Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jon-Aksel Torgersen

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 674 910 og med ett samlet driftsresultat på -184 216. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 14 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 74.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norske Skogindustrier ASA Styre­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Fearnley Advisors AS Styre­medlem 2013 - Aktiv 19 376 7 759
Awilco Lng ASA Styre­medlem 2011 - Aktiv 357 455 76 798
Jørestrandsveien Vann og Avløps Vel Sa Styre­medlem 2011 - Aktiv 0 0
Fearnley & Eger AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -17
- Styrets leder 2007 - Aktiv 0 -17

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Astrup Fearnley Capital Markets AS Styrets leder 2018 - 2019
Norske Skogindustrier ASA Styrets leder 2015 - 2016
Fearnleys A/S Styre­medlem 2014 - 2019
Fearnleys A/S Styrets leder 2000** - 2014
Fearnley Advisors AS Styrets leder 2013 - 2013
Northern Cross Chartering Ltd AS Styrets leder 2008 - 2009

Astrup Fearnley Capital Markets AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Capital Markets AS - 921155182
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
166 362 000
Egenkapital
166 362 000
Gjeld
61 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 2
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -61
Resultat før skatt -47
Ordinært resultat -47
Årsresultat -47
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 166 362
Sum omløpsmidler 61
Sum eiendeler 166 423
Sum egenkapital 166 362
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 61

Fearnleys A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnleys A/S - 943190410
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 4,4 år
Styrets leder 2000 2014 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
72
Styremedlemmer
0
Omsetning
239 715 000
Personalkostnader
165 232 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
64 686 000
Egenkapital
20 000 000
Gjeld
157 362 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 3 1 3
Rentedekningsgrad 10 0 4
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 23 11 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 239 715 260 275 223 384
Driftsresultat -7 663 -9 782 -15 321
Resultat før skatt 3 391 1 583 2 763
Ordinært resultat 3 391 1 583 2 763
Årsresultat 3 391 1 583 2 763
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 64 686 29 760 23 411
Sum omløpsmidler 112 677 111 836 97 591
Sum eiendeler 177 362 141 596 121 002
Sum egenkapital 20 000 19 840 18 500
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 157 362 121 756 102 502

Northern Cross Chartering Ltd AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northern Cross Chartering Ltd AS - 927750694
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 1,2 år

Raufoss Næringspark 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Næringspark 2 AS - 993027707
Uoppgitt
C/o Fearnley Finans AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2013 4,5 år

Astrup Invest i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astrup Invest i AS - 992779799
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2014 6,2 år

Astrup Invest II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astrup Invest II AS - 992779659
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2014 6,2 år

Fearnley Finans Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fearnley Finans Management AS - 991436855
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år

Fearnley Project Finance AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Project Finance AS - 991097481
Verdipapirmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2019 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
46 875 000
Personalkostnader
34 343 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 222 000
Egenkapital
25 000 000
Gjeld
26 098 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 13 6
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 1 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 4
Resultatgrad 8 20 4
Kontantstrøm fra drift 10 20 7
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 51 83 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 46 875 66 911 41 507
Driftsresultat 1 540 15 773 1 033
Resultat før skatt 2 721 11 821 1 870
Ordinært resultat 2 721 11 821 1 870
Årsresultat 2 721 11 821 1 870
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 222 9 330 7 974
Sum omløpsmidler 44 876 64 305 40 054
Sum eiendeler 51 098 73 634 48 028
Sum egenkapital 25 000 20 000 18 190
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 098 53 634 29 838

Garonne AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garonne AS - 977058309
Porteføljeinvesteringsselskaper
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2,9 år

Chr Krohgs gate 30 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chr Krohgs gate 30 Invest AS - 982775469
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2 år

Chr Krohgs gate 30 KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chr Krohgs gate 30 KS - 982775477
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans ASA, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2 år

Chr Krohgs gate 30 Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chr Krohgs gate 30 Eiendom ANS - 982775485
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2 år

Riggtomten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Riggtomten AS - 990441057
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Adm. direktør 2006 2007 < 1 år

Raufoss Næringspark ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Raufoss Næringspark ANS - 982791049
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 41, 6508 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,7 år
Styrets leder 2000 2006 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
140 475 000
Personalkostnader
6 445 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
843 741 000
Egenkapital
749 822 000
Gjeld
127 177 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 82 80 84
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 140 475 139 265 111 057
Driftsresultat 83 184 89 298 64 425
Resultat før skatt 82 551 89 810 56 789
Ordinært resultat 82 551 89 810 56 789
Årsresultat 82 551 89 810 56 789
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 843 741 814 936 741 843
Sum omløpsmidler 33 258 43 708 40 105
Sum eiendeler 876 999 858 645 781 948
Sum egenkapital 749 822 811 541 738 450
Sum langsiktig gjeld 114 749 24 290 34 349
Sum kortsiktig gjeld 12 428 22 813 9 149

