Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Thomassen

Rapportdato: 2019-12-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 84 766 og med ett samlet driftsresultat på 1 664. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 10 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 20 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 34.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Avigo AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 71 341 2 622
Lillesand Legatfond Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -6
Legat Til Minne Om Havnefogd Carl Knudsen og Hustru Gitta Født Heldal Samt Overingeniør Waldemar Knu Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -6
Tordis Håkedals Gave Til Ungdom Under Videreutdannelse Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -7
Søstrene Tellefsens Minne Styrets leder 2016 - Aktiv 354 81

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Agder Høyre Nestleder styre 2018 - 2019
Avigo AS Styrets leder 2008 - 2017
Aust-agder Høyre Styrets leder 2014 - 2018
Aust-agder Næringsselskap AS Styrets leder 2013 - 2017
Ks-holding AS Vara­medlem 2012 - 2016

Agder Høyre

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Høyre - 920402941
Partipolitiske organisasjoner
Kongens gate 29, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2018 2019 1 år

Aust-agder Høyre

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aust-agder Høyre - 914623154
Partipolitiske organisasjoner
3. Etg. Friholmsgaten 1, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 3,7 år

Aust-agder Næringsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Aust-agder Næringsselskap AS - 929263162
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Fylkeshuset, 4809 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2017 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 300 000
Personalkostnader
394 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 823 000
Egenkapital
45 759 000
Gjeld
2 703 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 12 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 48 87 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 300 9 300 111
Driftsresultat -212 8 067 -1 081
Resultat før skatt 150 8 587 61
Ordinært resultat 150 8 587 61
Årsresultat 150 8 587 61
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 29 823 26 633 30 165
Sum omløpsmidler 18 639 21 907 11 920
Sum eiendeler 48 461 48 541 42 085
Sum egenkapital 45 759 45 609 37 022
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 703 2 932 5 064

Ks-holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ks-holding AS - 990794898
Forlagsvirksomhet ellers
Haakon Viis gate 9, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2016 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
121 348 000
Egenkapital
123 854 000
Gjeld
15 054 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 12 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 8
Totalt 37 36 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -157 -153 -247
Resultat før skatt 29 946 23 578 28 941
Ordinært resultat 29 946 23 578 28 941
Årsresultat 29 946 23 578 28 941
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 121 348 107 645 104 659
Sum omløpsmidler 17 559 20 650 23 813
Sum eiendeler 138 907 128 295 128 471
Sum egenkapital 123 854 108 908 104 330
Sum langsiktig gjeld 0 0 16 000
Sum kortsiktig gjeld 15 054 19 387 8 141

Midt-agder Friluftsråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Midt-agder Friluftsråd - 975641716
Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og mi
Vestre Strandgate 22, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2017 4,8 år

Høyre

Foretaksinfo
(Aktiv) Høyre - 870168012
Partipolitiske organisasjoner
Stortingsgata 20, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2019 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
38
Styremedlemmer
0
Omsetning
105 674 000
Personalkostnader
24 240 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
16 607 000
Egenkapital
40 137 000
Gjeld
17 261 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 14 0 14
Kontantstrøm fra drift 20 0 14
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 74 8 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 105 674 117 595 114 145
Driftsresultat 10 500 -14 624 9 781
Resultat før skatt 10 390 -12 692 9 781
Ordinært resultat 10 390 -12 692 9 781
Årsresultat 10 390 -12 692 9 781
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 16 607 17 737 16 425
Sum omløpsmidler 40 790 24 048 37 816
Sum eiendeler 57 397 41 785 54 241
Sum egenkapital 40 137 29 747 42 439
Sum langsiktig gjeld 154 263 373
Sum kortsiktig gjeld 17 107 11 774 11 429

Agderbyen Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agderbyen Eiendomsutvikling AS - 880601482
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kjøita 17 C/o Kristiansand Næringsselskap AS, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2010 < 1 år

Spøas F4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spøas F4 AS - 994872974
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Kjøita 17, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2010 < 1 år

Spøas F7 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spøas F7 AS - 994873261
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Kjøita 17, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2010 < 1 år

Spøas F3 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spøas F3 AS - 994872907
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Kjøita 17, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2010 < 1 år

Spøas F5 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spøas F5 AS - 994873008
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Kjøita 17, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2010 < 1 år

Spøas F6 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spøas F6 AS - 994873024
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Kjøita 17, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2010 < 1 år

Spøas F8 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spøas F8 AS - 994873288
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Kjøita 17, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2010 < 1 år

