Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jon-Aksel Torgersen

Rapportdato: 2021-11-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 407 394 og med ett samlet driftsresultat på 1 189 689. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 8 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 81.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Awilco Eco Tankers 5 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -11
Awilco Eco Tankers 3 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 209 204 144 467
Awilco Eco Tankers 2 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 287 240 220 478
Awilco Eco Tankers 1 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 310 329 244 299
Awilco Eco Tankers 4 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 187 449 124 381

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Astrup Fearnley AS Styrets leder 2018 - 2019
Norske Skogindustrier ASA Styrets leder 2015 - 2016
Fearnleys A/S Styre­medlem 2014 - 2019
Fearnleys A/S Styrets leder 2000** - 2014
Fearnley Advisors AS Styrets leder 2013 - 2013
Fearnley & Eger AS Styrets leder 2007 - 2020

Awilco Eco Tankers 5 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Awilco Eco Tankers 5 AS - 918144323
Utenriks sjøfart med gods
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
78 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 10 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -12 -9
Resultat før skatt -11 -11 -8
Ordinært resultat -11 -11 -8
Årsresultat -11 -11 -8
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 83 93 100
Sum eiendeler 83 93 100
Sum egenkapital 78 89 100
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 4 0

Awilco Eco Tankers 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Awilco Eco Tankers 3 AS - 914066050
Utenriks sjøfart med gods
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
209 204 000
Personalkostnader
14 967 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
595 291 000
Egenkapital
330 080 000
Gjeld
277 572 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 2
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 10 4 2
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 83 66 49
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 209 204 86 111 62 374
Driftsresultat 144 467 22 500 6 913
Resultat før skatt 123 703 3 558 -23 958
Ordinært resultat 123 703 3 558 -23 958
Årsresultat 123 703 3 558 -23 958
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 595 291 624 941 631 013
Sum omløpsmidler 12 361 84 151 58 735
Sum eiendeler 607 652 709 092 689 747
Sum egenkapital 330 080 366 378 362 820
Sum langsiktig gjeld 273 563 308 714 321 440
Sum kortsiktig gjeld 4 009 34 000 5 488

Awilco Eco Tankers 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Awilco Eco Tankers 2 AS - 913111176
Utenriks sjøfart med gods
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
287 240 000
Personalkostnader
14 816 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
588 308 000
Egenkapital
371 768 000
Gjeld
241 957 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 81 80 68
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 287 240 125 826 101 497
Driftsresultat 220 478 65 945 45 976
Resultat før skatt 190 124 50 196 23 855
Ordinært resultat 190 124 50 196 23 855
Årsresultat 190 124 50 196 23 855
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 588 308 617 778 623 424
Sum omløpsmidler 25 417 67 627 20 220
Sum eiendeler 613 725 685 405 643 644
Sum egenkapital 371 768 461 644 411 448
Sum langsiktig gjeld 219 556 195 935 219 329
Sum kortsiktig gjeld 22 401 27 826 12 867

Awilco Eco Tankers 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Awilco Eco Tankers 1 AS - 913111192
Utenriks sjøfart med gods
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
310 329 000
Personalkostnader
15 097 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
579 643 000
Egenkapital
356 978 000
Gjeld
248 054 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 2
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 2
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 79 66 57
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 310 329 99 344 66 706
Driftsresultat 244 299 38 151 11 548
Resultat før skatt 212 748 23 546 -16 075
Ordinært resultat 212 748 23 546 -16 075
Årsresultat 212 748 23 546 -16 075
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 579 643 608 846 614 000
Sum omløpsmidler 25 389 42 917 33 875
Sum eiendeler 605 032 651 762 647 875
Sum egenkapital 356 978 394 230 370 684
Sum langsiktig gjeld 222 683 231 993 252 471
Sum kortsiktig gjeld 25 371 25 539 24 720

Awilco Eco Tankers 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Awilco Eco Tankers 4 AS - 914063566
Utenriks sjøfart med gods
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
187 449 000
Personalkostnader
14 832 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
591 069 000
Egenkapital
320 661 000
Gjeld
283 235 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 83 75 60
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 187 449 94 926 73 707
Driftsresultat 124 381 35 311 19 793
Resultat før skatt 109 313 15 303 -11 988
Ordinært resultat 109 313 15 303 -11 988
Årsresultat 109 313 15 303 -11 988
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 591 069 620 426 625 795
Sum omløpsmidler 12 828 72 573 72 230
Sum eiendeler 603 896 692 999 698 025
Sum egenkapital 320 661 371 348 356 045
Sum langsiktig gjeld 277 612 303 675 336 711
Sum kortsiktig gjeld 5 623 17 976 5 269