Raufoss Eiendomsinvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Eiendomsinvest AS - 989557017
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,9 år

Raufoss Industripark i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Industripark i AS - 989537296
Ikke tilgjengelig
Storgata 41 C/o Finansgruppen Eiendom AS, 6508 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år

Raufoss Industripark II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Industripark II AS - 989537385
Ikke tilgjengelig
Storgata 41 C/o Finansgruppen Eiendom AS, 6508 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år

Borgestad Eiendom Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Eiendom Invest AS - 987629274
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/union Eiendomskapital AS Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år

Borgestad Eiendom KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Eiendom KS - 987629290
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år

Fearnley Finans Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fearnley Finans Eiendom AS - 854803042
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2008 3,3 år

Fearnley Business Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Business Management AS - 941388930
Regnskap og bokføring
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2019 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 206 000
Personalkostnader
13 966 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 978 000
Egenkapital
4 124 000
Gjeld
22 018 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 7
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 12
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 2 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 10 22 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 206 15 860 16 630
Driftsresultat -2 966 -1 602 961
Resultat før skatt -2 215 -1 376 655
Ordinært resultat -2 215 -1 376 655
Årsresultat -2 215 -1 376 655
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 978 2 026 1 291
Sum omløpsmidler 22 165 5 947 8 811
Sum eiendeler 26 143 7 973 10 102
Sum egenkapital 4 124 3 810 4 082
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 018 4 162 6 020

Brennaveien 18 Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brennaveien 18 Invest AS - 986784055
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Mallin Eiendom AS Kongens gate 11, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 044 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
90 345 000
Egenkapital
10 694 000
Gjeld
82 314 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 65 65 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 044 13 094 12 720
Driftsresultat 7 743 6 847 7 644
Resultat før skatt 5 335 4 555 5 218
Ordinært resultat 5 335 4 555 5 218
Årsresultat 5 335 4 555 5 218
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 90 345 62 122 65 849
Sum omløpsmidler 2 664 2 656 1 286
Sum eiendeler 93 008 64 778 67 136
Sum egenkapital 10 694 10 959 11 108
Sum langsiktig gjeld 68 981 42 292 44 977
Sum kortsiktig gjeld 13 333 11 526 11 051

Labogas Viii KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Labogas Viii KS - 951896918
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 7,9 år

Fearnley Securities AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Securities AS - 945757647
Verdipapirmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
57
Styremedlemmer
0
Omsetning
252 591 000
Personalkostnader
141 657 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 173 000
Egenkapital
115 000 000
Gjeld
614 057 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 12 18 14
Kontantstrøm fra drift 3 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 35 62 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 252 591 332 325 203 919
Driftsresultat 13 064 52 813 19 118
Resultat før skatt 1 973 39 775 18 236
Ordinært resultat 1 973 39 775 18 236
Årsresultat 1 973 39 775 18 236
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 39 173 15 333 16 478
Sum omløpsmidler 689 883 848 602 946 404
Sum eiendeler 729 057 863 935 962 882
Sum egenkapital 115 000 108 680 118 066
Sum langsiktig gjeld 155 32 968
Sum kortsiktig gjeld 613 902 755 223 843 848

Gironde Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gironde Invest AS - 952511831
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 9 år

Vergjedalsbruket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vergjedalsbruket AS - 921323697
Skipsmegling
Skjatvet Gård, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2015 14 år

Garonne AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garonne AS - 943168164
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2015 14 år

Libra Fearnley Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Libra Fearnley Energy AS - 940448573
Skipsmegling
Grev Wedelspl 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 613 000
Egenkapital
6 668 000
Gjeld
28 955 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 12 2 2
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -664 -3 369 -1 422
Resultat før skatt 286 -5 611 -1 305
Ordinært resultat 286 -5 611 -1 305
Årsresultat 286 -5 611 -1 305
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 613 15 223 11 270
Sum omløpsmidler 20 010 20 094 15 571
Sum eiendeler 35 623 35 317 26 841
Sum egenkapital 6 668 6 243 10 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 955 29 074 16 834

Sky Brilliance Shipping ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sky Brilliance Shipping ANS - 981143450
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Custodia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Custodia AS - 957093280
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2015 14 år
Adm. direktør 2000 2015 14 år

Bergshav Container Ships KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bergshav Container Ships KS - 980891577
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Raufoss Næringspark KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Næringspark KS - 982791081
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år

