sum omløpsmidler 20 010 20 094 15 571
Sum eiendeler 35 623 35 317 26 841
Sum egenkapital 6 668 6 243 10 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 955 29 074 16 834

Raufoss Næringspark KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Næringspark KS - 982791081
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år

Raufoss Næringspark AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Næringspark AS - 882791092
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2008 7,8 år

AS Manhattan Tankers

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Manhattan Tankers - 848054712
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Haslevangen 14 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haslevangen 14 Invest AS - 982958571
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o AS Procurator Hieronymus Heyerdalsgate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Custodia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Custodia AS - 957093280
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2015 14 år
Adm. direktør 2000 2015 14 år

Sky Brilliance Shipping ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sky Brilliance Shipping ANS - 981143450
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Bergshav Container Ships KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bergshav Container Ships KS - 980891577
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Falcon Shipping A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Falcon Shipping A/S - 929645502
Utenriks sjøfart med gods
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 9 år

Grini Næringspark 10 & 12 Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grini Næringspark 10 & 12 Eiendom ANS - 881414392
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rudssletta 12, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2011 10,9 år

Heddalsvatnet ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Heddalsvatnet ANS - 983486339
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Bryn Eiendom AS Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Top Genius Maritime ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Top Genius Maritime ANS - 981143507
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Kommandittselskapet Statank AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kommandittselskapet Statank AS - 934201825
Ikke tilgjengelig
Langkaia 1, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Nordsjø Partner Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordsjø Partner Invest AS - 983486266
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 V/fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år

Grensesvingen 9 ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grensesvingen 9 ANS - 878624122
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Auris Forvaltning AS Skuteviksbodene 22, 5035 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Grensesvingen 9 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grensesvingen 9 Invest AS - 978624022
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Ross Offshore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ross Offshore AS - 830241132
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0117 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Astrup Fearnley AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley AS - 913522362
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
961 903 000
Personalkostnader
698 311 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 268 595 000
Egenkapital
1 582 437 000
Gjeld
515 593 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 7 5
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 10 35 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 961 903 984 268 1 016 062
Driftsresultat -63 648 26 768 29 948
Resultat før skatt -46 273 35 861 12 359
Ordinært resultat -46 273 35 861 12 359
Årsresultat -62 739 14 274 -20 671
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 268 595 1 326 620 1 366 790
Sum omløpsmidler 829 435 1 356 351 1 516 005
Sum eiendeler 2 098 030 2 682 971 2 882 795
Sum egenkapital 1 582 437 1 689 691 1 670 768
Sum langsiktig gjeld 2 126 11 545 14 315
Sum kortsiktig gjeld 513 467 981 735 1 197 712

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2020 19,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 164 000
Personalkostnader
9 845 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
101 991 000
Egenkapital
148 880 000
Gjeld
18 557 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 81 73 80
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 33 164 29 290 37 307
Driftsresultat 6 301 4 354 11 904
Resultat før skatt 10 236 6 512 4 789
Ordinært resultat 10 236 6 512 4 789
Årsresultat 10 236 6 512 4 789
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 101 991 99 639 87 643
Sum omløpsmidler 65 445 65 762 66 908
Sum eiendeler 167 436 165 401 154 552
Sum egenkapital 148 880 140 639 136 121
Sum langsiktig gjeld 8 481 8 998 9 952
Sum kortsiktig gjeld 10 076 15 765 8 479

Astrup Fearnley Code AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Code AS - 977049520
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 008 000
Gjeld
30 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 5 -26
Resultat før skatt 11 12 -13
Ordinært resultat 11 12 -13
Årsresultat 11 12 -13
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 038 1 023 1 025
Sum eiendeler 1 038 1 023 1 025
Sum egenkapital 1 008 1 008 1 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30 15 18

H R Astrup AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) H R Astrup AS - 940953278
Ikke tilgjengelig
Rådhusg 27, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Industrifinans Boligeiendom ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Industrifinans Boligeiendom ASA - 974519496
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Torgersen Jon-aksel