Awilco Eco Tankers Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Awilco Eco Tankers Holding AS - 913111621
Utenriks sjøfart med gods
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
959 833 000
Personalkostnader
4 707 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 760 143 000
Egenkapital
1 839 389 000
Gjeld
1 361 713 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 4
Likviditetsgrad II 0 4 8
Totalt 75 66 65
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 959 833 398 530 298 126
Driftsresultat 686 237 146 965 79 458
Resultat før skatt 619 214 58 495 1 293
Ordinært resultat 619 214 58 495 1 293
Årsresultat 619 214 58 495 1 293
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 760 143 2 709 040 2 534 621
Sum omløpsmidler 440 959 343 827 366 352
Sum eiendeler 3 201 103 3 052 868 2 900 974
Sum egenkapital 1 839 389 1 245 532 1 112 257
Sum langsiktig gjeld 0 1 559 114 1 634 965
Sum kortsiktig gjeld 1 361 713 248 221 153 751

Norske Skogindustrier ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Norske Skogindustrier ASA - 911750961
Uoppgitt
Karenslyst Allé 49, 0279 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 4,2 år
Styrets leder 2015 2016 1,3 år

Fearnley Advisors AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Advisors AS - 998788153
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 8,6 år
Styrets leder 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 857 000
Personalkostnader
7 945 000
Lederlønn
1 588 000
Anleggsmidler
317 038 000
Egenkapital
247 189 000
Gjeld
85 287 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 55 54 58
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 22 857 20 911 19 376
Driftsresultat 12 184 9 098 7 759
Resultat før skatt 6 069 4 403 5 106
Ordinært resultat 6 069 4 403 5 106
Årsresultat 6 069 4 403 5 106
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 317 038 336 724 330 238
Sum omløpsmidler 15 439 16 156 16 212
Sum eiendeler 332 477 352 880 346 450
Sum egenkapital 247 189 241 120 236 717
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85 287 111 759 109 733

Awilco Lng ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Awilco Lng ASA - 996564894
Utenriks sjøfart med gods
Beddingen 8, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 10,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
282 775 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 191 613 000
Egenkapital
936 476 000
Gjeld
2 383 570 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 5
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 51 52 38
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 282 775 398 618 357 455
Driftsresultat 52 862 106 835 76 798
Resultat før skatt -73 932 -72 760 -92 999
Ordinært resultat -73 932 -72 760 -92 999
Årsresultat -73 932 -72 760 -92 999
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 191 613 3 080 254 2 945 086
Sum omløpsmidler 128 433 240 600 255 680
Sum eiendeler 3 320 046 3 320 854 3 200 767
Sum egenkapital 936 476 944 483 940 093
Sum langsiktig gjeld 2 122 966 3 494 2 619
Sum kortsiktig gjeld 260 604 2 372 877 2 258 055

Jørestrandsveien Vann og Avløps Vel Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Jørestrandsveien Vann og Avløps Vel Sa - 896351222
Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 10,9 år

Fearnley & Eger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley & Eger AS - 978637760
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12,8 år
Styrets leder 2007 2020 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
689 000
Gjeld
31 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 30 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -42 -3 -17
Resultat før skatt -27 8 -8
Ordinært resultat -27 8 -8
Årsresultat -27 8 -8
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 720 705 695
Sum eiendeler 720 705 695
Sum egenkapital 689 682 692
Sum langsiktig gjeld 0 0 3
Sum kortsiktig gjeld 31 23 0

Fearnleys Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnleys Pensjonskasse - 939944710
Pensjonskasser
Grev Wedelsplass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 006 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
101 000
Anleggsmidler
23 000
Egenkapital
90 883 000
Gjeld
334 788 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 7 20
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 64 31 50
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 006 19 330 -1 543
Driftsresultat 1 561 -1 865 -4 684
Resultat før skatt 2 834 1 054 -5 180
Ordinært resultat 2 834 1 054 -5 180
Årsresultat 2 834 1 054 -5 180
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 23 161 30
Sum omløpsmidler 425 648 393 372 383 240
Sum eiendeler 425 671 393 533 383 270
Sum egenkapital 90 883 48 048 42 594
Sum langsiktig gjeld 334 107 344 901 339 806
Sum kortsiktig gjeld 681 583 870