Aust-agder Utviklings- og Kompetansefond

Foretaksinfo
(Aktiv) Aust-agder Utviklings- og Kompetansefond - 886212062
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ragnvald Blakstadsvei 1, 4838 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2016 7,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
413 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
429 924 000
Gjeld
15 665 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 15 37 36
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -810 -810 -809
Resultat før skatt -13 348 49 104 20 922
Ordinært resultat -13 348 49 104 20 922
Årsresultat -13 348 49 104 20 922
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 445 589 468 048 424 605
Sum eiendeler 445 589 468 048 424 605
Sum egenkapital 429 924 450 599 408 050
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15 665 17 450 16 555

Sørlandsparken Øst AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sørlandsparken Øst AS - 994090631
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kjøita 17 C/o Kristiansand Nærinselskap AS, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2011 1,6 år

Sørlandsparken Øst AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sørlandsparken Øst AS - 989842285
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Kjøita 17, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 2010 < 1 år
Styre­medlem 2006 2009 3 år

Visit Kristiansand

Foretaksinfo
(Inaktiv) Visit Kristiansand - 969952246
Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
Rådhusgata 6, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 1,8 år
Vara­medlem 2004 2008 4,3 år

Sør Hjelper Sør

Foretaksinfo
(Aktiv) Sør Hjelper Sør - 887796912
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Skolegata 6, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Rørhuus Eiendom AS - Utleiebygg

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rørhuus Eiendom AS - Utleiebygg - 981705742
Ikke tilgjengelig
Skolegt 2, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2007 < 1 år

Praetor Nor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Praetor Nor AS - 989788493
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Østregate 3, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1 år

Eteateret AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eteateret AS - 986092501
Ikke tilgjengelig
Østregate 2 C/o Lillesand Kommune Rådhuset, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2007 4,1 år

Lillesandshåndverkeren AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lillesandshåndverkeren AS - 954526895
Ikke tilgjengelig
Svåbekk, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Invento AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Invento AS - 981357973
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østregate 8, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,2 år

Åseral Utbyggingsselskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Åseral Utbyggingsselskap AS - 979900929
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Tyribakken 20, 4878 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 514 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
132 000
Egenkapital
2 310 000
Gjeld
8 366 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 2 19
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 514 2 690 3 750
Driftsresultat -229 -470 161
Resultat før skatt -332 -631 16
Ordinært resultat -332 -631 16
Årsresultat -332 -631 16
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 132 172 212
Sum omløpsmidler 10 544 5 818 6 840
Sum eiendeler 10 676 5 990 7 051
Sum egenkapital 2 310 2 328 2 327
Sum langsiktig gjeld 5 9 10
Sum kortsiktig gjeld 8 361 3 653 4 714

Agder Sprinkler AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Sprinkler AS - 971216247
Rørleggerarbeid
Barstølveien 3, 4636 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2008 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 086 000
Personalkostnader
1 366 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
673 000
Gjeld
373 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 92 16 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 086 2 457 2 561
Driftsresultat 507 -50 -546
Resultat før skatt 502 -50 -737
Ordinært resultat 502 -50 -737
Årsresultat 502 -50 -737
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 16 18
Sum omløpsmidler 1 046 1 679 1 799
Sum eiendeler 1 046 1 695 1 817
Sum egenkapital 673 1 301 1 351
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 373 394 465

Solflaten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Solflaten AS - 982434769
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Sjømannsgata 1, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2007 6,2 år
Adm. direktør 2000 2007 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-46 000
Gjeld
1 550 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 6 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 6 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 5 050 0
Driftsresultat -32 -114 -23
Resultat før skatt -35 -119 -36
Ordinært resultat -35 -119 -36
Årsresultat -35 -119 -36
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 504 1 507 4 932
Sum eiendeler 1 504 1 507 4 932
Sum egenkapital -46 -12 107
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 550 1 519 4 825

Repstad Anlegg 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Repstad Anlegg 2 AS - 982782570
Grunnarbeid
Birkedalsveien 80, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 092 000
Egenkapital
152 000
Gjeld
1 948 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 0 0
Driftsresultat -12 -36 -7
Resultat før skatt -57 -78 -50
Ordinært resultat -57 -78 -50
Årsresultat -57 -78 -50
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 092 2 136 2 174
Sum omløpsmidler 9 5 21
Sum eiendeler 2 100 2 141 2 195
Sum egenkapital 152 209 287
Sum langsiktig gjeld 0 0 277
Sum kortsiktig gjeld 1 948 1 932 1 631