Fearnley Futures AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Futures AS - 977049520
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 008 000
Gjeld
15 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 10 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 5 -26 -9
Resultat før skatt 12 -13 -7
Ordinært resultat 12 -13 -7
Årsresultat 12 -13 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 023 1 025 1 017
Sum eiendeler 1 023 1 025 1 017
Sum egenkapital 1 008 1 008 1 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 18 9

Raufoss Næringspark AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Næringspark AS - 882791092
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2008 7,8 år

AS Manhattan Tankers

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Manhattan Tankers - 848054712
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Falcon Shipping A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Falcon Shipping A/S - 929645502
Utenriks sjøfart med gods
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 9 år

Top Genius Maritime ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Top Genius Maritime ANS - 981143507
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Kommandittselskapet Statank AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kommandittselskapet Statank AS - 934201825
Ikke tilgjengelig
Langkaia 1, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Haslevangen 14 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haslevangen 14 Invest AS - 982958571
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o AS Procurator Hieronymus Heyerdalsgate 1, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Grini Næringspark 10 & 12 Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grini Næringspark 10 & 12 Eiendom ANS - 881414392
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Rudssletta 12, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2011 10,9 år

London Property Development AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) London Property Development AS - 942024002
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Heddalsvatnet ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Heddalsvatnet ANS - 983486339
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Bryn Eiendom AS Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Industrifinans Boligeiendom II ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Industrifinans Boligeiendom II ASA - 979399960
Ikke tilgjengelig
Stortingsg 14, 0119 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Astrup Fearnley AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley AS - 913522362
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
45
Styremedlemmer
0
Omsetning
984 268 000
Personalkostnader
629 905 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 326 620 000
Egenkapital
1 689 691 000
Gjeld
993 280 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 4 4 14
Kontantstrøm fra drift 7 5 18
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 35 27 57
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 984 268 1 016 062 987 965
Driftsresultat 26 768 29 948 90 394
Resultat før skatt 35 861 12 359 99 150
Ordinært resultat 35 861 12 359 99 150
Årsresultat 14 274 -20 671 71 586
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 326 620 1 366 790 1 401 089
Sum omløpsmidler 1 356 351 1 516 005 1 661 131
Sum eiendeler 2 682 971 2 882 795 3 062 220
Sum egenkapital 1 689 691 1 670 768 1 743 318
Sum langsiktig gjeld 11 545 14 315 9 136
Sum kortsiktig gjeld 981 735 1 197 712 1 309 766

Ross Offshore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ross Offshore AS - 830241132
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0117 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

H R Astrup AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) H R Astrup AS - 940953278
Ikke tilgjengelig
Rådhusg 27, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Industrifinans Boligeiendom ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) Industrifinans Boligeiendom ASA - 974519496
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Torgersen Jon-aksel

Foretaksinfo
(Inaktiv) Torgersen Jon-aksel - 981854861
Ikke tilgjengelig
Helleveien 10, 0376 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Haslevangen 14 KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haslevangen 14 KS - 982958598
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Forvaltningscompaniet AS Billingstadsletta 18, 1396 Billingstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Sky Treasure Shipping ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sky Treasure Shipping ANS - 981143566
Utenriks sjøfart med gods
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år

Kjelsåsveien 161 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjelsåsveien 161 Invest AS - 977050898
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Haslevangen 14 Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haslevangen 14 Eiendom ANS - 882958612
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Brobekkveien 103, 0582 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år

Grensesvingen 9 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grensesvingen 9 Invest AS - 978624022
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skabos vei 4, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Eastern Car Carrier II KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eastern Car Carrier II KS - 979631898
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Grensesvingen 9 ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grensesvingen 9 ANS - 878624122
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Auris Forvaltning AS Skuteviksbodene 22, 5035 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Kjelsåsveien 161 KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kjelsåsveien 161 KS - 877050912
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Eiendomsinvest 2000 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eiendomsinvest 2000 AS - 981414438
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Fearnley Finans Mangement AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2014 14 år

Grev Wedels Plass 9 ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grev Wedels Plass 9 ANS - 959467560
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans ASA Att: F Gomsrud, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,7 år
Adm. direktør 2000 2006 5,7 år

Manhattan Queen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Manhattan Queen AS - 945758252
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Astrup Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astrup Invest AS - 945958960
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2015 14 år

Eiendomsinvest 2000 KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eiendomsinvest 2000 KS - 981414454
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Fearnley Finans Management AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2014 14 år

Nordsjø Partner Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordsjø Partner Invest AS - 983486266
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 V/fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år