Imsk Se

Foretaksinfo
(Aktiv) Imsk Se - 977241774
Utenriks sjøfart med gods
Karenslyst Alle 8 B, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 Aktiv 18,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
140 701 000
Personalkostnader
46 542 000
Lederlønn
4 214 000
Anleggsmidler
482 295 000
Egenkapital
-392 676 000
Gjeld
953 970 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 5 7 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 140 701 580 425 490 140
Driftsresultat -296 688 -101 160 -140 291
Resultat før skatt -403 462 -192 710 -39 640
Ordinært resultat -403 462 -192 710 -39 640
Årsresultat -403 462 -192 710 -39 640
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 482 295 908 566 1 005 585
Sum omløpsmidler 78 998 222 149 247 828
Sum eiendeler 561 293 1 130 715 1 253 413
Sum egenkapital -392 676 136 429 315 909
Sum langsiktig gjeld 0 0 533 943
Sum kortsiktig gjeld 953 970 994 285 403 561

Fiducia AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fiducia AS - 930190470
Utenriks sjøfart med gods
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 676 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 12 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 24 19
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -39 -16 -27
Resultat før skatt -4 504 -800 -307
Ordinært resultat -4 504 -800 -307
Årsresultat -4 504 -800 -307
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 516 189
Sum omløpsmidler 2 676 6 872 7 796
Sum eiendeler 2 676 7 388 7 986
Sum egenkapital 2 676 7 179 7 979
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 209 6

Astrup Fearnley AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley AS - 921155182
Skipsmegling
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2019 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
277 483 000
Personalkostnader
171 709 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 160 000
Egenkapital
164 549 000
Gjeld
625 575 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 8 0
Kontantstrøm fra drift 7 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 6 8
Totalt 37 14
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 277 483 216 194
Driftsresultat 13 113 -64 557
Resultat før skatt 8 564 -52 447
Ordinært resultat 8 564 -52 447
Årsresultat 8 564 -52 447
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 24 160 20 033
Sum omløpsmidler 765 963 322 255
Sum eiendeler 790 124 342 288
Sum egenkapital 164 549 145 339
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 625 575 196 949

Fearnleys A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnleys A/S - 943190410
Skipsmegling
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2019 4,4 år
Styrets leder 2000 2014 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
60
Styremedlemmer
0
Omsetning
273 870 000
Personalkostnader
183 483 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
121 791 000
Egenkapital
106 907 000
Gjeld
182 588 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 10 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 14 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 3
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 2 6 2
Totalt 36 73 23
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 273 870 300 964 239 715
Driftsresultat 23 599 43 195 -7 663
Resultat før skatt -23 772 33 086 3 391
Ordinært resultat -23 772 33 086 3 391
Årsresultat -23 772 33 086 3 391
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 121 791 84 166 64 686
Sum omløpsmidler 167 704 252 040 112 677
Sum eiendeler 289 495 336 206 177 362
Sum egenkapital 106 907 130 270 20 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182 588 205 936 157 362

Northern Cross Chartering Ltd AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northern Cross Chartering Ltd AS - 927750694
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 1,2 år

Raufoss Næringspark 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Næringspark 2 AS - 993027707
Uoppgitt
C/o Fearnley Finans AS Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2013 4,5 år

Astrup Invest i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astrup Invest i AS - 992779799
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2014 6,2 år

Astrup Invest II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Astrup Invest II AS - 992779659
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2008 2014 6,2 år

Fearnley Offshore Supply AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Offshore Supply AS - 991436804
Skipsmegling
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2020 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 558 000
Personalkostnader
18 699 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 720 000
Egenkapital
3 942 000
Gjeld
17 332 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 83 81 84
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 35 558 41 139 58 177
Driftsresultat 9 209 9 006 21 364
Resultat før skatt 7 192 7 329 16 646
Ordinært resultat 7 192 7 329 16 646
Årsresultat 7 192 7 329 16 646
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 720 2 138 1 766
Sum omløpsmidler 17 553 20 427 40 021
Sum eiendeler 21 274 22 566 41 787
Sum egenkapital 3 942 3 942 3 942
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 332 18 623 37 845

Fearnley Finans Management AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fearnley Finans Management AS - 991436855
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 < 1 år

Fearnley Project Finance AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fearnley Project Finance AS - 991097481
Verdipapirmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2019 12 år

Garonne AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garonne AS - 977058309
Porteføljeinvesteringsselskaper
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2,9 år

Chr Krohgs gate 30 Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chr Krohgs gate 30 Invest AS - 982775469
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2 år

Chr Krohgs gate 30 KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chr Krohgs gate 30 KS - 982775477
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans ASA, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2 år

Chr Krohgs gate 30 Eiendom ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Chr Krohgs gate 30 Eiendom ANS - 982775485
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2009 2 år

Riggtomten AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Riggtomten AS - 990441057
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år
Adm. direktør 2006 2007 < 1 år