Foretaksinfo
(Inaktiv) Torgersen Jon-aksel - 981854861
Ikke tilgjengelig
Helleveien 10, 0376 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Haslevangen 14 KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haslevangen 14 KS - 982958598
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Forvaltningscompaniet AS Billingstadsletta 18, 1396 Billingstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Sky Treasure Shipping ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sky Treasure Shipping ANS - 981143566
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Kjelsåsveien 161 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjelsåsveien 161 Invest AS - 977050898
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Haslevangen 14 Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haslevangen 14 Eiendom ANS - 882958612
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Brobekkveien 103, 0582 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Industrifinans Boligeiendom II ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Industrifinans Boligeiendom II ASA - 979399960
Ikke tilgjengelig
Stortingsg 14, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Nordsjø Partner KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordsjø Partner KS - 983486304
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 V/fearnly Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år

Eastern Car Carrier II KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eastern Car Carrier II KS - 979631898
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Kjelsåsveien 161 KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjelsåsveien 161 KS - 877050912
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Eiendomsinvest 2000 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eiendomsinvest 2000 AS - 981414438
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Fearnley Finans Mangement AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2014 14 år

Grev Wedels Plass 9 ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grev Wedels Plass 9 ANS - 959467560
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans ASA Att: F Gomsrud, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Manhattan Queen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Manhattan Queen AS - 945758252
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Astrup Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astrup Invest AS - 945958960
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2015 14 år

Eiendomsinvest 2000 KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eiendomsinvest 2000 KS - 981414454
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2014 14 år

London Property Development AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) London Property Development AS - 942024002
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Kulsrud Skog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kulsrud Skog AS - 910885456
Engroshandel med tømmer
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2020 19,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 152 000
Egenkapital
32 886 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -2 -7 -6
Resultat før skatt 530 525 129
Ordinært resultat 530 525 129
Årsresultat 530 525 129
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 30 152 30 152 30 152
Sum omløpsmidler 2 739 2 207 1 685
Sum eiendeler 32 891 32 360 31 837
Sum egenkapital 32 886 32 356 31 831
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 4 7

AS Manhattan Prince

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Manhattan Prince - 950092378
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Grensesvingen 9 Eiendom KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grensesvingen 9 Eiendom KS - 878624092
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Auris Forvaltning AS Skuteviksboder 22, 5035 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Grev Wedels Plass 9 Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grev Wedels Plass 9 Drift AS - 857093372
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stranden 3 A, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,7 år

Norske Skogindustrier ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Norske Skogindustrier ASA - 911750961
Uoppgitt
Karenslyst Allé 49, 0279 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,1 år
Styrets leder 2015 2016 1,3 år

Fearnley Advisors AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Advisors AS - 998788153
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 7,4 år
Styrets leder 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 911 000
Personalkostnader
7 878 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
336 724 000
Egenkapital
241 120 000
Gjeld
111 759 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 54 58 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 911 19 376 18 161
Driftsresultat 9 098 7 759 7 906
Resultat før skatt 4 403 5 106 4 343
Ordinært resultat 4 403 5 106 4 343
Årsresultat 4 403 5 106 4 343
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 336 724 330 238 325 935
Sum omløpsmidler 16 156 16 212 17 150
Sum eiendeler 352 880 346 450 343 084
Sum egenkapital 241 120 236 717 231 611
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 111 759 109 733 111 473

Awilco Lng ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Awilco Lng ASA - 996564894
Utenriks sjøfart med gods
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
398 618 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 080 254 000
Egenkapital
944 483 000
Gjeld
2 376 371 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 5 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 52 38 17
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 398 618 357 455 169 039
Driftsresultat 106 835 76 798 -87 501
Resultat før skatt -72 760 -92 999 -263 049
Ordinært resultat -72 760 -92 999 -263 049
Årsresultat -72 760 -92 999 -263 049
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 080 254 2 945 086 3 010 138
Sum omløpsmidler 240 600 255 680 294 910
Sum eiendeler 3 320 854 3 200 767 3 305 049
Sum egenkapital 944 483 940 093 1 050 677
Sum langsiktig gjeld 3 494 2 619 2 201 552
Sum kortsiktig gjeld 2 372 877 2 258 055 52 820