Vvs Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vvs Norge AS - 977049792
Rørleggerarbeid
Innspurten 9, 0663 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
95 863 000
Personalkostnader
22 351 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 894 000
Egenkapital
143 345 000
Gjeld
46 450 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 8
Kontantstrøm fra drift 14
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 51
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 95 863
Driftsresultat 4 283
Resultat før skatt 3 672
Ordinært resultat 3 672
Årsresultat 3 672
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 60 894
Sum omløpsmidler 128 902
Sum eiendeler 189 796
Sum egenkapital 143 345
Sum langsiktig gjeld 467
Sum kortsiktig gjeld 45 983

Rørhuus Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rørhuus Eiendom AS - 863057272
Ikke tilgjengelig
Skoleg 2, 4791 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Avigo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avigo AS - 932936046
Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked
Gamleveien 90, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Styrets leder 2008 2017 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
83
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 341 000
Personalkostnader
47 930 000
Lederlønn
1 043 000
Anleggsmidler
30 206 000
Egenkapital
36 670 000
Gjeld
15 162 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 8 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 59 67 61
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 71 341 71 390 67 638
Driftsresultat 2 622 4 055 3 768
Resultat før skatt 2 606 3 895 3 515
Ordinært resultat 2 606 3 895 3 515
Årsresultat 2 606 3 895 3 515
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 206 31 851 33 791
Sum omløpsmidler 21 627 21 754 22 582
Sum eiendeler 51 833 53 605 56 373
Sum egenkapital 36 670 34 065 30 170
Sum langsiktig gjeld 3 110 9 630 11 650
Sum kortsiktig gjeld 12 052 9 910 14 553

Lillesand Legatfond

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillesand Legatfond - 977112486
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Lillesands Sparebank Storgata 10, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
423 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 -7 -7
Resultat før skatt -5 -5 -5
Ordinært resultat -5 -5 -5
Årsresultat -5 -5 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 423 438 443
Sum eiendeler 423 438 443
Sum egenkapital 423 428 443
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 10 0

Legat Til Minne Om Havnefogd Carl Knudsen og Hustru Gitta Født Heldal Samt Overingeniør Waldemar Knu

Foretaksinfo
(Aktiv) Legat Til Minne Om Havnefogd Carl Knudsen og Hustru Gitta Født Heldal Samt Overingeniør Waldemar Knu - 977112257
Drift av naturhistoriske museer
C/o Lillesands Sparebank Storgata 10, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
265 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -6 -7 -7
Resultat før skatt -5 -6 -6
Ordinært resultat -5 -6 -6
Årsresultat -5 -6 -6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 265 271 297
Sum eiendeler 265 271 297
Sum egenkapital 265 271 297
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Tordis Håkedals Gave Til Ungdom Under Videreutdannelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Tordis Håkedals Gave Til Ungdom Under Videreutdannelse - 980208087
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Lillesands Sparebank Storgata 10, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
893 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -7 -8
Resultat før skatt -3 -3 -2
Ordinært resultat -3 -3 -2
Årsresultat -3 -3 -2
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 893 916 919
Sum eiendeler 893 916 919
Sum egenkapital 893 916 919
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Søstrene Tellefsens Minne

Foretaksinfo
(Aktiv) Søstrene Tellefsens Minne - 975633721
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Lillesands Sparebank Storgata 10, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
354 000
Personalkostnader
26 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
228 000
Egenkapital
1 451 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 76 76 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 354 336 320
Driftsresultat 81 74 -59
Resultat før skatt 88 78 -54
Ordinært resultat 88 78 -54
Årsresultat 88 78 -54
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 228 230 232
Sum omløpsmidler 1 230 1 140 1 061
Sum eiendeler 1 458 1 370 1 293
Sum egenkapital 1 451 1 362 1 284
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 7 9

Skuggevik Gård AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skuggevik Gård AS - 915595049
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skuggevik 40, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,5 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
752 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
601 000
Egenkapital
147 000
Gjeld
12 090 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 20 16
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 53 31 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 752 230 142
Driftsresultat 466 149 17
Resultat før skatt 169 -152 -64
Ordinært resultat 169 -152 -64
Årsresultat 169 -152 -64
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 601 600 622
Sum omløpsmidler 11 636 11 018 9 801
Sum eiendeler 12 237 11 618 10 424
Sum egenkapital 147 -74 78
Sum langsiktig gjeld 8 727 8 727 8 800
Sum kortsiktig gjeld 3 363 2 965 1 545

