Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ola Skjølsvold

Rapportdato: 2020-04-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 25 899 og med ett samlet driftsresultat på -387. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stiftelsen Kontrollrådet Vara­medlem 2015 - Aktiv 25 899 -387
Rugeldalens Venner Styre­medlem 2013 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Stiftelsen Kontrollrådet

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Kontrollrådet - 960496760
Teknisk prøving og analyse
Rådhusgata 4, 0151 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 899 000
Personalkostnader
15 851 000
Lederlønn
1 480 000
Anleggsmidler
1 487 000
Egenkapital
9 803 000
Gjeld
3 608 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 21 49 21
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 899 24 550 22 800
Driftsresultat -387 384 -1 058
Resultat før skatt -246 487 -989
Ordinært resultat -246 487 -989
Årsresultat -246 487 -989
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 487 1 285 1 075
Sum omløpsmidler 11 924 12 551 11 247
Sum eiendeler 13 411 13 836 12 322
Sum egenkapital 9 803 10 050 9 562
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 608 3 786 2 759

Rugeldalens Venner

Foretaksinfo
(Aktiv) Rugeldalens Venner - 998581079
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,3 år