Jørestrandsveien Vann og Avløps Vel Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Jørestrandsveien Vann og Avløps Vel Sa - 896351222
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 9,7 år

Fearnley & Eger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley & Eger AS - 978637760
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,6 år
Styrets leder 2007 2020 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
682 000
Gjeld
23 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 30 0 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 -17 -10
Resultat før skatt 8 -8 -2
Ordinært resultat 8 -8 -2
Årsresultat 8 -8 -2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 705 695 699
Sum eiendeler 705 695 699
Sum egenkapital 682 692 695
Sum langsiktig gjeld 0 3 4
Sum kortsiktig gjeld 23 0 1

Fearnleys Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnleys Pensjonskasse - 939944710
Pensjonskasser
Grev Wedelsplass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 330 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
101 000
Anleggsmidler
161 000
Egenkapital
48 048 000
Gjeld
345 484 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 7 20 18
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 31 50 42
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 19 330 -1 543 20 032
Driftsresultat -1 865 -4 684 -18
Resultat før skatt 1 054 -5 180 2 838
Ordinært resultat 1 054 -5 180 2 838
Årsresultat 1 054 -5 180 2 838
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 161 30 22
Sum omløpsmidler 393 372 383 240 397 091
Sum eiendeler 393 533 383 270 397 114
Sum egenkapital 48 048 42 594 43 374
Sum langsiktig gjeld 344 901 339 806 353 005
Sum kortsiktig gjeld 583 870 734

Gironde AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gironde AS - 940448484
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2009 3,6 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 342 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 558 000
Egenkapital
28 192 000
Gjeld
2 837 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 71 40 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 342 -1 530 -8 786
Driftsresultat 2 320 -1 564 -8 822
Resultat før skatt 713 -1 525 -1 428
Ordinært resultat 713 -1 525 -1 428
Årsresultat 713 -1 525 -1 428
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 558 1 558 1 558
Sum omløpsmidler 29 470 28 134 32 370
Sum eiendeler 31 028 29 692 33 928
Sum egenkapital 28 192 29 692 30 230
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 837 0 3 698

Imsk Se

Foretaksinfo
(Aktiv) Imsk Se - 977241774
Utenriks sjøfart med gods
Karenslyst Alle 8 B, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 17,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
140 701 000
Personalkostnader
46 542 000
Lederlønn
4 214 000
Anleggsmidler
482 295 000
Egenkapital
-392 676 000
Gjeld
953 970 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 5 7 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 140 701 580 425 490 140
Driftsresultat -296 688 -101 160 -140 291
Resultat før skatt -403 462 -192 710 -39 640
Ordinært resultat -403 462 -192 710 -39 640
Årsresultat -403 462 -192 710 -39 640
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 482 295 908 566 1 005 585
Sum omløpsmidler 78 998 222 149 247 828
Sum eiendeler 561 293 1 130 715 1 253 413
Sum egenkapital -392 676 136 429 315 909
Sum langsiktig gjeld 0 0 533 943
Sum kortsiktig gjeld 953 970 994 285 403 561

Fiducia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fiducia AS - 930190470
Utenriks sjøfart med gods
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
516 000
Egenkapital
7 179 000
Gjeld
209 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 24 19 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 -27 -17
Resultat før skatt -800 -307 -15 423
Ordinært resultat -800 -307 -15 423
Årsresultat -800 -307 -15 423
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 516 189 0
Sum omløpsmidler 6 872 7 796 8 357
Sum eiendeler 7 388 7 986 8 357
Sum egenkapital 7 179 7 979 8 286
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 209 6 71