Sekkebekksletta 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sekkebekksletta 2 AS - 912758893
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 2, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,1 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
767 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 159 000
Egenkapital
143 000
Gjeld
6 603 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 16 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 0
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 59 56 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 767 796 700
Driftsresultat 90 164 -29
Resultat før skatt -55 7 -164
Ordinært resultat -55 7 -164
Årsresultat -55 7 -164
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 159 6 524 6 716
Sum omløpsmidler 587 342 305
Sum eiendeler 6 747 6 866 7 021
Sum egenkapital 143 169 162
Sum langsiktig gjeld 6 289 6 387 6 463
Sum kortsiktig gjeld 314 310 395

Skolegata 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skolegata 2 AS - 912758907
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skolegata 2, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,1 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
365 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 404 000
Egenkapital
407 000
Gjeld
1 234 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 72 74 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 365 350 367
Driftsresultat 217 246 168
Resultat før skatt 151 169 103
Ordinært resultat 151 169 103
Årsresultat 151 169 103
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 404 1 459 1 514
Sum omløpsmidler 238 188 148
Sum eiendeler 1 641 1 647 1 662
Sum egenkapital 407 425 443
Sum langsiktig gjeld 664 854 1 045
Sum kortsiktig gjeld 570 367 174

Strandgata 6 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandgata 6 AS - 912758869
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skolegata 2, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,1 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 116 000
Personalkostnader
2 000
Lederlønn
16 000
Anleggsmidler
20 084 000
Egenkapital
2 817 000
Gjeld
21 616 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 65 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 116 2 657 2 823
Driftsresultat 835 571 1 302
Resultat før skatt 277 68 561
Ordinært resultat 277 68 561
Årsresultat 277 68 561
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 20 084 20 497 19 911
Sum omløpsmidler 4 349 4 267 3 624
Sum eiendeler 24 433 24 764 23 535
Sum egenkapital 2 817 2 598 2 166
Sum langsiktig gjeld 21 052 21 434 20 682
Sum kortsiktig gjeld 564 732 687

Strandgt. 10 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strandgt. 10 AS - 912758877
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Skolegata 2, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 324 000
Personalkostnader
515 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 081 000
Egenkapital
514 000
Gjeld
6 276 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 4 0 20
Kontantstrøm fra drift 5 3 20
Rentedekningsgrad 2 0 6
Likviditetsgrad II 10 6 6
Totalt 32 18 65
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 324 1 280 614
Driftsresultat 25 -51 331
Resultat før skatt -98 -141 144
Ordinært resultat -98 -141 144
Årsresultat -98 -141 144
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 081 6 253 5 871
Sum omløpsmidler 710 582 189
Sum eiendeler 6 791 6 834 6 060
Sum egenkapital 514 434 386
Sum langsiktig gjeld 6 121 5 954 5 521
Sum kortsiktig gjeld 155 446 153

Blindleialøpet

Foretaksinfo
(Aktiv) Blindleialøpet - 911813181
Idrettslag og -klubber
C/o Siv M. K. Emanuelsen Fjordgata 25, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,6 år

Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon - 897265842
Eiendomsforvaltning
Saltholmen Fyr, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 954 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 181 58
Driftsresultat -405 -127 -85
Resultat før skatt -379 -97 -51
Ordinært resultat -379 -97 -51
Årsresultat -379 -97 -51
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 954 2 332 2 430
Sum eiendeler 1 954 2 332 2 430
Sum egenkapital 1 954 2 332 2 430
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Agderbyen Felt O AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderbyen Felt O AS - 996270505
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 001 000
Egenkapital
7 838 000
Gjeld
7 163 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -39 -39 -36
Resultat før skatt -39 -39 -36
Ordinært resultat -39 -39 -36
Årsresultat -39 -39 -36
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 001 14 334 14 123
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 15 001 14 334 14 123
Sum egenkapital 7 838 7 877 7 917
Sum langsiktig gjeld 7 163 6 456 6 206
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Agderbyen 33 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderbyen 33 AS - 996270467
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 257 000
Egenkapital
29 014 000
Gjeld
23 242 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -108 -120 -111
Resultat før skatt -108 -120 -111
Ordinært resultat -108 -120 -111
Årsresultat -108 -120 -111
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 52 257 51 450 50 718
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 52 257 51 450 50 718
Sum egenkapital 29 014 29 122 29 242
Sum langsiktig gjeld 23 231 22 315 21 464
Sum kortsiktig gjeld 11 13 13