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup - 939551077
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2020 14,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
993 000
Personalkostnader
865 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
105 320 000
Egenkapital
254 129 000
Gjeld
513 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 12 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 993 3 077 5 165
Driftsresultat -11 981 -9 964 -10 327
Resultat før skatt -7 381 -5 961 -2 286
Ordinært resultat -7 381 -5 961 -2 286
Årsresultat -7 381 -5 961 -2 286
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 105 320 114 840 104 695
Sum omløpsmidler 149 322 147 440 163 166
Sum eiendeler 254 642 262 280 267 861
Sum egenkapital 254 129 261 510 267 470
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 513 770 391

Raufoss Næringspark ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Raufoss Næringspark ANS - 982791049
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Storgata 41, 6508 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,7 år
Styrets leder 2000 2006 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
167 543 000
Personalkostnader
6 107 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
996 022 000
Egenkapital
859 923 000
Gjeld
181 626 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 80 82 82
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 167 543 152 443 140 475
Driftsresultat 109 962 96 577 83 184
Resultat før skatt 105 154 91 820 82 551
Ordinært resultat 105 154 91 820 82 551
Årsresultat 105 154 91 820 82 551
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 996 022 929 704 843 741
Sum omløpsmidler 45 527 29 178 33 258
Sum eiendeler 1 041 548 958 882 876 999
Sum egenkapital 859 923 803 487 749 822
Sum langsiktig gjeld 145 630 139 803 114 749
Sum kortsiktig gjeld 35 996 15 591 12 428

Raufoss Eiendomsinvest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Eiendomsinvest AS - 989557017
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9 C/o Fearnley Finans AS, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2009 2,9 år

Raufoss Industripark i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Industripark i AS - 989537296
Ikke tilgjengelig
Storgata 41 C/o Finansgruppen Eiendom AS, 6508 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år

Raufoss Industripark II AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Raufoss Industripark II AS - 989537385
Ikke tilgjengelig
Storgata 41 C/o Finansgruppen Eiendom AS, 6508 Kristiansund N
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år

Gironde AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gironde AS - 940448484
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2005 2009 3,6 år
Styre­medlem 2000 2021 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 426 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 108 000
Egenkapital
43 158 000
Gjeld
4 980 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 85 71 40
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 10 426 2 342 -1 530
Driftsresultat 10 324 2 320 -1 564
Resultat før skatt 14 196 713 -1 525
Ordinært resultat 14 196 713 -1 525
Årsresultat 14 196 713 -1 525
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 108 1 558 1 558
Sum omløpsmidler 46 030 29 470 28 134
Sum eiendeler 48 138 31 028 29 692
Sum egenkapital 43 158 28 192 29 692
Sum langsiktig gjeld 4 891 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89 2 837 0

Borgestad Eiendom Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Eiendom Invest AS - 987629274
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/union Eiendomskapital AS Bolette Brygge 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år

Borgestad Eiendom KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Borgestad Eiendom KS - 987629290
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2005 < 1 år

Fearnley Business Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Business Management AS - 941388930
Regnskap og bokføring
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2019 14,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 637 000
Personalkostnader
14 344 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 302 000
Egenkapital
7 445 000
Gjeld
9 843 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 0
Resultatgrad 18 14 0
Kontantstrøm fra drift 18 18 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 2 4
Totalt 81 61 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 25 637 23 561 18 206
Driftsresultat 3 972 2 015 -2 966
Resultat før skatt 3 320 2 206 -2 215
Ordinært resultat 3 320 2 206 -2 215
Årsresultat 3 320 2 206 -2 215
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 5 302 4 108 3 978
Sum omløpsmidler 11 986 32 542 22 165
Sum eiendeler 17 288 36 650 26 143
Sum egenkapital 7 445 4 124 4 124
Sum langsiktig gjeld 74 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 769 32 526 22 018

Fearnley Finans Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fearnley Finans Eiendom AS - 854803042
Ikke tilgjengelig
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2008 3,3 år

Brennaveien 18 Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brennaveien 18 Invest AS - 986784055
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Mallin Eiendom AS Kongens gate 11, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 496 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
83 931 000
Egenkapital
10 062 000
Gjeld
76 813 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 70 65 65
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 13 496 13 669 13 044
Driftsresultat 7 384 8 134 7 743
Resultat før skatt 5 020 5 652 5 335
Ordinært resultat 5 020 5 652 5 335
Årsresultat 5 020 5 652 5 335
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 83 931 87 093 90 345
Sum omløpsmidler 2 944 2 820 2 664
Sum eiendeler 86 875 89 912 93 008
Sum egenkapital 10 062 10 328 10 694
Sum langsiktig gjeld 63 659 65 697 68 981
Sum kortsiktig gjeld 13 154 13 886 13 333