AS Manhattan Prince

Foretaksinfo
(Inaktiv) AS Manhattan Prince - 950092378
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0107 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Grensesvingen 9 Eiendom KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grensesvingen 9 Eiendom KS - 878624092
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Auris Forvaltning AS Skuteviksboder 22, 5035 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,2 år

Nordsjø Partner KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nordsjø Partner KS - 983486304
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 V/fearnly Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år

Grev Wedels Plass 9 Drift AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Grev Wedels Plass 9 Drift AS - 857093372
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stranden 3 A, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,7 år

Norske Skogindustrier ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Norske Skogindustrier ASA - 911750961
Uoppgitt
Karenslyst Allé 49, 0279 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,2 år
Styrets leder 2015 2016 1,3 år

Fearnley Advisors AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Advisors AS - 998788153
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,6 år
Styrets leder 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
19 376 000
Personalkostnader
7 534 000
Lederlønn
1 429 000
Anleggsmidler
330 238 000
Egenkapital
236 717 000
Gjeld
109 733 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 58 56 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 19 376 18 161 15 826
Driftsresultat 7 759 7 906 4 298
Resultat før skatt 5 106 4 343 2 507
Ordinært resultat 5 106 4 343 2 507
Årsresultat 5 106 4 343 2 507
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 330 238 325 935 297 535
Sum omløpsmidler 16 212 17 150 8 715
Sum eiendeler 346 450 343 084 306 250
Sum egenkapital 236 717 231 611 227 269
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109 733 111 473 78 981

Awilco Lng ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Awilco Lng ASA - 996564894
Utenriks sjøfart med gods
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
357 455 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 945 086 000
Egenkapital
940 093 000
Gjeld
2 260 674 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 4
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 2
Likviditetsgrad II 0 10 8
Totalt 38 17 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 357 455 169 039 292 107
Driftsresultat 76 798 -87 501 2 999
Resultat før skatt -92 999 -263 049 -191 542
Ordinært resultat -92 999 -263 049 -191 542
Årsresultat -92 999 -263 049 -191 542
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 945 086 3 010 138 3 124 815
Sum omløpsmidler 255 680 294 910 306 062
Sum eiendeler 3 200 767 3 305 049 3 430 877
Sum egenkapital 940 093 1 050 677 1 115 400
Sum langsiktig gjeld 2 619 2 201 552 2 178 350
Sum kortsiktig gjeld 2 258 055 52 820 137 127

Jørestrandsveien Vann og Avløps Vel Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Jørestrandsveien Vann og Avløps Vel Sa - 896351222
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,9 år

Fearnley & Eger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley & Eger AS - 978637760
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
692 000
Gjeld
3 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -10 -10
Resultat før skatt -8 -2 -2
Ordinært resultat -8 -2 -2
Årsresultat -8 -2 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 695 699 705
Sum eiendeler 695 699 705
Sum egenkapital 692 695 698
Sum langsiktig gjeld 3 4 5
Sum kortsiktig gjeld 0 1 2

Fearnley Offshore Supply AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Offshore Supply AS - 991436804
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 Aktiv 12,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
58 177 000
Personalkostnader
25 695 000
Lederlønn
3 042 000
Anleggsmidler
1 766 000
Egenkapital
3 942 000
Gjeld
37 845 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 84 84 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 58 177 46 489 43 117
Driftsresultat 21 364 14 273 11 320
Resultat før skatt 16 646 10 367 8 063
Ordinært resultat 16 646 10 367 8 063
Årsresultat 16 646 10 367 8 063
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 766 2 017 2 536
Sum omløpsmidler 40 021 27 251 23 070
Sum eiendeler 41 787 29 268 25 606
Sum egenkapital 3 942 3 942 3 942
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 845 25 326 21 664

Fearnleys Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnleys Pensjonskasse - 939944710
Pensjonskasser
Grev Wedelsplass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
-1 543 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
101 000
Anleggsmidler
30 000
Egenkapital
42 594 000
Gjeld
340 676 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 50 42 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -1 543 20 032 13 294
Driftsresultat -4 684 -18 -6 590
Resultat før skatt -5 180 2 838 -4 725
Ordinært resultat -5 180 2 838 -4 725
Årsresultat -5 180 2 838 -4 725
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 22 405
Sum omløpsmidler 383 240 397 091 387 520
Sum eiendeler 383 270 397 114 387 925
Sum egenkapital 42 594 43 374 36 760
Sum langsiktig gjeld 339 806 353 005 349 461
Sum kortsiktig gjeld 870 734 1 705