Agderbyen Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agderbyen Eiendomsutvikling AS - 995927586
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
148 241 000
Egenkapital
36 679 000
Gjeld
113 755 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 4 4 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 39 154
Driftsresultat -743 -701 7 417
Resultat før skatt -1 580 -1 490 5 998
Ordinært resultat -1 580 -1 490 5 998
Årsresultat -1 580 -1 490 5 998
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 148 241 147 629 143 751
Sum omløpsmidler 2 192 2 051 52
Sum eiendeler 150 433 149 680 143 803
Sum egenkapital 36 679 38 259 39 748
Sum langsiktig gjeld 99 849 90 207 89 764
Sum kortsiktig gjeld 13 906 21 215 14 291

Sørlandsparken Øst AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørlandsparken Øst AS - 995927608
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 9,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 780 000
Egenkapital
90 649 000
Gjeld
11 959 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 10
Totalt 20 24 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -159 -154 -140
Resultat før skatt 1 295 1 151 1 269
Ordinært resultat 1 295 1 151 1 269
Årsresultat 1 295 1 151 1 269
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 780 89 920 91 834
Sum omløpsmidler 1 828 18 245 16 353
Sum eiendeler 102 608 108 165 108 187
Sum egenkapital 90 649 90 482 96 431
Sum langsiktig gjeld 9 882 9 956 10 051
Sum kortsiktig gjeld 2 077 7 726 1 706

Bjørlykke Bygg & Båtopplag AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørlykke Bygg & Båtopplag AS - 995782863
Oppføring av bygninger
Svåbekk, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 753 000
Personalkostnader
1 608 000
Lederlønn
405 000
Anleggsmidler
447 000
Egenkapital
169 000
Gjeld
2 928 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 7
Kapitalomsetningshastighet 6 10 10
Fordringsomsetningshastighet 2 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 2 4 8
Kontantstrøm fra drift 3 5 7
Rentedekningsgrad 4 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 23 45 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 753 10 787 6 573
Driftsresultat 36 238 309
Resultat før skatt 11 208 307
Ordinært resultat 11 208 307
Årsresultat 11 208 307
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 447 551 162
Sum omløpsmidler 2 650 2 598 2 458
Sum eiendeler 3 097 3 149 2 620
Sum egenkapital 169 158 -50
Sum langsiktig gjeld 159 198 0
Sum kortsiktig gjeld 2 769 2 793 2 670

Lillesand Næringsarealer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillesand Næringsarealer AS - 994090704
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Kristiansand Næringselskap AS Østre Strandgate 3, 4610 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 000
Personalkostnader
237 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
76 822 000
Egenkapital
78 917 000
Gjeld
37 181 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 8 8
Totalt 0 8 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 0 0
Driftsresultat -1 477 -1 882 -1 800
Resultat før skatt -966 -2 317 2 485
Ordinært resultat -966 -2 317 2 485
Årsresultat -966 -2 317 2 485
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 76 822 75 853 84 536
Sum omløpsmidler 39 276 34 817 14 114
Sum eiendeler 116 099 110 670 98 650
Sum egenkapital 78 917 79 884 86 201
Sum langsiktig gjeld 23 895 23 075 10 038
Sum kortsiktig gjeld 13 286 7 711 2 411

Saac Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Saac Holding AS - 986361197
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Skolegata 2, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,8 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
12 000
Anleggsmidler
7 880 000
Egenkapital
3 599 000
Gjeld
4 403 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 14 0 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -26 -23 -27
Resultat før skatt 23 -23 28
Ordinært resultat 23 -23 28
Årsresultat 23 -23 28
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 880 7 880 7 880
Sum omløpsmidler 122 56 106
Sum eiendeler 8 002 7 936 7 986
Sum egenkapital 3 599 4 476 5 476
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 403 3 460 2 510

Lillesand Kommune

Foretaksinfo
(Aktiv) Lillesand Kommune - 964965404
Generell offentlig administrasjon
Østregate 2, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,8 år

Rørhus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rørhus AS - 943561001
Rørleggerarbeid
Skolegata 2, 4790 Lillesand
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
986 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
22 000
Anleggsmidler
13 093 000
Egenkapital
731 000
Gjeld
12 645 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 6 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 31 60 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 986 1 040 1 229
Driftsresultat 268 671 539
Resultat før skatt -36 309 1 022
Ordinært resultat -36 309 1 022
Årsresultat -36 309 1 022
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 093 12 670 12 653
Sum omløpsmidler 283 313 363
Sum eiendeler 13 376 12 983 13 015
Sum egenkapital 731 783 833
Sum langsiktig gjeld 11 729 11 292 11 679
Sum kortsiktig gjeld 916 908 504