Fearnley Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Offshore AS - 884661412
Skipsmegling
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2020 17,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
74 400 000
Personalkostnader
25 481 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 887 000
Egenkapital
12 233 000
Gjeld
53 537 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 81 82 80
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 74 400 67 649 67 819
Driftsresultat 27 470 14 903 18 823
Resultat før skatt 21 524 22 292 14 661
Ordinært resultat 21 524 22 292 14 661
Årsresultat 21 524 22 292 14 661
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 887 3 241 2 980
Sum omløpsmidler 58 883 47 873 54 026
Sum eiendeler 65 770 51 114 57 007
Sum egenkapital 12 233 12 233 12 233
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53 537 38 881 44 773

Fearnley Securities AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fearnley Securities AS - 945757647
Verdipapirmegling
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
70
Styremedlemmer
0
Omsetning
277 482 000
Personalkostnader
170 717 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
34 909 000
Egenkapital
165 000 000
Gjeld
595 580 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 12 0 12
Kontantstrøm fra drift 7 0 3
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 8 4
Totalt 45 13 35
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 277 482 131 405 252 591
Driftsresultat 15 942 -74 231 13 064
Resultat før skatt 10 802 -61 141 1 973
Ordinært resultat 10 802 -61 141 1 973
Årsresultat 10 802 -61 141 1 973
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 34 909 12 328 39 173
Sum omløpsmidler 725 671 255 034 689 883
Sum eiendeler 760 580 267 361 729 057
Sum egenkapital 165 000 120 389 115 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 155
Sum kortsiktig gjeld 595 580 146 973 613 902

Libra Fearnley Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Libra Fearnley Energy AS - 940448573
Skipsmegling
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
2 235 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 554 000
Egenkapital
4 900 000
Gjeld
58 959 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 4 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 2 15 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 070 -1 051 -664
Resultat før skatt -26 691 1 241 286
Ordinært resultat -26 691 1 241 286
Årsresultat -26 691 1 241 286
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 7 554 13 193 15 613
Sum omløpsmidler 56 305 18 415 20 010
Sum eiendeler 63 859 31 607 35 623
Sum egenkapital 4 900 4 900 6 668
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58 959 26 708 28 955

Labogas Viii KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Labogas Viii KS - 951896918
Ikke tilgjengelig
Haakon Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 7,9 år

Gironde Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gironde Invest AS - 952511831
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2009 9 år

Garonne AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Garonne AS - 943168164
Skipsmegling
Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2015 14 år

Vergjedalsbruket AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Vergjedalsbruket AS - 921323697
Skipsmegling
Skjatvet Gård, 1903 Gan
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2015 14 år

Ross Offshore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ross Offshore AS - 830241132
Ikke tilgjengelig
Haakon Viisg 1, 0117 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

AS Meraker Brug

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Meraker Brug - 930151602
Avvirkning
Stasjonsveien 10, 7530 Meråker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2020 19,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 955 000
Personalkostnader
10 092 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
109 191 000
Egenkapital
147 385 000
Gjeld
28 568 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 8
Resultatgrad 0 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 41 81 73
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 25 955 33 164 29 290
Driftsresultat -1 415 6 301 4 354
Resultat før skatt 500 10 236 6 512
Ordinært resultat 500 10 236 6 512
Årsresultat 500 10 236 6 512
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 109 191 101 991 99 639
Sum omløpsmidler 66 762 65 445 65 762
Sum eiendeler 175 953 167 436 165 401
Sum egenkapital 147 385 148 880 140 639
Sum langsiktig gjeld 8 036 8 481 8 998
Sum kortsiktig gjeld 20 532 10 076 15 765

Astrup Fearnley Code AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Code AS - 977049520
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 342 000
Personalkostnader
11 247 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
2 174 000
Gjeld
8 107 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 52 32 32
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 35 342 0 0
Driftsresultat 1 316 -1 5
Resultat før skatt 1 166 11 12
Ordinært resultat 1 166 11 12
Årsresultat 1 166 11 12
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 281 1 038 1 023
Sum eiendeler 10 281 1 038 1 023
Sum egenkapital 2 174 1 008 1 008
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 107 30 15

Astrup Fearnley Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Astrup Fearnley Holding AS - 913522362
Skipsmegling
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2019 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 649 508 000
Personalkostnader
709 876 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 344 779 000
Egenkapital
1 867 696 000
Gjeld
1 318 829 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 0 2
Kapitalom