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup - 939551077
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 165 000
Personalkostnader
857 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 695 000
Egenkapital
267 470 000
Gjeld
391 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 39 52
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 165 10 847 11 888
Driftsresultat -10 327 -4 152 -3 073
Resultat før skatt -2 286 287 1 419
Ordinært resultat -2 286 287 1 419
Årsresultat -2 286 287 1 419
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 104 695 112 423 116 689
Sum omløpsmidler 163 166 157 861 153 649
Sum eiendeler 267 861 270 284 270 338
Sum egenkapital 267 470 269 756 269 469
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 391 528 869

Gironde AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gironde AS - 940448484
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2009 3,6 år
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-1 530 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 558 000
Egenkapital
29 692 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 40 50 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -1 530 -8 786 47
Driftsresultat -1 564 -8 822 41
Resultat før skatt -1 525 -1 428 3 640
Ordinært resultat -1 525 -1 428 3 640
Årsresultat -1 525 -1 428 3 640
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 558 1 558 579
Sum omløpsmidler 28 134 32 370 35 042
Sum eiendeler 29 692 33 928 35 620
Sum egenkapital 29 692 30 230 34 450
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 3 698 1 171

Imsk Se

Foretaksinfo
(Aktiv) Imsk Se - 977241774
Utenriks sjøfart med gods
Karenslyst Alle 8 B, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 16,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
140 701 000
Personalkostnader
46 542 000
Lederlønn
4 214 000
Anleggsmidler
482 295 000
Egenkapital
-392 676 000
Gjeld
953 970 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 5 7 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 140 701 580 425 490 140
Driftsresultat -296 688 -101 160 -140 291
Resultat før skatt -403 462 -192 710 -39 640
Ordinært resultat -403 462 -192 710 -39 640
Årsresultat -403 462 -192 710 -39 640
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 482 295 908 566 1 005 585
Sum omløpsmidler 78 998 222 149 247 828
Sum eiendeler 561 293 1 130 715 1 253 413
Sum egenkapital -392 676 136 429 315 909
Sum langsiktig gjeld 0 0 533 943
Sum kortsiktig gjeld 953 970 994 285 403 561

Fearnley Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Offshore AS - 884661412
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 Aktiv 17,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 819 000
Personalkostnader
21 642 000
Lederlønn
1 405 000
Anleggsmidler
2 980 000
Egenkapital
12 233 000
Gjeld
44 773 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 80 80 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 67 819 103 982 106 460
Driftsresultat 18 823 47 336 44 435
Resultat før skatt 14 661 35 406 32 639
Ordinært resultat 14 661 35 406 32 639
Årsresultat 14 661 35 406 32 639
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 980 2 904 3 719
Sum omløpsmidler 54 026 80 779 77 492
Sum eiendeler 57 007 83 683 81 211
Sum egenkapital 12 233 10 850 10 850
Sum langsiktig gjeld 0 37 0
Sum kortsiktig gjeld 44 773 72 796 70 361

Fiducia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fiducia AS - 930190470
Utenriks sjøfart med gods
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
189 000
Egenkapital
7 979 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 19 27 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -27 -17 -16
Resultat før skatt -307 -15 423 2 140
Ordinært resultat -307 -15 423 2 140
Årsresultat -307 -15 423 2 140
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 189 0 0
Sum omløpsmidler 7 796 8 357 23 622
Sum eiendeler 7 986 8 357 23 622
Sum egenkapital 7 979 8 286 23 510
Sum langsiktig gjeld 0 0 109
Sum kortsiktig gjeld 6 71 3

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 290 000
Personalkostnader
8 920 000
Lederlønn
1 337 000
Anleggsmidler
99 639 000
Egenkapital
140 639 000
Gjeld
24 763 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 80 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 29 290 37 307 24 753
Driftsresultat 4 354 11 904 1 908
Resultat før skatt 6 512 4 789 3 480
Ordinært resultat 6 512 4 789 3 480
Årsresultat 6 512 4 789 3 480
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 99 639 87 643 85 125
Sum omløpsmidler 65 762 66 908 63 594
Sum eiendeler 165 401 154 552 148 718
Sum egenkapital 140 639 136 121 133 327
Sum langsiktig gjeld 8 998 9 952 9 702
Sum kortsiktig gjeld 15 765 8 479 5 690

Kulsrud Skog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kulsrud Skog AS - 910885456
Engroshandel med tømmer
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 152 000
Egenkapital
32 356 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 32 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -6 -6
Resultat før skatt 525 129 129
Ordinært resultat 525 129 129
Årsresultat 525 129 129
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 152 30 152 30 152
Sum omløpsmidler 2 207 1 685 1 556
Sum eiendeler 32 360 31 837 31 708
Sum egenkapital 32 356 31 831 31 701
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 7 7